Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 19

19:1 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔םהָהֵםההם וּמֶ֖לֶךְוּמֶלֶךְומלך אֵ֣יןאֵיןאין בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ אִ֣ישׁאִישׁאיש לֵוִ֗ילֵוִילוי גָּ֚רגָּרגר בְּיַרְכְּתֵ֣יבְּיַרְכְּתֵיבירכתי הַרהַרהר־־־אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים וַיִּֽקַּֽחוַיִּקַּחויקח־־־לוֹ֙לוֹלו אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה פִילֶ֔גֶשׁפִילֶגֶשׁפילגש מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 19:2 וַתִּזְנֶ֤הוַתִּזְנֶהותזנה עָלָיו֙עָלָיועליו פִּֽילַגְשׁ֔וֹפִּילַגְשׁוֹפילגשו וַתֵּ֤לֶךְוַתֵּלֶךְותלך מֵֽאִתּוֹ֙מֵאִתּוֹמאתו אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֔יהָאָבִיהָאביה אֶלאֶלאל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־שָׁ֕םשָׁםשם יָמִ֖יםיָמִיםימים אַרְבָּעָ֥האַרְבָּעָהארבעה חֳדָשִֽׁיםחֳדָשִׁיםחדשים׃׃׃ 19:3 וַיָּ֨קָםוַיָּקָםויקם אִישָׁ֜הּאִישָׁהּאישה וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אַחֲרֶ֗יהָאַחֲרֶיהָאחריה לְדַבֵּ֤רלְדַבֵּרלדבר עַלעַלעל־־־לִבָּהּ֙לִבָּהּלבה [לַהֲשִׁיבֹו כ][לַהֲשִׁיבֹו כ][להשיבו כ] (לַהֲשִׁיבָ֔הּ ק)(לַהֲשִׁיבָהּ ק)(להשיבה ק) וְנַעֲר֥וֹוְנַעֲרוֹונערו עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו וְצֶ֣מֶדוְצֶמֶדוצמד חֲמֹרִ֑יםחֲמֹרִיםחמרים וַתְּבִיאֵ֙הוּ֙וַתְּבִיאֵהוּותביאהו בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֔יהָאָבִיהָאביה וַיִּרְאֵ֙הוּ֙וַיִּרְאֵהוּויראהו אֲבִ֣יאֲבִיאבי הַֽנַּעֲרָ֔ההַנַּעֲרָההנערה וַיִּשְׂמַ֖חוַיִּשְׂמַחוישמח לִקְרָאתֽוֹלִקְרָאתוֹלקראתו׃׃׃ 19:4 וַיֶּחֱזַקוַיֶּחֱזַקויחזק־־־בּ֤וֹבּוֹבו חֹֽתְנוֹ֙חֹתְנוֹחתנו אֲבִ֣יאֲבִיאבי הַֽנַּעֲרָ֔ההַנַּעֲרָההנערה וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֑יםיָמִיםימים וַיֹּאכְלוּ֙וַיֹּאכְלוּויאכלו וַיִּשְׁתּ֔וּוַיִּשְׁתּוּוישתו וַיָּלִ֖ינוּוַיָּלִינוּוילינו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 19:5 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הָרְבִיעִ֔יהָרְבִיעִיהרביעי וַיַּשְׁכִּ֥ימוּוַיַּשְׁכִּימוּוישכימו בַבֹּ֖קֶרבַבֹּקֶרבבקר וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם לָלֶ֑כֶתלָלֶכֶתללכת וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר אֲבִ֨יאֲבִיאבי הַֽנַּעֲרָ֜ההַנַּעֲרָההנערה אֶלאֶלאל־־־חֲתָנ֗וֹחֲתָנוֹחתנו סְעָ֧דסְעָדסעד לִבְּךָ֛לִבְּךָלבך פַּתפַּתפת־־־לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם וְאַחַ֥רוְאַחַרואחר תֵּלֵֽכוּתֵּלֵכוּתלכו׃׃׃ 19:6 וַיֵּשְׁב֗וּוַיֵּשְׁבוּוישבו וַיֹּאכְל֧וּוַיֹּאכְלוּויאכלו שְׁנֵיהֶ֛םשְׁנֵיהֶםשניהם יַחְדָּ֖ויַחְדָּויחדו וַיִּשְׁתּ֑וּוַיִּשְׁתּוּוישתו וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲבִ֤יאֲבִיאבי הַֽנַּעֲרָה֙הַנַּעֲרָההנערה אֶלאֶלאל־־־הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש הֽוֹאֶלהוֹאֶלהואל־־־נָ֥אנָאנא וְלִ֖יןוְלִיןולין וְיִטַ֥בוְיִטַבויטב לִבֶּֽךָלִבֶּךָלבך׃׃׃ 19:7 וַיָּ֥קָםוַיָּקָםויקם הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש לָלֶ֑כֶתלָלֶכֶתללכת וַיִּפְצַרוַיִּפְצַרויפצר־־־בּוֹ֙בּוֹבו חֹתְנ֔וֹחֹתְנוֹחתנו וַיָּ֖שָׁבוַיָּשָׁבוישב וַיָּ֥לֶןוַיָּלֶןוילן שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 19:8 וַיַּשְׁכֵּ֨םוַיַּשְׁכֵּםוישכם בַּבֹּ֜קֶרבַּבֹּקֶרבבקר בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַחֲמִישִׁי֮הַחֲמִישִׁיהחמישי לָלֶכֶת֒לָלֶכֶתללכת וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ אֲבִ֣יאֲבִיאבי הַֽנַּעֲרָ֗ההַנַּעֲרָההנערה סְעָדסְעָדסעד־־־נָא֙נָאנא לְבָ֣בְךָ֔לְבָבְךָלבבך וְהִֽתְמַהְמְה֖וּוְהִתְמַהְמְהוּוהתמהמהו עַדעַדעד־־־נְט֣וֹתנְטוֹתנטות הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וַיֹּאכְל֖וּוַיֹּאכְלוּויאכלו שְׁנֵיהֶֽםשְׁנֵיהֶםשניהם׃׃׃ 19:9 וַיָּ֤קָםוַיָּקָםויקם הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש לָלֶ֔כֶתלָלֶכֶתללכת ה֥וּאהוּאהוא וּפִילַגְשׁ֖וֹוּפִילַגְשׁוֹופילגשו וְנַעֲר֑וֹוְנַעֲרוֹונערו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֣וֹלוֹלו חֹתְנ֣וֹחֹתְנוֹחתנו אֲבִ֣יאֲבִיאבי הַֽנַּעֲרָ֡ההַנַּעֲרָההנערה הִנֵּ֣ההִנֵּההנה נָא֩נָאנא רָפָ֨הרָפָהרפה הַיּ֜וֹםהַיּוֹםהיום לַעֲרֹ֗בלַעֲרֹבלערב לִֽינוּלִינוּלינו־־־נָ֞אנָאנא הִנֵּ֨ההִנֵּההנה חֲנ֤וֹתחֲנוֹתחנות הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום לִ֥יןלִיןלין פֹּה֙פֹּהפה וְיִיטַ֣בוְיִיטַבוייטב לְבָבֶ֔ךָלְבָבֶךָלבבך וְהִשְׁכַּמְתֶּ֤םוְהִשְׁכַּמְתֶּםוהשכמתם מָחָר֙מָחָרמחר לְדַרְכְּכֶ֔םלְדַרְכְּכֶםלדרככם וְהָלַכְתָּ֖וְהָלַכְתָּוהלכת לְאֹהָלֶֽךָלְאֹהָלֶךָלאהלך׃׃׃ 19:10 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָבָ֤האָבָהאבה הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש לָל֔וּןלָלוּןללון וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם וַיֵּ֗לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא עַדעַדעד־־־נֹ֣כַחנֹכַחנכח יְב֔וּסיְבוּסיבוס הִ֖יאהִיאהיא יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְעִמּ֗וֹוְעִמּוֹועמו צֶ֤מֶדצֶמֶדצמד חֲמוֹרִים֙חֲמוֹרִיםחמורים חֲבוּשִׁ֔יםחֲבוּשִׁיםחבושים וּפִילַגְשׁ֖וֹוּפִילַגְשׁוֹופילגשו עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 19:11 הֵ֣םהֵםהם עִםעִםעם־־־יְב֔וּסיְבוּסיבוס וְהַיּ֖וֹםוְהַיּוֹםוהיום רַ֣דרַדרד מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַנַּ֜עַרהַנַּעַרהנער אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנָ֗יואֲדֹנָיואדניו לְכָהלְכָהלכה־־־נָּ֛אנָּאנא וְנָס֛וּרָהוְנָסוּרָהונסורה אֶלאֶלאל־־־עִֽירעִירעיר־־־הַיְבוּסִ֥יהַיְבוּסִיהיבוסי הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת וְנָלִ֥יןוְנָלִיןונלין בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 19:12 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו אֲדֹנָ֔יואֲדֹנָיואדניו לֹ֤אלֹאלא נָסוּר֙נָסוּרנסור אֶלאֶלאל־־־עִ֣ירעִירעיר נָכְרִ֔ינָכְרִינכרי אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הֵ֑נָּההֵנָּההנה וְעָבַ֖רְנוּוְעָבַרְנוּועברנו עַדעַדעד־־־גִּבְעָֽהגִּבְעָהגבעה׃׃׃ 19:13 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְנַעֲר֔וֹלְנַעֲרוֹלנערו לְךָ֥לְךָלך וְנִקְרְבָ֖הוְנִקְרְבָהונקרבה בְּאַחַ֣דבְּאַחַדבאחד הַמְּקֹמ֑וֹתהַמְּקֹמוֹתהמקמות וְלַ֥נּוּוְלַנּוּולנו בַגִּבְעָ֖הבַגִּבְעָהבגבעה א֥וֹאוֹאו בָרָמָֽהבָרָמָהברמה׃׃׃ 19:14 וַיַּעַבְר֖וּוַיַּעַבְרוּויעברו וַיֵּלֵ֑כוּוַיֵּלֵכוּוילכו וַתָּבֹ֤אוַתָּבֹאותבא לָהֶם֙לָהֶםלהם הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש אֵ֥צֶלאֵצֶלאצל הַגִּבְעָ֖ההַגִּבְעָההגבעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְבִנְיָמִֽןלְבִנְיָמִןלבנימן׃׃׃ 19:15 וַיָּסֻ֣רוּוַיָּסֻרוּויסרו שָׁ֔םשָׁםשם לָב֖וֹאלָבוֹאלבוא לָל֣וּןלָלוּןללון בַּגִּבְעָ֑הבַּגִּבְעָהבגבעה וַיָּבֹ֗אוַיָּבֹאויבא וַיֵּ֙שֶׁב֙וַיֵּשֶׁבוישב בִּרְח֣וֹבבִּרְחוֹבברחוב הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְאֵ֥יןוְאֵיןואין אִ֛ישׁאִישׁאיש מְאַסֵּֽףמְאַסֵּףמאסף־־־אוֹתָ֥םאוֹתָםאותם הַבַּ֖יְתָההַבַּיְתָההביתה לָלֽוּןלָלוּןללון׃׃׃ 19:16 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה ׀׀׀ אִ֣ישׁאִישׁאיש זָקֵ֗ןזָקֵןזקן בָּ֣אבָּאבא מִֽןמִןמן־־־מַעֲשֵׂ֤הוּמַעֲשֵׂהוּמעשהו מִןמִןמן־־־הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה בָּעֶ֔רֶבבָּעֶרֶבבערב וְהָאִישׁ֙וְהָאִישׁוהאיש מֵהַ֣רמֵהַרמהר אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים וְהוּאוְהוּאוהוא־־־גָ֖רגָרגר בַּגִּבְעָ֑הבַּגִּבְעָהבגבעה וְאַנְשֵׁ֥יוְאַנְשֵׁיואנשי הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יְמִינִֽייְמִינִיימיני׃׃׃ 19:17 וַיִּשָּׂ֣אוַיִּשָּׂאוישא עֵינָ֗יועֵינָיועיניו וַיַּ֛רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־הָאִ֥ישׁהָאִישׁהאיש הָאֹרֵ֖חַהָאֹרֵחַהארח בִּרְחֹ֣בבִּרְחֹבברחב הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָאִ֧ישׁהָאִישׁהאיש הַזָּקֵ֛ןהַזָּקֵןהזקן אָ֥נָהאָנָהאנה תֵלֵ֖ךְתֵלֵךְתלך וּמֵאַ֥יִןוּמֵאַיִןומאין תָּבֽוֹאתָּבוֹאתבוא׃׃׃ 19:18 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו עֹבְרִ֨יםעֹבְרִיםעברים אֲנַ֜חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו מִבֵּֽיתמִבֵּיתמבית־־־לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם יְהוּדָה֮יְהוּדָהיהודה עַדעַדעד־־־יַרְכְּתֵ֣ייַרְכְּתֵיירכתי הַרהַרהר־־־אֶפְרַיִם֒אֶפְרַיִםאפרים מִשָּׁ֣םמִשָּׁםמשם אָנֹ֔כִיאָנֹכִיאנכי וָאֵלֵ֕ךְוָאֵלֵךְואלך עַדעַדעד־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲנִ֣יאֲנִיאני הֹלֵ֔ךְהֹלֵךְהלך וְאֵ֣יןוְאֵיןואין אִ֔ישׁאִישׁאיש מְאַסֵּ֥ףמְאַסֵּףמאסף אוֹתִ֖יאוֹתִיאותי הַבָּֽיְתָההַבָּיְתָההביתה׃׃׃ 19:19 וְגַםוְגַםוגם־־־תֶּ֤בֶןתֶּבֶןתבן גַּםגַּםגם־־־מִסְפּוֹא֙מִסְפּוֹאמספוא יֵ֣שׁיֵשׁיש לַחֲמוֹרֵ֔ינוּלַחֲמוֹרֵינוּלחמורינו וְ֠גַםוְגַםוגם לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם וָיַ֤יִןוָיַיִןויין יֶשׁיֶשׁיש־־־לִי֙לִילי וְלַֽאֲמָתֶ֔ךָוְלַאֲמָתֶךָולאמתך וְלַנַּ֖עַרוְלַנַּעַרולנער עִםעִםעם־־־עֲבָדֶ֑יךָעֲבָדֶיךָעבדיך אֵ֥יןאֵיןאין מַחְס֖וֹרמַחְסוֹרמחסור כָּלכָּלכל־־־דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 19:20 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָאִ֤ישׁהָאִישׁהאיש הַזָּקֵן֙הַזָּקֵןהזקן שָׁל֣וֹםשָׁלוֹםשלום לָ֔ךְלָךְלך רַ֥קרַקרק כָּלכָּלכל־־־מַחְסוֹרְךָ֖מַחְסוֹרְךָמחסורך עָלָ֑יעָלָיעלי רַ֥קרַקרק בָּרְח֖וֹבבָּרְחוֹבברחוב אַלאַלאל־־־תָּלַֽןתָּלַןתלן׃׃׃ 19:21 וַיְבִיאֵ֣הוּוַיְבִיאֵהוּויביאהו לְבֵית֔וֹלְבֵיתוֹלביתו וַיָּ֖בָולוַיָּבָולויבול לַחֲמוֹרִ֑יםלַחֲמוֹרִיםלחמורים וַֽיִּרְחֲצוּ֙וַיִּרְחֲצוּוירחצו רַגְלֵיהֶ֔םרַגְלֵיהֶםרגליהם וַיֹּאכְל֖וּוַיֹּאכְלוּויאכלו וַיִּשְׁתּֽוּוַיִּשְׁתּוּוישתו׃׃׃ 19:22 הֵמָּה֮הֵמָּההמה מֵיטִיבִ֣יםמֵיטִיבִיםמיטיבים אֶתאֶתאת־־־לִבָּם֒לִבָּםלבם וְהִנֵּה֩וְהִנֵּהוהנה אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי הָעִ֜ירהָעִירהעיר אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־בְלִיַּ֗עַלבְלִיַּעַלבליעל נָסַ֙בּוּ֙נָסַבּוּנסבו אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית מִֽתְדַּפְּקִ֖יםמִתְדַּפְּקִיםמתדפקים עַלעַלעל־־־הַדָּ֑לֶתהַדָּלֶתהדלת וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־הָ֠אִישׁהָאִישׁהאיש בַּ֣עַלבַּעַלבעל הַבַּ֤יִתהַבַּיִתהבית הַזָּקֵן֙הַזָּקֵןהזקן לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הוֹצֵ֗אהוֹצֵאהוצא אֶתאֶתאת־־־הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֥אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־בֵּיתְךָ֖בֵּיתְךָביתך וְנֵדָעֶֽנּוּוְנֵדָעֶנּוּונדענו׃׃׃ 19:23 וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש בַּ֣עַלבַּעַלבעל הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם אַלאַלאל־־־אַחַ֖יאַחַיאחי אַלאַלאל־־־תָּרֵ֣עוּתָּרֵעוּתרעו נָ֑אנָאנא אַ֠חֲרֵיאַחֲרֵיאחרי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֞אבָּאבא הָאִ֤ישׁהָאִישׁהאיש הַזֶּה֙הַזֶּההזה אַלאַלאל־־־בֵּיתִ֔יבֵּיתִיביתי אַֽלאַלאל־־־תַּעֲשׂ֖וּתַּעֲשׂוּתעשו אֶתאֶתאת־־־הַנְּבָלָ֥ההַנְּבָלָההנבלה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 19:24 הִנֵּה֩הִנֵּההנה בִתִּ֨יבִתִּיבתי הַבְּתוּלָ֜ההַבְּתוּלָההבתולה וּפִֽילַגְשֵׁ֗הוּוּפִילַגְשֵׁהוּופילגשהו אוֹצִֽיאָהאוֹצִיאָהאוציאה־־־נָּ֤אנָּאנא אוֹתָם֙אוֹתָםאותם וְעַנּ֣וּוְעַנּוּוענו אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם וַעֲשׂ֣וּוַעֲשׂוּועשו לָהֶ֔םלָהֶםלהם הַטּ֖וֹבהַטּוֹבהטוב בְּעֵינֵיכֶ֑םבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם וְלָאִ֤ישׁוְלָאִישׁולאיש הַזֶּה֙הַזֶּההזה לֹ֣אלֹאלא תַעֲשׂ֔וּתַעֲשׂוּתעשו דְּבַ֖רדְּבַרדבר הַנְּבָלָ֥ההַנְּבָלָההנבלה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 19:25 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָב֤וּאָבוּאבו הָאֲנָשִׁים֙הָאֲנָשִׁיםהאנשים לִשְׁמֹ֣עַֽלִשְׁמֹעַלשמע ל֔וֹלוֹלו וַיַּחֲזֵ֤קוַיַּחֲזֵקויחזק הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש בְּפִ֣ילַגְשׁ֔וֹבְּפִילַגְשׁוֹבפילגשו וַיֹּצֵ֥אוַיֹּצֵאויצא אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם הַח֑וּץהַחוּץהחוץ וַיֵּדְע֣וּוַיֵּדְעוּוידעו א֠וֹתָהּאוֹתָהּאותה וַיִּֽתְעַלְּלוּוַיִּתְעַלְּלוּויתעללו־־־בָ֤הּבָהּבה כָּלכָּלכל־־־הַלַּ֙יְלָה֙הַלַּיְלָההלילה עַדעַדעד־־־הַבֹּ֔קֶרהַבֹּקֶרהבקר וַֽיְשַׁלְּח֖וּהָוַיְשַׁלְּחוּהָוישלחוה [בַּעֲלֹות כ][בַּעֲלֹות כ][בעלות כ] (כַּעֲל֥וֹת ק)(כַּעֲלוֹת ק)(כעלות ק) הַשָּֽׁחַרהַשָּׁחַרהשחר׃׃׃ 19:26 וַתָּבֹ֥אוַתָּבֹאותבא הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה לִפְנ֣וֹתלִפְנוֹתלפנות הַבֹּ֑קֶרהַבֹּקֶרהבקר וַתִּפֹּ֞לוַתִּפֹּלותפל פֶּ֧תַחפֶּתַחפתח בֵּיתבֵּיתבית־־־הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲדוֹנֶ֥יהָאֲדוֹנֶיהָאדוניה שָּׁ֖םשָּׁםשם עַדעַדעד־־־הָאֽוֹרהָאוֹרהאור׃׃׃ 19:27 וַיָּ֨קָםוַיָּקָםויקם אֲדֹנֶ֜יהָאֲדֹנֶיהָאדניה בַּבֹּ֗קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיִּפְתַּח֙וַיִּפְתַּחויפתח דַּלְת֣וֹתדַּלְתוֹתדלתות הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית וַיֵּצֵ֖אוַיֵּצֵאויצא לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת לְדַרְכּ֑וֹלְדַרְכּוֹלדרכו וְהִנֵּ֧הוְהִנֵּהוהנה הָאִשָּׁ֣ההָאִשָּׁההאשה פִֽילַגְשׁ֗וֹפִילַגְשׁוֹפילגשו נֹפֶ֙לֶת֙נֹפֶלֶתנפלת פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית וְיָדֶ֖יהָוְיָדֶיהָוידיה עַלעַלעל־־־הַסַּֽףהַסַּףהסף׃׃׃ 19:28 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֛יהָאֵלֶיהָאליה ק֥וּמִיקוּמִיקומי וְנֵלֵ֖כָהוְנֵלֵכָהונלכה וְאֵ֣יןוְאֵיןואין עֹנֶ֑העֹנֶהענה וַיִּקָּחֶ֙הָ֙וַיִּקָּחֶהָויקחה עַֽלעַלעל־־־הַחֲמ֔וֹרהַחֲמוֹרהחמור וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך לִמְקֹמֽוֹלִמְקֹמוֹלמקמו׃׃׃ 19:29 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־בֵּית֗וֹבֵּיתוֹביתו וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־הַֽמַּאֲכֶ֙לֶת֙הַמַּאֲכֶלֶתהמאכלת וַיַּחֲזֵ֣קוַיַּחֲזֵקויחזק בְּפִֽילַגְשׁ֔וֹבְּפִילַגְשׁוֹבפילגשו וַֽיְנַתְּחֶ֙הָ֙וַיְנַתְּחֶהָוינתחה לַעֲצָמֶ֔יהָלַעֲצָמֶיהָלעצמיה לִשְׁנֵ֥יםלִשְׁנֵיםלשנים עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר נְתָחִ֑יםנְתָחִיםנתחים וַֽיְשַׁלְּחֶ֔הָוַיְשַׁלְּחֶהָוישלחה בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל גְּב֥וּלגְּבוּלגבול יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 19:30 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה כָלכָלכל־־־הָרֹאֶ֗ההָרֹאֶההראה וְאָמַר֙וְאָמַרואמר לֹֽאלֹאלא־־־נִהְיְתָ֤הנִהְיְתָהנהיתה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נִרְאֲתָה֙נִרְאֲתָהנראתה כָּזֹ֔אתכָּזֹאתכזאת לְמִיּ֞וֹםלְמִיּוֹםלמיום עֲל֤וֹתעֲלוֹתעלות בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה שִֽׂימוּשִׂימוּשימו־־־לָכֶ֥םלָכֶםלכם עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה עֻ֥צוּעֻצוּעצו וְדַבֵּֽרוּוְדַבֵּרוּודברו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain