Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 64

64:1 כִּקְדֹ֧חַכִּקְדֹחַכקדח אֵ֣שׁאֵשׁאש הֲמָסִ֗יםהֲמָסִיםהמסים מַ֚יִםמַיִםמים תִּבְעֶהתִּבְעֶהתבעה־־־אֵ֔שׁאֵשׁאש לְהוֹדִ֥יעַלְהוֹדִיעַלהודיע שִׁמְךָ֖שִׁמְךָשמך לְצָרֶ֑יךָלְצָרֶיךָלצריך מִפָּנֶ֖יךָמִפָּנֶיךָמפניך גּוֹיִ֥םגּוֹיִםגוים יִרְגָּֽזוּיִרְגָּזוּירגזו׃׃׃ 64:2 בַּעֲשׂוֹתְךָ֥בַּעֲשׂוֹתְךָבעשותך נוֹרָא֖וֹתנוֹרָאוֹתנוראות לֹ֣אלֹאלא נְקַוֶּ֑הנְקַוֶּהנקוה יָרַ֕דְתָּיָרַדְתָּירדת מִפָּנֶ֖יךָמִפָּנֶיךָמפניך הָרִ֥יםהָרִיםהרים נָזֹֽלּוּנָזֹלּוּנזלו׃׃׃ 64:3 וּמֵעוֹלָ֥םוּמֵעוֹלָםומעולם לֹאלֹאלא־־־שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו לֹ֣אלֹאלא הֶאֱזִ֑ינוּהֶאֱזִינוּהאזינו עַ֣יִןעַיִןעין לֹֽאלֹאלא־־־רָאָ֗תָהרָאָתָהראתה אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים זוּלָ֣תְךָ֔זוּלָתְךָזולתך יַעֲשֶׂ֖היַעֲשֶׂהיעשה לִמְחַכֵּהלִמְחַכֵּהלמחכה־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 64:4 פָּגַ֤עְתָּפָּגַעְתָּפגעת אֶתאֶתאת־־־שָׂשׂ֙שָׂשׂשש וְעֹ֣שֵׂהוְעֹשֵׂהועשה צֶ֔דֶקצֶדֶקצדק בִּדְרָכֶ֖יךָבִּדְרָכֶיךָבדרכיך יִזְכְּר֑וּךָיִזְכְּרוּךָיזכרוך הֵןהֵןהן־־־אַתָּ֤האַתָּהאתה קָצַ֙פְתָּ֙קָצַפְתָּקצפת וַֽנֶּחֱטָ֔אוַנֶּחֱטָאונחטא בָּהֶ֥םבָּהֶםבהם עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם וְנִוָּשֵֽׁעַוְנִוָּשֵׁעַונושע׃׃׃ 64:5 וַנְּהִ֤יוַנְּהִיונהי כַטָּמֵא֙כַטָּמֵאכטמא כֻּלָּ֔נוּכֻּלָּנוּכלנו וּכְבֶ֥גֶדוּכְבֶגֶדוכבגד עִדִּ֖יםעִדִּיםעדים כָּלכָּלכל־־־צִדְקֹתֵ֑ינוּצִדְקֹתֵינוּצדקתינו וַנָּ֤בֶלוַנָּבֶלונבל כֶּֽעָלֶה֙כֶּעָלֶהכעלה כֻּלָּ֔נוּכֻּלָּנוּכלנו וַעֲוֺנֵ֖נוּוַעֲוֺנֵנוּועוננו כָּר֥וּחַכָּרוּחַכרוח יִשָּׂאֻֽנוּיִשָּׂאֻנוּישאנו׃׃׃ 64:6 וְאֵיןוְאֵיןואין־־־קוֹרֵ֣אקוֹרֵאקורא בְשִׁמְךָ֔בְשִׁמְךָבשמך מִתְעוֹרֵ֖רמִתְעוֹרֵרמתעורר לְהַחֲזִ֣יקלְהַחֲזִיקלהחזיק בָּ֑ךְבָּךְבך כִּֽיכִּיכי־־־הִסְתַּ֤רְתָּהִסְתַּרְתָּהסתרת פָנֶ֙יךָ֙פָנֶיךָפניך מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו וַתְּמוּגֵ֖נוּוַתְּמוּגֵנוּותמוגנו בְּיַדבְּיַדביד־־־עֲוֺנֵֽנוּעֲוֺנֵנוּעוננו׃׃׃ 64:7 וְעַתָּ֥הוְעַתָּהועתה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אָבִ֣ינוּאָבִינוּאבינו אָ֑תָּהאָתָּהאתה אֲנַ֤חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו הַחֹ֙מֶר֙הַחֹמֶרהחמר וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה יֹצְרֵ֔נוּיֹצְרֵנוּיצרנו וּמַעֲשֵׂ֥הוּמַעֲשֵׂהומעשה יָדְךָ֖יָדְךָידך כֻּלָּֽנוּכֻּלָּנוּכלנו׃׃׃ 64:8 אַלאַלאל־־־תִּקְצֹ֤ףתִּקְצֹףתקצף יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־מְאֹ֔דמְאֹדמאד וְאַלוְאַלואל־־־לָעַ֖דלָעַדלעד תִּזְכֹּ֣רתִּזְכֹּרתזכר עָוֺ֑ןעָוֺןעון הֵ֥ןהֵןהן הַבֶּטהַבֶּטהבט־־־נָ֖אנָאנא עַמְּךָ֥עַמְּךָעמך כֻלָּֽנוּכֻלָּנוּכלנו׃׃׃ 64:9 עָרֵ֥יעָרֵיערי קָדְשְׁךָ֖קָדְשְׁךָקדשך הָי֣וּהָיוּהיו מִדְבָּ֑רמִדְבָּרמדבר צִיּוֹן֙צִיּוֹןציון מִדְבָּ֣רמִדְבָּרמדבר הָיָ֔תָההָיָתָההיתה יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם שְׁמָמָֽהשְׁמָמָהשממה׃׃׃ 64:10 בֵּ֧יתבֵּיתבית קָדְשֵׁ֣נוּקָדְשֵׁנוּקדשנו וְתִפְאַרְתֵּ֗נוּוְתִפְאַרְתֵּנוּותפארתנו אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הִֽלְל֙וּךָ֙הִלְלוּךָהללוך אֲבֹתֵ֔ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו הָיָ֖ההָיָההיה לִשְׂרֵ֣פַתלִשְׂרֵפַתלשרפת אֵ֑שׁאֵשׁאש וְכָלוְכָלוכל־־־מַחֲמַדֵּ֖ינוּמַחֲמַדֵּינוּמחמדינו הָיָ֥ההָיָההיה לְחָרְבָּֽהלְחָרְבָּהלחרבה׃׃׃ 64:11 הַעַלהַעַלהעל־־־אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה תִתְאַפַּ֖קתִתְאַפַּקתתאפק יְהוָ֑היְהוָהיהוה תֶּחֱשֶׁ֥התֶּחֱשֶׁהתחשה וּתְעַנֵּ֖נוּוּתְעַנֵּנוּותעננו עַדעַדעד־־־מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain