Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 31

31:1 דִּ֭בְרֵידִּבְרֵידברי לְמוּאֵ֣ללְמוּאֵללמואל מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך מַ֝שָּׂ֗אמַשָּׂאמשא אֲ‍ֽשֶׁראֲ‍שֶׁרא‍שר־־־יִסְּרַ֥תּוּיִסְּרַתּוּיסרתו אִמּֽוֹאִמּוֹאמו׃׃׃ 31:2 מַהמַהמה־־־בְּ֭רִיבְּרִיברי וּמַֽהוּמַהומה־־־בַּרבַּרבר־־־בִּטְנִ֑יבִּטְנִיבטני וּ֝מֶהוּמֶהומה בַּרבַּרבר־־־נְדָרָֽינְדָרָינדרי׃׃׃ 31:3 אַלאַלאל־־־תִּתֵּ֣ןתִּתֵּןתתן לַנָּשִׁ֣יםלַנָּשִׁיםלנשים חֵילֶ֑ךָחֵילֶךָחילך וּ֝דְרָכֶ֗יךָוּדְרָכֶיךָודרכיך לַֽמְח֥וֹתלַמְחוֹתלמחות מְלָכִֽיןמְלָכִיןמלכין׃׃׃ 31:4 אַ֤לאַלאל לַֽמְלָכִ֨יםלַמְלָכִיםלמלכים ׀׀׀ לְֽמוֹאֵ֗ללְמוֹאֵללמואל אַ֣לאַלאל לַֽמְלָכִ֣יםלַמְלָכִיםלמלכים שְׁתוֹשְׁתוֹשתו־־־יָ֑יִןיָיִןיין וּ֝לְרוֹזְנִ֗יםוּלְרוֹזְנִיםולרוזנים [אֹו כ][אֹו כ][או כ] (אֵ֣י ק)(אֵי ק)(אי ק) שֵׁכָֽרשֵׁכָרשכר׃׃׃ 31:5 פֶּןפֶּןפן־־־יִ֭שְׁתֶּהיִשְׁתֶּהישתה וְיִשְׁכַּ֣חוְיִשְׁכַּחוישכח מְחֻקָּ֑קמְחֻקָּקמחקק וִֽ֝ישַׁנֶּהוִישַׁנֶּהוישנה דִּ֣יןדִּיןדין כָּלכָּלכל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־עֹֽנִיעֹנִיעני׃׃׃ 31:6 תְּנוּתְּנוּתנו־־־שֵׁכָ֣רשֵׁכָרשכר לְאוֹבֵ֑דלְאוֹבֵדלאובד וְ֝יַיִןוְיַיִןויין לְמָ֣רֵילְמָרֵילמרי נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 31:7 יִ֭שְׁתֶּהיִשְׁתֶּהישתה וְיִשְׁכַּ֣חוְיִשְׁכַּחוישכח רִישׁ֑וֹרִישׁוֹרישו וַ֝עֲמָל֗וֹוַעֲמָלוֹועמלו לֹ֣אלֹאלא יִזְכָּריִזְכָּריזכר־־־עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 31:8 פְּתַחפְּתַחפתח־־־פִּ֥יךָפִּיךָפיך לְאִלֵּ֑םלְאִלֵּםלאלם אֶלאֶלאל־־־דִּ֝֗יןדִּיןדין כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני חֲלֽוֹףחֲלוֹףחלוף׃׃׃ 31:9 פְּתַחפְּתַחפתח־־־פִּ֥יךָפִּיךָפיך שְׁפָטשְׁפָטשפט־־־צֶ֑דֶקצֶדֶקצדק וְ֝דִ֗יןוְדִיןודין עָנִ֥יעָנִיעני וְאֶבְיֽוֹןוְאֶבְיוֹןואביון׃׃׃ פפפ
31:10 אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־חַ֭יִלחַיִלחיל מִ֣ימִימי יִמְצָ֑איִמְצָאימצא וְרָחֹ֖קוְרָחֹקורחק מִפְּנִינִ֣יםמִפְּנִינִיםמפנינים מִכְרָֽהּמִכְרָהּמכרה׃׃׃ 31:11 בָּ֣טַחבָּטַחבטח בָּ֭הּבָּהּבה לֵ֣בלֵבלב בַּעְלָ֑הּבַּעְלָהּבעלה וְ֝שָׁלָ֗לוְשָׁלָלושלל לֹ֣אלֹאלא יֶחְסָֽריֶחְסָריחסר׃׃׃ 31:12 גְּמָלַ֣תְהוּגְּמָלַתְהוּגמלתהו ט֣וֹבטוֹבטוב וְלֹאוְלֹאולא־־־רָ֑ערָערע כֹּ֝֗לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי חַיֶּֽיהחַיֶּיהחייה׃׃׃ 31:13 דָּ֭רְשָׁהדָּרְשָׁהדרשה צֶ֣מֶרצֶמֶרצמר וּפִשְׁתִּ֑יםוּפִשְׁתִּיםופשתים וַ֝תַּ֗עַשׂוַתַּעַשׂותעש בְּחֵ֣פֶץבְּחֵפֶץבחפץ כַּפֶּֽיהָכַּפֶּיהָכפיה׃׃׃ 31:14 הָ֭יְתָההָיְתָההיתה כָּאֳנִיּ֣וֹתכָּאֳנִיּוֹתכאניות סוֹחֵ֑רסוֹחֵרסוחר מִ֝מֶּרְחָ֗קמִמֶּרְחָקממרחק תָּבִ֥יאתָּבִיאתביא לַחְמָֽהּלַחְמָהּלחמה׃׃׃ 31:15 וַתָּ֤קָםוַתָּקָםותקם ׀׀׀ בְּע֬וֹדבְּעוֹדבעוד לַ֗יְלָהלַיְלָהלילה וַתִּתֵּ֣ןוַתִּתֵּןותתן טֶ֣רֶףטֶרֶףטרף לְבֵיתָ֑הּלְבֵיתָהּלביתה וְ֝חֹ֗קוְחֹקוחק לְנַעֲרֹתֶֽיהָלְנַעֲרֹתֶיהָלנערתיה׃׃׃ 31:16 זָמְמָ֣הזָמְמָהזממה שָׂ֭דֶהשָׂדֶהשדה וַתִּקָּחֵ֑הוּוַתִּקָּחֵהוּותקחהו מִפְּרִ֥ימִפְּרִימפרי כַ֝פֶּ֗יהָכַפֶּיהָכפיה [נְטַע כ][נְטַע כ][נטע כ] (נָ֣טְעָה ק)(נָטְעָה ק)(נטעה ק) כָּֽרֶםכָּרֶםכרם׃׃׃ 31:17 חָֽגְרָ֣החָגְרָהחגרה בְע֣וֹזבְעוֹזבעוז מָתְנֶ֑יהָמָתְנֶיהָמתניה וַ֝תְּאַמֵּ֗ץוַתְּאַמֵּץותאמץ זְרֹעוֹתֶֽיהָזְרֹעוֹתֶיהָזרעותיה׃׃׃ 31:18 טָ֭עֲמָהטָעֲמָהטעמה כִּיכִּיכי־־־ט֣וֹבטוֹבטוב סַחְרָ֑הּסַחְרָהּסחרה לֹֽאלֹאלא־־־יִכְבֶּ֖היִכְבֶּהיכבה [בַלַּיִל כ][בַלַּיִל כ][בליל כ] (בַלַּ֣יְלָה ק)(בַלַּיְלָה ק)(בלילה ק) נֵרָֽהּנֵרָהּנרה׃׃׃ 31:19 יָ֭דֶיהָיָדֶיהָידיה שִׁלְּחָ֣השִׁלְּחָהשלחה בַכִּישׁ֑וֹרבַכִּישׁוֹרבכישור וְ֝כַפֶּ֗יהָוְכַפֶּיהָוכפיה תָּ֣מְכוּתָּמְכוּתמכו פָֽלֶךְפָלֶךְפלך׃׃׃ 31:20 כַּ֭פָּהּכַּפָּהּכפה פָּרְשָׂ֣הפָּרְשָׂהפרשה לֶעָנִ֑ילֶעָנִילעני וְ֝יָדֶ֗יהָוְיָדֶיהָוידיה שִׁלְּחָ֥השִׁלְּחָהשלחה לָֽאֶבְיֽוֹןלָאֶבְיוֹןלאביון׃׃׃ 31:21 לֹאלֹאלא־־־תִירָ֣אתִירָאתירא לְבֵיתָ֣הּלְבֵיתָהּלביתה מִשָּׁ֑לֶגמִשָּׁלֶגמשלג כִּ֥יכִּיכי כָלכָלכל־־־בֵּ֝יתָ֗הּבֵּיתָהּביתה לָבֻ֥שׁלָבֻשׁלבש שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 31:22 מַרְבַדִּ֥יםמַרְבַדִּיםמרבדים עָֽשְׂתָהעָשְׂתָהעשתה־־־לָּ֑הּלָּהּלה שֵׁ֖שׁשֵׁשׁשש וְאַרְגָּמָ֣ןוְאַרְגָּמָןוארגמן לְבוּשָֽׁהּלְבוּשָׁהּלבושה׃׃׃ 31:23 נוֹדָ֣ענוֹדָענודע בַּשְּׁעָרִ֣יםבַּשְּׁעָרִיםבשערים בַּעְלָ֑הּבַּעְלָהּבעלה בְּ֝שִׁבְתּ֗וֹבְּשִׁבְתּוֹבשבתו עִםעִםעם־־־זִקְנֵיזִקְנֵיזקני־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 31:24 סָדִ֣יןסָדִיןסדין עָ֭שְׂתָהעָשְׂתָהעשתה וַתִּמְכֹּ֑רוַתִּמְכֹּרותמכר וַ֝חֲג֗וֹרוַחֲגוֹרוחגור נָתְנָ֥הנָתְנָהנתנה לַֽכְּנַעֲנִֽילַכְּנַעֲנִילכנעני׃׃׃ 31:25 עֹזעֹזעז־־־וְהָדָ֥רוְהָדָרוהדר לְבוּשָׁ֑הּלְבוּשָׁהּלבושה וַ֝תִּשְׂחַ֗קוַתִּשְׂחַקותשחק לְי֣וֹםלְיוֹםליום אַחֲרֽוֹןאַחֲרוֹןאחרון׃׃׃ 31:26 פִּ֭יהָפִּיהָפיה פָּתְחָ֣הפָּתְחָהפתחה בְחָכְמָ֑הבְחָכְמָהבחכמה וְתֽוֹרַתוְתוֹרַתותורת־־־חֶ֝֗סֶדחֶסֶדחסד עַלעַלעל־־־לְשׁוֹנָֽהּלְשׁוֹנָהּלשונה׃׃׃ 31:27 צ֭וֹפִיָּהצוֹפִיָּהצופיה הֲלִיכ֣וֹתהֲלִיכוֹתהליכות בֵּיתָ֑הּבֵּיתָהּביתה וְלֶ֥חֶםוְלֶחֶםולחם עַ֝צְל֗וּתעַצְלוּתעצלות לֹ֣אלֹאלא תֹאכֵֽלתֹאכֵלתאכל׃׃׃ 31:28 קָ֣מוּקָמוּקמו בָ֭נֶיהָבָנֶיהָבניה וַֽיְאַשְּׁר֑וּהָוַיְאַשְּׁרוּהָויאשרוה בַּ֝עְלָ֗הּבַּעְלָהּבעלה וַֽיְהַֽלְלָהּוַיְהַלְלָהּויהללה׃׃׃ 31:29 רַבּ֣וֹתרַבּוֹתרבות בָּ֭נוֹתבָּנוֹתבנות עָ֣שׂוּעָשׂוּעשו חָ֑יִלחָיִלחיל וְ֝אַ֗תְּוְאַתְּואת עָלִ֥יתעָלִיתעלית עַלעַלעל־־־כֻּלָּֽנָהכֻּלָּנָהכלנה׃׃׃ 31:30 שֶׁ֣קֶרשֶׁקֶרשקר הַ֭חֵןהַחֵןהחן וְהֶ֣בֶלוְהֶבֶלוהבל הַיֹּ֑פִיהַיֹּפִיהיפי אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה יִרְאַתיִרְאַתיראת־־־יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה הִ֣יאהִיאהיא תִתְהַלָּֽלתִתְהַלָּלתתהלל׃׃׃ 31:31 תְּנוּתְּנוּתנו־־־לָ֭הּלָהּלה מִפְּרִ֣ימִפְּרִימפרי יָדֶ֑יהָיָדֶיהָידיה וִֽיהַלְל֖וּהָוִיהַלְלוּהָויהללוה בַשְּׁעָרִ֣יםבַשְּׁעָרִיםבשערים מַעֲשֶֽׂיהָמַעֲשֶׂיהָמעשיה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain