Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 32

32:1 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא הָעָ֔םהָעָםהעם כִּֽיכִּיכי־־־בֹשֵׁ֥שׁבֹשֵׁשׁבשש מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה לָרֶ֣דֶתלָרֶדֶתלרדת מִןמִןמן־־־הָהָ֑רהָהָרההר וַיִּקָּהֵ֨לוַיִּקָּהֵלויקהל הָעָ֜םהָעָםהעם עַֽלעַלעל־־־אַהֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָיו֙אֵלָיואליו ק֣וּםקוּםקום ׀׀׀ עֲשֵׂהעֲשֵׂהעשה־־־לָ֣נוּלָנוּלנו אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יֵֽלְכוּ֙יֵלְכוּילכו לְפָנֵ֔ינוּלְפָנֵינוּלפנינו כִּיכִּיכי־־־זֶ֣הזֶהזה ׀׀׀ מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה הָאִ֗ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הֶֽעֱלָ֙נוּ֙הֶעֱלָנוּהעלנו מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לֹ֥אלֹאלא יָדַ֖עְנוּיָדַעְנוּידענו מֶהמֶהמה־־־הָ֥יָההָיָההיה לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 32:2 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן פָּֽרְקוּ֙פָּרְקוּפרקו נִזְמֵ֣ינִזְמֵינזמי הַזָּהָ֔בהַזָּהָבהזהב אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני נְשֵׁיכֶ֔םנְשֵׁיכֶםנשיכם בְּנֵיכֶ֖םבְּנֵיכֶםבניכם וּבְנֹתֵיכֶ֑םוּבְנֹתֵיכֶםובנתיכם וְהָבִ֖יאוּוְהָבִיאוּוהביאו אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 32:3 וַיִּתְפָּֽרְקוּ֙וַיִּתְפָּרְקוּויתפרקו כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־נִזְמֵ֥ינִזְמֵינזמי הַזָּהָ֖בהַזָּהָבהזהב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּאָזְנֵיהֶ֑םבְּאָזְנֵיהֶםבאזניהם וַיָּבִ֖יאוּוַיָּבִיאוּויביאו אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹֽןאַהֲרֹןאהרן׃׃׃ 32:4 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח מִיָּדָ֗םמִיָּדָםמידם וַיָּ֤צַרוַיָּצַרויצר אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו בַּחֶ֔רֶטבַּחֶרֶטבחרט וַֽיַּעֲשֵׂ֖הוּוַיַּעֲשֵׂהוּויעשהו עֵ֣גֶלעֵגֶלעגל מַסֵּכָ֑המַסֵּכָהמסכה וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵ֤לֶּהאֵלֶּהאלה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶעֱל֖וּךָהֶעֱלוּךָהעלוך מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 32:5 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן וַיִּ֥בֶןוַיִּבֶןויבן מִזְבֵּ֖חַמִזְבֵּחַמזבח לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא אַֽהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן וַיֹּאמַ֔רוַיֹּאמַרויאמר חַ֥גחַגחג לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה מָחָֽרמָחָרמחר׃׃׃ 32:6 וַיַּשְׁכִּ֙ימוּ֙וַיַּשְׁכִּימוּוישכימו מִֽמָּחֳרָ֔תמִמָּחֳרָתממחרת וַיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו עֹלֹ֔תעֹלֹתעלת וַיַּגִּ֖שׁוּוַיַּגִּשׁוּויגשו שְׁלָמִ֑יםשְׁלָמִיםשלמים וַיֵּ֤שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב הָעָם֙הָעָםהעם לֶֽאֱכֹ֣ללֶאֱכֹללאכל וְשָׁת֔וֹוְשָׁתוֹושתו וַיָּקֻ֖מוּוַיָּקֻמוּויקמו לְצַחֵֽקלְצַחֵקלצחק׃׃׃ פפפ
32:7 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה לֶךְלֶךְלך־־־רֵ֕דרֵדרד כִּ֚יכִּיכי שִׁחֵ֣תשִׁחֵתשחת עַמְּךָ֔עַמְּךָעמך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶעֱלֵ֖יתָהֶעֱלֵיתָהעלית מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 32:8 סָ֣רוּסָרוּסרו מַהֵ֗רמַהֵרמהר מִןמִןמן־־־הַדֶּ֙רֶךְ֙הַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּיתִ֔םצִוִּיתִםצויתם עָשׂ֣וּעָשׂוּעשו לָהֶ֔םלָהֶםלהם עֵ֖גֶלעֵגֶלעגל מַסֵּכָ֑המַסֵּכָהמסכה וַיִּשְׁתַּֽחֲווּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו־־־לוֹ֙לוֹלו וַיִּזְבְּחוּוַיִּזְבְּחוּויזבחו־־־ל֔וֹלוֹלו וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵ֤לֶּהאֵלֶּהאלה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶֽעֱל֖וּךָהֶעֱלוּךָהעלוך מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 32:9 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה עַםעַםעם־־־קְשֵׁהקְשֵׁהקשה־־־עֹ֖רֶףעֹרֶףערף הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 32:10 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה הַנִּ֣יחָההַנִּיחָההניחה לִּ֔ילִּילי וְיִֽחַרוְיִחַרויחר־־־אַפִּ֥יאַפִּיאפי בָהֶ֖םבָהֶםבהם וַאֲכַלֵּ֑םוַאֲכַלֵּםואכלם וְאֶֽעֱשֶׂ֥הוְאֶעֱשֶׂהואעשה אוֹתְךָ֖אוֹתְךָאותך לְג֥וֹילְגוֹילגוי גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ 32:11 וַיְחַ֣לוַיְחַלויחל מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֖יפְּנֵיפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יואֱלֹהָיואלהיו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָמָ֤הלָמָהלמה יְהוָה֙יְהוָהיהוה יֶחֱרֶ֤היֶחֱרֶהיחרה אַפְּךָ֙אַפְּךָאפך בְּעַמֶּ֔ךָבְּעַמֶּךָבעמך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הוֹצֵ֙אתָ֙הוֹצֵאתָהוצאת מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים בְּכֹ֥חַבְּכֹחַבכח גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול וּבְיָ֥דוּבְיָדוביד חֲזָקָֽהחֲזָקָהחזקה׃׃׃ 32:12 לָמָּה֩לָמָּהלמה יֹאמְר֨וּיֹאמְרוּיאמרו מִצְרַ֜יִםמִצְרַיִםמצרים לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר בְּרָעָ֤הבְּרָעָהברעה הֽוֹצִיאָם֙הוֹצִיאָםהוציאם לַהֲרֹ֤גלַהֲרֹגלהרג אֹתָם֙אֹתָםאתם בֶּֽהָרִ֔יםבֶּהָרִיםבהרים וּ֨לְכַלֹּתָ֔םוּלְכַלֹּתָםולכלתם מֵעַ֖למֵעַלמעל פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָֽאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה שׁ֚וּבשׁוּבשוב מֵחֲר֣וֹןמֵחֲרוֹןמחרון אַפֶּ֔ךָאַפֶּךָאפך וְהִנָּחֵ֥םוְהִנָּחֵםוהנחם עַלעַלעל־־־הָרָעָ֖ההָרָעָההרעה לְעַמֶּֽךָלְעַמֶּךָלעמך׃׃׃ 32:13 זְכֹ֡רזְכֹרזכר לְאַבְרָהָם֩לְאַבְרָהָםלאברהם לְיִצְחָ֨קלְיִצְחָקליצחק וּלְיִשְׂרָאֵ֜לוּלְיִשְׂרָאֵלולישראל עֲבָדֶ֗יךָעֲבָדֶיךָעבדיך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֣עְתָּנִשְׁבַּעְתָּנשבעת לָהֶם֮לָהֶםלהם בָּךְ֒בָּךְבך וַתְּדַבֵּ֣רוַתְּדַבֵּרותדבר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם אַרְבֶּה֙אַרְבֶּהארבה אֶֽתאֶתאת־־־זַרְעֲכֶ֔םזַרְעֲכֶםזרעכם כְּכוֹכְבֵ֖יכְּכוֹכְבֵיככוכבי הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וְכָלוְכָלוכל־־־הָאָ֨רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֜אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָמַ֗רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֶתֵּן֙אֶתֵּןאתן לְזַרְעֲכֶ֔םלְזַרְעֲכֶםלזרעכם וְנָחֲל֖וּוְנָחֲלוּונחלו לְעֹלָֽםלְעֹלָםלעלם׃׃׃ 32:14 וַיִּנָּ֖חֶםוַיִּנָּחֶםוינחם יְהוָ֑היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־הָ֣רָעָ֔ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לְעַמּֽוֹלְעַמּוֹלעמו׃׃׃ פפפ
32:15 וַיִּ֜פֶןוַיִּפֶןויפן וַיֵּ֤רֶדוַיֵּרֶדוירד מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה מִןמִןמן־־־הָהָ֔רהָהָרההר וּשְׁנֵ֛יוּשְׁנֵיושני לֻחֹ֥תלֻחֹתלחת הָעֵדֻ֖תהָעֵדֻתהעדת בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו לֻחֹ֗תלֻחֹתלחת כְּתֻבִים֙כְּתֻבִיםכתבים מִשְּׁנֵ֣ימִשְּׁנֵימשני עֶבְרֵיהֶ֔םעֶבְרֵיהֶםעבריהם מִזֶּ֥המִזֶּהמזה וּמִזֶּ֖הוּמִזֶּהומזה הֵ֥םהֵםהם כְּתֻבִֽיםכְּתֻבִיםכתבים׃׃׃ 32:16 וְהַ֨לֻּחֹ֔תוְהַלֻּחֹתוהלחת מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים הֵ֑מָּההֵמָּההמה וְהַמִּכְתָּ֗בוְהַמִּכְתָּבוהמכתב מִכְתַּ֤במִכְתַּבמכתב אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים ה֔וּאהוּאהוא חָר֖וּתחָרוּתחרות עַלעַלעל־־־הַלֻּחֹֽתהַלֻּחֹתהלחת׃׃׃ 32:17 וַיִּשְׁמַ֧עוַיִּשְׁמַעוישמע יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־ק֥וֹלקוֹלקול הָעָ֖םהָעָםהעם בְּרֵעֹ֑הבְּרֵעֹהברעה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה ק֥וֹלקוֹלקול מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה בַּֽמַּחֲנֶהבַּמַּחֲנֶהבמחנה׃׃׃ 32:18 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵ֥יןאֵיןאין קוֹל֙קוֹלקול עֲנ֣וֹתעֲנוֹתענות גְּבוּרָ֔הגְּבוּרָהגבורה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין ק֖וֹלקוֹלקול עֲנ֣וֹתעֲנוֹתענות חֲלוּשָׁ֑החֲלוּשָׁהחלושה ק֣וֹלקוֹלקול עַנּ֔וֹתעַנּוֹתענות אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי שֹׁמֵֽעַשֹׁמֵעַשמע׃׃׃ 32:19 וַֽיְהִ֗יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר קָרַב֙קָרַבקרב אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֔ההַמַּחֲנֶההמחנה וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־הָעֵ֖גֶלהָעֵגֶלהעגל וּמְחֹלֹ֑תוּמְחֹלֹתומחלת וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֣ףאַףאף מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה וַיַּשְׁלֵ֤ךְוַיַּשְׁלֵךְוישלך [מִיָּדֹו כ][מִיָּדֹו כ][מידו כ] (מִיָּדָיו֙ ק)(מִיָּדָיו ק)(מידיו ק) אֶתאֶתאת־־־הַלֻּחֹ֔תהַלֻּחֹתהלחת וַיְשַׁבֵּ֥רוַיְשַׁבֵּרוישבר אֹתָ֖םאֹתָםאתם תַּ֥חַתתַּחַתתחת הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 32:20 וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־הָעֵ֨גֶלהָעֵגֶלהעגל אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו וַיִּשְׂרֹ֣ףוַיִּשְׂרֹףוישרף בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש וַיִּטְחַ֖ןוַיִּטְחַןויטחן עַ֣דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דָּ֑קדָּקדק וַיִּ֙זֶר֙וַיִּזֶרויזר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַמַּ֔יִםהַמַּיִםהמים וַיַּ֖שְׁקְוַיַּשְׁקְוישק אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 32:21 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן מֶֽהמֶהמה־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה לְךָ֖לְךָלך הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כִּֽיכִּיכי־־־הֵבֵ֥אתָהֵבֵאתָהבאת עָלָ֖יועָלָיועליו חֲטָאָ֥החֲטָאָהחטאה גְדֹלָֽהגְדֹלָהגדלה׃׃׃ 32:22 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן אַלאַלאל־־־יִ֥חַריִחַריחר אַ֖ףאַףאף אֲדֹנִ֑יאֲדֹנִיאדני אַתָּה֙אַתָּהאתה יָדַ֣עְתָּיָדַעְתָּידעת אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם כִּ֥יכִּיכי בְרָ֖עבְרָעברע הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 32:23 וַיֹּ֣אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו לִ֔ילִילי עֲשֵׂהעֲשֵׂהעשה־־־לָ֣נוּלָנוּלנו אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֵלְכ֖וּיֵלְכוּילכו לְפָנֵ֑ינוּלְפָנֵינוּלפנינו כִּיכִּיכי־־־זֶ֣הזֶהזה ׀׀׀ מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה הָאִ֗ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הֶֽעֱלָ֙נוּ֙הֶעֱלָנוּהעלנו מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לֹ֥אלֹאלא יָדַ֖עְנוּיָדַעְנוּידענו מֶהמֶהמה־־־הָ֥יָההָיָההיה לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 32:24 וָאֹמַ֤רוָאֹמַרואמר לָהֶם֙לָהֶםלהם לְמִ֣ילְמִילמי זָהָ֔בזָהָבזהב הִתְפָּרָ֖קוּהִתְפָּרָקוּהתפרקו וַיִּתְּנוּוַיִּתְּנוּויתנו־־־לִ֑ילִילי וָאַשְׁלִכֵ֣הוּוָאַשְׁלִכֵהוּואשלכהו בָאֵ֔שׁבָאֵשׁבאש וַיֵּצֵ֖אוַיֵּצֵאויצא הָעֵ֥גֶלהָעֵגֶלהעגל הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 32:25 וַיַּ֤רְאוַיַּרְאוירא מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם כִּ֥יכִּיכי פָרֻ֖עַפָרֻעַפרע ה֑וּאהוּאהוא כִּֽיכִּיכי־־־פְרָעֹ֣הפְרָעֹהפרעה אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן לְשִׁמְצָ֖הלְשִׁמְצָהלשמצה בְּקָמֵיהֶֽםבְּקָמֵיהֶםבקמיהם׃׃׃ 32:26 וַיַּעֲמֹ֤דוַיַּעֲמֹדויעמד מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה בְּשַׁ֣עַרבְּשַׁעַרבשער הַֽמַּחֲנֶ֔ההַמַּחֲנֶההמחנה וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִ֥ימִימי לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֵלָ֑יאֵלָיאלי וַיֵּאָסְפ֥וּוַיֵּאָסְפוּויאספו אֵלָ֖יואֵלָיואליו כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני לֵוִֽילֵוִילוי׃׃׃ 32:27 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֗םלָהֶםלהם כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל שִׂ֥ימוּשִׂימוּשימו אִישׁאִישׁאיש־־־חַרְבּ֖וֹחַרְבּוֹחרבו עַלעַלעל־־־יְרֵכ֑וֹיְרֵכוֹירכו עִבְר֨וּעִבְרוּעברו וָשׁ֜וּבוּוָשׁוּבוּושובו מִשַּׁ֤עַרמִשַּׁעַרמשער לָשַׁ֙עַר֙לָשַׁעַרלשער בַּֽמַּחֲנֶ֔הבַּמַּחֲנֶהבמחנה וְהִרְג֧וּוְהִרְגוּוהרגו אִֽישׁאִישׁאיש־־־אֶתאֶתאת־־־אָחִ֛יואָחִיואחיו וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש אֶתאֶתאת־־־קְרֹבֽוֹקְרֹבוֹקרבו׃׃׃ 32:28 וַיַּֽעֲשׂ֥וּוַיַּעֲשׂוּויעשו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־לֵוִ֖ילֵוִילוי כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיִּפֹּ֤לוַיִּפֹּלויפל מִןמִןמן־־־הָעָם֙הָעָםהעם בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא כִּשְׁלֹ֥שֶׁתכִּשְׁלֹשֶׁתכשלשת אַלְפֵ֖יאַלְפֵיאלפי אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 32:29 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה מִלְא֨וּמִלְאוּמלאו יֶדְכֶ֤םיֶדְכֶםידכם הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה כִּ֛יכִּיכי אִ֥ישׁאִישׁאיש בִּבְנ֖וֹבִּבְנוֹבבנו וּבְאָחִ֑יווּבְאָחִיוובאחיו וְלָתֵ֧תוְלָתֵתולתת עֲלֵיכֶ֛םעֲלֵיכֶםעליכם הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום בְּרָכָֽהבְּרָכָהברכה׃׃׃ 32:30 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי מִֽמָּחֳרָ֔תמִמָּחֳרָתממחרת וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם חֲטָאתֶ֖םחֲטָאתֶםחטאתם חֲטָאָ֣החֲטָאָהחטאה גְדֹלָ֑הגְדֹלָהגדלה וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה אֶֽעֱלֶ֣האֶעֱלֶהאעלה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אוּלַ֥יאוּלַיאולי אֲכַפְּרָ֖האֲכַפְּרָהאכפרה בְּעַ֥דבְּעַדבעד חַטַּאתְכֶֽםחַטַּאתְכֶםחטאתכם׃׃׃ 32:31 וַיָּ֧שָׁבוַיָּשָׁבוישב מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר אָ֣נָּ֗אאָנָּאאנא חָטָ֞אחָטָאחטא הָעָ֤םהָעָםהעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה חֲטָאָ֣החֲטָאָהחטאה גְדֹלָ֔הגְדֹלָהגדלה וַיַּֽעֲשׂ֥וּוַיַּעֲשׂוּויעשו לָהֶ֖םלָהֶםלהם אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 32:32 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה אִםאִםאם־־־תִּשָּׂ֣אתִּשָּׂאתשא חַטָּאתָ֑םחַטָּאתָםחטאתם וְאִםוְאִםואם־־־אַ֕יִןאַיִןאין מְחֵ֣נִימְחֵנִימחני נָ֔אנָאנא מִֽסִּפְרְךָ֖מִסִּפְרְךָמספרך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כָּתָֽבְתָּכָּתָבְתָּכתבת׃׃׃ 32:33 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה מִ֚ימִימי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָֽטָאחָטָאחטא־־־לִ֔ילִילי אֶמְחֶ֖נּוּאֶמְחֶנּוּאמחנו מִסִּפְרִֽימִסִּפְרִימספרי׃׃׃ 32:34 וְעַתָּ֞הוְעַתָּהועתה לֵ֣ךְלֵךְלך ׀׀׀ נְחֵ֣הנְחֵהנחה אֶתאֶתאת־־־הָעָ֗םהָעָםהעם אֶ֤לאֶלאל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבַּ֙רְתִּי֙דִּבַּרְתִּידברתי לָ֔ךְלָךְלך הִנֵּ֥ההִנֵּההנה מַלְאָכִ֖ימַלְאָכִימלאכי יֵלֵ֣ךְיֵלֵךְילך לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך וּבְי֣וֹםוּבְיוֹםוביום פָּקְדִ֔יפָּקְדִיפקדי וּפָקַדְתִּ֥יוּפָקַדְתִּיופקדתי עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם חַטָּאתָֽםחַטָּאתָםחטאתם׃׃׃ 32:35 וַיִּגֹּ֥ףוַיִּגֹּףויגף יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הָעָ֑םהָעָםהעם עַ֚לעַלעל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשׂ֣וּעָשׂוּעשו אֶתאֶתאת־־־הָעֵ֔גֶלהָעֵגֶלהעגל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה אַהֲרֹֽןאַהֲרֹןאהרן׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain