Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 12

12:1 אֹהֵ֣באֹהֵבאהב מ֭וּסָרמוּסָרמוסר אֹ֣הֵֽבאֹהֵבאהב דָּ֑עַתדָּעַתדעת וְשֹׂנֵ֖אוְשֹׂנֵאושנא תוֹכַ֣חַתתוֹכַחַתתוכחת בָּֽעַרבָּעַרבער׃׃׃ 12:2 ט֗וֹבטוֹבטוב יָפִ֣יקיָפִיקיפיק רָ֭צוֹןרָצוֹןרצון מֵיְהוָ֑המֵיְהוָהמיהוה וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש מְזִמּ֣וֹתמְזִמּוֹתמזמות יַרְשִֽׁיעַיַרְשִׁיעַירשיע׃׃׃ 12:3 לֹאלֹאלא־־־יִכּ֣וֹןיִכּוֹןיכון אָדָ֣םאָדָםאדם בְּרֶ֑שַׁעבְּרֶשַׁעברשע וְשֹׁ֥רֶשׁוְשֹׁרֶשׁושרש צַ֝דִּיקִ֗יםצַדִּיקִיםצדיקים בַּלבַּלבל־־־יִמּֽוֹטיִמּוֹטימוט׃׃׃ 12:4 אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־חַ֭יִלחַיִלחיל עֲטֶ֣רֶתעֲטֶרֶתעטרת בַּעְלָ֑הּבַּעְלָהּבעלה וּכְרָקָ֖בוּכְרָקָבוכרקב בְּעַצְמוֹתָ֣יובְּעַצְמוֹתָיובעצמותיו מְבִישָֽׁהמְבִישָׁהמבישה׃׃׃ 12:5 מַחְשְׁב֣וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות צַדִּיקִ֣יםצַדִּיקִיםצדיקים מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט תַּחְבֻּל֖וֹתתַּחְבֻּלוֹתתחבלות רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים מִרְמָֽהמִרְמָהמרמה׃׃׃ 12:6 דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים אֱרָבאֱרָבארב־־־דָּ֑םדָּםדם וּפִ֥יוּפִיופי יְ֝שָׁרִ֗יםיְשָׁרִיםישרים יַצִּילֵֽםיַצִּילֵםיצילם׃׃׃ 12:7 הָפ֣וֹךְהָפוֹךְהפוך רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים וְאֵינָ֑םוְאֵינָםואינם וּבֵ֖יתוּבֵיתובית צַדִּיקִ֣יםצַדִּיקִיםצדיקים יַעֲמֹֽדיַעֲמֹדיעמד׃׃׃ 12:8 לְֽפִילְפִילפי־־־שִׂ֭כְלוֹשִׂכְלוֹשכלו יְהֻלַּליְהֻלַּליהלל־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש וְנַעֲוֵהוְנַעֲוֵהונעוה־־־לֵ֝֗בלֵבלב יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לָבֽוּזלָבוּזלבוז׃׃׃ 12:9 ט֣וֹבטוֹבטוב נִ֭קְלֶהנִקְלֶהנקלה וְעֶ֣בֶדוְעֶבֶדועבד ל֑וֹלוֹלו מִ֝מְּתַכַּבֵּ֗דמִמְּתַכַּבֵּדממתכבד וַחֲסַרוַחֲסַרוחסר־־־לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 12:10 יוֹדֵ֣עַיוֹדֵעַיודע צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש בְּהֶמְתּ֑וֹבְּהֶמְתּוֹבהמתו וְֽרַחֲמֵ֥יוְרַחֲמֵיורחמי רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים אַכְזָרִֽיאַכְזָרִיאכזרי׃׃׃ 12:11 עֹבֵ֣דעֹבֵדעבד אַ֭דְמָתוֹאַדְמָתוֹאדמתו יִֽשְׂבַּֽעיִשְׂבַּעישבע־־־לָ֑חֶםלָחֶםלחם וּמְרַדֵּ֖ףוּמְרַדֵּףומרדף רֵיקִ֣יםרֵיקִיםריקים חֲסַרחֲסַרחסר־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 12:12 חָמַ֣דחָמַדחמד רָ֭שָׁערָשָׁערשע מְצ֣וֹדמְצוֹדמצוד רָעִ֑יםרָעִיםרעים וְשֹׁ֖רֶשׁוְשֹׁרֶשׁושרש צַדִּיקִ֣יםצַדִּיקִיםצדיקים יִתֵּֽןיִתֵּןיתן׃׃׃ 12:13 בְּפֶ֣שַׁעבְּפֶשַׁעבפשע שְׂ֭פָתַיִםשְׂפָתַיִםשפתים מוֹקֵ֣שׁמוֹקֵשׁמוקש רָ֑ערָערע וַיֵּצֵ֖אוַיֵּצֵאויצא מִצָּרָ֣המִצָּרָהמצרה צַדִּֽיקצַדִּיקצדיק׃׃׃ 12:14 מִפְּרִ֣ימִפְּרִימפרי פִיפִיפי־־־אִ֭ישׁאִישׁאיש יִשְׂבַּעיִשְׂבַּעישבע־־־ט֑וֹבטוֹבטוב וּגְמ֥וּלוּגְמוּלוגמול יְדֵייְדֵיידי־־־אָ֝דָ֗םאָדָםאדם [יָשׁוּב כ][יָשׁוּב כ][ישוב כ] (יָשִׁ֥יב ק)(יָשִׁיב ק)(ישיב ק) לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 12:15 דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך אֱ֭וִילאֱוִילאויל יָשָׁ֣ריָשָׁרישר בְּעֵינָ֑יובְּעֵינָיובעיניו וְשֹׁמֵ֖עַוְשֹׁמֵעַושמע לְעֵצָ֣הלְעֵצָהלעצה חָכָֽםחָכָםחכם׃׃׃ 12:16 אֱוִ֗ילאֱוִילאויל בַּ֭יּוֹםבַּיּוֹםביום יִוָּדַ֣עיִוָּדַעיודע כַּעְס֑וֹכַּעְסוֹכעסו וְכֹסֶ֖הוְכֹסֶהוכסה קָל֣וֹןקָלוֹןקלון עָרֽוּםעָרוּםערום׃׃׃ 12:17 יָפִ֣יחַיָפִיחַיפיח אֱ֭מוּנָהאֱמוּנָהאמונה יַגִּ֣ידיַגִּידיגיד צֶ֑דֶקצֶדֶקצדק וְעֵ֖דוְעֵדועד שְׁקָרִ֣יםשְׁקָרִיםשקרים מִרְמָֽהמִרְמָהמרמה׃׃׃ 12:18 יֵ֣שׁיֵשׁיש בּ֭וֹטֶהבּוֹטֶהבוטה כְּמַדְקְר֣וֹתכְּמַדְקְרוֹתכמדקרות חָ֑רֶבחָרֶבחרב וּלְשׁ֖וֹןוּלְשׁוֹןולשון חֲכָמִ֣יםחֲכָמִיםחכמים מַרְפֵּֽאמַרְפֵּאמרפא׃׃׃ 12:19 שְֽׂפַתשְׂפַתשפת־־־אֱ֭מֶתאֱמֶתאמת תִּכּ֣וֹןתִּכּוֹןתכון לָעַ֑דלָעַדלעד וְעַדוְעַדועד־־־אַ֝רְגִּ֗יעָהאַרְגִּיעָהארגיעה לְשׁ֣וֹןלְשׁוֹןלשון שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ 12:20 מִ֭רְמָהמִרְמָהמרמה בְּלֶבבְּלֶבבלב־־־חֹ֣רְשֵׁיחֹרְשֵׁיחרשי רָ֑ערָערע וּֽלְיֹעֲצֵ֖יוּלְיֹעֲצֵיוליעצי שָׁל֣וֹםשָׁלוֹםשלום שִׂמְחָֽהשִׂמְחָהשמחה׃׃׃ 12:21 לֹאלֹאלא־־־יְאֻנֶּ֣היְאֻנֶּהיאנה לַצַּדִּ֣יקלַצַּדִּיקלצדיק כָּלכָּלכל־־־אָ֑וֶןאָוֶןאון וּ֝רְשָׁעִ֗יםוּרְשָׁעִיםורשעים מָ֣לְאוּמָלְאוּמלאו רָֽערָערע׃׃׃ 12:22 תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה שִׂפְתֵישִׂפְתֵישפתי־־־שָׁ֑קֶרשָׁקֶרשקר וְעֹשֵׂ֖יוְעֹשֵׂיועשי אֱמוּנָ֣האֱמוּנָהאמונה רְצוֹנֽוֹרְצוֹנוֹרצונו׃׃׃ 12:23 אָדָ֣םאָדָםאדם עָ֭רוּםעָרוּםערום כֹּ֣סֶהכֹּסֶהכסה דָּ֑עַתדָּעַתדעת וְלֵ֥בוְלֵבולב כְּ֝סִילִ֗יםכְּסִילִיםכסילים יִקְרָ֥איִקְרָאיקרא אִוֶּֽלֶתאִוֶּלֶתאולת׃׃׃ 12:24 יַדיַדיד־־־חָרוּצִ֥יםחָרוּצִיםחרוצים תִּמְשׁ֑וֹלתִּמְשׁוֹלתמשול ו֝רְמִיָּ֗הורְמִיָּהורמיה תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה לָמַֽסלָמַסלמס׃׃׃ 12:25 דְּאָגָ֣הדְּאָגָהדאגה בְלֶבבְלֶבבלב־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יַשְׁחֶ֑נָּהיַשְׁחֶנָּהישחנה וְדָבָ֖רוְדָבָרודבר ט֣וֹבטוֹבטוב יְשַׂמְּחֶֽנָּהיְשַׂמְּחֶנָּהישמחנה׃׃׃ 12:26 יָתֵ֣ריָתֵריתר מֵרֵעֵ֣הוּמֵרֵעֵהוּמרעהו צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק וְדֶ֖רֶךְוְדֶרֶךְודרך רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים תַּתְעֵֽםתַּתְעֵםתתעם׃׃׃ 12:27 לֹאלֹאלא־־־יַחֲרֹ֣ךְיַחֲרֹךְיחרך רְמִיָּ֣הרְמִיָּהרמיה צֵיד֑וֹצֵידוֹצידו וְהוֹןוְהוֹןוהון־־־אָדָ֖םאָדָםאדם יָקָ֣ריָקָריקר חָרֽוּץחָרוּץחרוץ׃׃׃ 12:28 בְּאֹֽרַחבְּאֹרַחבארח־־־צְדָקָ֥הצְדָקָהצדקה חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וְדֶ֖רֶךְוְדֶרֶךְודרך נְתִיבָ֣הנְתִיבָהנתיבה אַלאַלאל־־־מָֽוֶתמָוֶתמות׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain