Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 46

46:1 לַמְנַצֵּ֥חַלַמְנַצֵּחַלמנצח לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־קֹ֑רַחקֹרַחקרח עַֽלעַלעל־־־עֲלָמ֥וֹתעֲלָמוֹתעלמות שִֽׁירשִׁירשיר׃׃׃ 46:2 אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים לָ֭נוּלָנוּלנו מַחֲסֶ֣המַחֲסֶהמחסה וָעֹ֑זוָעֹזועז עֶזְרָ֥העֶזְרָהעזרה בְ֝צָר֗וֹתבְצָרוֹתבצרות נִמְצָ֥אנִמְצָאנמצא מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 46:3 עַלעַלעל־־־כֵּ֣ןכֵּןכן לֹאלֹאלא־־־נִ֭ירָאנִירָאנירא בְּהָמִ֣ירבְּהָמִירבהמיר אָ֑רֶץאָרֶץארץ וּבְמ֥וֹטוּבְמוֹטובמוט הָ֝רִ֗יםהָרִיםהרים בְּלֵ֣בבְּלֵבבלב יַמִּֽיםיַמִּיםימים׃׃׃ 46:4 יֶהֱמ֣וּיֶהֱמוּיהמו יֶחְמְר֣וּיֶחְמְרוּיחמרו מֵימָ֑יומֵימָיומימיו יִֽרְעֲשֽׁוּיִרְעֲשׁוּירעשו־־־הָרִ֖יםהָרִיםהרים בְּגַאֲוָת֣וֹבְּגַאֲוָתוֹבגאותו סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 46:5 נָהָ֗רנָהָרנהר פְּלָגָ֗יופְּלָגָיופלגיו יְשַׂמְּח֥וּיְשַׂמְּחוּישמחו עִירעִירעיר־־־אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים קְ֝דֹ֗שׁקְדֹשׁקדש מִשְׁכְּנֵ֥ימִשְׁכְּנֵימשכני עֶלְיֽוֹןעֶלְיוֹןעליון׃׃׃ 46:6 אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים בְּ֭קִרְבָּהּבְּקִרְבָּהּבקרבה בַּלבַּלבל־־־תִּמּ֑וֹטתִּמּוֹטתמוט יַעְזְרֶ֥הָיַעְזְרֶהָיעזרה אֱ֝לֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים לִפְנ֥וֹתלִפְנוֹתלפנות בֹּֽקֶרבֹּקֶרבקר׃׃׃ 46:7 הָמ֣וּהָמוּהמו ג֭וֹיִםגוֹיִםגוים מָ֣טוּמָטוּמטו מַמְלָכ֑וֹתמַמְלָכוֹתממלכות נָתַ֥ןנָתַןנתן בְּ֝קוֹל֗וֹבְּקוֹלוֹבקולו תָּמ֥וּגתָּמוּגתמוג אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 46:8 יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֣וֹתצְבָאוֹתצבאות עִמָּ֑נוּעִמָּנוּעמנו מִשְׂגָּֽבמִשְׂגָּבמשגב־־־לָ֝נוּלָנוּלנו אֱלֹהֵ֖יאֱלֹהֵיאלהי יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 46:9 לְֽכוּלְכוּלכו־־־חֲ֭זוּחֲזוּחזו מִפְעֲל֣וֹתמִפְעֲלוֹתמפעלות יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׂ֖םשָׂםשם שַׁמּ֣וֹתשַׁמּוֹתשמות בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 46:10 מַשְׁבִּ֥יתמַשְׁבִּיתמשבית מִלְחָמוֹת֮מִלְחָמוֹתמלחמות עַדעַדעד־־־קְצֵ֪הקְצֵהקצה הָ֫אָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ קֶ֣שֶׁתקֶשֶׁתקשת יְ֭שַׁבֵּריְשַׁבֵּרישבר וְקִצֵּ֣ץוְקִצֵּץוקצץ חֲנִ֑יתחֲנִיתחנית עֲ֝גָל֗וֹתעֲגָלוֹתעגלות יִשְׂרֹ֥ףיִשְׂרֹףישרף בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 46:11 הַרְפּ֣וּהַרְפּוּהרפו וּ֭דְעוּוּדְעוּודעו כִּיכִּיכי־־־אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים אָר֥וּםאָרוּםארום בַּ֝גּוֹיִ֗םבַּגּוֹיִםבגוים אָר֥וּםאָרוּםארום בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 46:12 יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֣וֹתצְבָאוֹתצבאות עִמָּ֑נוּעִמָּנוּעמנו מִשְׂגָּֽבמִשְׂגָּבמשגב־־־לָ֝נוּלָנוּלנו אֱלֹהֵ֖יאֱלֹהֵיאלהי יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain