Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 26

26:1 לֹֽאלֹאלא־־־תַעֲשׂ֨וּתַעֲשׂוּתעשו לָכֶ֜םלָכֶםלכם אֱלִילִ֗םאֱלִילִםאלילם וּפֶ֤סֶלוּפֶסֶלופסל וּמַצֵּבָה֙וּמַצֵּבָהומצבה לֹֽאלֹאלא־־־תָקִ֣ימוּתָקִימוּתקימו לָכֶ֔םלָכֶםלכם וְאֶ֣בֶןוְאֶבֶןואבן מַשְׂכִּ֗יתמַשְׂכִּיתמשכית לֹ֤אלֹאלא תִתְּנוּ֙תִתְּנוּתתנו בְּאַרְצְכֶ֔םבְּאַרְצְכֶםבארצכם לְהִֽשְׁתַּחֲוֺ֖תלְהִשְׁתַּחֲוֺתלהשתחות עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 26:2 אֶתאֶתאת־־־שַׁבְּתֹתַ֣ישַׁבְּתֹתַישבתתי תִּשְׁמֹ֔רוּתִּשְׁמֹרוּתשמרו וּמִקְדָּשִׁ֖יוּמִקְדָּשִׁיומקדשי תִּירָ֑אוּתִּירָאוּתיראו אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 26:3 אִםאִםאם־־־בְּחֻקֹּתַ֖יבְּחֻקֹּתַיבחקתי תֵּלֵ֑כוּתֵּלֵכוּתלכו וְאֶתוְאֶתואת־־־מִצְוֺתַ֣ימִצְוֺתַימצותי תִּשְׁמְר֔וּתִּשְׁמְרוּתשמרו וַעֲשִׂיתֶ֖םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 26:4 וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי גִשְׁמֵיכֶ֖םגִשְׁמֵיכֶםגשמיכם בְּעִתָּ֑םבְּעִתָּםבעתם וְנָתְנָ֤הוְנָתְנָהונתנה הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ יְבוּלָ֔הּיְבוּלָהּיבולה וְעֵ֥ץוְעֵץועץ הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן פִּרְיֽוֹפִּרְיוֹפריו׃׃׃ 26:5 וְהִשִּׂ֨יגוְהִשִּׂיגוהשיג לָכֶ֥םלָכֶםלכם דַּ֙יִשׁ֙דַּיִשׁדיש אֶתאֶתאת־־־בָּצִ֔ירבָּצִירבציר וּבָצִ֖ירוּבָצִירובציר יַשִּׂ֣יגיַשִּׂיגישיג אֶתאֶתאת־־־זָ֑רַעזָרַעזרע וַאֲכַלְתֶּ֤םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם לַחְמְכֶם֙לַחְמְכֶםלחמכם לָשֹׂ֔בַעלָשֹׂבַעלשבע וִֽישַׁבְתֶּ֥םוִישַׁבְתֶּםוישבתם לָבֶ֖טַחלָבֶטַחלבטח בְּאַרְצְכֶֽםבְּאַרְצְכֶםבארצכם׃׃׃ 26:6 וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי שָׁלוֹם֙שָׁלוֹםשלום בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וּשְׁכַבְתֶּ֖םוּשְׁכַבְתֶּםושכבתם וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מַחֲרִ֑ידמַחֲרִידמחריד וְהִשְׁבַּתִּ֞יוְהִשְׁבַּתִּיוהשבתי חַיָּ֤החַיָּהחיה רָעָה֙רָעָהרעה מִןמִןמן־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְחֶ֖רֶבוְחֶרֶבוחרב לֹאלֹאלא־־־תַעֲבֹ֥רתַעֲבֹרתעבר בְּאַרְצְכֶֽםבְּאַרְצְכֶםבארצכם׃׃׃ 26:7 וּרְדַפְתֶּ֖םוּרְדַפְתֶּםורדפתם אֶתאֶתאת־־־אֹיְבֵיכֶ֑םאֹיְבֵיכֶםאיביכם וְנָפְל֥וּוְנָפְלוּונפלו לִפְנֵיכֶ֖םלִפְנֵיכֶםלפניכם לֶחָֽרֶבלֶחָרֶבלחרב 26:8 וְרָדְפ֨וּוְרָדְפוּורדפו מִכֶּ֤םמִכֶּםמכם חֲמִשָּׁה֙חֲמִשָּׁהחמשה מֵאָ֔המֵאָהמאה וּמֵאָ֥הוּמֵאָהומאה מִכֶּ֖םמִכֶּםמכם רְבָבָ֣הרְבָבָהרבבה יִרְדֹּ֑פוּיִרְדֹּפוּירדפו וְנָפְל֧וּוְנָפְלוּונפלו אֹיְבֵיכֶ֛םאֹיְבֵיכֶםאיביכם לִפְנֵיכֶ֖םלִפְנֵיכֶםלפניכם לֶחָֽרֶבלֶחָרֶבלחרב׃׃׃ 26:9 וּפָנִ֣יתִיוּפָנִיתִיופניתי אֲלֵיכֶ֔םאֲלֵיכֶםאליכם וְהִפְרֵיתִ֣יוְהִפְרֵיתִיוהפריתי אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם וְהִרְבֵּיתִ֖יוְהִרְבֵּיתִיוהרביתי אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם וַהֲקִימֹתִ֥יוַהֲקִימֹתִיוהקימתי אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֖יבְּרִיתִיבריתי אִתְּכֶֽםאִתְּכֶםאתכם׃׃׃ 26:10 וַאֲכַלְתֶּ֥םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם יָשָׁ֖ןיָשָׁןישן נוֹשָׁ֑ןנוֹשָׁןנושן וְיָשָׁ֕ןוְיָשָׁןוישן מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני חָדָ֖שׁחָדָשׁחדש תּוֹצִֽיאוּתּוֹצִיאוּתוציאו׃׃׃ 26:11 וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי מִשְׁכָּנִ֖ימִשְׁכָּנִימשכני בְּתוֹכְכֶ֑םבְּתוֹכְכֶםבתוככם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִגְעַ֥לתִגְעַלתגעל נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 26:12 וְהִתְהַלַּכְתִּי֙וְהִתְהַלַּכְתִּיוהתהלכתי בְּת֣וֹכְכֶ֔םבְּתוֹכְכֶםבתוככם וְהָיִ֥יתִיוְהָיִיתִיוהייתי לָכֶ֖םלָכֶםלכם לֵֽאלֹהִ֑יםלֵאלֹהִיםלאלהים וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם תִּהְיוּתִּהְיוּתהיו־־־לִ֥ילִילי לְעָֽםלְעָםלעם׃׃׃ 26:13 אֲנִ֞יאֲנִיאני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֗םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הוֹצֵ֤אתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים מִֽהְיֹ֥תמִהְיֹתמהית לָהֶ֖םלָהֶםלהם עֲבָדִ֑יםעֲבָדִיםעבדים וָאֶשְׁבֹּר֙וָאֶשְׁבֹּרואשבר מֹטֹ֣תמֹטֹתמטת עֻלְּכֶ֔םעֻלְּכֶםעלכם וָאוֹלֵ֥ךְוָאוֹלֵךְואולך אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם קֽוֹמְמִיּֽוּתקוֹמְמִיּוּתקוממיות׃׃׃ פפפ
26:14 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֥אלֹאלא תִשְׁמְע֖וּתִשְׁמְעוּתשמעו לִ֑ילִילי וְלֹ֣אוְלֹאולא תַעֲשׂ֔וּתַעֲשׂוּתעשו אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַמִּצְוֺ֖תהַמִּצְוֺתהמצות הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 26:15 וְאִםוְאִםואם־־־בְּחֻקֹּתַ֣יבְּחֻקֹּתַיבחקתי תִּמְאָ֔סוּתִּמְאָסוּתמאסו וְאִ֥םוְאִםואם אֶתאֶתאת־־־מִשְׁפָּטַ֖ימִשְׁפָּטַימשפטי תִּגְעַ֣לתִּגְעַלתגעל נַפְשְׁכֶ֑םנַפְשְׁכֶםנפשכם לְבִלְתִּ֤ילְבִלְתִּילבלתי עֲשׂוֹת֙עֲשׂוֹתעשות אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מִצְוֺתַ֔ימִצְוֺתַימצותי לְהַפְרְכֶ֖םלְהַפְרְכֶםלהפרכם אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִֽיבְּרִיתִיבריתי׃׃׃ 26:16 אַףאַףאף־־־אֲנִ֞יאֲנִיאני אֶֽעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־זֹּ֣אתזֹּאתזאת לָכֶ֗םלָכֶםלכם וְהִפְקַדְתִּ֨יוְהִפְקַדְתִּיוהפקדתי עֲלֵיכֶ֤םעֲלֵיכֶםעליכם בֶּֽהָלָה֙בֶּהָלָהבהלה אֶתאֶתאת־־־הַשַּׁחֶ֣פֶתהַשַּׁחֶפֶתהשחפת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַקַּדַּ֔חַתהַקַּדַּחַתהקדחת מְכַלּ֥וֹתמְכַלּוֹתמכלות עֵינַ֖יִםעֵינַיִםעינים וּמְדִיבֹ֣תוּמְדִיבֹתומדיבת נָ֑פֶשׁנָפֶשׁנפש וּזְרַעְתֶּ֤םוּזְרַעְתֶּםוזרעתם לָרִיק֙לָרִיקלריק זַרְעֲכֶ֔םזַרְעֲכֶםזרעכם וַאֲכָלֻ֖הוּוַאֲכָלֻהוּואכלהו אֹיְבֵיכֶֽםאֹיְבֵיכֶםאיביכם׃׃׃ 26:17 וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי פָנַי֙פָנַיפני בָּכֶ֔םבָּכֶםבכם וְנִגַּפְתֶּ֖םוְנִגַּפְתֶּםונגפתם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אֹיְבֵיכֶ֑םאֹיְבֵיכֶםאיביכם וְרָד֤וּוְרָדוּורדו בָכֶם֙בָכֶםבכם שֹֽׂנְאֵיכֶ֔םשֹׂנְאֵיכֶםשנאיכם וְנַסְתֶּ֖םוְנַסְתֶּםונסתם וְאֵיןוְאֵיןואין־־־רֹדֵ֥ףרֹדֵףרדף אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ ססס 26:18 וְאִ֨םוְאִםואם־־־עַדעַדעד־־־אֵ֔לֶּהאֵלֶּהאלה לֹ֥אלֹאלא תִשְׁמְע֖וּתִשְׁמְעוּתשמעו לִ֑ילִילי וְיָסַפְתִּי֙וְיָסַפְתִּיויספתי לְיַסְּרָ֣הלְיַסְּרָהליסרה אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע עַלעַלעל־־־חַטֹּאתֵיכֶֽםחַטֹּאתֵיכֶםחטאתיכם׃׃׃ 26:19 וְשָׁבַרְתִּ֖יוְשָׁבַרְתִּיושברתי אֶתאֶתאת־־־גְּא֣וֹןגְּאוֹןגאון עֻזְּכֶ֑םעֻזְּכֶםעזכם וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־שְׁמֵיכֶם֙שְׁמֵיכֶםשמיכם כַּבַּרְזֶ֔לכַּבַּרְזֶלכברזל וְאֶֽתוְאֶתואת־־־אַרְצְכֶ֖םאַרְצְכֶםארצכם כַּנְּחֻשָֽׁהכַּנְּחֻשָׁהכנחשה׃׃׃ 26:20 וְתַ֥םוְתַםותם לָרִ֖יקלָרִיקלריק כֹּחֲכֶ֑םכֹּחֲכֶםכחכם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִתֵּ֤ןתִתֵּןתתן אַרְצְכֶם֙אַרְצְכֶםארצכם אֶתאֶתאת־־־יְבוּלָ֔הּיְבוּלָהּיבולה וְעֵ֣ץוְעֵץועץ הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לֹ֥אלֹאלא יִתֵּ֖ןיִתֵּןיתן פִּרְיֽוֹפִּרְיוֹפריו׃׃׃ 26:21 וְאִםוְאִםואם־־־תֵּֽלְכ֤וּתֵּלְכוּתלכו עִמִּי֙עִמִּיעמי קֶ֔רִיקֶרִיקרי וְלֹ֥אוְלֹאולא תֹאב֖וּתֹאבוּתאבו לִשְׁמֹ֣עַֽלִשְׁמֹעַלשמע לִ֑ילִילי וְיָסַפְתִּ֤יוְיָסַפְתִּיויספתי עֲלֵיכֶם֙עֲלֵיכֶםעליכם מַכָּ֔המַכָּהמכה שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע כְּחַטֹּאתֵיכֶֽםכְּחַטֹּאתֵיכֶםכחטאתיכם׃׃׃ 26:22 וְהִשְׁלַחְתִּ֨יוְהִשְׁלַחְתִּיוהשלחתי בָכֶ֜םבָכֶםבכם אֶתאֶתאת־־־חַיַּ֤תחַיַּתחית הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה וְשִׁכְּלָ֣הוְשִׁכְּלָהושכלה אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם וְהִכְרִ֙יתָה֙וְהִכְרִיתָהוהכריתה אֶתאֶתאת־־־בְּהֶמְתְּכֶ֔םבְּהֶמְתְּכֶםבהמתכם וְהִמְעִ֖יטָהוְהִמְעִיטָהוהמעיטה אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם וְנָשַׁ֖מּוּוְנָשַׁמּוּונשמו דַּרְכֵיכֶֽםדַּרְכֵיכֶםדרכיכם׃׃׃ 26:23 וְאִ֨םוְאִםואם־־־בְּאֵ֔לֶּהבְּאֵלֶּהבאלה לֹ֥אלֹאלא תִוָּסְר֖וּתִוָּסְרוּתוסרו לִ֑ילִילי וַהֲלַכְתֶּ֥םוַהֲלַכְתֶּםוהלכתם עִמִּ֖יעִמִּיעמי קֶֽרִיקֶרִיקרי׃׃׃ 26:24 וְהָלַכְתִּ֧יוְהָלַכְתִּיוהלכתי אַףאַףאף־־־אֲנִ֛יאֲנִיאני עִמָּכֶ֖םעִמָּכֶםעמכם בְּקֶ֑רִיבְּקֶרִיבקרי וְהִכֵּיתִ֤יוְהִכֵּיתִיוהכיתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם גַּםגַּםגם־־־אָ֔נִיאָנִיאני שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע עַלעַלעל־־־חַטֹּאתֵיכֶֽםחַטֹּאתֵיכֶםחטאתיכם׃׃׃ 26:25 וְהֵבֵאתִ֨יוְהֵבֵאתִיוהבאתי עֲלֵיכֶ֜םעֲלֵיכֶםעליכם חֶ֗רֶבחֶרֶבחרב נֹקֶ֙מֶת֙נֹקֶמֶתנקמת נְקַםנְקַםנקם־־־בְּרִ֔יתבְּרִיתברית וְנֶאֱסַפְתֶּ֖םוְנֶאֱסַפְתֶּםונאספתם אֶלאֶלאל־־־עָרֵיכֶ֑םעָרֵיכֶםעריכם וְשִׁלַּ֤חְתִּיוְשִׁלַּחְתִּיושלחתי דֶ֙בֶר֙דֶבֶרדבר בְּת֣וֹכְכֶ֔םבְּתוֹכְכֶםבתוככם וְנִתַּתֶּ֖םוְנִתַּתֶּםונתתם בְּיַדבְּיַדביד־־־אוֹיֵֽבאוֹיֵבאויב׃׃׃ 26:26 בְּשִׁבְרִ֣יבְּשִׁבְרִיבשברי לָכֶם֮לָכֶםלכם מַטֵּהמַטֵּהמטה־־־לֶחֶם֒לֶחֶםלחם וְ֠אָפוּוְאָפוּואפו עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר נָשִׁ֤יםנָשִׁיםנשים לַחְמְכֶם֙לַחְמְכֶםלחמכם בְּתַנּ֣וּרבְּתַנּוּרבתנור אֶחָ֔דאֶחָדאחד וְהֵשִׁ֥יבוּוְהֵשִׁיבוּוהשיבו לַחְמְכֶ֖םלַחְמְכֶםלחמכם בַּמִּשְׁקָ֑לבַּמִּשְׁקָלבמשקל וַאֲכַלְתֶּ֖םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם וְלֹ֥אוְלֹאולא תִשְׂבָּֽעוּתִשְׂבָּעוּתשבעו׃׃׃ ססס 26:27 וְאִ֨םוְאִםואם־־־בְּזֹ֔אתבְּזֹאתבזאת לֹ֥אלֹאלא תִשְׁמְע֖וּתִשְׁמְעוּתשמעו לִ֑ילִילי וַהֲלַכְתֶּ֥םוַהֲלַכְתֶּםוהלכתם עִמִּ֖יעִמִּיעמי בְּקֶֽרִיבְּקֶרִיבקרי׃׃׃ 26:28 וְהָלַכְתִּ֥יוְהָלַכְתִּיוהלכתי עִמָּכֶ֖םעִמָּכֶםעמכם בַּחֲמַתבַּחֲמַתבחמת־־־קֶ֑רִיקֶרִיקרי וְיִסַּרְתִּ֤יוְיִסַּרְתִּיויסרתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם אַףאַףאף־־־אָ֔נִיאָנִיאני שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע עַלעַלעל־־־חַטֹּאתֵיכֶםחַטֹּאתֵיכֶםחטאתיכם׃׃׃ 26:29 וַאֲכַלְתֶּ֖םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם בְּשַׂ֣רבְּשַׂרבשר בְּנֵיכֶ֑םבְּנֵיכֶםבניכם וּבְשַׂ֥רוּבְשַׂרובשר בְּנֹתֵיכֶ֖םבְּנֹתֵיכֶםבנתיכם תֹּאכֵֽלוּתֹּאכֵלוּתאכלו׃׃׃ 26:30 וְהִשְׁמַדְתִּ֞יוְהִשְׁמַדְתִּיוהשמדתי אֶתאֶתאת־־־בָּמֹֽתֵיכֶ֗םבָּמֹתֵיכֶםבמתיכם וְהִכְרַתִּי֙וְהִכְרַתִּיוהכרתי אֶתאֶתאת־־־חַמָּ֣נֵיכֶ֔םחַמָּנֵיכֶםחמניכם וְנָֽתַתִּי֙וְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־פִּגְרֵיכֶ֔םפִּגְרֵיכֶםפגריכם עַלעַלעל־־־פִּגְרֵ֖יפִּגְרֵיפגרי גִּלּוּלֵיכֶ֑םגִּלּוּלֵיכֶםגלוליכם וְגָעֲלָ֥הוְגָעֲלָהוגעלה נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 26:31 וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־עָֽרֵיכֶם֙עָרֵיכֶםעריכם חָרְבָּ֔החָרְבָּהחרבה וַהֲשִׁמּוֹתִ֖יוַהֲשִׁמּוֹתִיוהשמותי אֶתאֶתאת־־־מִקְדְּשֵׁיכֶ֑םמִקְדְּשֵׁיכֶםמקדשיכם וְלֹ֣אוְלֹאולא אָרִ֔יחַאָרִיחַאריח בְּרֵ֖יחַבְּרֵיחַבריח נִיחֹֽחֲכֶֽםנִיחֹחֲכֶםניחחכם׃׃׃ 26:32 וַהֲשִׁמֹּתִ֥יוַהֲשִׁמֹּתִיוהשמתי אֲנִ֖יאֲנִיאני אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְשָֽׁמְמ֤וּוְשָׁמְמוּושממו עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה אֹֽיְבֵיכֶ֔םאֹיְבֵיכֶםאיביכם הַיֹּשְׁבִ֖יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 26:33 וְאֶתְכֶם֙וְאֶתְכֶםואתכם אֱזָרֶ֣האֱזָרֶהאזרה בַגּוֹיִ֔םבַגּוֹיִםבגוים וַהֲרִיקֹתִ֥יוַהֲרִיקֹתִיוהריקתי אַחֲרֵיכֶ֖םאַחֲרֵיכֶםאחריכם חָ֑רֶבחָרֶבחרב וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה אַרְצְכֶם֙אַרְצְכֶםארצכם שְׁמָמָ֔השְׁמָמָהשממה וְעָרֵיכֶ֖םוְעָרֵיכֶםועריכם יִהְי֥וּיִהְיוּיהיו חָרְבָּֽהחָרְבָּהחרבה׃׃׃ 26:34 אָז֩אָזאז תִּרְצֶ֨התִּרְצֶהתרצה הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־שַׁבְּתֹתֶ֗יהָשַׁבְּתֹתֶיהָשבתתיה כֹּ֚לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי הֳשַׁמָּ֔ההֳשַׁמָּההשמה וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ אֹיְבֵיכֶ֑םאֹיְבֵיכֶםאיביכם אָ֚זאָזאז תִּשְׁבַּ֣תתִּשְׁבַּתתשבת הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְהִרְצָ֖תוְהִרְצָתוהרצת אֶתאֶתאת־־־שַׁבְּתֹתֶֽיהָשַׁבְּתֹתֶיהָשבתתיה׃׃׃ 26:35 כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֥ייְמֵיימי הָשַּׁמָּ֖ההָשַּׁמָּההשמה תִּשְׁבֹּ֑תתִּשְׁבֹּתתשבת אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־שָׁבְתָ֛השָׁבְתָהשבתה בְּשַׁבְּתֹתֵיכֶ֖םבְּשַׁבְּתֹתֵיכֶםבשבתתיכם בְּשִׁבְתְּכֶ֥םבְּשִׁבְתְּכֶםבשבתכם עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 26:36 וְהַנִּשְׁאָרִ֣יםוְהַנִּשְׁאָרִיםוהנשארים בָּכֶ֔םבָּכֶםבכם וְהֵבֵ֤אתִיוְהֵבֵאתִיוהבאתי מֹ֙רֶךְ֙מֹרֶךְמרך בִּלְבָבָ֔םבִּלְבָבָםבלבבם בְּאַרְצֹ֖תבְּאַרְצֹתבארצת אֹיְבֵיהֶ֑םאֹיְבֵיהֶםאיביהם וְרָדַ֣ףוְרָדַףורדף אֹתָ֗םאֹתָםאתם ק֚וֹלקוֹלקול עָלֶ֣העָלֶהעלה נִדָּ֔ףנִדָּףנדף וְנָס֧וּוְנָסוּונסו מְנֻֽסַתמְנֻסַתמנסת־־־חֶ֛רֶבחֶרֶבחרב וְנָפְל֖וּוְנָפְלוּונפלו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין רֹדֵֽףרֹדֵףרדף׃׃׃ 26:37 וְכָשְׁל֧וּוְכָשְׁלוּוכשלו אִישׁאִישׁאיש־־־בְּאָחִ֛יובְּאָחִיובאחיו כְּמִפְּנֵיכְּמִפְּנֵיכמפני־־־חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב וְרֹדֵ֣ףוְרֹדֵףורדף אָ֑יִןאָיִןאין וְלֹאוְלֹאולא־־־תִֽהְיֶ֤התִהְיֶהתהיה לָכֶם֙לָכֶםלכם תְּקוּמָ֔התְּקוּמָהתקומה לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני אֹֽיְבֵיכֶֽםאֹיְבֵיכֶםאיביכם׃׃׃ 26:38 וַאֲבַדְתֶּ֖םוַאֲבַדְתֶּםואבדתם בַּגּוֹיִ֑םבַּגּוֹיִםבגוים וְאָכְלָ֣הוְאָכְלָהואכלה אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ אֹיְבֵיכֶֽםאֹיְבֵיכֶםאיביכם׃׃׃ 26:39 וְהַנִּשְׁאָרִ֣יםוְהַנִּשְׁאָרִיםוהנשארים בָּכֶ֗םבָּכֶםבכם יִמַּ֙קּוּ֙יִמַּקּוּימקו בַּֽעֲוֺנָ֔םבַּעֲוֺנָםבעונם בְּאַרְצֹ֖תבְּאַרְצֹתבארצת אֹיְבֵיכֶ֑םאֹיְבֵיכֶםאיביכם וְאַ֛ףוְאַףואף בַּעֲוֺנֹ֥תבַּעֲוֺנֹתבעונת אֲבֹתָ֖םאֲבֹתָםאבתם אִתָּ֥םאִתָּםאתם יִמָּֽקּוּיִמָּקּוּימקו׃׃׃ 26:40 וְהִתְוַדּ֤וּוְהִתְוַדּוּוהתודו אֶתאֶתאת־־־עֲוֺנָם֙עֲוֺנָםעונם וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון אֲבֹתָ֔םאֲבֹתָםאבתם בְּמַעֲלָ֖םבְּמַעֲלָםבמעלם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מָֽעֲלוּמָעֲלוּמעלו־־־בִ֑יבִיבי וְאַ֕ףוְאַףואף אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָֽלְכ֥וּהָלְכוּהלכו עִמִּ֖יעִמִּיעמי בְּקֶֽרִיבְּקֶרִיבקרי׃׃׃ 26:41 אַףאַףאף־־־אֲנִ֗יאֲנִיאני אֵלֵ֤ךְאֵלֵךְאלך עִמָּם֙עִמָּםעמם בְּקֶ֔רִיבְּקֶרִיבקרי וְהֵבֵאתִ֣יוְהֵבֵאתִיוהבאתי אֹתָ֔םאֹתָםאתם בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ אֹיְבֵיהֶ֑םאֹיְבֵיהֶםאיביהם אוֹאוֹאו־־־אָ֣זאָזאז יִכָּנַ֗עיִכָּנַעיכנע לְבָבָם֙לְבָבָםלבבם הֶֽעָרֵ֔להֶעָרֵלהערל וְאָ֖זוְאָזואז יִרְצ֥וּיִרְצוּירצו אֶתאֶתאת־־־עֲוֺנָֽםעֲוֺנָםעונם׃׃׃ 26:42 וְזָכַרְתִּ֖יוְזָכַרְתִּיוזכרתי אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֣יבְּרִיתִיבריתי יַעֲק֑וֹביַעֲקוֹביעקוב וְאַף֩וְאַףואף אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֨יבְּרִיתִיבריתי יִצְחָ֜קיִצְחָקיצחק וְאַ֨ףוְאַףואף אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֧יבְּרִיתִיבריתי אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם אֶזְכֹּ֖ראֶזְכֹּראזכר וְהָאָ֥רֶץוְהָאָרֶץוהארץ אֶזְכֹּֽראֶזְכֹּראזכר׃׃׃ 26:43 וְהָאָרֶץ֩וְהָאָרֶץוהארץ תֵּעָזֵ֨בתֵּעָזֵבתעזב מֵהֶ֜םמֵהֶםמהם וְתִ֣רֶץוְתִרֶץותרץ אֶתאֶתאת־־־שַׁבְּתֹתֶ֗יהָשַׁבְּתֹתֶיהָשבתתיה בָּהְשַׁמָּה֙בָּהְשַׁמָּהבהשמה מֵהֶ֔םמֵהֶםמהם וְהֵ֖םוְהֵםוהם יִרְצ֣וּיִרְצוּירצו אֶתאֶתאת־־־עֲוֺנָ֑םעֲוֺנָםעונם יַ֣עַןיַעַןיען וּבְיַ֔עַןוּבְיַעַןוביען בְּמִשְׁפָּטַ֣יבְּמִשְׁפָּטַיבמשפטי מָאָ֔סוּמָאָסוּמאסו וְאֶתוְאֶתואת־־־חֻקֹּתַ֖יחֻקֹּתַיחקתי גָּעֲלָ֥הגָּעֲלָהגעלה נַפְשָֽׁםנַפְשָׁםנפשם׃׃׃ 26:44 וְאַףוְאַףואף־־־גַּםגַּםגם־־־זֹ֠אתזֹאתזאת בִּֽהְיוֹתָ֞םבִּהְיוֹתָםבהיותם בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ אֹֽיְבֵיהֶ֗םאֹיְבֵיהֶםאיביהם לֹֽאלֹאלא־־־מְאַסְתִּ֤יםמְאַסְתִּיםמאסתים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־גְעַלְתִּים֙גְעַלְתִּיםגעלתים לְכַלֹּתָ֔םלְכַלֹּתָםלכלתם לְהָפֵ֥רלְהָפֵרלהפר בְּרִיתִ֖יבְּרִיתִיבריתי אִתָּ֑םאִתָּםאתם כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ 26:45 וְזָכַרְתִּ֥יוְזָכַרְתִּיוזכרתי לָהֶ֖םלָהֶםלהם בְּרִ֣יתבְּרִיתברית רִאשֹׁנִ֑יםרִאשֹׁנִיםראשנים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הוֹצֵֽאתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי־־־אֹתָם֩אֹתָםאתם מֵאֶ֨רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֜יִםמִצְרַיִםמצרים לְעֵינֵ֣ילְעֵינֵילעיני הַגּוֹיִ֗םהַגּוֹיִםהגוים לִהְיֹ֥תלִהְיֹתלהית לָהֶ֛םלָהֶםלהם לֵאלֹהִ֖יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 26:46 אֵ֠לֶּהאֵלֶּהאלה הַֽחֻקִּ֣יםהַחֻקִּיםהחקים וְהַמִּשְׁפָּטִים֮וְהַמִּשְׁפָּטִיםוהמשפטים וְהַתּוֹרֹת֒וְהַתּוֹרֹתוהתורת אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר נָתַ֣ןנָתַןנתן יְהוָ֔היְהוָהיהוה בֵּינ֕וֹבֵּינוֹבינו וּבֵ֖יןוּבֵיןובין בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל בְּהַ֥רבְּהַרבהר סִינַ֖יסִינַיסיני בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain