Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 15

15:1 וַ֭יַּעַןוַיַּעַןויען אֱלִיפַ֥זאֱלִיפַזאליפז הַֽתֵּימָנִ֗יהַתֵּימָנִיהתימני וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 15:2 הֶֽחָכָ֗םהֶחָכָםהחכם יַעֲנֶ֥היַעֲנֶהיענה דַֽעַתדַעַתדעת־־־ר֑וּחַרוּחַרוח וִֽימַלֵּ֖אוִימַלֵּאוימלא קָדִ֣יםקָדִיםקדים בִּטְנֽוֹבִּטְנוֹבטנו׃׃׃ 15:3 הוֹכֵ֣חַהוֹכֵחַהוכח בְּ֭דָבָרבְּדָבָרבדבר לֹ֣אלֹאלא יִסְכּ֑וֹןיִסְכּוֹןיסכון וּ֝מִלִּ֗יםוּמִלִּיםומלים לֹאלֹאלא־־־יוֹעִ֥יליוֹעִיליועיל בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 15:4 אַףאַףאף־־־אַ֭תָּהאַתָּהאתה תָּפֵ֣רתָּפֵרתפר יִרְאָ֑היִרְאָהיראה וְתִגְרַ֥עוְתִגְרַעותגרע שִׂ֝יחָ֗השִׂיחָהשיחה לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 15:5 כִּ֤יכִּיכי יְאַלֵּ֣ףיְאַלֵּףיאלף עֲוֺנְךָ֣עֲוֺנְךָעונך פִ֑יךָפִיךָפיך וְ֝תִבְחַ֗רוְתִבְחַרותבחר לְשׁ֣וֹןלְשׁוֹןלשון עֲרוּמִֽיםעֲרוּמִיםערומים׃׃׃ 15:6 יַרְשִֽׁיעֲךָ֣יַרְשִׁיעֲךָירשיעך פִ֣יךָפִיךָפיך וְלֹאוְלֹאולא־־־אָ֑נִיאָנִיאני וּ֝שְׂפָתֶ֗יךָוּשְׂפָתֶיךָושפתיך יַעֲנוּיַעֲנוּיענו־־־בָֽךְבָךְבך׃׃׃ 15:7 הֲרִאישׁ֣וֹןהֲרִאישׁוֹןהראישון אָ֭דָםאָדָםאדם תִּוָּלֵ֑דתִּוָּלֵדתולד וְלִפְנֵ֖יוְלִפְנֵיולפני גְבָע֣וֹתגְבָעוֹתגבעות חוֹלָֽלְתָּחוֹלָלְתָּחוללת׃׃׃ 15:8 הַבְס֣וֹדהַבְסוֹדהבסוד אֱל֣וֹהַאֱלוֹהַאלוה תִּשְׁמָ֑עתִּשְׁמָעתשמע וְתִגְרַ֖עוְתִגְרַעותגרע אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך חָכְמָֽהחָכְמָהחכמה׃׃׃ 15:9 מַהמַהמה־־־יָּ֭דַעְתָּיָּדַעְתָּידעת וְלֹ֣אוְלֹאולא נֵדָ֑ענֵדָענדע תָּ֝בִ֗יןתָּבִיןתבין וְֽלֹאוְלֹאולא־־־עִמָּ֥נוּעִמָּנוּעמנו הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 15:10 גַּםגַּםגם־־־שָׂ֣בשָׂבשב גַּםגַּםגם־־־יָשִׁ֣ישׁיָשִׁישׁישיש בָּ֑נוּבָּנוּבנו כַּבִּ֖ירכַּבִּירכביר מֵאָבִ֣יךָמֵאָבִיךָמאביך יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 15:11 הַמְעַ֣טהַמְעַטהמעט מִ֭מְּךָמִמְּךָממך תַּנְחֻמ֣וֹתתַּנְחֻמוֹתתנחמות אֵ֑לאֵלאל וְ֝דָבָ֗רוְדָבָרודבר לָאַ֥טלָאַטלאט עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 15:12 מַהמַהמה־־־יִּקָּחֲךָ֥יִּקָּחֲךָיקחך לִבֶּ֑ךָלִבֶּךָלבך וּֽמַהוּמַהומה־־־יִּרְזְמ֥וּןיִּרְזְמוּןירזמון עֵינֶֽיךָעֵינֶיךָעיניך׃׃׃ 15:13 כִּֽיכִּיכי־־־תָשִׁ֣יבתָשִׁיבתשיב אֶלאֶלאל־־־אֵ֣לאֵלאל רוּחֶ֑ךָרוּחֶךָרוחך וְהֹצֵ֖אתָוְהֹצֵאתָוהצאת מִפִּ֣יךָמִפִּיךָמפיך מִלִּֽיןמִלִּיןמלין׃׃׃ 15:14 מָֽהמָהמה־־־אֱנ֥וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש כִּֽיכִּיכי־־־יִזְכֶּ֑היִזְכֶּהיזכה וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִ֝צְדַּ֗קיִצְדַּקיצדק יְל֣וּדיְלוּדילוד אִשָּֽׁהאִשָּׁהאשה׃׃׃ 15:15 הֵ֣ןהֵןהן [בִּקְדֹשֹׁו כ][בִּקְדֹשֹׁו כ][בקדשו כ] (בִּ֭קְדֹשָׁיו ק)(בִּקְדֹשָׁיו ק)(בקדשיו ק) לֹ֣אלֹאלא יַאֲמִ֑יןיַאֲמִיןיאמין וְ֝שָׁמַ֗יִםוְשָׁמַיִםושמים לֹאלֹאלא־־־זַכּ֥וּזַכּוּזכו בְעֵינָֽיובְעֵינָיובעיניו׃׃׃ 15:16 אַ֭ףאַףאף כִּֽיכִּיכי־־־נִתְעָ֥בנִתְעָבנתעב וְֽנֶאֱלָ֑חוְנֶאֱלָחונאלח אִישׁאִישׁאיש־־־שֹׁתֶ֖השֹׁתֶהשתה כַמַּ֣יִםכַמַּיִםכמים עַוְלָֽהעַוְלָהעולה׃׃׃ 15:17 אֲחַוְךָ֥אֲחַוְךָאחוך שְֽׁמַֽעשְׁמַעשמע־־־לִ֑ילִילי וְזֶֽהוְזֶהוזה־־־חָ֝זִ֗יתִיחָזִיתִיחזיתי וַאֲסַפֵּֽרָהוַאֲסַפֵּרָהואספרה׃׃׃ 15:18 אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חֲכָמִ֥יםחֲכָמִיםחכמים יַגִּ֑ידוּיַגִּידוּיגידו וְלֹ֥אוְלֹאולא כִֽ֝חֲד֗וּכִחֲדוּכחדו מֵאֲבוֹתָֽםמֵאֲבוֹתָםמאבותם׃׃׃ 15:19 לָהֶ֣םלָהֶםלהם לְ֭בַדָּםלְבַדָּםלבדם נִתְּנָ֣הנִתְּנָהנתנה הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְלֹאוְלֹאולא־־־עָ֖בַרעָבַרעבר זָ֣רזָרזר בְּתוֹכָֽםבְּתוֹכָםבתוכם׃׃׃ 15:20 כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֣ייְמֵיימי רָ֭שָׁערָשָׁערשע ה֣וּאהוּאהוא מִתְחוֹלֵ֑למִתְחוֹלֵלמתחולל וּמִסְפַּ֥רוּמִסְפַּרומספר שָׁ֝נִ֗יםשָׁנִיםשנים נִצְפְּנ֥וּנִצְפְּנוּנצפנו לֶעָרִֽיץלֶעָרִיץלעריץ׃׃׃ 15:21 קוֹלקוֹלקול־־־פְּחָדִ֥יםפְּחָדִיםפחדים בְּאָזְנָ֑יובְּאָזְנָיובאזניו בַּ֝שָּׁל֗וֹםבַּשָּׁלוֹםבשלום שׁוֹדֵ֥דשׁוֹדֵדשודד יְבוֹאֶֽנּוּיְבוֹאֶנּוּיבואנו׃׃׃ 15:22 לֹאלֹאלא־־־יַאֲמִ֣יןיַאֲמִיןיאמין שׁ֭וּבשׁוּבשוב מִנִּימִנִּימני־־־חֹ֑שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך [וְצָפוּ כ][וְצָפוּ כ][וצפו כ] (וְצָפ֖וּי ק)(וְצָפוּי ק)(וצפוי ק) ה֣וּאהוּאהוא אֱלֵיאֱלֵיאלי־־־חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 15:23 נֹ֘דֵ֤דנֹדֵדנדד ה֣וּאהוּאהוא לַלֶּ֣חֶםלַלֶּחֶםללחם אַיֵּ֑האַיֵּהאיה יָדַ֓עיָדַעידע ׀׀׀ כִּֽיכִּיכי־־־נָכ֖וֹןנָכוֹןנכון בְּיָד֣וֹבְּיָדוֹבידו יֽוֹםיוֹםיום־־־חֹֽשֶׁךְחֹשֶׁךְחשך׃׃׃ 15:24 יְֽ֭בַעֲתֻהוּיְבַעֲתֻהוּיבעתהו צַ֣רצַרצר וּמְצוּקָ֑הוּמְצוּקָהומצוקה תִּ֝תְקְפֵ֗הוּתִּתְקְפֵהוּתתקפהו כְּמֶ֤לֶךְכְּמֶלֶךְכמלך ׀׀׀ עָתִ֬ידעָתִידעתיד לַכִּידֽוֹרלַכִּידוֹרלכידור׃׃׃ 15:25 כִּֽיכִּיכי־־־נָטָ֣הנָטָהנטה אֶלאֶלאל־־־אֵ֣לאֵלאל יָד֑וֹיָדוֹידו וְאֶלוְאֶלואל־־־שַׁ֝דַּ֗ישַׁדַּישדי יִתְגַּבָּֽריִתְגַּבָּריתגבר׃׃׃ 15:26 יָר֣וּץיָרוּץירוץ אֵלָ֣יואֵלָיואליו בְּצַוָּ֑ארבְּצַוָּארבצואר בַּ֝עֲבִ֗יבַּעֲבִיבעבי גַּבֵּ֥יגַּבֵּיגבי מָֽגִנָּֽיומָגִנָּיומגניו׃׃׃ 15:27 כִּֽיכִּיכי־־־כִסָּ֣הכִסָּהכסה פָנָ֣יופָנָיופניו בְּחֶלְבּ֑וֹבְּחֶלְבּוֹבחלבו וַיַּ֖עַשׂוַיַּעַשׂויעש פִּימָ֣הפִּימָהפימה עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־כָֽסֶלכָסֶלכסל׃׃׃ 15:28 וַיִּשְׁכּ֤וֹןוַיִּשְׁכּוֹןוישכון ׀׀׀ עָ֘רִ֤יםעָרִיםערים נִכְחָד֗וֹתנִכְחָדוֹתנכחדות בָּ֭תִּיםבָּתִּיםבתים לֹאלֹאלא־־־יֵ֣שְׁבוּיֵשְׁבוּישבו לָ֑מוֹלָמוֹלמו אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר הִתְעַתְּד֣וּהִתְעַתְּדוּהתעתדו לְגַלִּֽיםלְגַלִּיםלגלים׃׃׃ 15:29 לֹֽאלֹאלא־־־יֶ֭עְשַׁריֶעְשַׁריעשר וְלֹאוְלֹאולא־־־יָק֣וּםיָקוּםיקום חֵיל֑וֹחֵילוֹחילו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִטֶּ֖היִטֶּהיטה לָאָ֣רֶץלָאָרֶץלארץ מִנְלָֽםמִנְלָםמנלם׃׃׃ 15:30 לֹֽאלֹאלא־־־יָס֨וּריָסוּריסור ׀׀׀ מִנִּימִנִּימני־־־חֹ֗שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך יֹֽ֭נַקְתּוֹיֹנַקְתּוֹינקתו תְּיַבֵּ֣שׁתְּיַבֵּשׁתיבש שַׁלְהָ֑בֶתשַׁלְהָבֶתשלהבת וְ֝יָס֗וּרוְיָסוּרויסור בְּר֣וּחַבְּרוּחַברוח פִּֽיופִּיופיו׃׃׃ 15:31 אַלאַלאל־־־יַאֲמֵ֣ןיַאֲמֵןיאמן [בַּשֹּׁו כ][בַּשֹּׁו כ][בשו כ] (בַּשָּׁ֣יו ק)(בַּשָּׁיו ק)(בשיו ק) נִתְעָ֑הנִתְעָהנתעה כִּיכִּיכי־־־שָׁ֝֗וְאשָׁוְאשוא תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה תְמוּרָתֽוֹתְמוּרָתוֹתמורתו׃׃׃ 15:32 בְּֽלֹאבְּלֹאבלא־־־י֭וֹמוֹיוֹמוֹיומו תִּמָּלֵ֑אתִּמָּלֵאתמלא וְ֝כִפָּת֗וֹוְכִפָּתוֹוכפתו לֹ֣אלֹאלא רַעֲנָֽנָהרַעֲנָנָהרעננה׃׃׃ 15:33 יַחְמֹ֣סיַחְמֹסיחמס כַּגֶּ֣פֶןכַּגֶּפֶןכגפן בִּסְר֑וֹבִּסְרוֹבסרו וְיַשְׁלֵ֥ךְוְיַשְׁלֵךְוישלך כַּ֝זַּ֗יִתכַּזַּיִתכזית נִצָּתֽוֹנִצָּתוֹנצתו׃׃׃ 15:34 כִּֽיכִּיכי־־־עֲדַ֣תעֲדַתעדת חָנֵ֣ףחָנֵףחנף גַּלְמ֑וּדגַּלְמוּדגלמוד וְ֝אֵ֗שׁוְאֵשׁואש אָכְלָ֥האָכְלָהאכלה אָֽהֳלֵיאָהֳלֵיאהלי־־־שֹֽׁחַדשֹׁחַדשחד׃׃׃ 15:35 הָרֹ֣ההָרֹההרה עָ֭מָלעָמָלעמל וְיָ֣לֹדוְיָלֹדוילד אָ֑וֶןאָוֶןאון וּ֝בִטְנָ֗םוּבִטְנָםובטנם תָּכִ֥יןתָּכִיןתכין מִרְמָֽהמִרְמָהמרמה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain