Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 35

35:1 ὑπολαβὼν δὲ ελιους λέγει 35:2 τί τοῦτο ἡγήσω ἐν κρίσει σὺ τίς εἶ ὅτι εἶπας δίκαιός εἰμι ἔναντι κυρίου 35:3 ἐρεῖς τί ποιήσω ἁμαρτών 35:4 ἐγὼ σοὶ δώσω ἀπόκρισιν καὶ τοῖς τρισὶν φίλοις σου 35:5 ἀνάβλεψον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἰδέ κατάμαθε δὲ νέφη ὡς ὑψηλὰ ἀπὸ σοῦ 35:6 εἰ ἥμαρτες τί πράξεις εἰ δὲ καὶ πολλὰ ἠνόμησας τί δύνασαι ποιῆσαι 35:7 ἐπεὶ δὲ οὖν δίκαιος εἶ τί δώσεις αὐτῷ τί ἐκ χειρός σου λήμψεται 35:8 ἀνδρὶ τῷ ὁμοίῳ σου ἀσέβειά σου καὶ υἱῷ ἀνθρώπου δικαιοσύνη σου 35:9 ἀπὸ πλήθους συκοφαντούμενοι κεκράξονται βοήσονται ἀπὸ βραχίονος πολλῶν 35:10 καὶ οὐκ εἶπεν ποῦ ἐστιν θεὸς ποιήσας με κατατάσσων φυλακὰς νυκτερινάς 35:11 διορίζων με ἀπὸ τετραπόδων γῆς ἀπὸ δὲ πετεινῶν οὐρανοῦ 35:12 ἐκεῖ κεκράξονται καὶ οὐ μὴ εἰσακούσῃ καὶ ἀπὸ ὕβρεως πονηρῶν 35:13 ἄτοπα γὰρ οὐ βούλεται κύριος ἰδεῖν αὐτὸς γὰρ παντοκράτωρ ὁρατής ἐστιν 35:14 τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα καὶ σώσει με κρίθητι δὲ ἐναντίον αὐτοῦ εἰ δύνασαι αἰνέσαι αὐτόν ὡς ἔστιν 35:15 καὶ νῦν ὅτι οὐκ ἔστιν ἐπισκεπτόμενος ὀργὴν αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔγνω παραπτώματι σφόδρα 35:16 καὶ ιωβ ματαίως ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν ἀγνωσίᾳ ῥήματα βαρύνει


Septuagint - Public Domain