Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 50

50:1 מִזְמ֗וֹרמִזְמוֹרמזמור לְאָ֫סָ֥ףלְאָסָףלאסף אֵ֤לאֵלאל ׀׀׀ אֱ‍ֽלֹהִ֡יםאֱ‍לֹהִיםא‍להים יְֽהוָ֗היְהוָהיהוה דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר וַיִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ מִמִּזְרַחמִמִּזְרַחממזרח־־־שֶׁ֝֗מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש עַדעַדעד־־־מְבֹאֽוֹמְבֹאוֹמבאו׃׃׃ 50:2 מִצִּיּ֥וֹןמִצִּיּוֹןמציון מִכְלַלמִכְלַלמכלל־־־יֹ֗פִייֹפִייפי אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים הוֹפִֽיעַהוֹפִיעַהופיע׃׃׃ 50:3 יָ֤בֹ֥איָבֹאיבא אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וְֽאַלוְאַלואל־־־יֶ֫חֱרַ֥שׁיֶחֱרַשׁיחרש אֵשׁאֵשׁאש־־־לְפָנָ֥יולְפָנָיולפניו תֹּאכֵ֑לתֹּאכֵלתאכל וּ֝סְבִיבָ֗יווּסְבִיבָיווסביביו נִשְׂעֲרָ֥הנִשְׂעֲרָהנשערה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 50:4 יִקְרָ֣איִקְרָאיקרא אֶלאֶלאל־־־הַשָּׁמַ֣יִםהַשָּׁמַיִםהשמים מֵעָ֑למֵעָלמעל וְאֶלוְאֶלואל־־־הָ֝אָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ לָדִ֥יןלָדִיןלדין עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ 50:5 אִסְפוּאִסְפוּאספו־־־לִ֥ילִילי חֲסִידָ֑יחֲסִידָיחסידי כֹּרְתֵ֖יכֹּרְתֵיכרתי בְרִיתִ֣יבְרִיתִיבריתי עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־זָֽבַחזָבַחזבח׃׃׃ 50:6 וַיַּגִּ֣ידוּוַיַּגִּידוּויגידו שָׁמַ֣יִםשָׁמַיִםשמים צִדְק֑וֹצִדְקוֹצדקו כִּֽיכִּיכי־־־אֱלֹהִ֓יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ שֹׁפֵ֖טשֹׁפֵטשפט ה֣וּאהוּאהוא סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 50:7 שִׁמְעָ֤השִׁמְעָהשמעה עַמִּ֨יעַמִּיעמי ׀׀׀ וַאֲדַבֵּ֗רָהוַאֲדַבֵּרָהואדברה יִ֭שְׂרָאֵליִשְׂרָאֵלישראל וְאָעִ֣ידָהוְאָעִידָהואעידה בָּ֑ךְבָּךְבך אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֱלֹהֶ֣יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אָנֹֽכִיאָנֹכִיאנכי׃׃׃ 50:8 לֹ֣אלֹאלא עַלעַלעל־־־זְ֭בָחֶיךָזְבָחֶיךָזבחיך אוֹכִיחֶ֑ךָאוֹכִיחֶךָאוכיחך וְעוֹלֹתֶ֖יךָוְעוֹלֹתֶיךָועולתיך לְנֶגְדִּ֣ילְנֶגְדִּילנגדי תָמִֽידתָמִידתמיד׃׃׃ 50:9 לֹאלֹאלא־־־אֶקַּ֣חאֶקַּחאקח מִבֵּיתְךָ֣מִבֵּיתְךָמביתך פָ֑רפָרפר מִ֝מִּכְלְאֹתֶ֗יךָמִמִּכְלְאֹתֶיךָממכלאתיך עַתּוּדִֽיםעַתּוּדִיםעתודים׃׃׃ 50:10 כִּיכִּיכי־־־לִ֥ילִילי כָלכָלכל־־־חַיְתוֹחַיְתוֹחיתו־־־יָ֑עַריָעַריער בְּ֝הֵמ֗וֹתבְּהֵמוֹתבהמות בְּהַרְרֵיבְּהַרְרֵיבהררי־־־אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 50:11 יָ֭דַעְתִּייָדַעְתִּיידעתי כָּלכָּלכל־־־ע֣וֹףעוֹףעוף הָרִ֑יםהָרִיםהרים וְזִ֥יזוְזִיזוזיז שָׂ֝דַ֗ישָׂדַישדי עִמָּדִֽיעִמָּדִיעמדי׃׃׃ 50:12 אִםאִםאם־־־אֶ֭רְעַבאֶרְעַבארעב לֹאלֹאלא־־־אֹ֣מַראֹמַראמר לָ֑ךְלָךְלך כִּיכִּיכי־־־לִ֥ילִילי תֵ֝בֵ֗לתֵבֵלתבל וּמְלֹאָֽהּוּמְלֹאָהּומלאה׃׃׃ 50:13 הַֽ֭אוֹכַלהַאוֹכַלהאוכל בְּשַׂ֣רבְּשַׂרבשר אַבִּירִ֑יםאַבִּירִיםאבירים וְדַ֖םוְדַםודם עַתּוּדִ֣יםעַתּוּדִיםעתודים אֶשְׁתֶּֽהאֶשְׁתֶּהאשתה׃׃׃ 50:14 זְבַ֣חזְבַחזבח לֵאלֹהִ֣יםלֵאלֹהִיםלאלהים תּוֹדָ֑התּוֹדָהתודה וְשַׁלֵּ֖םוְשַׁלֵּםושלם לְעֶלְי֣וֹןלְעֶלְיוֹןלעליון נְדָרֶֽיךָנְדָרֶיךָנדריך׃׃׃ 50:15 וּ֭קְרָאֵנִיוּקְרָאֵנִיוקראני בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום צָרָ֑הצָרָהצרה אֲ֝חַלֶּצְךָ֗אֲחַלֶּצְךָאחלצך וּֽתְכַבְּדֵֽנִיוּתְכַבְּדֵנִיותכבדני׃׃׃ 50:16 וְלָ֤רָשָׁ֨עוְלָרָשָׁעולרשע ׀׀׀ אָ֘מַ֤ראָמַראמר אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים מַהמַהמה־־־לְּ֭ךָלְּךָלך לְסַפֵּ֣רלְסַפֵּרלספר חֻקָּ֑יחֻקָּיחקי וַתִּשָּׂ֖אוַתִּשָּׂאותשא בְרִיתִ֣יבְרִיתִיבריתי עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־פִֽיךָפִיךָפיך׃׃׃ 50:17 וְ֭אַתָּהוְאַתָּהואתה שָׂנֵ֣אתָשָׂנֵאתָשנאת מוּסָ֑רמוּסָרמוסר וַתַּשְׁלֵ֖ךְוַתַּשְׁלֵךְותשלך דְּבָרַ֣ידְּבָרַידברי אַחֲרֶֽיךָאַחֲרֶיךָאחריך׃׃׃ 50:18 אִםאִםאם־־־רָאִ֣יתָרָאִיתָראית גַ֭נָּבגַנָּבגנב וַתִּ֣רֶץוַתִּרֶץותרץ עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וְעִ֖םוְעִםועם מְנָאֲפִ֣יםמְנָאֲפִיםמנאפים חֶלְקֶֽךָחֶלְקֶךָחלקך׃׃׃ 50:19 פִּ֭יךָפִּיךָפיך שָׁלַ֣חְתָּשָׁלַחְתָּשלחת בְרָעָ֑הבְרָעָהברעה וּ֝לְשׁוֹנְךָ֗וּלְשׁוֹנְךָולשונך תַּצְמִ֥ידתַּצְמִידתצמיד מִרְמָֽהמִרְמָהמרמה׃׃׃ 50:20 תֵּ֭שֵׁבתֵּשֵׁבתשב בְּאָחִ֣יךָבְּאָחִיךָבאחיך תְדַבֵּ֑רתְדַבֵּרתדבר בְּבֶֽןבְּבֶןבבן־־־אִ֝מְּךָ֗אִמְּךָאמך תִּתֶּןתִּתֶּןתתן־־־דֹּֽפִידֹּפִידפי׃׃׃ 50:21 אֵ֤לֶּהאֵלֶּהאלה עָשִׂ֨יתָעָשִׂיתָעשית ׀׀׀ וְֽהֶחֱרַ֗שְׁתִּיוְהֶחֱרַשְׁתִּיוהחרשתי דִּמִּ֗יתָדִּמִּיתָדמית הֱֽיוֹתהֱיוֹתהיות־־־אֶֽהְיֶ֥האֶהְיֶהאהיה כָמ֑וֹךָכָמוֹךָכמוך אוֹכִיחֲךָ֖אוֹכִיחֲךָאוכיחך וְאֶֽעֶרְכָ֣הוְאֶעֶרְכָהואערכה לְעֵינֶֽיךָלְעֵינֶיךָלעיניך׃׃׃ 50:22 בִּֽינוּבִּינוּבינו־־־נָ֣אנָאנא זֹ֭אתזֹאתזאת שֹׁכְחֵ֣ישֹׁכְחֵישכחי אֱל֑וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה פֶּןפֶּןפן־־־אֶ֝טְרֹ֗ףאֶטְרֹףאטרף וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מַצִּֽילמַצִּילמציל׃׃׃ 50:23 זֹבֵ֥חַזֹבֵחַזבח תּוֹדָ֗התּוֹדָהתודה יְֽכַ֫בְּדָ֥נְנִייְכַבְּדָנְנִייכבדנני וְשָׂ֥םוְשָׂםושם דֶּ֑רֶךְדֶּרֶךְדרך אַ֝רְאֶ֗נּוּאַרְאֶנּוּאראנו בְּיֵ֣שַׁעבְּיֵשַׁעבישע אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain