Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 7

7:1 וְזֹ֥אתוְזֹאתוזאת תּוֹרַ֖תתּוֹרַתתורת הָאָשָׁ֑םהָאָשָׁםהאשם קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֖יםקָדָשִׁיםקדשים הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 7:2 בִּמְק֗וֹםבִּמְקוֹםבמקום אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יִשְׁחֲטוּ֙יִשְׁחֲטוּישחטו אֶתאֶתאת־־־הָ֣עֹלָ֔ההָעֹלָההעלה יִשְׁחֲט֖וּיִשְׁחֲטוּישחטו אֶתאֶתאת־־־הָאָשָׁ֑םהָאָשָׁםהאשם וְאֶתוְאֶתואת־־־דָּמ֛וֹדָּמוֹדמו יִזְרֹ֥קיִזְרֹקיזרק עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 7:3 וְאֵ֥תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־חֶלְבּ֖וֹחֶלְבּוֹחלבו יַקְרִ֣יביַקְרִיביקריב מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו אֵ֚תאֵתאת הָֽאַלְיָ֔ההָאַלְיָההאליה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֵ֖לֶבהַחֵלֶבהחלב הַֽמְכַסֶּ֥ההַמְכַסֶּההמכסה אֶתאֶתאת־־־הַקֶּֽרֶבהַקֶּרֶבהקרב׃׃׃ 7:4 וְאֵת֙וְאֵתואת שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי הַכְּלָיֹ֔תהַכְּלָיֹתהכלית וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֵ֙לֶב֙הַחֵלֶבהחלב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עֲלֵיהֶ֔ןעֲלֵיהֶןעליהן אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַכְּסָלִ֑יםהַכְּסָלִיםהכסלים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיֹּתֶ֙רֶת֙הַיֹּתֶרֶתהיתרת עַלעַלעל־־־הַכָּבֵ֔דהַכָּבֵדהכבד עַלעַלעל־־־הַכְּלָיֹ֖תהַכְּלָיֹתהכלית יְסִירֶֽנָּהיְסִירֶנָּהיסירנה׃׃׃ 7:5 וְהִקְטִ֨ירוְהִקְטִירוהקטיר אֹתָ֤םאֹתָםאתם הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן הַמִּזְבֵּ֔חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה אִשֶּׁ֖האִשֶּׁהאשה לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה אָשָׁ֖םאָשָׁםאשם הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 7:6 כָּלכָּלכל־־־זָכָ֥רזָכָרזכר בַּכֹּהֲנִ֖יםבַּכֹּהֲנִיםבכהנים יֹאכְלֶ֑נּוּיֹאכְלֶנּוּיאכלנו בְּמָק֤וֹםבְּמָקוֹםבמקום קָדוֹשׁ֙קָדוֹשׁקדוש יֵאָכֵ֔ליֵאָכֵליאכל קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֖יםקָדָשִׁיםקדשים הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 7:7 כַּֽחַטָּאת֙כַּחַטָּאתכחטאת כָּֽאָשָׁ֔םכָּאָשָׁםכאשם תּוֹרָ֥התּוֹרָהתורה אַחַ֖תאַחַתאחת לָהֶ֑םלָהֶםלהם הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְכַפֶּריְכַפֶּריכפר־־־בּ֖וֹבּוֹבו ל֥וֹלוֹלו יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 7:8 וְהַ֨כֹּהֵ֔ןוְהַכֹּהֵןוהכהן הַמַּקְרִ֖יבהַמַּקְרִיבהמקריב אֶתאֶתאת־־־עֹ֣לַתעֹלַתעלת אִ֑ישׁאִישׁאיש ע֤וֹרעוֹרעור הָֽעֹלָה֙הָעֹלָההעלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִקְרִ֔יבהִקְרִיבהקריב לַכֹּהֵ֖ןלַכֹּהֵןלכהן ל֥וֹלוֹלו יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 7:9 וְכָלוְכָלוכל־־־מִנְחָ֗המִנְחָהמנחה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תֵּֽאָפֶה֙תֵּאָפֶהתאפה בַּתַּנּ֔וּרבַּתַּנּוּרבתנור וְכָלוְכָלוכל־־־נַעֲשָׂ֥הנַעֲשָׂהנעשה בַמַּרְחֶ֖שֶׁתבַמַּרְחֶשֶׁתבמרחשת וְעַֽלוְעַלועל־־־מַחֲבַ֑תמַחֲבַתמחבת לַכֹּהֵ֛ןלַכֹּהֵןלכהן הַמַּקְרִ֥יבהַמַּקְרִיבהמקריב אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה ל֥וֹלוֹלו תִֽהְיֶֽהתִהְיֶהתהיה׃׃׃ 7:10 וְכָלוְכָלוכל־־־מִנְחָ֥המִנְחָהמנחה בְלוּלָֽהבְלוּלָהבלולה־־־בַשֶּׁ֖מֶןבַשֶּׁמֶןבשמן וַחֲרֵבָ֑הוַחֲרֵבָהוחרבה לְכָללְכָללכל־־־בְּנֵ֧יבְּנֵיבני אַהֲרֹ֛ןאַהֲרֹןאהרן תִּהְיֶ֖התִּהְיֶהתהיה אִ֥ישׁאִישׁאיש כְּאָחִֽיוכְּאָחִיוכאחיו׃׃׃ פפפ
7:11 וְזֹ֥אתוְזֹאתוזאת תּוֹרַ֖תתּוֹרַתתורת זֶ֣בַחזֶבַחזבח הַשְּׁלָמִ֑יםהַשְּׁלָמִיםהשלמים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַקְרִ֖יביַקְרִיביקריב לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 7:12 אִ֣םאִםאם עַלעַלעל־־־תּוֹדָה֮תּוֹדָהתודה יַקְרִיבֶנּוּ֒יַקְרִיבֶנּוּיקריבנו וְהִקְרִ֣יבוְהִקְרִיבוהקריב ׀׀׀ עַלעַלעל־־־זֶ֣בַחזֶבַחזבח הַתּוֹדָ֗ההַתּוֹדָההתודה חַלּ֤וֹתחַלּוֹתחלות מַצּוֹת֙מַצּוֹתמצות בְּלוּלֹ֣תבְּלוּלֹתבלולת בַּשֶּׁ֔מֶןבַּשֶּׁמֶןבשמן וּרְקִיקֵ֥יוּרְקִיקֵיורקיקי מַצּ֖וֹתמַצּוֹתמצות מְשֻׁחִ֣יםמְשֻׁחִיםמשחים בַּשָּׁ֑מֶןבַּשָּׁמֶןבשמן וְסֹ֣לֶתוְסֹלֶתוסלת מֻרְבֶּ֔כֶתמֻרְבֶּכֶתמרבכת חַלֹּ֖תחַלֹּתחלת בְּלוּלֹ֥תבְּלוּלֹתבלולת בַּשָּֽׁמֶןבַּשָּׁמֶןבשמן׃׃׃ 7:13 עַלעַלעל־־־חַלֹּת֙חַלֹּתחלת לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם חָמֵ֔ץחָמֵץחמץ יַקְרִ֖יביַקְרִיביקריב קָרְבָּנ֑וֹקָרְבָּנוֹקרבנו עַלעַלעל־־־זֶ֖בַחזֶבַחזבח תּוֹדַ֥תתּוֹדַתתודת שְׁלָמָֽיושְׁלָמָיושלמיו׃׃׃ 7:14 וְהִקְרִ֨יבוְהִקְרִיבוהקריב מִמֶּ֤נּוּמִמֶּנּוּממנו אֶחָד֙אֶחָדאחד מִכָּלמִכָּלמכל־־־קָרְבָּ֔ןקָרְבָּןקרבן תְּרוּמָ֖התְּרוּמָהתרומה לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה לַכֹּהֵ֗ןלַכֹּהֵןלכהן הַזֹּרֵ֛קהַזֹּרֵקהזרק אֶתאֶתאת־־־דַּ֥םדַּםדם הַשְּׁלָמִ֖יםהַשְּׁלָמִיםהשלמים ל֥וֹלוֹלו יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 7:15 וּבְשַׂ֗רוּבְשַׂרובשר זֶ֚בַחזֶבַחזבח תּוֹדַ֣תתּוֹדַתתודת שְׁלָמָ֔יושְׁלָמָיושלמיו בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום קָרְבָּנ֖וֹקָרְבָּנוֹקרבנו יֵאָכֵ֑ליֵאָכֵליאכל לֹֽאלֹאלא־־־יַנִּ֥יחַיַנִּיחַיניח מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו עַדעַדעד־־־בֹּֽקֶרבֹּקֶרבקר׃׃׃ 7:16 וְאִםוְאִםואם־־־נֶ֣דֶרנֶדֶרנדר ׀׀׀ א֣וֹאוֹאו נְדָבָ֗הנְדָבָהנדבה זֶ֚בַחזֶבַחזבח קָרְבָּנ֔וֹקָרְבָּנוֹקרבנו בְּי֛וֹםבְּיוֹםביום הַקְרִיב֥וֹהַקְרִיבוֹהקריבו אֶתאֶתאת־־־זִבְח֖וֹזִבְחוֹזבחו יֵאָכֵ֑ליֵאָכֵליאכל וּמִֽמָּחֳרָ֔תוּמִמָּחֳרָתוממחרת וְהַנּוֹתָ֥רוְהַנּוֹתָרוהנותר מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו יֵאָכֵֽליֵאָכֵליאכל׃׃׃ 7:17 וְהַנּוֹתָ֖רוְהַנּוֹתָרוהנותר מִבְּשַׂ֣רמִבְּשַׂרמבשר הַזָּ֑בַחהַזָּבַחהזבח בַּיּוֹם֙בַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֔יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי בָּאֵ֖שׁבָּאֵשׁבאש יִשָּׂרֵֽףיִשָּׂרֵףישרף׃׃׃ 7:18 וְאִ֣םוְאִםואם הֵאָכֹ֣להֵאָכֹלהאכל יֵ֠אָכֵליֵאָכֵליאכל מִבְּשַׂרמִבְּשַׂרמבשר־־־זֶ֨בַחזֶבַחזבח שְׁלָמָ֜יושְׁלָמָיושלמיו בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁי֮הַשְּׁלִישִׁיהשלישי לֹ֣אלֹאלא יֵרָצֶה֒יֵרָצֶהירצה הַמַּקְרִ֣יבהַמַּקְרִיבהמקריב אֹת֗וֹאֹתוֹאתו לֹ֧אלֹאלא יֵחָשֵׁ֛ביֵחָשֵׁביחשב ל֖וֹלוֹלו פִּגּ֣וּלפִּגּוּלפגול יִהְיֶ֑היִהְיֶהיהיה וְהַנֶּ֛פֶשׁוְהַנֶּפֶשׁוהנפש הָאֹכֶ֥לֶתהָאֹכֶלֶתהאכלת מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו עֲוֺנָ֥הּעֲוֺנָהּעונה תִּשָּֽׂאתִּשָּׂאתשא׃׃׃ 7:19 וְהַבָּשָׂ֞רוְהַבָּשָׂרוהבשר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִגַּ֤עיִגַּעיגע בְּכָלבְּכָלבכל־־־טָמֵא֙טָמֵאטמא לֹ֣אלֹאלא יֵֽאָכֵ֔ליֵאָכֵליאכל בָּאֵ֖שׁבָּאֵשׁבאש יִשָּׂרֵ֑ףיִשָּׂרֵףישרף וְהַ֨בָּשָׂ֔רוְהַבָּשָׂרוהבשר כָּלכָּלכל־־־טָה֖וֹרטָהוֹרטהור יֹאכַ֥ליֹאכַליאכל בָּשָֽׂרבָּשָׂרבשר׃׃׃ 7:20 וְהַנֶּ֜פֶשׁוְהַנֶּפֶשׁוהנפש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תֹּאכַ֣לתֹּאכַלתאכל בָּשָׂ֗רבָּשָׂרבשר מִזֶּ֤בַחמִזֶּבַחמזבח הַשְּׁלָמִים֙הַשְּׁלָמִיםהשלמים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וְטֻמְאָת֖וֹוְטֻמְאָתוֹוטמאתו עָלָ֑יועָלָיועליו וְנִכְרְתָ֛הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִ֖ואהַהִואההוא מֵעַמֶּֽיהָמֵעַמֶּיהָמעמיה׃׃׃ 7:21 וְנֶ֜פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש כִּֽיכִּיכי־־־תִגַּ֣עתִגַּעתגע בְּכָלבְּכָלבכל־־־טָמֵ֗אטָמֵאטמא בְּטֻמְאַ֤תבְּטֻמְאַתבטמאת אָדָם֙אָדָםאדם א֣וֹאוֹאו ׀׀׀ בִּבְהֵמָ֣הבִּבְהֵמָהבבהמה טְמֵאָ֗הטְמֵאָהטמאה א֚וֹאוֹאו בְּכָלבְּכָלבכל־־־שֶׁ֣קֶץשֶׁקֶץשקץ טָמֵ֔אטָמֵאטמא וְאָכַ֛לוְאָכַלואכל מִבְּשַׂרמִבְּשַׂרמבשר־־־זֶ֥בַחזֶבַחזבח הַשְּׁלָמִ֖יםהַשְּׁלָמִיםהשלמים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְנִכְרְתָ֛הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִ֖ואהַהִואההוא מֵעַמֶּֽיהָמֵעַמֶּיהָמעמיה׃׃׃ פפפ
7:22 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 7:23 דַּבֵּ֛רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כָּלכָּלכל־־־חֵ֜לֶבחֵלֶבחלב שׁ֥וֹרשׁוֹרשור וְכֶ֛שֶׂבוְכֶשֶׂבוכשב וָעֵ֖זוָעֵזועז לֹ֥אלֹאלא תֹאכֵֽלוּתֹאכֵלוּתאכלו׃׃׃ 7:24 וְחֵ֤לֶבוְחֵלֶבוחלב נְבֵלָה֙נְבֵלָהנבלה וְחֵ֣לֶבוְחֵלֶבוחלב טְרֵפָ֔הטְרֵפָהטרפה יֵעָשֶׂ֖היֵעָשֶׂהיעשה לְכָללְכָללכל־־־מְלָאכָ֑המְלָאכָהמלאכה וְאָכֹ֖לוְאָכֹלואכל לֹ֥אלֹאלא תֹאכְלֻֽהוּתֹאכְלֻהוּתאכלהו׃׃׃ 7:25 כִּ֚יכִּיכי כָּלכָּלכל־־־אֹכֵ֣לאֹכֵלאכל חֵ֔לֶבחֵלֶבחלב מִןמִןמן־־־הַ֨בְּהֵמָ֔ההַבְּהֵמָההבהמה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יַקְרִ֥יביַקְרִיביקריב מִמֶּ֛נָּהמִמֶּנָּהממנה אִשֶּׁ֖האִשֶּׁהאשה לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְנִכְרְתָ֛הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הָאֹכֶ֖לֶתהָאֹכֶלֶתהאכלת מֵֽעַמֶּֽיהָמֵעַמֶּיהָמעמיה׃׃׃ 7:26 וְכָלוְכָלוכל־־־דָּם֙דָּםדם לֹ֣אלֹאלא תֹאכְל֔וּתֹאכְלוּתאכלו בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מוֹשְׁבֹתֵיכֶ֑םמוֹשְׁבֹתֵיכֶםמושבתיכם לָע֖וֹףלָעוֹףלעוף וְלַבְּהֵמָֽהוְלַבְּהֵמָהולבהמה׃׃׃ 7:27 כָּלכָּלכל־־־נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תֹּאכַ֣לתֹּאכַלתאכל כָּלכָּלכל־־־דָּ֑םדָּםדם וְנִכְרְתָ֛הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִ֖ואהַהִואההוא מֵֽעַמֶּֽיהָמֵעַמֶּיהָמעמיה׃׃׃ פפפ
7:28 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 7:29 דַּבֵּ֛רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הַמַּקְרִ֞יבהַמַּקְרִיבהמקריב אֶתאֶתאת־־־זֶ֤בַחזֶבַחזבח שְׁלָמָיו֙שְׁלָמָיושלמיו לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה יָבִ֧יאיָבִיאיביא אֶתאֶתאת־־־קָרְבָּנ֛וֹקָרְבָּנוֹקרבנו לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה מִזֶּ֥בַחמִזֶּבַחמזבח שְׁלָמָֽיושְׁלָמָיושלמיו׃׃׃ 7:30 יָדָ֣יויָדָיוידיו תְּבִיאֶ֔ינָהתְּבִיאֶינָהתביאינה אֵ֖תאֵתאת אִשֵּׁ֣יאִשֵּׁיאשי יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַחֵ֤לֶבהַחֵלֶבהחלב עַלעַלעל־־־הֶֽחָזֶה֙הֶחָזֶההחזה יְבִיאֶ֔נּוּיְבִיאֶנּוּיביאנו אֵ֣תאֵתאת הֶחָזֶ֗ההֶחָזֶההחזה לְהָנִ֥יףלְהָנִיףלהניף אֹת֛וֹאֹתוֹאתו תְּנוּפָ֖התְּנוּפָהתנופה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 7:31 וְהִקְטִ֧ירוְהִקְטִירוהקטיר הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־הַחֵ֖לֶבהַחֵלֶבהחלב הַמִּזְבֵּ֑חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה הֶֽחָזֶ֔ההֶחָזֶההחזה לְאַהֲרֹ֖ןלְאַהֲרֹןלאהרן וּלְבָנָֽיווּלְבָנָיוולבניו׃׃׃ 7:32 וְאֵת֙וְאֵתואת שׁ֣וֹקשׁוֹקשוק הַיָּמִ֔יןהַיָּמִיןהימין תִּתְּנ֥וּתִּתְּנוּתתנו תְרוּמָ֖התְרוּמָהתרומה לַכֹּהֵ֑ןלַכֹּהֵןלכהן מִזִּבְחֵ֖ימִזִּבְחֵימזבחי שַׁלְמֵיכֶֽםשַׁלְמֵיכֶםשלמיכם׃׃׃ 7:33 הַמַּקְרִ֞יבהַמַּקְרִיבהמקריב אֶתאֶתאת־־־דַּ֧םדַּםדם הַשְּׁלָמִ֛יםהַשְּׁלָמִיםהשלמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֵ֖לֶבהַחֵלֶבהחלב מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני אַהֲרֹ֑ןאַהֲרֹןאהרן ל֧וֹלוֹלו תִהְיֶ֛התִהְיֶהתהיה שׁ֥וֹקשׁוֹקשוק הַיָּמִ֖יןהַיָּמִיןהימין לְמָנָֽהלְמָנָהלמנה׃׃׃ 7:34 כִּי֩כִּיכי אֶתאֶתאת־־־חֲזֵ֨החֲזֵהחזה הַתְּנוּפָ֜ההַתְּנוּפָההתנופה וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ שׁ֣וֹקשׁוֹקשוק הַתְּרוּמָ֗ההַתְּרוּמָההתרומה לָקַ֙חְתִּי֙לָקַחְתִּילקחתי מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִזִּבְחֵ֖ימִזִּבְחֵימזבחי שַׁלְמֵיהֶ֑םשַׁלְמֵיהֶםשלמיהם וָאֶתֵּ֣ןוָאֶתֵּןואתן אֹ֠תָםאֹתָםאתם לְאַהֲרֹ֨ןלְאַהֲרֹןלאהרן הַכֹּהֵ֤ןהַכֹּהֵןהכהן וּלְבָנָיו֙וּלְבָנָיוולבניו לְחָקלְחָקלחק־־־עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם מֵאֵ֖תמֵאֵתמאת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 7:35 זֹ֣אתזֹאתזאת מִשְׁחַ֤תמִשְׁחַתמשחת אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן וּמִשְׁחַ֣תוּמִשְׁחַתומשחת בָּנָ֔יובָּנָיובניו מֵאִשֵּׁ֖ימֵאִשֵּׁימאשי יְהוָ֑היְהוָהיהוה בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום הִקְרִ֣יבהִקְרִיבהקריב אֹתָ֔םאֹתָםאתם לְכַהֵ֖ןלְכַהֵןלכהן לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 7:36 אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר צִוָּ֨הצִוָּהצוה יְהוָ֜היְהוָהיהוה לָתֵ֣תלָתֵתלתת לָהֶ֗םלָהֶםלהם בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום מָשְׁח֣וֹמָשְׁחוֹמשחו אֹתָ֔םאֹתָםאתם מֵאֵ֖תמֵאֵתמאת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל חֻקַּ֥תחֻקַּתחקת עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם לְדֹרֹתָֽםלְדֹרֹתָםלדרתם׃׃׃ 7:37 זֹ֣אתזֹאתזאת הַתּוֹרָ֗ההַתּוֹרָההתורה לָֽעֹלָה֙לָעֹלָהלעלה לַמִּנְחָ֔הלַמִּנְחָהלמנחה וְלַֽחַטָּ֖אתוְלַחַטָּאתולחטאת וְלָאָשָׁ֑םוְלָאָשָׁםולאשם וְלַ֨מִּלּוּאִ֔יםוְלַמִּלּוּאִיםולמלואים וּלְזֶ֖בַחוּלְזֶבַחולזבח הַשְּׁלָמִֽיםהַשְּׁלָמִיםהשלמים׃׃׃ 7:38 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֧הצִוָּהצוה יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה בְּהַ֣רבְּהַרבהר סִינָ֑יסִינָיסיני בְּי֨וֹםבְּיוֹםביום צַוֺּת֜וֹצַוֺּתוֹצותו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל לְהַקְרִ֧יבלְהַקְרִיבלהקריב אֶתאֶתאת־־־קָרְבְּנֵיהֶ֛םקָרְבְּנֵיהֶםקרבניהם לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה בְּמִדְבַּ֥רבְּמִדְבַּרבמדבר סִינָֽיסִינָיסיני׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain