Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 10

10:1 נָֽקְטָ֥הנָקְטָהנקטה נַפְשִׁ֗ינַפְשִׁינפשי בְּחַ֫יָּ֥יבְּחַיָּיבחיי אֶֽעֶזְבָ֣האֶעֶזְבָהאעזבה עָלַ֣יעָלַיעלי שִׂיחִ֑ישִׂיחִישיחי אֲ֝דַבְּרָה֗אֲדַבְּרָהאדברה בְּמַ֣רבְּמַרבמר נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 10:2 אֹמַ֣ראֹמַראמר אֶלאֶלאל־־־אֱ֭לוֹהַּאֱלוֹהַּאלוה אַלאַלאל־־־תַּרְשִׁיעֵ֑נִיתַּרְשִׁיעֵנִיתרשיעני הֽ֝וֹדִיעֵ֗נִיהוֹדִיעֵנִיהודיעני עַ֣לעַלעל מַהמַהמה־־־תְּרִיבֵֽנִיתְּרִיבֵנִיתריבני׃׃׃ 10:3 הֲט֤וֹבהֲטוֹבהטוב לְךָ֨לְךָלך ׀׀׀ כִּֽיכִּיכי־־־תַעֲשֹׁ֗קתַעֲשֹׁקתעשק כִּֽיכִּיכי־־־תִ֭מְאַסתִמְאַסתמאס יְגִ֣יעַיְגִיעַיגיע כַּפֶּ֑יךָכַּפֶּיךָכפיך וְעַלוְעַלועל־־־עֲצַ֖תעֲצַתעצת רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים הוֹפָֽעְתָּהוֹפָעְתָּהופעת׃׃׃ 10:4 הַעֵינֵ֣יהַעֵינֵיהעיני בָשָׂ֣רבָשָׂרבשר לָ֑ךְלָךְלך אִםאִםאם־־־כִּרְא֖וֹתכִּרְאוֹתכראות אֱנ֣וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש תִּרְאֶֽהתִּרְאֶהתראה׃׃׃ 10:5 הֲכִימֵ֣יהֲכִימֵיהכימי אֱנ֣וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש יָמֶ֑יךָיָמֶיךָימיך אִםאִםאם־־־שְׁ֝נוֹתֶ֗יךָשְׁנוֹתֶיךָשנותיך כִּ֣ימֵיכִּימֵיכימי גָֽבֶרגָבֶרגבר׃׃׃ 10:6 כִּֽיכִּיכי־־־תְבַקֵּ֥שׁתְבַקֵּשׁתבקש לַעֲוֺנִ֑ילַעֲוֺנִילעוני וּ֭לְחַטָּאתִ֥יוּלְחַטָּאתִיולחטאתי תִדְרֽוֹשׁתִדְרוֹשׁתדרוש׃׃׃ 10:7 עַֽלעַלעל־־־דַּ֭עְתְּךָדַּעְתְּךָדעתך כִּיכִּיכי־־־לֹ֣אלֹאלא אֶרְשָׁ֑עאֶרְשָׁעארשע וְאֵ֖יןוְאֵיןואין מִיָּדְךָ֣מִיָּדְךָמידך מַצִּֽילמַצִּילמציל׃׃׃ 10:8 יָדֶ֣יךָיָדֶיךָידיך עִ֭צְּבוּנִיעִצְּבוּנִיעצבוני וַֽיַּעֲשׂ֑וּנִיוַיַּעֲשׂוּנִיויעשוני יַ֥חַדיַחַדיחד סָ֝בִ֗יבסָבִיבסביב וַֽתְּבַלְּעֵֽנִיוַתְּבַלְּעֵנִיותבלעני׃׃׃ 10:9 זְכָרזְכָרזכר־־־נָ֭אנָאנא כִּיכִּיכי־־־כַחֹ֣מֶרכַחֹמֶרכחמר עֲשִׂיתָ֑נִיעֲשִׂיתָנִיעשיתני וְֽאֶלוְאֶלואל־־־עָפָ֥רעָפָרעפר תְּשִׁיבֵֽנִיתְּשִׁיבֵנִיתשיבני׃׃׃ 10:10 הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא כֶ֭חָלָבכֶחָלָבכחלב תַּתִּיכֵ֑נִיתַּתִּיכֵנִיתתיכני וְ֝כַגְּבִנָּ֗הוְכַגְּבִנָּהוכגבנה תַּקְפִּיאֵֽנִיתַּקְפִּיאֵנִיתקפיאני׃׃׃ 10:11 ע֣וֹרעוֹרעור וּ֭בָשָׂרוּבָשָׂרובשר תַּלְבִּישֵׁ֑נִיתַּלְבִּישֵׁנִיתלבישני וּֽבַעֲצָמ֥וֹתוּבַעֲצָמוֹתובעצמות וְ֝גִידִ֗יםוְגִידִיםוגידים תְּסֹכְכֵֽנִיתְּסֹכְכֵנִיתסככני׃׃׃ 10:12 חַיִּ֣יםחַיִּיםחיים וָ֭חֶסֶדוָחֶסֶדוחסד עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית עִמָּדִ֑יעִמָּדִיעמדי וּ֝פְקֻדָּתְךָ֗וּפְקֻדָּתְךָופקדתך שָֽׁמְרָ֥השָׁמְרָהשמרה רוּחִֽירוּחִירוחי׃׃׃ 10:13 וְ֭אֵלֶּהוְאֵלֶּהואלה צָפַ֣נְתָּצָפַנְתָּצפנת בִלְבָבֶ֑ךָבִלְבָבֶךָבלבבך יָ֝דַ֗עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּיכִּיכי־־־זֹ֥אתזֹאתזאת עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 10:14 אִםאִםאם־־־חָטָ֥אתִיחָטָאתִיחטאתי וּשְׁמַרְתָּ֑נִיוּשְׁמַרְתָּנִיושמרתני וּ֝מֵעֲוֺנִ֗יוּמֵעֲוֺנִיומעוני לֹ֣אלֹאלא תְנַקֵּֽנִיתְנַקֵּנִיתנקני׃׃׃ 10:15 אִםאִםאם־־־רָשַׁ֡עְתִּירָשַׁעְתִּירשעתי אַלְלַ֬יאַלְלַיאללי לִ֗ילִילי וְ֭צָדַקְתִּיוְצָדַקְתִּיוצדקתי לֹאלֹאלא־־־אֶשָּׂ֣אאֶשָּׂאאשא רֹאשִׁ֑ירֹאשִׁיראשי שְׂבַ֥עשְׂבַעשבע קָ֝ל֗וֹןקָלוֹןקלון וּרְאֵ֥הוּרְאֵהוראה עָנְיִֽיעָנְיִיעניי׃׃׃ 10:16 וְ֭יִגְאֶהוְיִגְאֶהויגאה כַּשַּׁ֣חַלכַּשַּׁחַלכשחל תְּצוּדֵ֑נִיתְּצוּדֵנִיתצודני וְ֝תָשֹׁ֗בוְתָשֹׁבותשב תִּתְפַּלָּאתִּתְפַּלָּאתתפלא־־־בִֽיבִיבי׃׃׃ 10:17 תְּחַדֵּ֬שׁתְּחַדֵּשׁתחדש עֵדֶ֨יךָעֵדֶיךָעדיך ׀׀׀ נֶגְדִּ֗ינֶגְדִּינגדי וְתֶ֣רֶבוְתֶרֶבותרב כַּֽ֭עַשְׂךָכַּעַשְׂךָכעשך עִמָּדִ֑יעִמָּדִיעמדי חֲלִיפ֖וֹתחֲלִיפוֹתחליפות וְצָבָ֣אוְצָבָאוצבא עִמִּֽיעִמִּיעמי׃׃׃ 10:18 וְלָ֣מָּהוְלָמָּהולמה מֵ֭רֶחֶםמֵרֶחֶםמרחם הֹצֵאתָ֑נִיהֹצֵאתָנִיהצאתני אֶ֝גְוַ֗עאֶגְוַעאגוע וְעַ֣יִןוְעַיִןועין לֹאלֹאלא־־־תִרְאֵֽנִיתִרְאֵנִיתראני׃׃׃ 10:19 כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר לֹאלֹאלא־־־הָיִ֣יתִיהָיִיתִיהייתי אֶהְיֶ֑האֶהְיֶהאהיה מִ֝בֶּ֗טֶןמִבֶּטֶןמבטן לַקֶּ֥בֶרלַקֶּבֶרלקבר אוּבָֽלאוּבָלאובל׃׃׃ 10:20 הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־מְעַ֣טמְעַטמעט יָמַ֣ייָמַיימי [יֶחְדָּל כ][יֶחְדָּל כ][יחדל כ] (וַחֲדָ֑ל ק)(וַחֲדָל ק)(וחדל ק) [יָשִׁית כ][יָשִׁית כ][ישית כ] (וְשִׁ֥ית ק)(וְשִׁית ק)(ושית ק) מִ֝מֶּ֗נִּימִמֶּנִּיממני וְאַבְלִ֥יגָהוְאַבְלִיגָהואבליגה מְּעָֽטמְּעָטמעט׃׃׃ 10:21 בְּטֶ֣רֶםבְּטֶרֶםבטרם אֵ֭לֵךְאֵלֵךְאלך וְלֹ֣אוְלֹאולא אָשׁ֑וּבאָשׁוּבאשוב אֶלאֶלאל־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ חֹ֣שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וְצַלְמָֽוֶתוְצַלְמָוֶתוצלמות׃׃׃ 10:22 אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ עֵיפָ֨תָהעֵיפָתָהעיפתה ׀׀׀ כְּמ֥וֹכְּמוֹכמו אֹ֗פֶלאֹפֶלאפל צַ֭לְמָוֶתצַלְמָוֶתצלמות וְלֹ֥אוְלֹאולא סְדָרִ֗יםסְדָרִיםסדרים וַתֹּ֥פַעוַתֹּפַעותפע כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־אֹֽפֶלאֹפֶלאפל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain