Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 2

2:1 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח יְהוֹשֻׁ֣עַיְהוֹשֻׁעַיהושע־־־בִּןבִּןבן־־־נ֠וּןנוּןנון מִֽןמִןמן־־־הַשִּׁטִּ֞יםהַשִּׁטִּיםהשטים שְׁנַֽיִםשְׁנַיִםשנים־־־אֲנָשִׁ֤יםאֲנָשִׁיםאנשים מְרַגְּלִים֙מְרַגְּלִיםמרגלים חֶ֣רֶשׁחֶרֶשׁחרש לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לְכ֛וּלְכוּלכו רְא֥וּרְאוּראו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְאֶתוְאֶתואת־־־יְרִיח֑וֹיְרִיחוֹיריחו וַיֵּ֨לְכ֜וּוַיֵּלְכוּוילכו וַ֠יָּבֹאוּוַיָּבֹאוּויבאו בֵּיתבֵּיתבית־־־אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה זוֹנָ֛הזוֹנָהזונה וּשְׁמָ֥הּוּשְׁמָהּושמה רָחָ֖ברָחָברחב וַיִּשְׁכְּבוּוַיִּשְׁכְּבוּוישכבו־־־שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 2:2 וַיֵּ֣אָמַ֔רוַיֵּאָמַרויאמר לְמֶ֥לֶךְלְמֶלֶךְלמלך יְרִיח֖וֹיְרִיחוֹיריחו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֣ההִנֵּההנה אֲ֠נָשִׁיםאֲנָשִׁיםאנשים בָּ֣אוּבָּאוּבאו הֵ֧נָּההֵנָּההנה הַלַּ֛יְלָההַלַּיְלָההלילה מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לַחְפֹּ֥רלַחְפֹּרלחפר אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 2:3 וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְרִיח֔וֹיְרִיחוֹיריחו אֶלאֶלאל־־־רָחָ֖ברָחָברחב לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר ה֠וֹצִיאִיהוֹצִיאִיהוציאי הָאֲנָשִׁ֨יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַבָּאִ֤יםהַבָּאִיםהבאים אֵלַ֙יִךְ֙אֵלַיִךְאליך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֣אוּבָּאוּבאו לְבֵיתֵ֔ךְלְבֵיתֵךְלביתך כִּ֛יכִּיכי לַחְפֹּ֥רלַחְפֹּרלחפר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ בָּֽאוּבָּאוּבאו׃׃׃ 2:4 וַתִּקַּ֧חוַתִּקַּחותקח הָֽאִשָּׁ֛ההָאִשָּׁההאשה אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וַֽתִּצְפְּנ֑וֹוַתִּצְפְּנוֹותצפנו וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר ׀׀׀ כֵּ֗ןכֵּןכן בָּ֤אוּבָּאוּבאו אֵלַי֙אֵלַיאלי הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וְלֹ֥אוְלֹאולא יָדַ֖עְתִּייָדַעְתִּיידעתי מֵאַ֥יִןמֵאַיִןמאין הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 2:5 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי הַשַּׁ֜עַרהַשַּׁעַרהשער לִסְגּ֗וֹרלִסְגּוֹרלסגור בַּחֹ֙שֶׁךְ֙בַּחֹשֶׁךְבחשך וְהָאֲנָשִׁ֣יםוְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים יָצָ֔אוּיָצָאוּיצאו לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אָ֥נָהאָנָהאנה הָלְכ֖וּהָלְכוּהלכו הָֽאֲנָשִׁ֑יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים רִדְפ֥וּרִדְפוּרדפו מַהֵ֛רמַהֵרמהר אַחֲרֵיהֶ֖םאַחֲרֵיהֶםאחריהם כִּ֥יכִּיכי תַשִּׂיגֽוּםתַשִּׂיגוּםתשיגום׃׃׃ 2:6 וְהִ֖יאוְהִיאוהיא הֶעֱלָ֣תַםהֶעֱלָתַםהעלתם הַגָּ֑גָההַגָּגָההגגה וַֽתִּטְמְנֵם֙וַתִּטְמְנֵםותטמנם בְּפִשְׁתֵּ֣יבְּפִשְׁתֵּיבפשתי הָעֵ֔ץהָעֵץהעץ הָעֲרֻכ֥וֹתהָעֲרֻכוֹתהערכות לָ֖הּלָהּלה עַלעַלעל־־־הַגָּֽגהַגָּגהגג׃׃׃ 2:7 וְהָאֲנָשִׁ֗יםוְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים רָדְפ֤וּרָדְפוּרדפו אַֽחֲרֵיהֶם֙אַחֲרֵיהֶםאחריהם דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן עַ֖לעַלעל הַֽמַּעְבְּר֑וֹתהַמַּעְבְּרוֹתהמעברות וְהַשַּׁ֣עַרוְהַשַּׁעַרוהשער סָגָ֔רוּסָגָרוּסגרו אַחֲרֵ֕יאַחֲרֵיאחרי כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר יָצְא֥וּיָצְאוּיצאו הָרֹדְפִ֖יםהָרֹדְפִיםהרדפים אַחֲרֵיהֶֽםאַחֲרֵיהֶםאחריהם׃׃׃ 2:8 וְהֵ֖מָּהוְהֵמָּהוהמה טֶ֣רֶםטֶרֶםטרם יִשְׁכָּב֑וּןיִשְׁכָּבוּןישכבון וְהִ֛יאוְהִיאוהיא עָלְתָ֥העָלְתָהעלתה עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם עַלעַלעל־־־הַגָּֽגהַגָּגהגג׃׃׃ 2:9 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר אֶלאֶלאל־־־הָ֣אֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים יָדַ֕עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּֽיכִּיכי־־־נָתַ֧ןנָתַןנתן יְהוָ֛היְהוָהיהוה לָכֶ֖םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְכִֽיוְכִיוכי־־־נָפְלָ֤הנָפְלָהנפלה אֵֽימַתְכֶם֙אֵימַתְכֶםאימתכם עָלֵ֔ינוּעָלֵינוּעלינו וְכִ֥יוְכִיוכי נָמֹ֛גוּנָמֹגוּנמגו כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מִפְּנֵיכֶֽםמִפְּנֵיכֶםמפניכם׃׃׃ 2:10 כִּ֣יכִּיכי שָׁמַ֗עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו אֵ֠תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוֹבִ֨ישׁהוֹבִישׁהוביש יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֵ֤ימֵימי יַםיַםים־־־סוּף֙סוּףסוף מִפְּנֵיכֶ֔םמִפְּנֵיכֶםמפניכם בְּצֵאתְכֶ֖םבְּצֵאתְכֶםבצאתכם מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר עֲשִׂיתֶ֡םעֲשִׂיתֶםעשיתם לִשְׁנֵי֩לִשְׁנֵילשני מַלְכֵ֨ימַלְכֵימלכי הָאֱמֹרִ֜יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר בְּעֵ֤בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּן֙הַיַּרְדֵּןהירדן לְסִיחֹ֣ןלְסִיחֹןלסיחן וּלְע֔וֹגוּלְעוֹגולעוג אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶחֱרַמְתֶּ֖םהֶחֱרַמְתֶּםהחרמתם אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 2:11 וַנִּשְׁמַע֙וַנִּשְׁמַעונשמע וַיִּמַּ֣סוַיִּמַּסוימס לְבָבֵ֔נוּלְבָבֵנוּלבבנו וְלֹאוְלֹאולא־־־קָ֨מָהקָמָהקמה ע֥וֹדעוֹדעוד ר֛וּחַרוּחַרוח בְּאִ֖ישׁבְּאִישׁבאיש מִפְּנֵיכֶ֑םמִפְּנֵיכֶםמפניכם כִּ֚יכִּיכי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם ה֤וּאהוּאהוא אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים בַּשָּׁמַ֣יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים מִמַּ֔עַלמִמַּעַלממעל וְעַלוְעַלועל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מִתָּֽחַתמִתָּחַתמתחת׃׃׃ 2:12 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הִשָּֽׁבְעוּהִשָּׁבְעוּהשבעו־־־נָ֥אנָאנא לִי֙לִילי בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה כִּיכִּיכי־־־עָשִׂ֥יתִיעָשִׂיתִיעשיתי עִמָּכֶ֖םעִמָּכֶםעמכם חָ֑סֶדחָסֶדחסד וַעֲשִׂיתֶ֨םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם גַּםגַּםגם־־־אַתֶּ֜םאַתֶּםאתם עִםעִםעם־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית אָבִי֙אָבִיאבי חֶ֔סֶדחֶסֶדחסד וּנְתַתֶּ֥םוּנְתַתֶּםונתתם לִ֖ילִילי א֥וֹתאוֹתאות אֱמֶֽתאֱמֶתאמת׃׃׃ 2:13 וְהַחֲיִתֶ֞םוְהַחֲיִתֶםוהחיתם אֶתאֶתאת־־־אָבִ֣יאָבִיאבי וְאֶתוְאֶתואת־־־אִמִּ֗יאִמִּיאמי וְאֶתוְאֶתואת־־־אַחַי֙אַחַיאחי וְאֶתוְאֶתואת־־־[אַחֹותַי כ][אַחֹותַי כ][אחותי כ] (אַחְיוֹתַ֔י ק)(אַחְיוֹתַי ק)(אחיותי ק) וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְהִצַּלְתֶּ֥םוְהִצַּלְתֶּםוהצלתם אֶתאֶתאת־־־נַפְשֹׁתֵ֖ינוּנַפְשֹׁתֵינוּנפשתינו מִמָּֽוֶתמִמָּוֶתממות׃׃׃ 2:14 וַיֹּ֧אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו לָ֣הּלָהּלה הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים נַפְשֵׁ֤נוּנַפְשֵׁנוּנפשנו תַחְתֵּיכֶם֙תַחְתֵּיכֶםתחתיכם לָמ֔וּתלָמוּתלמות אִ֚םאִםאם לֹ֣אלֹאלא תַגִּ֔ידוּתַגִּידוּתגידו אֶתאֶתאת־־־דְּבָרֵ֖נוּדְּבָרֵנוּדברנו זֶ֑הזֶהזה וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה בְּתֵתבְּתֵתבתת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה לָ֙נוּ֙לָנוּלנו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְעָשִׂ֥ינוּוְעָשִׂינוּועשינו עִמָּ֖ךְעִמָּךְעמך חֶ֥סֶדחֶסֶדחסד וֶאֱמֶֽתוֶאֱמֶתואמת׃׃׃ 2:15 וַתּוֹרִדֵ֥םוַתּוֹרִדֵםותורדם בַּחֶ֖בֶלבַּחֶבֶלבחבל בְּעַ֣דבְּעַדבעד הַֽחַלּ֑וֹןהַחַלּוֹןהחלון כִּ֤יכִּיכי בֵיתָהּ֙בֵיתָהּביתה בְּקִ֣ירבְּקִירבקיר הַֽחוֹמָ֔ההַחוֹמָההחומה וּבַֽחוֹמָ֖הוּבַחוֹמָהובחומה הִ֥יאהִיאהיא יוֹשָֽׁבֶתיוֹשָׁבֶתיושבת׃׃׃ 2:16 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם הָהָ֣רָההָהָרָהההרה לֵּ֔כוּלֵּכוּלכו פֶּֽןפֶּןפן־־־יִפְגְּע֥וּיִפְגְּעוּיפגעו בָכֶ֖םבָכֶםבכם הָרֹדְפִ֑יםהָרֹדְפִיםהרדפים וְנַחְבֵּתֶ֨םוְנַחְבֵּתֶםונחבתם שָׁ֜מָּהשָׁמָּהשמה שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֗יםיָמִיםימים עַ֚דעַדעד שׁ֣וֹבשׁוֹבשוב הָרֹֽדְפִ֔יםהָרֹדְפִיםהרדפים וְאַחַ֖רוְאַחַרואחר תֵּלְכ֥וּתֵּלְכוּתלכו לְדַרְכְּכֶֽםלְדַרְכְּכֶםלדרככם׃׃׃ 2:17 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלֶ֖יהָאֵלֶיהָאליה הָאֲנָשִׁ֑יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים נְקִיִּ֣םנְקִיִּםנקים אֲנַ֔חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו מִשְּׁבֻעָתֵ֥ךְמִשְּׁבֻעָתֵךְמשבעתך הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִשְׁבַּעְתָּֽנוּהִשְׁבַּעְתָּנוּהשבעתנו׃׃׃ 2:18 הִנֵּ֛ההִנֵּההנה אֲנַ֥חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו בָאִ֖יםבָאִיםבאים בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ אֶתאֶתאת־־־תִּקְוַ֡תתִּקְוַתתקות חוּט֩חוּטחוט הַשָּׁנִ֨יהַשָּׁנִיהשני הַזֶּ֜ההַזֶּההזה תִּקְשְׁרִ֗יתִּקְשְׁרִיתקשרי בַּֽחַלּוֹן֙בַּחַלּוֹןבחלון אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הוֹרַדְתֵּ֣נוּהוֹרַדְתֵּנוּהורדתנו ב֔וֹבוֹבו וְאֶתוְאֶתואת־־־אָבִ֨יךְאָבִיךְאביך וְאֶתוְאֶתואת־־־אִמֵּ֜ךְאִמֵּךְאמך וְאֶתוְאֶתואת־־־אַחַ֗יִךְאַחַיִךְאחיך וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֔יךְאָבִיךְאביך תַּאַסְפִ֥יתַּאַסְפִיתאספי אֵלַ֖יִךְאֵלַיִךְאליך הַבָּֽיְתָההַבָּיְתָההביתה׃׃׃ 2:19 וְהָיָ֡הוְהָיָהוהיה כֹּ֣לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֵצֵא֩יֵצֵאיצא מִדַּלְתֵ֨ימִדַּלְתֵימדלתי בֵיתֵ֧ךְבֵיתֵךְביתך ׀׀׀ הַח֛וּצָההַחוּצָההחוצה דָּמ֥וֹדָּמוֹדמו בְרֹאשׁ֖וֹבְרֹאשׁוֹבראשו וַאֲנַ֣חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו נְקִיִּ֑םנְקִיִּםנקים וְ֠כֹלוְכֹלוכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִֽהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה אִתָּךְ֙אִתָּךְאתך בַּבַּ֔יִתבַּבַּיִתבבית דָּמ֣וֹדָּמוֹדמו בְרֹאשֵׁ֔נוּבְרֹאשֵׁנוּבראשנו אִםאִםאם־־־יָ֖דיָדיד תִּֽהְיֶהתִּהְיֶהתהיה־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 2:20 וְאִםוְאִםואם־־־תַּגִּ֖ידִיתַּגִּידִיתגידי אֶתאֶתאת־־־דְּבָרֵ֣נוּדְּבָרֵנוּדברנו זֶ֑הזֶהזה וְהָיִ֣ינוּוְהָיִינוּוהיינו נְקִיִּ֔םנְקִיִּםנקים מִשְּׁבֻעָתֵ֖ךְמִשְּׁבֻעָתֵךְמשבעתך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִשְׁבַּעְתָּֽנוּהִשְׁבַּעְתָּנוּהשבעתנו׃׃׃ 2:21 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר כְּדִבְרֵיכֶ֣םכְּדִבְרֵיכֶםכדבריכם כֶּןכֶּןכן־־־ה֔וּאהוּאהוא וַֽתְּשַׁלְּחֵ֖םוַתְּשַׁלְּחֵםותשלחם וַיֵּלֵ֑כוּוַיֵּלֵכוּוילכו וַתִּקְשֹׁ֛רוַתִּקְשֹׁרותקשר אֶתאֶתאת־־־תִּקְוַ֥תתִּקְוַתתקות הַשָּׁנִ֖יהַשָּׁנִיהשני בַּחַלּֽוֹןבַּחַלּוֹןבחלון׃׃׃ 2:22 וַיֵּלְכוּ֙וַיֵּלְכוּוילכו וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו הָהָ֔רָההָהָרָהההרה וַיֵּ֤שְׁבוּוַיֵּשְׁבוּוישבו שָׁם֙שָׁםשם שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֔יםיָמִיםימים עַדעַדעד־־־שָׁ֖בוּשָׁבוּשבו הָרֹדְפִ֑יםהָרֹדְפִיםהרדפים וַיְבַקְשׁ֧וּוַיְבַקְשׁוּויבקשו הָרֹדְפִ֛יםהָרֹדְפִיםהרדפים בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַדֶּ֖רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך וְלֹ֥אוְלֹאולא מָצָֽאוּמָצָאוּמצאו׃׃׃ 2:23 וַיָּשֻׁ֜בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו שְׁנֵ֤ישְׁנֵישני הָֽאֲנָשִׁים֙הָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיֵּרְד֣וּוַיֵּרְדוּוירדו מֵֽהָהָ֔רמֵהָהָרמההר וַיַּעַבְרוּ֙וַיַּעַבְרוּויעברו וַיָּבֹ֔אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בִּןבִּןבן־־־נ֑וּןנוּןנון וַיְסַ֨פְּרוּוַיְסַפְּרוּויספרו־־־ל֔וֹלוֹלו אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַמֹּצְא֖וֹתהַמֹּצְאוֹתהמצאות אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 2:24 וַיֹּאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע כִּֽיכִּיכי־־־נָתַ֧ןנָתַןנתן יְהוָ֛היְהוָהיהוה בְּיָדֵ֖נוּבְּיָדֵנוּבידנו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְגַםוְגַםוגם־־־נָמֹ֛גוּנָמֹגוּנמגו כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מִפָּנֵֽינוּמִפָּנֵינוּמפנינו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain