Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 12

12:1 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען אִיּ֗וֹבאִיּוֹבאיוב וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 12:2 אָ֭מְנָםאָמְנָםאמנם כִּ֣יכִּיכי אַתֶּםאַתֶּםאתם־־־עָ֑םעָםעם וְ֝עִמָּכֶ֗םוְעִמָּכֶםועמכם תָּמ֥וּתתָּמוּתתמות חָכְמָֽהחָכְמָהחכמה׃׃׃ 12:3 גַּםגַּםגם־־־לִ֤ילִילי לֵבָ֨בלֵבָבלבב ׀׀׀ כְּֽמוֹכֶ֗םכְּמוֹכֶםכמוכם לֹאלֹאלא־־־נֹפֵ֣לנֹפֵלנפל אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי מִכֶּ֑םמִכֶּםמכם וְאֶתוְאֶתואת־־־מִימִימי־־־אֵ֥יןאֵיןאין כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ 12:4 שְׂחֹ֤קשְׂחֹקשחק לְרֵעֵ֨הוּלְרֵעֵהוּלרעהו ׀׀׀ אֶֽהְיֶ֗האֶהְיֶהאהיה קֹרֵ֣אקֹרֵאקרא לֶ֭אֱלוֹהַּלֶאֱלוֹהַּלאלוה וַֽיַּעֲנֵ֑הוּוַיַּעֲנֵהוּויענהו שְׂ֝ח֗וֹקשְׂחוֹקשחוק צַדִּ֥יקצַדִּיקצדיק תָּמִֽיםתָּמִיםתמים׃׃׃ 12:5 לַפִּ֣ידלַפִּידלפיד בּ֭וּזבּוּזבוז לְעַשְׁתּ֣וּתלְעַשְׁתּוּתלעשתות שַׁאֲנָ֑ןשַׁאֲנָןשאנן נָ֝כ֗וֹןנָכוֹןנכון לְמ֣וֹעֲדֵילְמוֹעֲדֵילמועדי רָֽגֶלרָגֶלרגל׃׃׃ 12:6 יִשְׁלָ֤יוּיִשְׁלָיוּישליו אֹֽהָלִ֨יםאֹהָלִיםאהלים ׀׀׀ לְשֹׁ֥דְדִ֗יםלְשֹׁדְדִיםלשדדים וּֽ֭בַטֻּחוֹתוּבַטֻּחוֹתובטחות לְמַרְגִּ֣יזֵילְמַרְגִּיזֵילמרגיזי אֵ֑לאֵלאל לַאֲשֶׁ֤רלַאֲשֶׁרלאשר הֵבִ֖יאהֵבִיאהביא אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 12:7 וְֽאוּלָ֗םוְאוּלָםואולם שְׁאַלשְׁאַלשאל־־־נָ֣אנָאנא בְהֵמ֣וֹתבְהֵמוֹתבהמות וְתֹרֶ֑ךָּוְתֹרֶךָּותרך וְע֥וֹףוְעוֹףועוף הַ֝שָּׁמַ֗יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְיַגֶּדוְיַגֶּדויגד־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 12:8 א֤וֹאוֹאו שִׂ֣יחַשִׂיחַשיח לָאָ֣רֶץלָאָרֶץלארץ וְתֹרֶ֑ךָּוְתֹרֶךָּותרך וִֽיסַפְּר֥וּוִיסַפְּרוּויספרו לְ֝ךָ֗לְךָלך דְּגֵ֣ידְּגֵידגי הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 12:9 מִ֭ימִימי לֹאלֹאלא־־־יָדַ֣עיָדַעידע בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה כִּ֥יכִּיכי יַדיַדיד־־־יְ֝הוָהיְהוָהיהוה עָ֣שְׂתָהעָשְׂתָהעשתה זֹּֽאתזֹּאתזאת׃׃׃ 12:10 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּ֭יָדוֹבְּיָדוֹבידו נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש כָּלכָּלכל־־־חָ֑יחָיחי וְ֝ר֗וּחַוְרוּחַורוח כָּלכָּלכל־־־בְּשַׂרבְּשַׂרבשר־־־אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 12:11 הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־אֹ֭זֶןאֹזֶןאזן מִלִּ֣יןמִלִּיןמלין תִּבְחָ֑ןתִּבְחָןתבחן וְ֝חֵ֗ךְוְחֵךְוחך אֹ֣כֶלאֹכֶלאכל יִטְעַםיִטְעַםיטעם־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 12:12 בִּֽישִׁישִׁ֥יםבִּישִׁישִׁיםבישישים חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וְאֹ֖רֶךְוְאֹרֶךְוארך יָמִ֣יםיָמִיםימים תְּבוּנָֽהתְּבוּנָהתבונה׃׃׃ 12:13 עִ֭מּוֹעִמּוֹעמו חָכְמָ֣החָכְמָהחכמה וּגְבוּרָ֑הוּגְבוּרָהוגבורה ל֝֗וֹלוֹלו עֵצָ֥העֵצָהעצה וּתְבוּנָֽהוּתְבוּנָהותבונה׃׃׃ 12:14 הֵ֣ןהֵןהן יַ֭הֲרוֹסיַהֲרוֹסיהרוס וְלֹ֣אוְלֹאולא יִבָּנֶ֑היִבָּנֶהיבנה יִסְגֹּ֥ריִסְגֹּריסגר עַלעַלעל־־־אִ֝֗ישׁאִישׁאיש וְלֹ֣אוְלֹאולא יִפָּתֵֽחַיִפָּתֵחַיפתח׃׃׃ 12:15 הֵ֤ןהֵןהן יַעְצֹ֣ריַעְצֹריעצר בַּמַּ֣יִםבַּמַּיִםבמים וְיִבָ֑שׁוּוְיִבָשׁוּויבשו וִֽ֝ישַׁלְּחֵ֗םוִישַׁלְּחֵםוישלחם וְיַ֖הַפְכוּוְיַהַפְכוּויהפכו אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 12:16 עִ֭מּוֹעִמּוֹעמו עֹ֣זעֹזעז וְתֽוּשִׁיָּ֑הוְתוּשִׁיָּהותושיה ל֝֗וֹלוֹלו שֹׁגֵ֥גשֹׁגֵגשגג וּמַשְׁגֶּֽהוּמַשְׁגֶּהומשגה׃׃׃ 12:17 מוֹלִ֣יךְמוֹלִיךְמוליך יוֹעֲצִ֣יםיוֹעֲצִיםיועצים שׁוֹלָ֑לשׁוֹלָלשולל וְֽשֹׁפְטִ֥יםוְשֹׁפְטִיםושפטים יְהוֹלֵֽליְהוֹלֵליהולל׃׃׃ 12:18 מוּסַ֣רמוּסַרמוסר מְלָכִ֣יםמְלָכִיםמלכים פִּתֵּ֑חַפִּתֵּחַפתח וַיֶּאְסֹ֥רוַיֶּאְסֹרויאסר אֵ֝ז֗וֹראֵזוֹראזור בְּמָתְנֵיהֶֽםבְּמָתְנֵיהֶםבמתניהם׃׃׃ 12:19 מוֹלִ֣יךְמוֹלִיךְמוליך כֹּהֲנִ֣יםכֹּהֲנִיםכהנים שׁוֹלָ֑לשׁוֹלָלשולל וְאֵֽתָנִ֣יםוְאֵתָנִיםואתנים יְסַלֵּֽףיְסַלֵּףיסלף׃׃׃ 12:20 מֵסִ֣ירמֵסִירמסיר שָׂ֭פָהשָׂפָהשפה לְנֶאֱמָנִ֑יםלְנֶאֱמָנִיםלנאמנים וְטַ֖עַםוְטַעַםוטעם זְקֵנִ֣יםזְקֵנִיםזקנים יִקָּֽחיִקָּחיקח׃׃׃ 12:21 שׁוֹפֵ֣ךְשׁוֹפֵךְשופך בּ֭וּזבּוּזבוז עַלעַלעל־־־נְדִיבִ֑יםנְדִיבִיםנדיבים וּמְזִ֖יחַוּמְזִיחַומזיח אֲפִיקִ֣יםאֲפִיקִיםאפיקים רִפָּֽהרִפָּהרפה׃׃׃ 12:22 מְגַלֶּ֣המְגַלֶּהמגלה עֲ֭מֻקוֹתעֲמֻקוֹתעמקות מִנִּימִנִּימני־־־חֹ֑שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וַיֹּצֵ֖אוַיֹּצֵאויצא לָא֣וֹרלָאוֹרלאור צַלְמָֽוֶתצַלְמָוֶתצלמות׃׃׃ 12:23 מַשְׂגִּ֣יאמַשְׂגִּיאמשגיא לַ֭גּוֹיִםלַגּוֹיִםלגוים וַֽיְאַבְּדֵ֑םוַיְאַבְּדֵםויאבדם שֹׁטֵ֥חַשֹׁטֵחַשטח לַ֝גּוֹיִ֗םלַגּוֹיִםלגוים וַיַּנְחֵֽםוַיַּנְחֵםוינחם׃׃׃ 12:24 מֵסִ֗ירמֵסִירמסיר לֵ֭בלֵבלב רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי עַםעַםעם־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַ֝יַּתְעֵ֗םוַיַּתְעֵםויתעם בְּתֹ֣הוּבְּתֹהוּבתהו לֹאלֹאלא־־־דָֽרֶךְדָרֶךְדרך׃׃׃ 12:25 יְמַֽשְׁשׁוּיְמַשְׁשׁוּימששו־־־חֹ֥שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וְלֹאוְלֹאולא־־־א֑וֹראוֹראור וַ֝יַּתְעֵ֗םוַיַּתְעֵםויתעם כַּשִּׁכּֽוֹרכַּשִּׁכּוֹרכשכור׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain