Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 62

62:1 לַמְנַצֵּ֥חַלַמְנַצֵּחַלמנצח עַֽלעַלעל־־־יְדוּת֗וּןיְדוּתוּןידותון מִזְמ֥וֹרמִזְמוֹרמזמור לְדָוִֽדלְדָוִדלדוד׃׃׃ 62:2 אַ֣ךְאַךְאך אֶלאֶלאל־־־אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים דּֽוּמִיָּ֣הדּוּמִיָּהדומיה נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי מִ֝מֶּ֗נּוּמִמֶּנּוּממנו יְשׁוּעָתִֽייְשׁוּעָתִיישועתי׃׃׃ 62:3 אַךְאַךְאך־־־ה֣וּאהוּאהוא צ֭וּרִיצוּרִיצורי וִֽישׁוּעָתִ֑יוִישׁוּעָתִיוישועתי מִ֝שְׂגַּבִּ֗ימִשְׂגַּבִּימשגבי לֹאלֹאלא־־־אֶמּ֥וֹטאֶמּוֹטאמוט רַבָּֽהרַבָּהרבה׃׃׃ 62:4 עַדעַדעד־־־אָ֤נָהאָנָהאנה ׀׀׀ תְּהֽוֹתְת֣וּתְּהוֹתְתוּתהותתו עַלעַלעל אִישׁ֮אִישׁאיש תְּרָצְּח֪וּתְּרָצְּחוּתרצחו כֻ֫לְּכֶ֥םכֻלְּכֶםכלכם כְּקִ֥ירכְּקִירכקיר נָט֑וּינָטוּינטוי גָּ֝דֵ֗רגָּדֵרגדר הַדְּחוּיָֽההַדְּחוּיָההדחויה׃׃׃ 62:5 אַ֤ךְאַךְאך מִשְּׂאֵת֨וֹמִשְּׂאֵתוֹמשאתו ׀׀׀ יָעֲצ֣וּיָעֲצוּיעצו לְהַדִּיחַ֮לְהַדִּיחַלהדיח יִרְצ֪וּיִרְצוּירצו כָ֫זָ֥בכָזָבכזב בְּפִ֥יובְּפִיובפיו יְבָרֵ֑כוּיְבָרֵכוּיברכו וּ֝בְקִרְבָּ֗םוּבְקִרְבָּםובקרבם יְקַלְלוּיְקַלְלוּיקללו־־־סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 62:6 אַ֣ךְאַךְאך לֵ֭אלֹהִיםלֵאלֹהִיםלאלהים דּ֣וֹמִּידּוֹמִּידומי נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי כִּיכִּיכי־־־מִ֝מֶּ֗נּוּמִמֶּנּוּממנו תִּקְוָתִֽיתִּקְוָתִיתקותי׃׃׃ 62:7 אַךְאַךְאך־־־ה֣וּאהוּאהוא צ֭וּרִיצוּרִיצורי וִֽישׁוּעָתִ֑יוִישׁוּעָתִיוישועתי מִ֝שְׂגַּבִּ֗ימִשְׂגַּבִּימשגבי לֹ֣אלֹאלא אֶמּֽוֹטאֶמּוֹטאמוט׃׃׃ 62:8 עַלעַלעל־־־אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים יִשְׁעִ֣ייִשְׁעִיישעי וּכְבוֹדִ֑יוּכְבוֹדִיוכבודי צוּרצוּרצור־־־עֻזִּ֥יעֻזִּיעזי מַ֝חְסִ֗ימַחְסִימחסי בֵּֽאלֹהִֽיםבֵּאלֹהִיםבאלהים׃׃׃ 62:9 בִּטְח֘וּבִּטְחוּבטחו ב֤וֹבוֹבו בְכָלבְכָלבכל־־־עֵ֨תעֵתעת ׀׀׀ עָ֗םעָםעם שִׁפְכֽוּשִׁפְכוּשפכו־־־לְפָנָ֥יולְפָנָיולפניו לְבַבְכֶ֑םלְבַבְכֶםלבבכם אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים מַחֲסֶהמַחֲסֶהמחסה־־־לָּ֣נוּלָּנוּלנו סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 62:10 אַ֤ךְאַךְאך ׀׀׀ הֶ֥בֶלהֶבֶלהבל בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־אָדָם֮אָדָםאדם כָּזָ֪בכָּזָבכזב בְּנֵ֫יבְּנֵיבני אִ֥ישׁאִישׁאיש בְּמֹאזְנַ֥יִםבְּמֹאזְנַיִםבמאזנים לַעֲל֑וֹתלַעֲלוֹתלעלות הֵ֝֗מָּההֵמָּההמה מֵהֶ֥בֶלמֵהֶבֶלמהבל יָֽחַדיָחַדיחד׃׃׃ 62:11 אַלאַלאל־־־תִּבְטְח֣וּתִּבְטְחוּתבטחו בְעֹשֶׁק֮בְעֹשֶׁקבעשק וּבְגָזֵ֪לוּבְגָזֵלובגזל אַלאַלאל־־־תֶּ֫הְבָּ֥לוּתֶּהְבָּלוּתהבלו חַ֤יִלחַיִלחיל ׀׀׀ כִּֽיכִּיכי־־־יָנ֑וּביָנוּבינוב אַלאַלאל־־־תָּשִׁ֥יתוּתָּשִׁיתוּתשיתו לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 62:12 אַחַ֤תאַחַתאחת ׀׀׀ דִּבֶּ֬רדִּבֶּרדבר אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים שְׁתַּֽיִםשְׁתַּיִםשתים־־־ז֥וּזוּזו שָׁמָ֑עְתִּישָׁמָעְתִּישמעתי כִּ֥יכִּיכי עֹ֝֗זעֹזעז לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 62:13 וּלְךָֽוּלְךָולך־־־אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני חָ֑סֶדחָסֶדחסד כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֨האַתָּהאתה תְשַׁלֵּ֖םתְשַׁלֵּםתשלם לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש כְּֽמַעֲשֵֽׂהוּכְּמַעֲשֵׂהוּכמעשהו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain