Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 11

11:1 מֹאזְנֵ֣ימֹאזְנֵימאזני מִ֭רְמָהמִרְמָהמרמה תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאֶ֖בֶןוְאֶבֶןואבן שְׁלֵמָ֣השְׁלֵמָהשלמה רְצוֹנֽוֹרְצוֹנוֹרצונו׃׃׃ 11:2 בָּֽאבָּאבא־־־זָ֭דוֹןזָדוֹןזדון וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא קָל֑וֹןקָלוֹןקלון וְֽאֶתוְאֶתואת־־־צְנוּעִ֥יםצְנוּעִיםצנועים חָכְמָֽהחָכְמָהחכמה׃׃׃ 11:3 תֻּמַּ֣תתֻּמַּתתמת יְשָׁרִ֣יםיְשָׁרִיםישרים תַּנְחֵ֑םתַּנְחֵםתנחם וְסֶ֖לֶףוְסֶלֶףוסלף בּוֹגְדִ֣יםבּוֹגְדִיםבוגדים [וְשַׁדָּם כ][וְשַׁדָּם כ][ושדם כ] (יְשָׁדֵּֽם ק)(יְשָׁדֵּם ק)(ישדם ק)׃׃׃ 11:4 לֹאלֹאלא־־־יוֹעִ֣יליוֹעִיליועיל ה֭וֹןהוֹןהון בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום עֶבְרָ֑העֶבְרָהעברה וּ֝צְדָקָ֗הוּצְדָקָהוצדקה תַּצִּ֥ילתַּצִּילתציל מִמָּֽוֶתמִמָּוֶתממות׃׃׃ 11:5 צִדְקַ֣תצִדְקַתצדקת תָּ֭מִיםתָּמִיםתמים תְּיַשֵּׁ֣רתְּיַשֵּׁרתישר דַּרְכּ֑וֹדַּרְכּוֹדרכו וּ֝בְרִשְׁעָת֗וֹוּבְרִשְׁעָתוֹוברשעתו יִפֹּ֥ליִפֹּליפל רָשָֽׁערָשָׁערשע׃׃׃ 11:6 צִדְקַ֣תצִדְקַתצדקת יְ֭שָׁרִיםיְשָׁרִיםישרים תַּצִּילֵ֑םתַּצִּילֵםתצילם וּ֝בְהַוַּ֗תוּבְהַוַּתובהות בֹּגְדִ֥יםבֹּגְדִיםבגדים יִלָּכֵֽדוּיִלָּכֵדוּילכדו׃׃׃ 11:7 בְּמ֤וֹתבְּמוֹתבמות אָדָ֣םאָדָםאדם רָ֭שָׁערָשָׁערשע תֹּאבַ֣דתֹּאבַדתאבד תִּקְוָ֑התִּקְוָהתקוה וְתוֹחֶ֖לֶתוְתוֹחֶלֶתותוחלת אוֹנִ֣יםאוֹנִיםאונים אָבָֽדָהאָבָדָהאבדה׃׃׃ 11:8 צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק מִצָּרָ֣המִצָּרָהמצרה נֶחֱלָ֑ץנֶחֱלָץנחלץ וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא רָשָׁ֣ערָשָׁערשע תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ 11:9 בְּפֶ֗הבְּפֶהבפה חָ֭נֵףחָנֵףחנף יַשְׁחִ֣תיַשְׁחִתישחת רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וּ֝בְדַ֗עַתוּבְדַעַתובדעת צַדִּיקִ֥יםצַדִּיקִיםצדיקים יֵחָלֵֽצוּיֵחָלֵצוּיחלצו׃׃׃ 11:10 בְּט֣וּבבְּטוּבבטוב צַ֭דִּיקִיםצַדִּיקִיםצדיקים תַּעֲלֹ֣ץתַּעֲלֹץתעלץ קִרְיָ֑הקִרְיָהקריה וּבַאֲבֹ֖דוּבַאֲבֹדובאבד רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים רִנָּֽהרִנָּהרנה׃׃׃ 11:11 בְּבִרְכַּ֣תבְּבִרְכַּתבברכת יְ֭שָׁרִיםיְשָׁרִיםישרים תָּר֣וּםתָּרוּםתרום קָ֑רֶתקָרֶתקרת וּבְפִ֥יוּבְפִיובפי רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים תֵּהָרֵֽסתֵּהָרֵסתהרס׃׃׃ 11:12 בָּזבָּזבז־־־לְרֵעֵ֥הוּלְרֵעֵהוּלרעהו חֲסַרחֲסַרחסר־־־לֵ֑בלֵבלב וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש תְּבוּנ֣וֹתתְּבוּנוֹתתבונות יַחֲרִֽישׁיַחֲרִישׁיחריש׃׃׃ 11:13 הוֹלֵ֣ךְהוֹלֵךְהולך רָ֭כִילרָכִילרכיל מְגַלֶּהמְגַלֶּהמגלה־־־סּ֑וֹדסּוֹדסוד וְנֶאֱמַןוְנֶאֱמַןונאמן־־־ר֝֗וּחַרוּחַרוח מְכַסֶּ֥המְכַסֶּהמכסה דָבָֽרדָבָרדבר׃׃׃ 11:14 בְּאֵ֣יןבְּאֵיןבאין תַּ֭חְבֻּלוֹתתַּחְבֻּלוֹתתחבלות יִפָּליִפָּליפל־־־עָ֑םעָםעם וּ֝תְשׁוּעָ֗הוּתְשׁוּעָהותשועה בְּרֹ֣בבְּרֹבברב יוֹעֵֽץיוֹעֵץיועץ׃׃׃ 11:15 רַערַערע־־־יֵ֭רוֹעַיֵרוֹעַירוע כִּיכִּיכי־־־עָ֣רַבעָרַבערב זָ֑רזָרזר וְשֹׂנֵ֖אוְשֹׂנֵאושנא תֹקְעִ֣יםתֹקְעִיםתקעים בּוֹטֵֽחַבּוֹטֵחַבוטח׃׃׃ 11:16 אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־חֵ֭ןחֵןחן תִּתְמֹ֣ךְתִּתְמֹךְתתמך כָּב֑וֹדכָּבוֹדכבוד וְ֝עָרִיצִ֗יםוְעָרִיצִיםועריצים יִתְמְכוּיִתְמְכוּיתמכו־־־עֹֽשֶׁרעֹשֶׁרעשר׃׃׃ 11:17 גֹּמֵ֣לגֹּמֵלגמל נַ֭פְשׁוֹנַפְשׁוֹנפשו אִ֣ישׁאִישׁאיש חָ֑סֶדחָסֶדחסד וְעֹכֵ֥רוְעֹכֵרועכר שְׁ֝אֵר֗וֹשְׁאֵרוֹשארו אַכְזָרִֽיאַכְזָרִיאכזרי׃׃׃ 11:18 רָשָׁ֗ערָשָׁערשע עֹשֶׂ֥העֹשֶׂהעשה פְעֻלַּתפְעֻלַּתפעלת־־־שָׁ֑קֶרשָׁקֶרשקר וְזֹרֵ֥עַוְזֹרֵעַוזרע צְ֝דָקָ֗הצְדָקָהצדקה שֶׂ֣כֶרשֶׂכֶרשכר אֱמֶֽתאֱמֶתאמת׃׃׃ 11:19 כֵּןכֵּןכן־־־צְדָקָ֥הצְדָקָהצדקה לְחַיִּ֑יםלְחַיִּיםלחיים וּמְרַדֵּ֖ףוּמְרַדֵּףומרדף רָעָ֣הרָעָהרעה לְמוֹתֽוֹלְמוֹתוֹלמותו׃׃׃ 11:20 תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה עִקְּשֵׁיעִקְּשֵׁיעקשי־־־לֵ֑בלֵבלב וּ֝רְצוֹנ֗וֹוּרְצוֹנוֹורצונו תְּמִ֣ימֵיתְּמִימֵיתמימי דָֽרֶךְדָרֶךְדרך׃׃׃ 11:21 יָ֣דיָדיד לְ֭יָדלְיָדליד לֹאלֹאלא־־־יִנָּ֣קֶהיִנָּקֶהינקה רָּ֑ערָּערע וְזֶ֖רַעוְזֶרַעוזרע צַדִּיקִ֣יםצַדִּיקִיםצדיקים נִמְלָֽטנִמְלָטנמלט׃׃׃ 11:22 נֶ֣זֶםנֶזֶםנזם זָ֭הָבזָהָבזהב בְּאַ֣ףבְּאַףבאף חֲזִ֑ירחֲזִירחזיר אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה יָ֝פָ֗היָפָהיפה וְסָ֣רַתוְסָרַתוסרת טָֽעַםטָעַםטעם׃׃׃ 11:23 תַּאֲוַ֣תתַּאֲוַתתאות צַדִּיקִ֣יםצַדִּיקִיםצדיקים אַךְאַךְאך־־־ט֑וֹבטוֹבטוב תִּקְוַ֖תתִּקְוַתתקות רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים עֶבְרָֽהעֶבְרָהעברה׃׃׃ 11:24 יֵ֣שׁיֵשׁיש מְ֭פַזֵּרמְפַזֵּרמפזר וְנוֹסָ֥ףוְנוֹסָףונוסף ע֑וֹדעוֹדעוד וְחוֹשֵׂ֥ךְוְחוֹשֵׂךְוחושך מִ֝יֹּ֗שֶׁרמִיֹּשֶׁרמישר אַךְאַךְאך־־־לְמַחְסֽוֹרלְמַחְסוֹרלמחסור׃׃׃ 11:25 נֶֽפֶשׁנֶפֶשׁנפש־־־בְּרָכָ֥הבְּרָכָהברכה תְדֻשָּׁ֑ןתְדֻשָּׁןתדשן וּ֝מַרְוֶ֗הוּמַרְוֶהומרוה גַּםגַּםגם־־־ה֥וּאהוּאהוא יוֹרֶֽאיוֹרֶאיורא׃׃׃ 11:26 מֹ֣נֵֽעַמֹנֵעַמנע בָּ֭רבָּרבר יִקְּבֻ֣הוּיִקְּבֻהוּיקבהו לְא֑וֹםלְאוֹםלאום וּ֝בְרָכָ֗הוּבְרָכָהוברכה לְרֹ֣אשׁלְרֹאשׁלראש מַשְׁבִּֽירמַשְׁבִּירמשביר׃׃׃ 11:27 שֹׁ֣חֵֽרשֹׁחֵרשחר ט֭וֹבטוֹבטוב יְבַקֵּ֣שׁיְבַקֵּשׁיבקש רָצ֑וֹןרָצוֹןרצון וְדֹרֵ֖שׁוְדֹרֵשׁודרש רָעָ֣הרָעָהרעה תְבוֹאֶֽנּוּתְבוֹאֶנּוּתבואנו׃׃׃ 11:28 בּוֹטֵ֣חַבּוֹטֵחַבוטח בְּ֭עָשְׁרוֹבְּעָשְׁרוֹבעשרו ה֣וּאהוּאהוא יִפֹּ֑ליִפֹּליפל וְ֝כֶעָלֶ֗הוְכֶעָלֶהוכעלה צַדִּיקִ֥יםצַדִּיקִיםצדיקים יִפְרָֽחוּיִפְרָחוּיפרחו׃׃׃ 11:29 עוֹכֵ֣רעוֹכֵרעוכר בֵּ֭יתוֹבֵּיתוֹביתו יִנְחַליִנְחַלינחל־־־ר֑וּחַרוּחַרוח וְעֶ֥בֶדוְעֶבֶדועבד אֱ֝וִ֗ילאֱוִילאויל לַחֲכַםלַחֲכַםלחכם־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 11:30 פְּֽרִיפְּרִיפרי־־־צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק עֵ֣ץעֵץעץ חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וְלֹקֵ֖חַוְלֹקֵחַולקח נְפָשׂ֣וֹתנְפָשׂוֹתנפשות חָכָֽםחָכָםחכם׃׃׃ 11:31 הֵ֣ןהֵןהן צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק בָּאָ֣רֶץבָּאָרֶץבארץ יְשֻׁלָּ֑םיְשֻׁלָּםישלם אַ֝֗ףאַףאף כִּֽיכִּיכי־־־רָשָׁ֥ערָשָׁערשע וְחוֹטֵֽאוְחוֹטֵאוחוטא׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain