Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 68

68:1 לַמְנַצֵּ֥חַלַמְנַצֵּחַלמנצח לְדָוִ֗דלְדָוִדלדוד מִזְמ֥וֹרמִזְמוֹרמזמור שִֽׁירשִׁירשיר׃׃׃ 68:2 יָק֣וּםיָקוּםיקום אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים יָפ֣וּצוּיָפוּצוּיפוצו אוֹיְבָ֑יואוֹיְבָיואויביו וְיָנ֥וּסוּוְיָנוּסוּוינוסו מְ֝שַׂנְאָ֗יומְשַׂנְאָיומשנאיו מִפָּנָֽיומִפָּנָיומפניו׃׃׃ 68:3 כְּהִנְדֹּ֥ףכְּהִנְדֹּףכהנדף עָשָׁ֗ןעָשָׁןעשן תִּ֫נְדֹּ֥ףתִּנְדֹּףתנדף כְּהִמֵּ֣סכְּהִמֵּסכהמס דּ֭וֹנַגדּוֹנַגדונג מִפְּנֵימִפְּנֵימפני־־־אֵ֑שׁאֵשׁאש יֹאבְד֥וּיֹאבְדוּיאבדו רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 68:4 וְֽצַדִּיקִ֗יםוְצַדִּיקִיםוצדיקים יִשְׂמְח֣וּיִשְׂמְחוּישמחו יַֽ֭עַלְצוּיַעַלְצוּיעלצו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים וְיָשִׂ֥ישׂוּוְיָשִׂישׂוּוישישו בְשִׂמְחָֽהבְשִׂמְחָהבשמחה׃׃׃ 68:5 שִׁ֤ירוּשִׁירוּשירו ׀׀׀ לֵֽאלֹהִים֮לֵאלֹהִיםלאלהים זַמְּר֪וּזַמְּרוּזמרו שְׁ֫מ֥וֹשְׁמוֹשמו סֹ֡לּוּסֹלּוּסלו לָרֹכֵ֣בלָרֹכֵבלרכב בָּ֭עֲרָבוֹתבָּעֲרָבוֹתבערבות בְּיָ֥הּבְּיָהּביה שְׁמ֗וֹשְׁמוֹשמו וְעִלְז֥וּוְעִלְזוּועלזו לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 68:6 אֲבִ֣יאֲבִיאבי יְ֭תוֹמִיםיְתוֹמִיםיתומים וְדַיַּ֣ןוְדַיַּןודין אַלְמָנ֑וֹתאַלְמָנוֹתאלמנות אֱ֝לֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים בִּמְע֥וֹןבִּמְעוֹןבמעון קָדְשֽׁוֹקָדְשׁוֹקדשו׃׃׃ 68:7 אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ מ֘וֹשִׁ֤יבמוֹשִׁיבמושיב יְחִידִ֨יםיְחִידִיםיחידים ׀׀׀ בַּ֗יְתָהבַּיְתָהביתה מוֹצִ֣יאמוֹצִיאמוציא אֲ֭סִירִיםאֲסִירִיםאסירים בַּכּוֹשָׁר֑וֹתבַּכּוֹשָׁרוֹתבכושרות אַ֥ךְאַךְאך ס֝וֹרֲרִ֗יםסוֹרֲרִיםסוררים שָׁכְנ֥וּשָׁכְנוּשכנו צְחִיחָֽהצְחִיחָהצחיחה׃׃׃ 68:8 אֱ‍ֽלֹהִ֗יםאֱ‍לֹהִיםא‍להים בְּ֭צֵאתְךָבְּצֵאתְךָבצאתך לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני עַמֶּ֑ךָעַמֶּךָעמך בְּצַעְדְּךָ֖בְּצַעְדְּךָבצעדך בִֽישִׁימ֣וֹןבִישִׁימוֹןבישימון סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 68:9 אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ רָעָ֨שָׁהרָעָשָׁהרעשה ׀׀׀ אַףאַףאף־־־שָׁמַ֣יִםשָׁמַיִםשמים נָטְפוּ֮נָטְפוּנטפו מִפְּנֵ֪ימִפְּנֵימפני אֱלֹ֫הִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים זֶ֥הזֶהזה סִינַ֑יסִינַיסיני מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני אֱ֝לֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 68:10 גֶּ֣שֶׁםגֶּשֶׁםגשם נְ֭דָבוֹתנְדָבוֹתנדבות תָּנִ֣יףתָּנִיףתניף אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים נַחֲלָתְךָ֥נַחֲלָתְךָנחלתך וְ֝נִלְאָ֗הוְנִלְאָהונלאה אַתָּ֥האַתָּהאתה כֽוֹנַנְתָּֽהּכוֹנַנְתָּהּכוננתה׃׃׃ 68:11 חַיָּתְךָ֥חַיָּתְךָחיתך יָֽשְׁבוּיָשְׁבוּישבו־־־בָ֑הּבָהּבה תָּ֤כִ֥יןתָּכִיןתכין בְּטוֹבָתְךָ֖בְּטוֹבָתְךָבטובתך לֶעָנִ֣ילֶעָנִילעני אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 68:12 אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־אֹ֑מֶראֹמֶראמר הַֽ֝מְבַשְּׂר֗וֹתהַמְבַשְּׂרוֹתהמבשרות צָבָ֥אצָבָאצבא רָֽברָברב׃׃׃ 68:13 מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי צְ֭בָאוֹתצְבָאוֹתצבאות יִדֹּד֣וּןיִדֹּדוּןידדון יִדֹּד֑וּןיִדֹּדוּןידדון וּנְוַתוּנְוַתונות בַּ֝֗יִתבַּיִתבית תְּחַלֵּ֥קתְּחַלֵּקתחלק שָׁלָֽלשָׁלָלשלל׃׃׃ 68:14 אִֽםאִםאם־־־תִּשְׁכְּבוּן֮תִּשְׁכְּבוּןתשכבון בֵּ֪יןבֵּיןבין שְׁפַ֫תָּ֥יִםשְׁפַתָּיִםשפתים כַּנְפֵ֣יכַּנְפֵיכנפי י֭וֹנָהיוֹנָהיונה נֶחְפָּ֣הנֶחְפָּהנחפה בַכֶּ֑סֶףבַכֶּסֶףבכסף וְ֝אֶבְרוֹתֶ֗יהָוְאֶבְרוֹתֶיהָואברותיה בִּֽירַקְרַ֥קבִּירַקְרַקבירקרק חָרֽוּץחָרוּץחרוץ׃׃׃ 68:15 בְּפָ֘רֵ֤שׂבְּפָרֵשׂבפרש שַׁדַּ֓ישַׁדַּישדי מְלָ֘כִ֤יםמְלָכִיםמלכים בָּ֗הּבָּהּבה תַּשְׁלֵ֥גתַּשְׁלֵגתשלג בְּצַלְמֽוֹןבְּצַלְמוֹןבצלמון׃׃׃ 68:16 הַרהַרהר־־־אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים הַרהַרהר־־־בָּשָׁ֑ןבָּשָׁןבשן הַ֥רהַרהר גַּ֝בְנֻנִּ֗יםגַּבְנֻנִּיםגבננים הַרהַרהר־־־בָּשָֽׁןבָּשָׁןבשן׃׃׃ 68:17 לָ֤מָּהלָמָּהלמה ׀׀׀ תְּֽרַצְּדוּן֮תְּרַצְּדוּןתרצדון הָרִ֪יםהָרִיםהרים גַּבְנֻ֫נִּ֥יםגַּבְנֻנִּיםגבננים הָהָ֗רהָהָרההר חָמַ֣דחָמַדחמד אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים לְשִׁבְתּ֑וֹלְשִׁבְתּוֹלשבתו אַףאַףאף־־־יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה יִשְׁכֹּ֥ןיִשְׁכֹּןישכן לָנֶֽצַחלָנֶצַחלנצח׃׃׃ 68:18 רֶ֤כֶברֶכֶברכב אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים רִבֹּתַ֣יִםרִבֹּתַיִםרבתים אַלְפֵ֣יאַלְפֵיאלפי שִׁנְאָ֑ןשִׁנְאָןשנאן אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני בָ֝֗םבָםבם סִינַ֥יסִינַיסיני בַּקֹּֽדֶשׁבַּקֹּדֶשׁבקדש׃׃׃ 68:19 עָ֘לִ֤יתָעָלִיתָעלית לַמָּר֨וֹםלַמָּרוֹםלמרום ׀׀׀ שָׁ֘בִ֤יתָשָׁבִיתָשבית שֶּׁ֗בִישֶּׁבִישבי לָקַ֣חְתָּלָקַחְתָּלקחת מַ֭תָּנוֹתמַתָּנוֹתמתנות בָּאָדָ֑םבָּאָדָםבאדם וְאַ֥ףוְאַףואף ס֝וֹרְרִ֗יםסוֹרְרִיםסוררים לִשְׁכֹּ֤ןלִשְׁכֹּןלשכן ׀׀׀ יָ֬הּיָהּיה אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 68:20 בָּ֤ר֣וּךְבָּרוּךְברוך אֲדֹנָי֮אֲדֹנָיאדני י֤וֹםיוֹםיום ׀׀׀ י֥וֹםיוֹםיום יַֽעֲמָסיַעֲמָסיעמס־־־לָ֗נוּלָנוּלנו הָ֘אֵ֤להָאֵלהאל יְֽשׁוּעָתֵ֬נוּיְשׁוּעָתֵנוּישועתנו סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 68:21 הָ֤אֵ֣להָאֵלהאל ׀׀׀ לָנוּ֮לָנוּלנו אֵ֤לאֵלאל לְֽמוֹשָׁ֫ע֥וֹתלְמוֹשָׁעוֹתלמושעות וְלֵיהוִ֥הוְלֵיהוִהוליהוה אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני לַ֝מָּ֗וֶתלַמָּוֶתלמות תּוֹצָאֽוֹתתּוֹצָאוֹתתוצאות׃׃׃ 68:22 אַךְאַךְאך־־־אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים יִמְחַץ֮יִמְחַץימחץ רֹ֤אשׁרֹאשׁראש אֹ֫יְבָ֥יואֹיְבָיואיביו קָדְקֹ֥דקָדְקֹדקדקד שֵׂעָ֑רשֵׂעָרשער מִ֝תְהַלֵּ֗ךְמִתְהַלֵּךְמתהלך בַּאֲשָׁמָֽיובַּאֲשָׁמָיובאשמיו׃׃׃ 68:23 אָמַ֣ראָמַראמר אֲ֭דֹנָיאֲדֹנָיאדני מִבָּשָׁ֣ןמִבָּשָׁןמבשן אָשִׁ֑יבאָשִׁיבאשיב אָ֝שִׁ֗יבאָשִׁיבאשיב מִֽמְּצֻל֥וֹתמִמְּצֻלוֹתממצלות יָֽםיָםים׃׃׃ 68:24 לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען ׀׀׀ תִּֽמְחַ֥ץתִּמְחַץתמחץ רַגְלְךָ֗רַגְלְךָרגלך בְּ֫דָ֥םבְּדָםבדם לְשׁ֥וֹןלְשׁוֹןלשון כְּלָבֶ֑יךָכְּלָבֶיךָכלביך מֵאֹיְבִ֥יםמֵאֹיְבִיםמאיבים מִנֵּֽהוּמִנֵּהוּמנהו׃׃׃ 68:25 רָא֣וּרָאוּראו הֲלִיכוֹתֶ֣יךָהֲלִיכוֹתֶיךָהליכותיך אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים הֲלִ֘יכ֤וֹתהֲלִיכוֹתהליכות אֵלִ֖יאֵלִיאלי מַלְכִּ֣ימַלְכִּימלכי בַקֹּֽדֶשׁבַקֹּדֶשׁבקדש׃׃׃ 68:26 קִדְּמ֣וּקִדְּמוּקדמו שָׁ֭רִיםשָׁרִיםשרים אַחַ֣ראַחַראחר נֹגְנִ֑יםנֹגְנִיםנגנים בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך עֲ֝לָמ֗וֹתעֲלָמוֹתעלמות תּוֹפֵפֽוֹתתּוֹפֵפוֹתתופפות׃׃׃ 68:27 בְּֽ֭מַקְהֵלוֹתבְּמַקְהֵלוֹתבמקהלות בָּרְכ֣וּבָּרְכוּברכו אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה מִמְּק֥וֹרמִמְּקוֹרממקור יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 68:28 שָׁ֤םשָׁםשם בִּנְיָמִ֨ןבִּנְיָמִןבנימן ׀׀׀ צָעִ֡ירצָעִירצעיר רֹדֵ֗םרֹדֵםרדם שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי יְ֭הוּדָהיְהוּדָהיהודה רִגְמָתָ֑םרִגְמָתָםרגמתם שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי זְ֝בֻל֗וּןזְבֻלוּןזבלון שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי נַפְתָּלִֽינַפְתָּלִינפתלי׃׃׃ 68:29 צִוָּ֥הצִוָּהצוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך עֻ֫זֶּ֥ךָעֻזֶּךָעזך עוּזָּ֥העוּזָּהעוזה אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים ז֝֗וּזוּזו פָּעַ֥לְתָּפָּעַלְתָּפעלת לָּֽנוּלָּנוּלנו׃׃׃ 68:30 מֵֽ֭הֵיכָלֶךָמֵהֵיכָלֶךָמהיכלך עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם לְךָ֤לְךָלך יוֹבִ֖ילוּיוֹבִילוּיובילו מְלָכִ֣יםמְלָכִיםמלכים שָֽׁישָׁישי׃׃׃ 68:31 גְּעַ֨רגְּעַרגער חַיַּ֪תחַיַּתחית קָנֶ֡הקָנֶהקנה עֲדַ֤תעֲדַתעדת אַבִּירִ֨יםאַבִּירִיםאבירים ׀׀׀ בְּעֶגְלֵ֬יבְּעֶגְלֵיבעגלי עַמִּ֗יםעַמִּיםעמים מִתְרַפֵּ֥סמִתְרַפֵּסמתרפס בְּרַצֵּיבְּרַצֵּיברצי־־־כָ֑סֶףכָסֶףכסף בִּזַּ֥רבִּזַּרבזר עַ֝מִּ֗יםעַמִּיםעמים קְרָב֥וֹתקְרָבוֹתקרבות יֶחְפָּֽצוּיֶחְפָּצוּיחפצו׃׃׃ 68:32 יֶאֱתָ֣יוּיֶאֱתָיוּיאתיו חַ֭שְׁמַנִּיםחַשְׁמַנִּיםחשמנים מִנִּ֣ימִנִּימני מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים כּ֥וּשׁכּוּשׁכוש תָּרִ֥יץתָּרִיץתריץ יָ֝דָ֗יויָדָיוידיו לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 68:33 מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָ֭אָרֶץהָאָרֶץהארץ שִׁ֣ירוּשִׁירוּשירו לֵאלֹהִ֑יםלֵאלֹהִיםלאלהים זַמְּר֖וּזַמְּרוּזמרו אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 68:34 לָ֭רֹכֵבלָרֹכֵבלרכב בִּשְׁמֵ֣יבִּשְׁמֵיבשמי שְׁמֵישְׁמֵישמי־־־קֶ֑דֶםקֶדֶםקדם הֵ֥ןהֵןהן יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן בְּ֝קוֹלוֹבְּקוֹלוֹבקולו ק֣וֹלקוֹלקול עֹֽזעֹזעז׃׃׃ 68:35 תְּנ֥וּתְּנוּתנו עֹ֗זעֹזעז לֵֽאלֹ֫הִ֥יםלֵאלֹהִיםלאלהים עַֽלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל גַּאֲוָת֑וֹגַּאֲוָתוֹגאותו וְ֝עֻזּ֗וֹוְעֻזּוֹועזו בַּשְּׁחָקִֽיםבַּשְּׁחָקִיםבשחקים׃׃׃ 68:36 נ֤וֹרָ֥אנוֹרָאנורא אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים מִֽמִּקְדָּ֫שֶׁ֥יךָמִמִּקְדָּשֶׁיךָממקדשיך אֵ֤לאֵלאל יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל ה֤וּאהוּאהוא נֹתֵ֨ןנֹתֵןנתן ׀׀׀ עֹ֖זעֹזעז וְתַעֲצֻמ֥וֹתוְתַעֲצֻמוֹתותעצמות לָעָ֗םלָעָםלעם בָּר֥וּךְבָּרוּךְברוך אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain