Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 10

10:1 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי כִשְׁמֹ֨עַכִשְׁמֹעַכשמע אֲדֹֽנִיאֲדֹנִיאדני־־־צֶ֜דֶקצֶדֶקצדק מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם כִּֽיכִּיכי־־־לָכַ֨דלָכַדלכד יְהוֹשֻׁ֣עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־הָעַי֮הָעַיהעי וַיַּחֲרִימָהּ֒וַיַּחֲרִימָהּויחרימה כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֤העָשָׂהעשה לִֽירִיחוֹ֙לִירִיחוֹליריחו וּלְמַלְכָּ֔הּוּלְמַלְכָּהּולמלכה כֵּןכֵּןכן־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה לָעַ֖ילָעַילעי וּלְמַלְכָּ֑הּוּלְמַלְכָּהּולמלכה וְכִ֨יוְכִיוכי הִשְׁלִ֜ימוּהִשְׁלִימוּהשלימו יֹשְׁבֵ֤ייֹשְׁבֵיישבי גִבְעוֹן֙גִבְעוֹןגבעון אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּֽהְי֖וּוַיִּהְיוּויהיו בְּקִרְבָּֽםבְּקִרְבָּםבקרבם׃׃׃ 10:2 וַיִּֽירְא֣וּוַיִּירְאוּוייראו מְאֹ֔דמְאֹדמאד כִּ֣יכִּיכי עִ֤ירעִירעיר גְּדוֹלָה֙גְּדוֹלָהגדולה גִּבְע֔וֹןגִּבְעוֹןגבעון כְּאַחַ֖תכְּאַחַתכאחת עָרֵ֣יעָרֵיערי הַמַּמְלָכָ֑ההַמַּמְלָכָההממלכה וְכִ֨יוְכִיוכי הִ֤יאהִיאהיא גְדוֹלָה֙גְדוֹלָהגדולה מִןמִןמן־־־הָעַ֔יהָעַיהעי וְכָלוְכָלוכל־־־אֲנָשֶׁ֖יהָאֲנָשֶׁיהָאנשיה גִּבֹּרִֽיםגִּבֹּרִיםגברים׃׃׃ 10:3 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח אֲדֹנִיאֲדֹנִיאדני־־־צֶ֜דֶקצֶדֶקצדק מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֶלאֶלאל־־־הוֹהָ֣םהוֹהָםהוהם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־חֶ֠בְרוֹןחֶבְרוֹןחברון וְאֶלוְאֶלואל־־־פִּרְאָ֨םפִּרְאָםפראם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יַרְמ֜וּתיַרְמוּתירמות וְאֶלוְאֶלואל־־־יָפִ֧יעַיָפִיעַיפיע מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־לָכִ֛ישׁלָכִישׁלכיש וְאֶלוְאֶלואל־־־דְּבִ֥ירדְּבִירדביר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־עֶגְל֖וֹןעֶגְלוֹןעגלון לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 10:4 עֲלֽוּעֲלוּעלו־־־אֵלַ֣יאֵלַיאלי וְעִזְרֻ֔נִיוְעִזְרֻנִיועזרני וְנַכֶּ֖הוְנַכֶּהונכה אֶתאֶתאת־־־גִּבְע֑וֹןגִּבְעוֹןגבעון כִּֽיכִּיכי־־־הִשְׁלִ֥ימָההִשְׁלִימָההשלימה אֶתאֶתאת־־־יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 10:5 וַיֵּאָסְפ֨וּוַיֵּאָסְפוּויאספו וַֽיַּעֲל֜וּוַיַּעֲלוּויעלו חֲמֵ֣שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת ׀׀׀ מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָאֱמֹרִ֗יהָאֱמֹרִיהאמרי מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־חֶבְר֤וֹןחֶבְרוֹןחברון מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יַרְמוּת֙יַרְמוּתירמות מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־לָכִ֣ישׁלָכִישׁלכיש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־עֶגְל֔וֹןעֶגְלוֹןעגלון הֵ֖םהֵםהם וְכָלוְכָלוכל־־־מַֽחֲנֵיהֶ֑םמַחֲנֵיהֶםמחניהם וַֽיַּחֲנוּ֙וַיַּחֲנוּויחנו עַלעַלעל־־־גִּבְע֔וֹןגִּבְעוֹןגבעון וַיִּֽלָּחֲמ֖וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 10:6 וַיִּשְׁלְח֣וּוַיִּשְׁלְחוּוישלחו אַנְשֵׁי֩אַנְשֵׁיאנשי גִבְע֨וֹןגִבְעוֹןגבעון אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֤עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶה֙הַמַּחֲנֶההמחנה הַגִּלְגָּ֣לָההַגִּלְגָּלָההגלגלה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אַלאַלאל־־־תֶּ֥רֶףתֶּרֶףתרף יָדֶ֖יךָיָדֶיךָידיך מֵֽעֲבָדֶ֑יךָמֵעֲבָדֶיךָמעבדיך עֲלֵ֧העֲלֵהעלה אֵלֵ֣ינוּאֵלֵינוּאלינו מְהֵרָ֗המְהֵרָהמהרה וְהוֹשִׁ֤יעָהוְהוֹשִׁיעָהוהושיעה לָּ֙נוּ֙לָּנוּלנו וְעָזְרֵ֔נוּוְעָזְרֵנוּועזרנו כִּ֚יכִּיכי נִקְבְּצ֣וּנִקְבְּצוּנקבצו אֵלֵ֔ינוּאֵלֵינוּאלינו כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי הָאֱמֹרִ֖יהָאֱמֹרִיהאמרי יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 10:7 וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע מִןמִןמן־־־הַגִּלְגָּ֗להַגִּלְגָּלהגלגל ה֚וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־עַ֤םעַםעם הַמִּלְחָמָה֙הַמִּלְחָמָההמלחמה עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וְכֹ֖לוְכֹלוכל גִּבּוֹרֵ֥יגִּבּוֹרֵיגבורי הֶחָֽיִלהֶחָיִלהחיל׃׃׃ פפפ
10:8 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע אַלאַלאל־־־תִּירָ֣אתִּירָאתירא מֵהֶ֔םמֵהֶםמהם כִּ֥יכִּיכי בְיָדְךָ֖בְיָדְךָבידך נְתַתִּ֑יםנְתַתִּיםנתתים לֹֽאלֹאלא־־־יַעֲמֹ֥דיַעֲמֹדיעמד אִ֛ישׁאִישׁאיש מֵהֶ֖םמֵהֶםמהם בְּפָנֶֽיךָבְּפָנֶיךָבפניך׃׃׃ 10:9 וַיָּבֹ֧אוַיָּבֹאויבא אֲלֵיהֶ֛םאֲלֵיהֶםאליהם יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע פִּתְאֹ֑םפִּתְאֹםפתאם כָּלכָּלכל־־־הַלַּ֕יְלָההַלַּיְלָההלילה עָלָ֖העָלָהעלה מִןמִןמן־־־הַגִּלְגָּֽלהַגִּלְגָּלהגלגל׃׃׃ 10:10 וַיְהֻמֵּ֤םוַיְהֻמֵּםויהמם יְהוָה֙יְהוָהיהוה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּכֵּ֥םוַיַּכֵּםויכם מַכָּֽהמַכָּהמכה־־־גְדוֹלָ֖הגְדוֹלָהגדולה בְּגִבְע֑וֹןבְּגִבְעוֹןבגבעון וַֽיִּרְדְּפֵ֗םוַיִּרְדְּפֵםוירדפם דֶּ֚רֶךְדֶּרֶךְדרך מַעֲלֵ֣המַעֲלֵהמעלה בֵיתבֵיתבית־־־חוֹרֹ֔ןחוֹרֹןחורן וַיַּכֵּ֥םוַיַּכֵּםויכם עַדעַדעד־־־עֲזֵקָ֖העֲזֵקָהעזקה וְעַדוְעַדועד־־־מַקֵּדָֽהמַקֵּדָהמקדה׃׃׃ 10:11 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי בְּנֻסָ֣םבְּנֻסָםבנסם ׀׀׀ מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הֵ֞םהֵםהם בְּמוֹרַ֤דבְּמוֹרַדבמורד בֵּיתבֵּיתבית־־־חוֹרֹן֙חוֹרֹןחורן וַֽיהוָ֡הוַיהוָהויהוה הִשְׁלִ֣יךְהִשְׁלִיךְהשליך עֲלֵיהֶם֩עֲלֵיהֶםעליהם אֲבָנִ֨יםאֲבָנִיםאבנים גְּדֹל֧וֹתגְּדֹלוֹתגדלות מִןמִןמן־־־הַשָּׁמַ֛יִםהַשָּׁמַיִםהשמים עַדעַדעד־־־עֲזֵקָ֖העֲזֵקָהעזקה וַיָּמֻ֑תוּוַיָּמֻתוּוימתו רַבִּ֗יםרַבִּיםרבים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מֵ֙תוּ֙מֵתוּמתו בְּאַבְנֵ֣יבְּאַבְנֵיבאבני הַבָּרָ֔דהַבָּרָדהברד מֵאֲשֶׁ֥רמֵאֲשֶׁרמאשר הָרְג֛וּהָרְגוּהרגו בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ ססס 10:12 אָ֣זאָזאז יְדַבֵּ֤ריְדַבֵּרידבר יְהוֹשֻׁעַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה בְּי֗וֹםבְּיוֹםביום תֵּ֤תתֵּתתת יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ לְעֵינֵ֣ילְעֵינֵילעיני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל שֶׁ֚מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש בְּגִבְע֣וֹןבְּגִבְעוֹןבגבעון דּ֔וֹםדּוֹםדום וְיָרֵ֖חַוְיָרֵחַוירח בְּעֵ֥מֶקבְּעֵמֶקבעמק אַיָּלֽוֹןאַיָּלוֹןאילון׃׃׃ 10:13 וַיִּדֹּ֨םוַיִּדֹּםוידם הַשֶּׁ֜מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש וְיָרֵ֣חַוְיָרֵחַוירח עָמָ֗דעָמָדעמד עַדעַדעד־־־יִקֹּ֥םיִקֹּםיקם גּוֹי֙גּוֹיגוי אֹֽיְבָ֔יואֹיְבָיואיביו הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הִ֥יאהִיאהיא כְתוּבָ֖הכְתוּבָהכתובה עַלעַלעל־־־סֵ֣פֶרסֵפֶרספר הַיָּשָׁ֑רהַיָּשָׁרהישר וַיַּעֲמֹ֤דוַיַּעֲמֹדויעמד הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙הַשֶּׁמֶשׁהשמש בַּחֲצִ֣יבַּחֲצִיבחצי הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְלֹאוְלֹאולא־־־אָ֥ץאָץאץ לָב֖וֹאלָבוֹאלבוא כְּי֥וֹםכְּיוֹםכיום תָּמִֽיםתָּמִיםתמים׃׃׃ 10:14 וְלֹ֨אוְלֹאולא הָיָ֜ההָיָההיה כַּיּ֤וֹםכַּיּוֹםכיום הַהוּא֙הַהוּאההוא לְפָנָ֣יולְפָנָיולפניו וְאַחֲרָ֔יווְאַחֲרָיוואחריו לִשְׁמֹ֥עַלִשְׁמֹעַלשמע יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול אִ֑ישׁאִישׁאיש כִּ֣יכִּיכי יְהוָ֔היְהוָהיהוה נִלְחָ֖םנִלְחָםנלחם לְיִשְׂרָאֵֽללְיִשְׂרָאֵללישראל׃׃׃ פפפ
10:15 וַיָּ֤שָׁבוַיָּשָׁבוישב יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֖ההַמַּחֲנֶההמחנה הַגִּלְגָּֽלָההַגִּלְגָּלָההגלגלה׃׃׃ 10:16 וַיָּנֻ֕סוּוַיָּנֻסוּוינסו חֲמֵ֖שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת הַמְּלָכִ֣יםהַמְּלָכִיםהמלכים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיֵּחָבְא֥וּוַיֵּחָבְאוּויחבאו בַמְּעָרָ֖הבַמְּעָרָהבמערה בְּמַקֵּדָֽהבְּמַקֵּדָהבמקדה׃׃׃ 10:17 וַיֻּגַּ֖דוַיֻּגַּדויגד לִיהוֹשֻׁ֣עַלִיהוֹשֻׁעַליהושע לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר נִמְצְאוּ֙נִמְצְאוּנמצאו חֲמֵ֣שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת הַמְּלָכִ֔יםהַמְּלָכִיםהמלכים נֶחְבְּאִ֥יםנֶחְבְּאִיםנחבאים בַּמְּעָרָ֖הבַּמְּעָרָהבמערה בְּמַקֵּדָֽהבְּמַקֵּדָהבמקדה׃׃׃ 10:18 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע גֹּ֛לּוּגֹּלּוּגלו אֲבָנִ֥יםאֲבָנִיםאבנים גְּדֹל֖וֹתגְּדֹלוֹתגדלות אֶלאֶלאל־־־פִּ֣יפִּיפי הַמְּעָרָ֑ההַמְּעָרָההמערה וְהַפְקִ֧ידוּוְהַפְקִידוּוהפקידו עָלֶ֛יהָעָלֶיהָעליה אֲנָשִׁ֖יםאֲנָשִׁיםאנשים לְשָׁמְרָֽםלְשָׁמְרָםלשמרם׃׃׃ 10:19 וְאַתֶּם֙וְאַתֶּםואתם אַֽלאַלאל־־־תַּעֲמֹ֔דוּתַּעֲמֹדוּתעמדו רִדְפוּ֙רִדְפוּרדפו אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי אֹֽיְבֵיכֶ֔םאֹיְבֵיכֶםאיביכם וְזִנַּבְתֶּ֖םוְזִנַּבְתֶּםוזנבתם אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם אַֽלאַלאל־־־תִּתְּנ֗וּםתִּתְּנוּםתתנום לָבוֹא֙לָבוֹאלבוא אֶלאֶלאל־־־עָ֣רֵיהֶ֔םעָרֵיהֶםעריהם כִּ֧יכִּיכי נְתָנָ֛םנְתָנָםנתנם יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם בְּיֶדְכֶֽםבְּיֶדְכֶםבידכם׃׃׃ 10:20 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי כְּכַלּ֨וֹתכְּכַלּוֹתככלות יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל לְהַכּוֹתָ֛םלְהַכּוֹתָםלהכותם מַכָּ֥המַכָּהמכה גְדוֹלָֽהגְדוֹלָהגדולה־־־מְאֹ֖דמְאֹדמאד עַדעַדעד־־־תֻּמָּ֑םתֻּמָּםתמם וְהַשְּׂרִידִים֙וְהַשְּׂרִידִיםוהשרידים שָׂרְד֣וּשָׂרְדוּשרדו מֵהֶ֔םמֵהֶםמהם וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־עָרֵ֥יעָרֵיערי הַמִּבְצָֽרהַמִּבְצָרהמבצר׃׃׃ 10:21 וַיָּשֻׁבוּ֩וַיָּשֻׁבוּוישבו כָלכָלכל־־־הָעָ֨םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־הַמַּחֲנֶ֧ההַמַּחֲנֶההמחנה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע מַקֵּדָ֖המַקֵּדָהמקדה בְּשָׁל֑וֹםבְּשָׁלוֹםבשלום לֹֽאלֹאלא־־־חָרַ֞ץחָרַץחרץ לִבְנֵ֧ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל לְאִ֖ישׁלְאִישׁלאיש אֶתאֶתאת־־־לְשֹׁנֽוֹלְשֹׁנוֹלשנו׃׃׃ 10:22 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע פִּתְח֖וּפִּתְחוּפתחו אֶתאֶתאת־־־פִּ֣יפִּיפי הַמְּעָרָ֑ההַמְּעָרָההמערה וְהוֹצִ֣יאוּוְהוֹצִיאוּוהוציאו אֵלַ֗יאֵלַיאלי אֶתאֶתאת־־־חֲמֵ֛שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת הַמְּלָכִ֥יםהַמְּלָכִיםהמלכים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה מִןמִןמן־־־הַמְּעָרָֽההַמְּעָרָההמערה׃׃׃ 10:23 וַיַּ֣עֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו כֵ֔ןכֵןכן וַיֹּצִ֣יאוּוַיֹּצִיאוּויציאו אֵלָ֗יואֵלָיואליו אֶתאֶתאת־־־חֲמֵ֛שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת הַמְּלָכִ֥יםהַמְּלָכִיםהמלכים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה מִןמִןמן־־־הַמְּעָרָ֑ההַמְּעָרָההמערה אֵ֣תאֵתאת ׀׀׀ מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֶתאֶתאת־־־מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך חֶבְרוֹן֙חֶבְרוֹןחברון אֶתאֶתאת־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יַרְמ֔וּתיַרְמוּתירמות אֶתאֶתאת־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך לָכִ֖ישׁלָכִישׁלכיש אֶתאֶתאת־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך עֶגְלֽוֹןעֶגְלוֹןעגלון׃׃׃ 10:24 וַ֠יְהִיוַיְהִיויהי כְּֽהוֹצִיאָ֞םכְּהוֹצִיאָםכהוציאם אֶתאֶתאת־־־הַמְּלָכִ֣יםהַמְּלָכִיםהמלכים הָאֵלֶּה֮הָאֵלֶּההאלה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁעַ֒יְהוֹשֻׁעַיהושע וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וַ֠יֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־קְצִינֵ֞יקְצִינֵיקציני אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָה֙הַמִּלְחָמָההמלחמה הֶהָלְכ֣וּאהֶהָלְכוּאההלכוא אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו קִרְב֗וּקִרְבוּקרבו שִׂ֚ימוּשִׂימוּשימו אֶתאֶתאת־־־רַגְלֵיכֶ֔םרַגְלֵיכֶםרגליכם עַֽלעַלעל־־־צַוְּארֵ֖יצַוְּארֵיצוארי הַמְּלָכִ֣יםהַמְּלָכִיםהמלכים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַֽיִּקְרְב֔וּוַיִּקְרְבוּויקרבו וַיָּשִׂ֥ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו אֶתאֶתאת־־־רַגְלֵיהֶ֖םרַגְלֵיהֶםרגליהם עַלעַלעל־־־צַוְּארֵיהֶֽםצַוְּארֵיהֶםצואריהם׃׃׃ 10:25 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אַלאַלאל־־־תִּֽירְא֖וּתִּירְאוּתיראו וְאַלוְאַלואל־־־תֵּחָ֑תּוּתֵּחָתּוּתחתו חִזְק֣וּחִזְקוּחזקו וְאִמְצ֔וּוְאִמְצוּואמצו כִּ֣יכִּיכי כָ֗כָהכָכָהככה יַעֲשֶׂ֤היַעֲשֶׂהיעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְכָללְכָללכל־־־אֹ֣יְבֵיכֶ֔םאֹיְבֵיכֶםאיביכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם נִלְחָמִ֥יםנִלְחָמִיםנלחמים אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 10:26 וַיַּכֵּ֨םוַיַּכֵּםויכם יְהוֹשֻׁ֤עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אַֽחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵן֙כֵןכן וַיְמִיתֵ֔םוַיְמִיתֵםוימיתם וַיִּתְלֵ֕םוַיִּתְלֵםויתלם עַ֖לעַלעל חֲמִשָּׁ֣החֲמִשָּׁהחמשה עֵצִ֑יםעֵצִיםעצים וַיִּֽהְי֛וּוַיִּהְיוּויהיו תְּלוּיִ֥םתְּלוּיִםתלוים עַלעַלעל־־־הָעֵצִ֖יםהָעֵצִיםהעצים עַדעַדעד־־־הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ 10:27 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי לְעֵ֣תלְעֵתלעת ׀׀׀ בּ֣וֹאבּוֹאבוא הַשֶּׁ֗מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש צִוָּ֤הצִוָּהצוה יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע וַיֹּֽרִידוּם֙וַיֹּרִידוּםוירידום מֵעַ֣למֵעַלמעל הָעֵצִ֔יםהָעֵצִיםהעצים וַיַּ֨שְׁלִכֻ֔םוַיַּשְׁלִכֻםוישלכם אֶלאֶלאל־־־הַמְּעָרָ֖ההַמְּעָרָההמערה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נֶחְבְּאוּנֶחְבְּאוּנחבאו־־־שָׁ֑םשָׁםשם וַיָּשִׂ֜מוּוַיָּשִׂמוּוישמו אֲבָנִ֤יםאֲבָנִיםאבנים גְּדֹלוֹת֙גְּדֹלוֹתגדלות עַלעַלעל־־־פִּ֣יפִּיפי הַמְּעָרָ֔ההַמְּעָרָההמערה עַדעַדעד־־־עֶ֖צֶםעֶצֶםעצם הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ
10:28 וְאֶתוְאֶתואת־־־מַקֵּדָה֩מַקֵּדָהמקדה לָכַ֨דלָכַדלכד יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא וַיַּכֶּ֣הָוַיַּכֶּהָויכה לְפִילְפִילפי־־־חֶרֶב֮חֶרֶבחרב וְאֶתוְאֶתואת־־־מַלְכָּהּ֒מַלְכָּהּמלכה הֶחֱרִ֣םהֶחֱרִםהחרם אוֹתָ֗םאוֹתָםאותם וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הַנֶּ֙פֶשׁ֙הַנֶּפֶשׁהנפש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֔הּבָּהּבה לֹ֥אלֹאלא הִשְׁאִ֖ירהִשְׁאִירהשאיר שָׂרִ֑ידשָׂרִידשריד וַיַּ֙עַשׂ֙וַיַּעַשׂויעש לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך מַקֵּדָ֔המַקֵּדָהמקדה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה לְמֶ֥לֶךְלְמֶלֶךְלמלך יְרִיחֽוֹיְרִיחוֹיריחו׃׃׃ 10:29 וַיַּעֲבֹ֣רוַיַּעֲבֹרויעבר יְ֠הוֹשֻׁעַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְכָֽלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל עִמּ֛וֹעִמּוֹעמו מִמַּקֵּדָ֖המִמַּקֵּדָהממקדה לִבְנָ֑הלִבְנָהלבנה וַיִּלָּ֖חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם עִםעִםעם־־־לִבְנָֽהלִבְנָהלבנה׃׃׃ 10:30 וַיִּתֵּן֩וַיִּתֵּןויתן יְהוָ֨היְהוָהיהוה גַּםגַּםגם־־־אוֹתָ֜הּאוֹתָהּאותה בְּיַ֣דבְּיַדביד יִשְׂרָאֵ֘ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֶתוְאֶתואת־־־מַלְכָּהּ֒מַלְכָּהּמלכה וַיַּכֶּ֣הָוַיַּכֶּהָויכה לְפִילְפִילפי־־־חֶ֗רֶבחֶרֶבחרב וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הַנֶּ֙פֶשׁ֙הַנֶּפֶשׁהנפש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֔הּבָּהּבה לֹֽאלֹאלא־־־הִשְׁאִ֥ירהִשְׁאִירהשאיר בָּ֖הּבָּהּבה שָׂרִ֑ידשָׂרִידשריד וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש לְמַלְכָּ֔הּלְמַלְכָּהּלמלכה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה לְמֶ֥לֶךְלְמֶלֶךְלמלך יְרִיחֽוֹיְרִיחוֹיריחו׃׃׃ ססס 10:31 וַיַּעֲבֹ֣רוַיַּעֲבֹרויעבר יְ֠הוֹשֻׁעַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל עִמּ֛וֹעִמּוֹעמו מִלִּבְנָ֖המִלִּבְנָהמלבנה לָכִ֑ישָׁהלָכִישָׁהלכישה וַיִּ֣חַןוַיִּחַןויחן עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה וַיִּלָּ֖חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 10:32 וַיִּתֵּן֩וַיִּתֵּןויתן יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־לָכִ֜ישׁלָכִישׁלכיש בְּיַ֣דבְּיַדביד יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וַֽיִּלְכְּדָהּ֙וַיִּלְכְּדָהּוילכדה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני וַיַּכֶּ֣הָוַיַּכֶּהָויכה לְפִילְפִילפי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הַנֶּ֖פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֑הּבָּהּבה כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה לְלִבְנָֽהלְלִבְנָהללבנה׃׃׃ פפפ
10:33 אָ֣זאָזאז עָלָ֗העָלָהעלה הֹרָם֙הֹרָםהרם מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך גֶּ֔זֶרגֶּזֶרגזר לַעְזֹ֖רלַעְזֹרלעזר אֶתאֶתאת־־־לָכִ֑ישׁלָכִישׁלכיש וַיַּכֵּ֤הוּוַיַּכֵּהוּויכהו יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע וְאֶתוְאֶתואת־־־עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו עַדעַדעד־־־בִּלְתִּ֥יבִּלְתִּיבלתי הִשְׁאִֽירהִשְׁאִירהשאיר־־־ל֖וֹלוֹלו שָׂרִֽידשָׂרִידשריד׃׃׃ 10:34 וַיַּעֲבֹ֣רוַיַּעֲבֹרויעבר יְ֠הוֹשֻׁעַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל עִמּ֛וֹעִמּוֹעמו מִלָּכִ֖ישׁמִלָּכִישׁמלכיש עֶגְלֹ֑נָהעֶגְלֹנָהעגלנה וַיַּחֲנ֣וּוַיַּחֲנוּויחנו עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה וַיִּֽלָּחֲמ֖וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 10:35 וַֽיִּלְכְּד֜וּהָוַיִּלְכְּדוּהָוילכדוה בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַהוּא֙הַהוּאההוא וַיַּכּ֣וּהָוַיַּכּוּהָויכוה לְפִילְפִילפי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַנֶּ֣פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֔הּבָּהּבה בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא הֶחֱרִ֑יםהֶחֱרִיםהחרים כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה לְלָכִֽישׁלְלָכִישׁללכיש׃׃׃ פפפ
10:36 וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל יְ֠הוֹשֻׁעַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְכָֽלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל עִמּ֛וֹעִמּוֹעמו מֵעֶגְל֖וֹנָהמֵעֶגְלוֹנָהמעגלונה חֶבְר֑וֹנָהחֶבְרוֹנָהחברונה וַיִּֽלָּחֲמ֖וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 10:37 וַיִּלְכְּד֣וּהָוַיִּלְכְּדוּהָוילכדוה וַיַּכּֽוּהָוַיַּכּוּהָויכוה־־־לְפִילְפִילפי־־־חֶ֠רֶבחֶרֶבחרב וְאֶתוְאֶתואת־־־מַלְכָּ֨הּמַלְכָּהּמלכה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־עָרֶ֜יהָעָרֶיהָעריה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הַנֶּ֤פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּהּ֙בָּהּבה לֹֽאלֹאלא־־־הִשְׁאִ֣ירהִשְׁאִירהשאיר שָׂרִ֔ידשָׂרִידשריד כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה לְעֶגְל֑וֹןלְעֶגְלוֹןלעגלון וַיַּחֲרֵ֣םוַיַּחֲרֵםויחרם אוֹתָ֔הּאוֹתָהּאותה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הַנֶּ֖פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ ססס 10:38 וַיָּ֧שָׁבוַיָּשָׁבוישב יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו דְּבִ֑רָהדְּבִרָהדברה וַיִּלָּ֖חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 10:39 וַֽיִּלְכְּדָ֞הּוַיִּלְכְּדָהּוילכדה וְאֶתוְאֶתואת־־־מַלְכָּ֤הּמַלְכָּהּמלכה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־עָרֶ֙יהָ֙עָרֶיהָעריה וַיַּכּ֣וּםוַיַּכּוּםויכום לְפִילְפִילפי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וַֽיַּחֲרִ֙ימוּ֙וַיַּחֲרִימוּויחרימו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֔הּבָּהּבה לֹ֥אלֹאלא הִשְׁאִ֖ירהִשְׁאִירהשאיר שָׂרִ֑ידשָׂרִידשריד כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֜העָשָׂהעשה לְחֶבְר֗וֹןלְחֶבְרוֹןלחברון כֵּןכֵּןכן־־־עָשָׂ֤העָשָׂהעשה לִדְבִ֙רָה֙לִדְבִרָהלדברה וּלְמַלְכָּ֔הּוּלְמַלְכָּהּולמלכה וְכַאֲשֶׁ֥רוְכַאֲשֶׁרוכאשר עָשָׂ֛העָשָׂהעשה לְלִבְנָ֖הלְלִבְנָהללבנה וּלְמַלְכָּֽהּוּלְמַלְכָּהּולמלכה׃׃׃ 10:40 וַיַּכֶּ֣הוַיַּכֶּהויכה יְהוֹשֻׁ֣עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֡רֶץהָאָרֶץהארץ הָהָר֩הָהָרההר וְהַנֶּ֨גֶבוְהַנֶּגֶבוהנגב וְהַשְּׁפֵלָ֜הוְהַשְּׁפֵלָהוהשפלה וְהָאֲשֵׁד֗וֹתוְהָאֲשֵׁדוֹתוהאשדות וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵיהֶ֔םמַלְכֵיהֶםמלכיהם לֹ֥אלֹאלא הִשְׁאִ֖ירהִשְׁאִירהשאיר שָׂרִ֑ידשָׂרִידשריד וְאֵ֤תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַנְּשָׁמָה֙הַנְּשָׁמָההנשמה הֶחֱרִ֔יםהֶחֱרִיםהחרים כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֔הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 10:41 וַיַּכֵּ֧םוַיַּכֵּםויכם יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע מִקָּדֵ֥שׁמִקָּדֵשׁמקדש בַּרְנֵ֖עַבַּרְנֵעַברנע וְעַדוְעַדועד־־־עַזָּ֑העַזָּהעזה וְאֵ֛תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ גֹּ֖שֶׁןגֹּשֶׁןגשן וְעַדוְעַדועד־־־גִּבְעֽוֹןגִּבְעוֹןגבעון׃׃׃ 10:42 וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַמְּלָכִ֤יםהַמְּלָכִיםהמלכים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה וְאֶתוְאֶתואת־־־אַרְצָ֔םאַרְצָםארצם לָכַ֥דלָכַדלכד יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע פַּ֣עַםפַּעַםפעם אֶחָ֑תאֶחָתאחת כִּ֗יכִּיכי יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל נִלְחָ֖םנִלְחָםנלחם לְיִשְׂרָאֵֽללְיִשְׂרָאֵללישראל׃׃׃ 10:43 וַיָּ֤שָׁבוַיָּשָׁבוישב יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֖ההַמַּחֲנֶההמחנה הַגִּלְגָּֽלָההַגִּלְגָּלָההגלגלה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain