Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 80

80:1 לַמְנַצֵּ֥חַלַמְנַצֵּחַלמנצח אֶלאֶלאל־־־שֹׁשַׁנִּ֑יםשֹׁשַׁנִּיםששנים עֵד֖וּתעֵדוּתעדות לְאָסָ֣ףלְאָסָףלאסף מִזְמֽוֹרמִזְמוֹרמזמור׃׃׃ 80:2 רֹ֘עֵ֤הרֹעֵהרעה יִשְׂרָאֵ֨ליִשְׂרָאֵלישראל ׀׀׀ הַאֲזִ֗ינָההַאֲזִינָההאזינה נֹהֵ֣גנֹהֵגנהג כַּצֹּ֣אןכַּצֹּאןכצאן יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף יֹשֵׁ֖ביֹשֵׁבישב הַכְּרוּבִ֣יםהַכְּרוּבִיםהכרובים הוֹפִֽיעָההוֹפִיעָההופיעה׃׃׃ 80:3 לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני אֶפְרַ֨יִםאֶפְרַיִםאפרים ׀׀׀ וּבִנְיָ֘מִ֤ןוּבִנְיָמִןובנימן וּמְנַשֶּׁ֗הוּמְנַשֶּׁהומנשה עוֹרְרָ֥העוֹרְרָהעוררה אֶתאֶתאת־־־גְּבֽוּרָתֶ֑ךָגְּבוּרָתֶךָגבורתך וּלְכָ֖הוּלְכָהולכה לִישֻׁעָ֣תָהלִישֻׁעָתָהלישעתה לָּֽנוּלָּנוּלנו׃׃׃ 80:4 אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים הֲשִׁיבֵ֑נוּהֲשִׁיבֵנוּהשיבנו וְהָאֵ֥רוְהָאֵרוהאר פָּ֝נֶ֗יךָפָּנֶיךָפניך וְנִוָּשֵֽׁעָהוְנִוָּשֵׁעָהונושעה׃׃׃ 80:5 יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות עַדעַדעד־־־מָתַ֥ימָתַימתי עָ֝שַׁ֗נְתָּעָשַׁנְתָּעשנת בִּתְפִלַּ֥תבִּתְפִלַּתבתפלת עַמֶּֽךָעַמֶּךָעמך׃׃׃ 80:6 הֶ֭אֱכַלְתָּםהֶאֱכַלְתָּםהאכלתם לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם דִּמְעָ֑הדִּמְעָהדמעה וַ֝תַּשְׁקֵ֗מוֹוַתַּשְׁקֵמוֹותשקמו בִּדְמָע֥וֹתבִּדְמָעוֹתבדמעות שָׁלִֽישׁשָׁלִישׁשליש׃׃׃ 80:7 תְּשִׂימֵ֣נוּתְּשִׂימֵנוּתשימנו מָ֭דוֹןמָדוֹןמדון לִשְׁכֵנֵ֑ינוּלִשְׁכֵנֵינוּלשכנינו וְ֝אֹיְבֵ֗ינוּוְאֹיְבֵינוּואיבינו יִלְעֲגוּיִלְעֲגוּילעגו־־־לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 80:8 אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים צְבָא֣וֹתצְבָאוֹתצבאות הֲשִׁיבֵ֑נוּהֲשִׁיבֵנוּהשיבנו וְהָאֵ֥רוְהָאֵרוהאר פָּ֝נֶ֗יךָפָּנֶיךָפניך וְנִוָּשֵֽׁעָהוְנִוָּשֵׁעָהונושעה׃׃׃ 80:9 גֶּ֭פֶןגֶּפֶןגפן מִמִּצְרַ֣יִםמִמִּצְרַיִםממצרים תַּסִּ֑יעַתַּסִּיעַתסיע תְּגָרֵ֥שׁתְּגָרֵשׁתגרש גּ֝וֹיִ֗םגּוֹיִםגוים וַתִּטָּעֶֽהָוַתִּטָּעֶהָותטעה׃׃׃ 80:10 פִּנִּ֥יתָפִּנִּיתָפנית לְפָנֶ֑יהָלְפָנֶיהָלפניה וַתַּשְׁרֵ֥שׁוַתַּשְׁרֵשׁותשרש שָׁ֝רָשֶׁ֗יהָשָׁרָשֶׁיהָשרשיה וַתְּמַלֵּאוַתְּמַלֵּאותמלא־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 80:11 כָּסּ֣וּכָּסּוּכסו הָרִ֣יםהָרִיםהרים צִלָּ֑הּצִלָּהּצלה וַ֝עֲנָפֶ֗יהָוַעֲנָפֶיהָוענפיה אַֽרְזֵיאַרְזֵיארזי־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 80:12 תְּשַׁלַּ֣חתְּשַׁלַּחתשלח קְצִירֶ֣הָקְצִירֶהָקצירה עַדעַדעד־־־יָ֑םיָםים וְאֶלוְאֶלואל־־־נָ֝הָ֗רנָהָרנהר יֽוֹנְקוֹתֶֽיהָיוֹנְקוֹתֶיהָיונקותיה׃׃׃ 80:13 לָ֭מָּהלָמָּהלמה פָּרַ֣צְתָּפָּרַצְתָּפרצת גְדֵרֶ֑יהָגְדֵרֶיהָגדריה וְ֝אָר֗וּהָוְאָרוּהָוארוה כָּלכָּלכל־־־עֹ֥בְרֵיעֹבְרֵיעברי דָֽרֶךְדָרֶךְדרך׃׃׃ 80:14 יְכַרְסְמֶ֣נָּֽהיְכַרְסְמֶנָּהיכרסמנה חֲזִ֣ירחֲזִירחזיר מִיָּ֑עַרמִיָּעַרמיער וְזִ֖יזוְזִיזוזיז שָׂדַ֣ישָׂדַישדי יִרְעֶֽנָּהיִרְעֶנָּהירענה׃׃׃ 80:15 אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים צְבָאוֹת֮צְבָאוֹתצבאות שֽׁ֫וּבשׁוּבשוב־־־נָ֥אנָאנא הַבֵּ֣טהַבֵּטהבט מִשָּׁמַ֣יִםמִשָּׁמַיִםמשמים וּרְאֵ֑הוּרְאֵהוראה וּ֝פְקֹ֗דוּפְקֹדופקד גֶּ֣פֶןגֶּפֶןגפן זֹֽאתזֹאתזאת׃׃׃ 80:16 וְ֭כַנָּהוְכַנָּהוכנה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָטְעָ֣הנָטְעָהנטעה יְמִינֶ֑ךָיְמִינֶךָימינך וְעַלוְעַלועל־־־בֵּ֝֗ןבֵּןבן אִמַּ֥צְתָּהאִמַּצְתָּהאמצתה לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 80:17 שְׂרֻפָ֣השְׂרֻפָהשרפה בָאֵ֣שׁבָאֵשׁבאש כְּסוּחָ֑הכְּסוּחָהכסוחה מִגַּעֲרַ֖תמִגַּעֲרַתמגערת פָּנֶ֣יךָפָּנֶיךָפניך יֹאבֵֽדוּיֹאבֵדוּיאבדו׃׃׃ 80:18 תְּֽהִיתְּהִיתהי־־־יָ֭דְךָיָדְךָידך עַלעַלעל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יְמִינֶ֑ךָיְמִינֶךָימינך עַלעַלעל־־־בֶּןבֶּןבן־־־אָ֝דָ֗םאָדָםאדם אִמַּ֥צְתָּאִמַּצְתָּאמצת לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 80:19 וְלֹאוְלֹאולא־־־נָס֥וֹגנָסוֹגנסוג מִמֶּ֑ךָּמִמֶּךָּממך תְּ֝חַיֵּ֗נוּתְּחַיֵּנוּתחינו וּבְשִׁמְךָ֥וּבְשִׁמְךָובשמך נִקְרָֽאנִקְרָאנקרא׃׃׃ 80:20 יְה֘וָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים צְבָא֣וֹתצְבָאוֹתצבאות הֲשִׁיבֵ֑נוּהֲשִׁיבֵנוּהשיבנו הָאֵ֥רהָאֵרהאר פָּ֝נֶ֗יךָפָּנֶיךָפניך וְנִוָּשֵֽׁעָהוְנִוָּשֵׁעָהונושעה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain