Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 13

13:1 הֶןהֶןהן־־־כֹּ֭לכֹּלכל רָאֲתָ֣הרָאֲתָהראתה עֵינִ֑יעֵינִיעיני שָֽׁמְעָ֥השָׁמְעָהשמעה אָ֝זְנִ֗יאָזְנִיאזני וַתָּ֥בֶןוַתָּבֶןותבן לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 13:2 כְּֽ֭דַעְתְּכֶםכְּדַעְתְּכֶםכדעתכם יָדַ֣עְתִּייָדַעְתִּיידעתי גַםגַםגם־־־אָ֑נִיאָנִיאני לֹאלֹאלא־־־נֹפֵ֖לנֹפֵלנפל אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי מִכֶּֽםמִכֶּםמכם׃׃׃ 13:3 אוּלָ֗םאוּלָםאולם אֲ֭נִיאֲנִיאני אֶלאֶלאל־־־שַׁדַּ֣ישַׁדַּישדי אֲדַבֵּ֑ראֲדַבֵּראדבר וְהוֹכֵ֖חַוְהוֹכֵחַוהוכח אֶלאֶלאל־־־אֵ֣לאֵלאל אֶחְפָּֽץאֶחְפָּץאחפץ׃׃׃ 13:4 וְֽאוּלָ֗םוְאוּלָםואולם אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם טֹֽפְלֵיטֹפְלֵיטפלי־־־שָׁ֑קֶרשָׁקֶרשקר רֹפְאֵ֖ירֹפְאֵירפאי אֱלִ֣לאֱלִלאלל כֻּלְּכֶֽםכֻּלְּכֶםכלכם׃׃׃ 13:5 מִֽימִימי־־־יִ֭תֵּןיִתֵּןיתן הַחֲרֵ֣שׁהַחֲרֵשׁהחרש תַּחֲרִישׁ֑וּןתַּחֲרִישׁוּןתחרישון וּתְהִ֖יוּתְהִיותהי לָכֶ֣םלָכֶםלכם לְחָכְמָֽהלְחָכְמָהלחכמה׃׃׃ 13:6 שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָ֥אנָאנא תוֹכַחְתִּ֑יתוֹכַחְתִּיתוכחתי וְרִב֖וֹתוְרִבוֹתורבות שְׂפָתַ֣ישְׂפָתַישפתי הַקְשִֽׁיבוּהַקְשִׁיבוּהקשיבו׃׃׃ 13:7 הַ֭לְאֵלהַלְאֵלהלאל תְּדַבְּר֣וּתְּדַבְּרוּתדברו עַוְלָ֑העַוְלָהעולה וְ֝ל֗וֹוְלוֹולו תְּֽדַבְּר֥וּתְּדַבְּרוּתדברו רְמִיָּֽהרְמִיָּהרמיה׃׃׃ 13:8 הֲפָנָ֥יוהֲפָנָיוהפניו תִּשָּׂא֑וּןתִּשָּׂאוּןתשאון אִםאִםאם־־־לָאֵ֥ללָאֵללאל תְּרִיבֽוּןתְּרִיבוּןתריבון׃׃׃ 13:9 הֲ֭טוֹבהֲטוֹבהטוב כִּֽיכִּיכי־־־יַחְקֹ֣ריַחְקֹריחקר אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם אִםאִםאם־־־כְּהָתֵ֥לכְּהָתֵלכהתל בֶּ֝אֱנ֗וֹשׁבֶּאֱנוֹשׁבאנוש תְּהָתֵ֥לּוּתְּהָתֵלּוּתהתלו בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 13:10 הוֹכֵ֣חַהוֹכֵחַהוכח יוֹכִ֣יחַיוֹכִיחַיוכיח אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם אִםאִםאם־־־בַּ֝סֵּ֗תֶרבַּסֵּתֶרבסתר פָּנִ֥יםפָּנִיםפנים תִּשָּׂאֽוּןתִּשָּׂאוּןתשאון׃׃׃ 13:11 הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא שְׂ֭אֵתוֹשְׂאֵתוֹשאתו תְּבַעֵ֣תתְּבַעֵתתבעת אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם וּ֝פַחְדּ֗וֹוּפַחְדּוֹופחדו יִפֹּ֥ליִפֹּליפל עֲלֵיכֶֽםעֲלֵיכֶםעליכם׃׃׃ 13:12 זִֽ֭כְרֹנֵיכֶםזִכְרֹנֵיכֶםזכרניכם מִשְׁלֵימִשְׁלֵימשלי־־־אֵ֑פֶראֵפֶראפר לְגַבֵּילְגַבֵּילגבי־־־חֹ֝֗מֶרחֹמֶרחמר גַּבֵּיכֶֽםגַּבֵּיכֶםגביכם׃׃׃ 13:13 הַחֲרִ֣ישׁוּהַחֲרִישׁוּהחרישו מִ֭מֶּנִּימִמֶּנִּיממני וַאֲדַבְּרָהוַאֲדַבְּרָהואדברה־־־אָ֑נִיאָנִיאני וְיַעֲבֹ֖רוְיַעֲבֹרויעבר עָלַ֣יעָלַיעלי מָֽהמָהמה׃׃׃ 13:14 עַלעַלעל־־־מָ֤המָהמה ׀׀׀ אֶשָּׂ֣אאֶשָּׂאאשא בְשָׂרִ֣יבְשָׂרִיבשרי בְשִׁנָּ֑יבְשִׁנָּיבשני וְ֝נַפְשִׁ֗יוְנַפְשִׁיונפשי אָשִׂ֥יםאָשִׂיםאשים בְּכַפִּֽיבְּכַפִּיבכפי׃׃׃ 13:15 הֵ֣ןהֵןהן יִ֭קְטְלֵנִייִקְטְלֵנִייקטלני [לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (ל֣וֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) אֲיַחֵ֑לאֲיַחֵלאיחל אַךְאַךְאך־־־דְּ֝רָכַ֗ידְּרָכַידרכי אֶלאֶלאל־־־פָּנָ֥יופָּנָיופניו אוֹכִֽיחַאוֹכִיחַאוכיח׃׃׃ 13:16 גַּםגַּםגם־־־הוּאהוּאהוא־־־לִ֥ילִילי לִֽישׁוּעָ֑הלִישׁוּעָהלישועה כִּיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא לְ֝פָנָ֗יולְפָנָיולפניו חָנֵ֥ףחָנֵףחנף יָבֽוֹאיָבוֹאיבוא׃׃׃ 13:17 שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו שָׁ֭מוֹעַשָׁמוֹעַשמוע מִלָּתִ֑ימִלָּתִימלתי וְ֝אַֽחֲוָתִ֗יוְאַחֲוָתִיואחותי בְּאָזְנֵיכֶֽםבְּאָזְנֵיכֶםבאזניכם׃׃׃ 13:18 הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֭אנָאנא עָרַ֣כְתִּיעָרַכְתִּיערכתי מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט יָ֝דַ֗עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני אֶצְדָּֽקאֶצְדָּקאצדק׃׃׃ 13:19 מִימִימי־־־ה֭וּאהוּאהוא יָרִ֣יביָרִיביריב עִמָּדִ֑יעִמָּדִיעמדי כִּֽיכִּיכי־־־עַתָּ֖העַתָּהעתה אַחֲרִ֣ישׁאַחֲרִישׁאחריש וְאֶגְוָֽעוְאֶגְוָעואגוע׃׃׃ 13:20 אַךְאַךְאך־־־שְׁ֭תַּיִםשְׁתַּיִםשתים אַלאַלאל־־־תַּ֣עַשׂתַּעַשׂתעש עִמָּדִ֑יעִמָּדִיעמדי אָ֥זאָזאז מִ֝פָּנֶ֗יךָמִפָּנֶיךָמפניך לֹ֣אלֹאלא אֶסָּתֵֽראֶסָּתֵראסתר׃׃׃ 13:21 כַּ֭פְּךָכַּפְּךָכפך מֵעָלַ֣ימֵעָלַימעלי הַרְחַ֑קהַרְחַקהרחק וְ֝אֵ֥מָתְךָ֗וְאֵמָתְךָואמתך אַֽלאַלאל־־־תְּבַעֲתַֽנִּיתְּבַעֲתַנִּיתבעתני׃׃׃ 13:22 וּ֭קְרָאוּקְרָאוקרא וְאָנֹכִ֣יוְאָנֹכִיואנכי אֶֽעֱנֶ֑האֶעֱנֶהאענה אֽוֹאוֹאו־־־אֲ֝דַבֵּ֗ראֲדַבֵּראדבר וַהֲשִׁיבֵֽנִיוַהֲשִׁיבֵנִיוהשיבני׃׃׃ 13:23 כַּמָּ֣הכַּמָּהכמה לִ֭ילִילי עֲוֺנ֣וֹתעֲוֺנוֹתעונות וְחַטָּא֑וֹתוְחַטָּאוֹתוחטאות פִּֽשְׁעִ֥יפִּשְׁעִיפשעי וְ֝חַטָּאתִ֗יוְחַטָּאתִיוחטאתי הֹדִיעֵֽנִיהֹדִיעֵנִיהדיעני׃׃׃ 13:24 לָֽמָּהלָמָּהלמה־־־פָנֶ֥יךָפָנֶיךָפניך תַסְתִּ֑ירתַסְתִּירתסתיר וְתַחְשְׁבֵ֖נִיוְתַחְשְׁבֵנִיותחשבני לְאוֹיֵ֣בלְאוֹיֵבלאויב לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 13:25 הֶעָלֶ֣ההֶעָלֶההעלה נִדָּ֣ףנִדָּףנדף תַּעֲר֑וֹץתַּעֲרוֹץתערוץ וְאֶתוְאֶתואת־־־קַ֖שׁקַשׁקש יָבֵ֣שׁיָבֵשׁיבש תִּרְדֹּֽףתִּרְדֹּףתרדף׃׃׃ 13:26 כִּֽיכִּיכי־־־תִכְתֹּ֣בתִכְתֹּבתכתב עָלַ֣יעָלַיעלי מְרֹר֑וֹתמְרֹרוֹתמררות וְ֝תוֹרִישֵׁ֗נִיוְתוֹרִישֵׁנִיותורישני עֲוֺנ֥וֹתעֲוֺנוֹתעונות נְעוּרָֽינְעוּרָינעורי׃׃׃ 13:27 וְתָ֘שֵׂ֤םוְתָשֵׂםותשם בַּסַּ֨דבַּסַּדבסד ׀׀׀ רַגְלַ֗ירַגְלַירגלי וְתִשְׁמ֥וֹרוְתִשְׁמוֹרותשמור כָּלכָּלכל־־־אָרְחוֹתָ֑יאָרְחוֹתָיארחותי עַלעַלעל־־־שָׁרְשֵׁ֥ישָׁרְשֵׁישרשי רַ֝גְלַ֗ירַגְלַירגלי תִּתְחַקֶּֽהתִּתְחַקֶּהתתחקה׃׃׃ 13:28 וְ֭הוּאוְהוּאוהוא כְּרָקָ֣בכְּרָקָבכרקב יִבְלֶ֑היִבְלֶהיבלה כְּ֝בֶ֗גֶדכְּבֶגֶדכבגד אֲכָ֣לוֹאֲכָלוֹאכלו עָֽשׁעָשׁעש׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain