Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 2

2:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לְהִתְיַצֵּ֖בלְהִתְיַצֵּבלהתיצב עַלעַלעל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיָּב֤וֹאוַיָּבוֹאויבוא גַֽםגַםגם־־־הַשָּׂטָן֙הַשָּׂטָןהשטן בְּתֹכָ֔םבְּתֹכָםבתכם לְהִתְיַצֵּ֖בלְהִתְיַצֵּבלהתיצב עַלעַלעל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:2 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַשָּׂטָ֔ןהַשָּׂטָןהשטן אֵ֥יאֵיאי מִזֶּ֖המִזֶּהמזה תָּבֹ֑אתָּבֹאתבא וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען הַשָּׂטָ֤ןהַשָּׂטָןהשטן אֶתאֶתאת־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה וַיֹּאמַ֔רוַיֹּאמַרויאמר מִשֻּׁ֣טמִשֻּׁטמשט בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וּמֵהִתְהַלֵּ֖ךְוּמֵהִתְהַלֵּךְומהתהלך בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 2:3 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַשָּׂטָ֗ןהַשָּׂטָןהשטן הֲשַׂ֣מְתָּהֲשַׂמְתָּהשמת לִבְּךָ֮לִבְּךָלבך אֶלאֶלאל־־־עַבְדִּ֣יעַבְדִּיעבדי אִיּוֹב֒אִיּוֹבאיוב כִּי֩כִּיכי אֵ֨יןאֵיןאין כָּמֹ֜הוּכָּמֹהוּכמהו בָּאָ֗רֶץבָּאָרֶץבארץ אִ֣ישׁאִישׁאיש תָּ֧םתָּםתם וְיָשָׁ֛רוְיָשָׁרוישר יְרֵ֥איְרֵאירא אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וְסָ֣רוְסָרוסר מֵרָ֑עמֵרָעמרע וְעֹדֶ֙נּוּ֙וְעֹדֶנּוּועדנו מַחֲזִ֣יקמַחֲזִיקמחזיק בְּתֻמָּת֔וֹבְּתֻמָּתוֹבתמתו וַתְּסִיתֵ֥נִיוַתְּסִיתֵנִיותסיתני ב֖וֹבוֹבו לְבַלְּע֥וֹלְבַלְּעוֹלבלעו חִנָּֽםחִנָּםחנם׃׃׃ 2:4 וַיַּ֧עַןוַיַּעַןויען הַשָּׂטָ֛ןהַשָּׂטָןהשטן אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר ע֣וֹרעוֹרעור בְּעַדבְּעַדבעד־־־ע֗וֹרעוֹרעור וְכֹל֙וְכֹלוכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לָאִ֔ישׁלָאִישׁלאיש יִתֵּ֖ןיִתֵּןיתן בְּעַ֥דבְּעַדבעד נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 2:5 אוּלָם֙אוּלָםאולם שְֽׁלַֽחשְׁלַחשלח־־־נָ֣אנָאנא יָֽדְךָ֔יָדְךָידך וְגַ֥עוְגַעוגע אֶלאֶלאל־־־עַצְמ֖וֹעַצְמוֹעצמו וְאֶלוְאֶלואל־־־בְּשָׂר֑וֹבְּשָׂרוֹבשרו אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא אֶלאֶלאל־־־פָּנֶ֖יךָפָּנֶיךָפניך יְבָרֲכֶֽךָּיְבָרֲכֶךָּיברכך׃׃׃ 2:6 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַשָּׂטָ֖ןהַשָּׂטָןהשטן הִנּ֣וֹהִנּוֹהנו בְיָדֶ֑ךָבְיָדֶךָבידך אַ֖ךְאַךְאך אֶתאֶתאת־־־נַפְשׁ֥וֹנַפְשׁוֹנפשו שְׁמֹֽרשְׁמֹרשמר׃׃׃ 2:7 וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא הַשָּׂטָ֔ןהַשָּׂטָןהשטן מֵאֵ֖תמֵאֵתמאת פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיַּ֤ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־אִיּוֹב֙אִיּוֹבאיוב בִּשְׁחִ֣יןבִּשְׁחִיןבשחין רָ֔ערָערע מִכַּ֥ףמִכַּףמכף רַגְל֖וֹרַגְלוֹרגלו [עַד כ][עַד כ][עד כ] (וְעַ֥ד ק)(וְעַד ק)(ועד ק) קָדְקֳדֽוֹקָדְקֳדוֹקדקדו׃׃׃ 2:8 וַיִּֽקַּֽחוַיִּקַּחויקח־־־ל֣וֹלוֹלו חֶ֔רֶשׂחֶרֶשׂחרש לְהִתְגָּרֵ֖דלְהִתְגָּרֵדלהתגרד בּ֑וֹבּוֹבו וְה֖וּאוְהוּאוהוא יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב בְּתוֹךְבְּתוֹךְבתוך־־־הָאֵֽפֶרהָאֵפֶרהאפר׃׃׃ 2:9 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לוֹ֙לוֹלו אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו עֹדְךָ֖עֹדְךָעדך מַחֲזִ֣יקמַחֲזִיקמחזיק בְּתֻמָּתֶ֑ךָבְּתֻמָּתֶךָבתמתך בָּרֵ֥ךְבָּרֵךְברך אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וָמֻֽתוָמֻתומת׃׃׃ 2:10 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֗יהָאֵלֶיהָאליה כְּדַבֵּ֞רכְּדַבֵּרכדבר אַחַ֤תאַחַתאחת הַנְּבָלוֹת֙הַנְּבָלוֹתהנבלות תְּדַבֵּ֔רִיתְּדַבֵּרִיתדברי גַּ֣םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־הַטּ֗וֹבהַטּוֹבהטוב נְקַבֵּל֙נְקַבֵּלנקבל מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָרָ֖עהָרָעהרע לֹ֣אלֹאלא נְקַבֵּ֑לנְקַבֵּלנקבל בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֹ֛אתזֹאתזאת לֹאלֹאלא־־־חָטָ֥אחָטָאחטא אִיּ֖וֹבאִיּוֹבאיוב בִּשְׂפָתָֽיובִּשְׂפָתָיובשפתיו׃׃׃ פפפ
2:11 וַֽיִּשְׁמְע֞וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת ׀׀׀ רֵעֵ֣ירֵעֵירעי אִיּ֗וֹבאִיּוֹבאיוב אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָרָעָ֣ההָרָעָההרעה הַזֹּאת֮הַזֹּאתהזאת הַבָּ֣אָההַבָּאָההבאה עָלָיו֒עָלָיועליו וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו אִ֣ישׁאִישׁאיש מִמְּקֹמ֔וֹמִמְּקֹמוֹממקמו אֱלִיפַ֤זאֱלִיפַזאליפז הַתֵּימָנִי֙הַתֵּימָנִיהתימני וּבִלְדַּ֣דוּבִלְדַּדובלדד הַשּׁוּחִ֔יהַשּׁוּחִיהשוחי וְצוֹפַ֖רוְצוֹפַרוצופר הַנַּֽעֲמָתִ֑יהַנַּעֲמָתִיהנעמתי וַיִּוָּעֲד֣וּוַיִּוָּעֲדוּויועדו יַחְדָּ֔ויַחְדָּויחדו לָב֥וֹאלָבוֹאלבוא לָנֽוּדלָנוּדלנוד־־־ל֖וֹלוֹלו וּֽלְנַחֲמֽוֹוּלְנַחֲמוֹולנחמו׃׃׃ 2:12 וַיִּשְׂא֨וּוַיִּשְׂאוּוישאו אֶתאֶתאת־־־עֵינֵיהֶ֤םעֵינֵיהֶםעיניהם מֵרָחוֹק֙מֵרָחוֹקמרחוק וְלֹ֣אוְלֹאולא הִכִּירֻ֔הוּהִכִּירֻהוּהכירהו וַיִּשְׂא֥וּוַיִּשְׂאוּוישאו קוֹלָ֖םקוֹלָםקולם וַיִּבְכּ֑וּוַיִּבְכּוּויבכו וַֽיִּקְרְעוּ֙וַיִּקְרְעוּויקרעו אִ֣ישׁאִישׁאיש מְעִל֔וֹמְעִלוֹמעלו וַיִּזְרְק֥וּוַיִּזְרְקוּויזרקו עָפָ֛רעָפָרעפר עַלעַלעל־־־רָאשֵׁיהֶ֖םרָאשֵׁיהֶםראשיהם הַשָּׁמָֽיְמָההַשָּׁמָיְמָההשמימה׃׃׃ 2:13 וַיֵּשְׁב֤וּוַיֵּשְׁבוּוישבו אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו לָאָ֔רֶץלָאָרֶץלארץ שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים וְשִׁבְעַ֣תוְשִׁבְעַתושבעת לֵיל֑וֹתלֵילוֹתלילות וְאֵיןוְאֵיןואין־־־דֹּבֵ֤רדֹּבֵרדבר אֵלָיו֙אֵלָיואליו דָּבָ֔רדָּבָרדבר כִּ֣יכִּיכי רָא֔וּרָאוּראו כִּֽיכִּיכי־־־גָדַ֥לגָדַלגדל הַכְּאֵ֖בהַכְּאֵבהכאב מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain