Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 66

66:1 לַ֭מְנַצֵּחַלַמְנַצֵּחַלמנצח שִׁ֣ירשִׁירשיר מִזְמ֑וֹרמִזְמוֹרמזמור הָרִ֥יעוּהָרִיעוּהריעו לֵ֝אלֹהִיםלֵאלֹהִיםלאלהים כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 66:2 זַמְּר֥וּזַמְּרוּזמרו כְבֽוֹדכְבוֹדכבוד־־־שְׁמ֑וֹשְׁמוֹשמו שִׂ֥ימוּשִׂימוּשימו כָ֝ב֗וֹדכָבוֹדכבוד תְּהִלָּתֽוֹתְּהִלָּתוֹתהלתו׃׃׃ 66:3 אִמְר֣וּאִמְרוּאמרו לֵ֭אלֹהִיםלֵאלֹהִיםלאלהים מַהמַהמה־־־נּוֹרָ֣אנּוֹרָאנורא מַעֲשֶׂ֑יךָמַעֲשֶׂיךָמעשיך בְּרֹ֥בבְּרֹבברב עֻ֝זְּךָ֗עֻזְּךָעזך יְֽכַחֲשׁ֖וּיְכַחֲשׁוּיכחשו לְךָ֣לְךָלך אֹיְבֶֽיךָאֹיְבֶיךָאיביך׃׃׃ 66:4 כָּלכָּלכל־־־הָאָ֤רֶץהָאָרֶץהארץ ׀׀׀ יִשְׁתַּחֲו֣וּיִשְׁתַּחֲווּישתחוו לְ֭ךָלְךָלך וִֽיזַמְּרוּוִיזַמְּרוּויזמרו־־־לָ֑ךְלָךְלך יְזַמְּר֖וּיְזַמְּרוּיזמרו שִׁמְךָ֣שִׁמְךָשמך סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 66:5 לְכ֣וּלְכוּלכו וּ֭רְאוּוּרְאוּוראו מִפְעֲל֣וֹתמִפְעֲלוֹתמפעלות אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים נוֹרָ֥אנוֹרָאנורא עֲ֝לִילָ֗העֲלִילָהעלילה עַלעַלעל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 66:6 הָ֤פַךְהָפַךְהפך יָ֨םיָםים ׀׀׀ לְֽיַבָּשָׁ֗הלְיַבָּשָׁהליבשה בַּ֭נָּהָרבַּנָּהָרבנהר יַֽעַבְר֣וּיַעַבְרוּיעברו בְרָ֑גֶלבְרָגֶלברגל שָׁ֝֗םשָׁםשם נִשְׂמְחָהנִשְׂמְחָהנשמחה־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 66:7 מֹ֘שֵׁ֤למֹשֵׁלמשל בִּגְבוּרָת֨וֹבִּגְבוּרָתוֹבגבורתו ׀׀׀ עוֹלָ֗םעוֹלָםעולם עֵ֭ינָיועֵינָיועיניו בַּגּוֹיִ֣םבַּגּוֹיִםבגוים תִּצְפֶּ֑ינָהתִּצְפֶּינָהתצפינה הַסּוֹרְרִ֓יםהַסּוֹרְרִיםהסוררים ׀׀׀ אַלאַלאל־־־[יָרִימוּ כ][יָרִימוּ כ][ירימו כ] (יָר֖וּמוּ ק)(יָרוּמוּ ק)(ירומו ק) לָ֣מוֹלָמוֹלמו סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 66:8 בָּרְכ֖וּבָּרְכוּברכו עַמִּ֥יםעַמִּיםעמים ׀׀׀ אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וְ֝הַשְׁמִ֗יעוּוְהַשְׁמִיעוּוהשמיעו ק֣וֹלקוֹלקול תְּהִלָּתֽוֹתְּהִלָּתוֹתהלתו׃׃׃ 66:9 הַשָּׂ֣םהַשָּׂםהשם נַ֭פְשֵׁנוּנַפְשֵׁנוּנפשנו בַּֽחַיִּ֑יםבַּחַיִּיםבחיים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נָתַ֖ןנָתַןנתן לַמּ֣וֹטלַמּוֹטלמוט רַגְלֵֽנוּרַגְלֵנוּרגלנו׃׃׃ 66:10 כִּֽיכִּיכי־־־בְחַנְתָּ֥נוּבְחַנְתָּנוּבחנתנו אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים צְ֝רַפְתָּ֗נוּצְרַפְתָּנוּצרפתנו כִּצְרָףכִּצְרָףכצרף־־־כָּֽסֶףכָּסֶףכסף׃׃׃ 66:11 הֲבֵאתָ֥נוּהֲבֵאתָנוּהבאתנו בַמְּצוּדָ֑הבַמְּצוּדָהבמצודה שַׂ֖מְתָּשַׂמְתָּשמת מוּעָקָ֣המוּעָקָהמועקה בְמָתְנֵֽינוּבְמָתְנֵינוּבמתנינו׃׃׃ 66:12 הִרְכַּ֥בְתָּהִרְכַּבְתָּהרכבת אֱנ֗וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש לְרֹ֫אשֵׁ֥נוּלְרֹאשֵׁנוּלראשנו בָּֽאנוּבָּאנוּבאנו־־־בָאֵ֥שׁבָאֵשׁבאש וּבַמַּ֑יִםוּבַמַּיִםובמים וַ֝תּוֹצִיאֵ֗נוּוַתּוֹצִיאֵנוּותוציאנו לָֽרְוָיָֽהלָרְוָיָהלרויה׃׃׃ 66:13 אָב֣וֹאאָבוֹאאבוא בֵיתְךָ֣בֵיתְךָביתך בְעוֹל֑וֹתבְעוֹלוֹתבעולות אֲשַׁלֵּ֖םאֲשַׁלֵּםאשלם לְךָ֣לְךָלך נְדָרָֽינְדָרָינדרי׃׃׃ 66:14 אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־פָּצ֥וּפָּצוּפצו שְׂפָתָ֑ישְׂפָתָישפתי וְדִבֶּרוְדִבֶּרודבר־־־פִּ֝֗יפִּיפי בַּצַּרבַּצַּרבצר־־־לִֽילִילי׃׃׃ 66:15 עֹ֘ל֤וֹתעֹלוֹתעלות מֵחִ֣יםמֵחִיםמחים אַעֲלֶהאַעֲלֶהאעלה־־־לָּ֭ךְלָּךְלך עִםעִםעם־־־קְטֹ֣רֶתקְטֹרֶתקטרת אֵילִ֑יםאֵילִיםאילים אֶ֥עֱשֶֽׂהאֶעֱשֶׂהאעשה בָקָ֖רבָקָרבקר עִםעִםעם־־־עַתּוּדִ֣יםעַתּוּדִיםעתודים סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 66:16 לְכֽוּלְכוּלכו־־־שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו וַ֭אֲסַפְּרָהוַאֲסַפְּרָהואספרה כָּלכָּלכל־־־יִרְאֵ֣ייִרְאֵייראי אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֣העָשָׂהעשה לְנַפְשִֽׁילְנַפְשִׁילנפשי׃׃׃ 66:17 אֵלָ֥יואֵלָיואליו פִּֽיפִּיפי־־־קָרָ֑אתִיקָרָאתִיקראתי וְ֝רוֹמַ֗םוְרוֹמַםורומם תַּ֣חַתתַּחַתתחת לְשׁוֹנִֽילְשׁוֹנִילשוני׃׃׃ 66:18 אָ֭וֶןאָוֶןאון אִםאִםאם־־־רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי בְלִבִּ֑יבְלִבִּיבלבי לֹ֖אלֹאלא יִשְׁמַ֣עיִשְׁמַעישמע ׀׀׀ אֲדֹנָֽיאֲדֹנָיאדני׃׃׃ 66:19 אָ֭כֵןאָכֵןאכן שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים הִ֝קְשִׁ֗יבהִקְשִׁיבהקשיב בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול תְּפִלָּתִֽיתְּפִלָּתִיתפלתי׃׃׃ 66:20 בָּר֥וּךְבָּרוּךְברוך אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־הֵסִ֘ירהֵסִירהסיר תְּפִלָּתִ֥יתְּפִלָּתִיתפלתי וְ֝חַסְדּ֗וֹוְחַסְדּוֹוחסדו מֵאִתִּֽימֵאִתִּימאתי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain