Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 34

34:1 (33:1) τῷ δαυιδ ὁπότε ἠλλοίωσεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐναντίον αβιμελεχ καὶ ἀπέλυσεν αὐτόν καὶ ἀπῆλθεν (33:2) εὐλογήσω τὸν κύριον ἐν παντὶ καιρῷ διὰ παντὸς αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου 34:2 (33:3) ἐν τῷ κυρίῳ ἐπαινεσθήσεται ψυχή μου ἀκουσάτωσαν πραεῖς καὶ εὐφρανθήτωσαν 34:3 (33:4) μεγαλύνατε τὸν κύριον σὺν ἐμοί καὶ ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό 34:4 (33:5) ἐξεζήτησα τὸν κύριον καὶ ἐπήκουσέν μου καὶ ἐκ πασῶν τῶν παροικιῶν μου ἐρρύσατό με 34:5 (33:6) προσέλθατε πρὸς αὐτὸν καὶ φωτίσθητε καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ 34:6 (33:7) οὗτος πτωχὸς ἐκέκραξεν καὶ κύριος εἰσήκουσεν αὐτοῦ καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν 34:7 (33:8) παρεμβαλεῖ ἄγγελος κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων αὐτὸν καὶ ῥύσεται αὐτούς 34:8 (33:9) γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς κύριος μακάριος ἀνήρ ὃς ἐλπίζει ἐπ' αὐτόν 34:9 (33:10) φοβήθητε τὸν κύριον οἱ ἅγιοι αὐτοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν 34:10 (33:11) πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ διάψαλμα 34:11 (33:12) δεῦτε τέκνα ἀκούσατέ μου φόβον κυρίου διδάξω ὑμᾶς 34:12 (33:13) τίς ἐστιν ἄνθρωπος θέλων ζωὴν ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς 34:13 (33:14) παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον 34:14 (33:15) ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν 34:15 (33:16) ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν 34:16 (33:17) πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακὰ τοῦ ἐξολεθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν 34:17 (33:18) ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι καὶ κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτούς 34:18 (33:19) ἐγγὺς κύριος τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν καὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ πνεύματι σώσει 34:19 (33:20) πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτούς 34:20 (33:21) κύριος φυλάσσει πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται 34:21 (33:22) θάνατος ἁμαρτωλῶν πονηρός καὶ οἱ μισοῦντες τὸν δίκαιον πλημμελήσουσιν 34:22 (33:23) λυτρώσεται κύριος ψυχὰς δούλων αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ πλημμελήσωσιν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ' αὐτόν


Septuagint - Public Domain