Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 3

3:5 בְּטַ֣חבְּטַחבטח אֶלאֶלאל־־־יְ֭הוָהיְהוָהיהוה בְּכָלבְּכָלבכל־־־לִבֶּ֑ךָלִבֶּךָלבך וְאֶלוְאֶלואל־־־בִּֽ֝ינָתְךָ֗בִּינָתְךָבינתך אַלאַלאל־־־תִּשָּׁעֵֽןתִּשָּׁעֵןתשען׃׃׃ 3:6 בְּכָלבְּכָלבכל־־־דְּרָכֶ֥יךָדְּרָכֶיךָדרכיך דָעֵ֑הוּדָעֵהוּדעהו וְ֝ה֗וּאוְהוּאוהוא יְיַשֵּׁ֥ריְיַשֵּׁריישר אֹֽרְחֹתֶֽיךָאֹרְחֹתֶיךָארחתיך׃׃׃ 3:7 אַלאַלאל־־־תְּהִ֣יתְּהִיתהי חָכָ֣םחָכָםחכם בְּעֵינֶ֑יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך יְרָ֥איְרָאירא אֶתאֶתאת־־־יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה וְס֣וּרוְסוּרוסור מֵרָֽעמֵרָעמרע׃׃׃ 3:8 רִ֭פְאוּתרִפְאוּתרפאות תְּהִ֣יתְּהִיתהי לְשָׁרֶּ֑ךָלְשָׁרֶּךָלשרך וְ֝שִׁקּ֗וּיוְשִׁקּוּיושקוי לְעַצְמוֹתֶֽיךָלְעַצְמוֹתֶיךָלעצמותיך׃׃׃ 3:9 כַּבֵּ֣דכַּבֵּדכבד אֶתאֶתאת־־־יְ֭הוָהיְהוָהיהוה מֵהוֹנֶ֑ךָמֵהוֹנֶךָמהונך וּ֝מֵרֵאשִׁ֗יתוּמֵרֵאשִׁיתומראשית כָּלכָּלכל־־־תְּבוּאָתֶֽךָתְּבוּאָתֶךָתבואתך׃׃׃ 3:10 וְיִמָּלְא֣וּוְיִמָּלְאוּוימלאו אֲסָמֶ֣יךָאֲסָמֶיךָאסמיך שָׂבָ֑עשָׂבָעשבע וְ֝תִיר֗וֹשׁוְתִירוֹשׁותירוש יְקָבֶ֥יךָיְקָבֶיךָיקביך יִפְרֹֽצוּיִפְרֹצוּיפרצו׃׃׃ פפפ
3:11 מוּסַ֣רמוּסַרמוסר יְ֭הוָהיְהוָהיהוה בְּנִ֣יבְּנִיבני אַלאַלאל־־־תִּמְאָ֑סתִּמְאָסתמאס וְאַלוְאַלואל־־־תָּ֝קֹ֗ץתָּקֹץתקץ בְּתוֹכַחְתּֽוֹבְּתוֹכַחְתּוֹבתוכחתו׃׃׃ 3:12 כִּ֤יכִּיכי אֶ֥תאֶתאת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֶאֱהַ֣ביֶאֱהַביאהב יְהוָ֣היְהוָהיהוה יוֹכִ֑יחַיוֹכִיחַיוכיח וּ֝כְאָ֗בוּכְאָבוכאב אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥ןבֵּןבן יִרְצֶֽהיִרְצֶהירצה׃׃׃ 3:13 אַשְׁרֵ֣יאַשְׁרֵיאשרי אָ֭דָםאָדָםאדם מָצָ֣אמָצָאמצא חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וְ֝אָדָ֗םוְאָדָםואדם יָפִ֥יקיָפִיקיפיק תְּבוּנָֽהתְּבוּנָהתבונה׃׃׃ 3:14 כִּ֤יכִּיכי ט֣וֹבטוֹבטוב סַ֭חְרָהּסַחְרָהּסחרה מִסְּחַרמִסְּחַרמסחר־־־כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף וּ֝מֵחָר֗וּץוּמֵחָרוּץומחרוץ תְּבוּאָתָֽהּתְּבוּאָתָהּתבואתה׃׃׃ 3:15 יְקָ֣רָהיְקָרָהיקרה הִ֭יאהִיאהיא [מִפְּנִיִּים כ][מִפְּנִיִּים כ][מפניים כ] (מִפְּנִינִ֑ים ק)(מִפְּנִינִים ק)(מפנינים ק) וְכָלוְכָלוכל־־־חֲ֝פָצֶ֗יךָחֲפָצֶיךָחפציך לֹ֣אלֹאלא יִֽשְׁווּיִשְׁווּישוו־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 3:16 אֹ֣רֶךְאֹרֶךְארך יָ֭מִיםיָמִיםימים בִּֽימִינָ֑הּבִּימִינָהּבימינה בִּ֝שְׂמֹאולָ֗הּבִּשְׂמֹאולָהּבשמאולה עֹ֣שֶׁרעֹשֶׁרעשר וְכָבֽוֹדוְכָבוֹדוכבוד׃׃׃ 3:17 דְּרָכֶ֥יהָדְּרָכֶיהָדרכיה דַרְכֵידַרְכֵידרכי־־־נֹ֑עַםנֹעַםנעם וְֽכָלוְכָלוכל־־־נְתִ֖יבוֹתֶ֣יהָנְתִיבוֹתֶיהָנתיבותיה שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 3:18 עֵץעֵץעץ־־־חַיִּ֣יםחַיִּיםחיים הִ֭יאהִיאהיא לַמַּחֲזִיקִ֣יםלַמַּחֲזִיקִיםלמחזיקים בָּ֑הּבָּהּבה וְֽתֹמְכֶ֥יהָוְתֹמְכֶיהָותמכיה מְאֻשָּֽׁרמְאֻשָּׁרמאשר׃׃׃ פפפ
3:19 יְֽהוָ֗היְהוָהיהוה בְּחָכְמָ֥הבְּחָכְמָהבחכמה יָֽסַדיָסַדיסד־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ כּוֹנֵ֥ןכּוֹנֵןכונן שָׁ֝מַ֗יִםשָׁמַיִםשמים בִּתְבוּנָֽהבִּתְבוּנָהבתבונה׃׃׃ 3:20 בְּ֭דַעְתּוֹבְּדַעְתּוֹבדעתו תְּהוֹמ֣וֹתתְּהוֹמוֹתתהומות נִבְקָ֑עוּנִבְקָעוּנבקעו וּ֝שְׁחָקִ֗יםוּשְׁחָקִיםושחקים יִרְעֲפוּיִרְעֲפוּירעפו־־־טָֽלטָלטל׃׃׃ 3:21 בְּ֭נִיבְּנִיבני אַלאַלאל־־־יָלֻ֣זוּיָלֻזוּילזו מֵעֵינֶ֑יךָמֵעֵינֶיךָמעיניך נְצֹ֥רנְצֹרנצר תֻּ֝שִׁיָּ֗התֻּשִׁיָּהתשיה וּמְזִמָּֽהוּמְזִמָּהומזמה׃׃׃ 3:22 וְיִֽהְי֣וּוְיִהְיוּויהיו חַיִּ֣יםחַיִּיםחיים לְנַפְשֶׁ֑ךָלְנַפְשֶׁךָלנפשך וְ֝חֵ֗ןוְחֵןוחן לְגַרְגְּרֹתֶֽיךָלְגַרְגְּרֹתֶיךָלגרגרתיך׃׃׃ 3:23 אָ֤זאָזאז תֵּלֵ֣ךְתֵּלֵךְתלך לָבֶ֣טַחלָבֶטַחלבטח דַּרְכֶּ֑ךָדַּרְכֶּךָדרכך וְ֝רַגְלְךָ֗וְרַגְלְךָורגלך לֹ֣אלֹאלא תִגּֽוֹףתִגּוֹףתגוף׃׃׃ 3:24 אִםאִםאם־־־תִּשְׁכַּ֥בתִּשְׁכַּבתשכב לֹֽאלֹאלא־־־תִפְחָ֑דתִפְחָדתפחד וְ֝שָׁכַבְתָּ֗וְשָׁכַבְתָּושכבת וְֽעָרְבָ֥הוְעָרְבָהוערבה שְׁנָתֶֽךָשְׁנָתֶךָשנתך׃׃׃ 3:25 אַלאַלאל־־־תִּ֭ירָאתִּירָאתירא מִפַּ֣חַדמִפַּחַדמפחד פִּתְאֹ֑םפִּתְאֹםפתאם וּמִשֹּׁאַ֥תוּמִשֹּׁאַתומשאת רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים כִּ֣יכִּיכי תָבֹֽאתָבֹאתבא׃׃׃ 3:26 כִּֽיכִּיכי־־־יְ֭הוָהיְהוָהיהוה יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה בְכִסְלֶ֑ךָבְכִסְלֶךָבכסלך וְשָׁמַ֖רוְשָׁמַרושמר רַגְלְךָ֣רַגְלְךָרגלך מִלָּֽכֶדמִלָּכֶדמלכד׃׃׃ 3:27 אַלאַלאל־־־תִּמְנַעתִּמְנַעתמנע־־־ט֥וֹבטוֹבטוב מִבְּעָלָ֑יומִבְּעָלָיומבעליו בִּהְי֨וֹתבִּהְיוֹתבהיות לְאֵ֖ללְאֵללאל [יָדֶיךָ כ][יָדֶיךָ כ][ידיך כ] (יָדְךָ֣ ק)(יָדְךָ ק)(ידך ק) לַעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות׃׃׃ 3:28 אַלאַלאל־־־תֹּ֘אמַ֤רתֹּאמַרתאמר [לְרֵעֶיךָ כ][לְרֵעֶיךָ כ][לרעיך כ] (לְרֵֽעֲךָ֨ ק)(לְרֵעֲךָ ק)(לרעך ק) ׀׀׀ לֵ֣ךְלֵךְלך וָ֭שׁוּבוָשׁוּבושוב וּמָחָ֥רוּמָחָרומחר אֶתֵּ֗ןאֶתֵּןאתן וְיֵ֣שׁוְיֵשׁויש אִתָּֽךְאִתָּךְאתך׃׃׃ 3:29 אַלאַלאל־־־תַּחֲרֹ֣שׁתַּחֲרֹשׁתחרש עַלעַלעל־־־רֵעֲךָ֣רֵעֲךָרעך רָעָ֑הרָעָהרעה וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב לָבֶ֣טַחלָבֶטַחלבטח אִתָּֽךְאִתָּךְאתך׃׃׃ 3:30 אַלאַלאל־־־[תָּרֹוב כ][תָּרֹוב כ][תרוב כ] (תָּרִ֣יב ק)(תָּרִיב ק)(תריב ק) עִםעִםעם־־־אָדָ֣םאָדָםאדם חִנָּ֑םחִנָּםחנם אִםאִםאם־־־לֹ֖אלֹאלא גְמָלְךָ֣גְמָלְךָגמלך רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 3:31 אַלאַלאל־־־תְּ֭קַנֵּאתְּקַנֵּאתקנא בְּאִ֣ישׁבְּאִישׁבאיש חָמָ֑סחָמָסחמס וְאַלוְאַלואל־־־תִּ֝בְחַ֗רתִּבְחַרתבחר בְּכָלבְּכָלבכל־־־דְּרָכָֽיודְּרָכָיודרכיו׃׃׃ 3:32 כִּ֤יכִּיכי תוֹעֲבַ֣תתוֹעֲבַתתועבת יְהוָ֣היְהוָהיהוה נָל֑וֹזנָלוֹזנלוז וְֽאֶתוְאֶתואת־־־יְשָׁרִ֥יםיְשָׁרִיםישרים סוֹדֽוֹסוֹדוֹסודו׃׃׃ 3:33 מְאֵרַ֣תמְאֵרַתמארת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית רָשָׁ֑ערָשָׁערשע וּנְוֵ֖הוּנְוֵהונוה צַדִּיקִ֣יםצַדִּיקִיםצדיקים יְבָרֵֽךְיְבָרֵךְיברך׃׃׃ 3:34 אִםאִםאם־־־לַלֵּצִ֥יםלַלֵּצִיםללצים הֽוּאהוּאהוא־־־יָלִ֑יץיָלִיץיליץ [וְלַעֲנִיִּים כ][וְלַעֲנִיִּים כ][ולעניים כ] (וְ֝לַעֲנָוִ֗ים ק)(וְלַעֲנָוִים ק)(ולענוים ק) יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־חֵֽןחֵןחן׃׃׃ 3:35 כָּ֭בוֹדכָּבוֹדכבוד חֲכָמִ֣יםחֲכָמִיםחכמים יִנְחָ֑לוּיִנְחָלוּינחלו וּ֝כְסִילִ֗יםוּכְסִילִיםוכסילים מֵרִ֥יםמֵרִיםמרים קָלֽוֹןקָלוֹןקלון׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain