Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 23

23:1 כִּֽיכִּיכי־־־תֵ֭שֵׁבתֵשֵׁבתשב לִלְח֣וֹםלִלְחוֹםללחום אֶתאֶתאת־־־מוֹשֵׁ֑למוֹשֵׁלמושל בִּ֥יןבִּיןבין תָּ֝בִ֗יןתָּבִיןתבין אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְפָנֶֽיךָלְפָנֶיךָלפניך׃׃׃ 23:2 וְשַׂמְתָּ֣וְשַׂמְתָּושמת שַׂכִּ֣יןשַׂכִּיןשכין בְּלֹעֶ֑ךָבְּלֹעֶךָבלעך אִםאִםאם־־־בַּ֖עַלבַּעַלבעל נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 23:3 אַלאַלאל־־־תִּ֭תְאָותִּתְאָותתאו לְמַטְעַמּוֹתָ֑יולְמַטְעַמּוֹתָיולמטעמותיו וְ֝ה֗וּאוְהוּאוהוא לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם כְּזָבִֽיםכְּזָבִיםכזבים׃׃׃ 23:4 אַלאַלאל־־־תִּיגַ֥עתִּיגַעתיגע לְֽהַעֲשִׁ֑ירלְהַעֲשִׁירלהעשיר מִֽבִּינָתְךָ֥מִבִּינָתְךָמבינתך חֲדָֽלחֲדָלחדל׃׃׃ 23:5 [הֲתָעוּף כ][הֲתָעוּף כ][התעוף כ] (הֲתָ֤עִיף ק)(הֲתָעִיף ק)(התעיף ק) עֵינֶ֥יךָעֵינֶיךָעיניך בּ֗וֹבּוֹבו וְֽאֵ֫ינֶ֥נּוּוְאֵינֶנּוּואיננו כִּ֤יכִּיכי עָשֹׂ֣העָשֹׂהעשה יַעֲשֶׂהיַעֲשֶׂהיעשה־־־לּ֣וֹלּוֹלו כְנָפַ֑יִםכְנָפַיִםכנפים כְּ֝נֶ֗שֶׁרכְּנֶשֶׁרכנשר [וְעָיֵף כ][וְעָיֵף כ][ועיף כ] (יָע֥וּף ק)(יָעוּף ק)(יעוף ק) הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ פפפ
23:6 אַלאַלאל־־־תִּלְחַ֗םתִּלְחַםתלחם אֶתאֶתאת־־־לֶ֭חֶםלֶחֶםלחם רַ֣ערַערע עָ֑יִןעָיִןעין וְאַלוְאַלואל־־־[תִּתְאָו כ][תִּתְאָו כ][תתאו כ] (תִּ֝תְאָ֗יו ק)(תִּתְאָיו ק)(תתאיו ק) לְמַטְעַמֹּתָֽיולְמַטְעַמֹּתָיולמטעמתיו׃׃׃ 23:7 כִּ֤יכִּיכי ׀׀׀ כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־שָׁעַ֥רשָׁעַרשער בְּנַפְשׁ֗וֹבְּנַפְשׁוֹבנפשו כֶּ֫ןכֶּןכן־־־ה֥וּאהוּאהוא אֱכֹ֣לאֱכֹלאכל וּ֭שְׁתֵהוּשְׁתֵהושתה יֹ֣אמַריֹאמַריאמר לָ֑ךְלָךְלך וְ֝לִבּ֗וֹוְלִבּוֹולבו בַּלבַּלבל־־־עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 23:8 פִּֽתְּךָפִּתְּךָפתך־־־אָכַ֥לְתָּאָכַלְתָּאכלת תְקִיאֶ֑נָּהתְקִיאֶנָּהתקיאנה וְ֝שִׁחַ֗תָּוְשִׁחַתָּושחת דְּבָרֶ֥יךָדְּבָרֶיךָדבריך הַנְּעִימִֽיםהַנְּעִימִיםהנעימים׃׃׃ 23:9 בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני כְ֭סִילכְסִילכסיל אַלאַלאל־־־תְּדַבֵּ֑רתְּדַבֵּרתדבר כִּֽיכִּיכי־־־יָ֝ב֗וּזיָבוּזיבוז לְשֵׂ֣כֶללְשֵׂכֶללשכל מִלֶּֽיךָמִלֶּיךָמליך׃׃׃ 23:10 אַלאַלאל־־־תַּ֭סֵּגתַּסֵּגתסג גְּב֣וּלגְּבוּלגבול עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וּבִשְׂדֵ֥יוּבִשְׂדֵיובשדי יְ֝תוֹמִ֗יםיְתוֹמִיםיתומים אַלאַלאל־־־תָּבֹֽאתָּבֹאתבא׃׃׃ 23:11 כִּֽיכִּיכי־־־גֹאֲלָ֥םגֹאֲלָםגאלם חָזָ֑קחָזָקחזק הֽוּאהוּאהוא־־־יָרִ֖יביָרִיביריב אֶתאֶתאת־־־רִיבָ֣םרִיבָםריבם אִתָּֽךְאִתָּךְאתך׃׃׃ 23:12 הָבִ֣יאָההָבִיאָההביאה לַמּוּסָ֣רלַמּוּסָרלמוסר לִבֶּ֑ךָלִבֶּךָלבך וְ֝אָזְנֶ֗ךָוְאָזְנֶךָואזנך לְאִמְרֵילְאִמְרֵילאמרי־־־דָֽעַתדָעַתדעת׃׃׃ 23:13 אַלאַלאל־־־תִּמְנַ֣עתִּמְנַעתמנע מִנַּ֣עַרמִנַּעַרמנער מוּסָ֑רמוּסָרמוסר כִּֽיכִּיכי־־־תַכֶּ֥נּוּתַכֶּנּוּתכנו בַ֝שֵּׁ֗בֶטבַשֵּׁבֶטבשבט לֹ֣אלֹאלא יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ 23:14 אַ֭תָּהאַתָּהאתה בַּשֵּׁ֣בֶטבַּשֵּׁבֶטבשבט תַּכֶּ֑נּוּתַּכֶּנּוּתכנו וְ֝נַפְשׁ֗וֹוְנַפְשׁוֹונפשו מִשְּׁא֥וֹלמִשְּׁאוֹלמשאול תַּצִּֽילתַּצִּילתציל׃׃׃ 23:15 בְּ֭נִיבְּנִיבני אִםאִםאם־־־חָכַ֣םחָכַםחכם לִבֶּ֑ךָלִבֶּךָלבך יִשְׂמַ֖חיִשְׂמַחישמח לִבִּ֣ילִבִּילבי גַםגַםגם־־־אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 23:16 וְתַעְלֹ֥זְנָהוְתַעְלֹזְנָהותעלזנה כִלְיוֹתָ֑יכִלְיוֹתָיכליותי בְּדַבֵּ֥רבְּדַבֵּרבדבר שְׂ֝פָתֶ֗יךָשְׂפָתֶיךָשפתיך מֵישָׁרִֽיםמֵישָׁרִיםמישרים׃׃׃ 23:17 אַלאַלאל־־־יְקַנֵּ֣איְקַנֵּאיקנא לִ֭בְּךָלִבְּךָלבך בַּֽחַטָּאִ֑יםבַּחַטָּאִיםבחטאים כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־בְּיִרְאַתבְּיִרְאַתביראת־־־יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 23:18 כִּ֭יכִּיכי אִםאִםאם־־־יֵ֣שׁיֵשׁיש אַחֲרִ֑יתאַחֲרִיתאחרית וְ֝תִקְוָתְךָ֗וְתִקְוָתְךָותקותך לֹ֣אלֹאלא תִכָּרֵֽתתִכָּרֵתתכרת׃׃׃ 23:19 שְׁמַעשְׁמַעשמע־־־אַתָּ֣האַתָּהאתה בְנִ֣יבְנִיבני וַחֲכָ֑םוַחֲכָםוחכם וְאַשֵּׁ֖רוְאַשֵּׁרואשר בַּדֶּ֣רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך לִבֶּֽךָלִבֶּךָלבך׃׃׃ 23:20 אַלאַלאל־־־תְּהִ֥יתְּהִיתהי בְסֹֽבְאֵיבְסֹבְאֵיבסבאי־־־יָ֑יִןיָיִןיין בְּזֹלֲלֵ֖יבְּזֹלֲלֵיבזללי בָשָׂ֣רבָשָׂרבשר לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 23:21 כִּיכִּיכי־־־סֹבֵ֣אסֹבֵאסבא וְ֭זוֹלֵלוְזוֹלֵלוזולל יִוָּרֵ֑שׁיִוָּרֵשׁיורש וּ֝קְרָעִ֗יםוּקְרָעִיםוקרעים תַּלְבִּ֥ישׁתַּלְבִּישׁתלביש נוּמָֽהנוּמָהנומה׃׃׃ 23:22 שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע לְ֭אָבִיךָלְאָבִיךָלאביך זֶ֣הזֶהזה יְלָדֶ֑ךָיְלָדֶךָילדך וְאַלוְאַלואל־־־תָּ֝ב֗וּזתָּבוּזתבוז כִּֽיכִּיכי־־־זָקְנָ֥הזָקְנָהזקנה אִמֶּֽךָאִמֶּךָאמך׃׃׃ 23:23 אֱמֶ֣תאֱמֶתאמת קְ֭נֵהקְנֵהקנה וְאַלוְאַלואל־־־תִּמְכֹּ֑רתִּמְכֹּרתמכר חָכְמָ֖החָכְמָהחכמה וּמוּסָ֣רוּמוּסָרומוסר וּבִינָֽהוּבִינָהובינה׃׃׃ 23:24 [גֹּול כ][גֹּול כ][גול כ] (גִּ֣יל ק)(גִּיל ק)(גיל ק) [יָגֹול כ][יָגֹול כ][יגול כ] (יָ֭גִיל ק)(יָגִיל ק)(יגיל ק) אֲבִ֣יאֲבִיאבי צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק [יֹולֵד כ][יֹולֵד כ][יולד כ] (וְיוֹלֵ֥ד ק)(וְיוֹלֵד ק)(ויולד ק) חָ֝כָ֗םחָכָםחכם [וְיִשְׂמַח כ][וְיִשְׂמַח כ][וישמח כ] (יִשְׂמַח ק)(יִשְׂמַח ק)(ישמח ק) בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 23:25 יִֽשְׂמַחיִשְׂמַחישמח־־־אָבִ֥יךָאָבִיךָאביך וְאִמֶּ֑ךָוְאִמֶּךָואמך וְ֝תָגֵ֗לוְתָגֵלותגל יֽוֹלַדְתֶּֽךָיוֹלַדְתֶּךָיולדתך׃׃׃ 23:26 תְּנָֽהתְּנָהתנה־־־בְנִ֣יבְנִיבני לִבְּךָ֣לִבְּךָלבך לִ֑ילִילי וְ֝עֵינֶ֗יךָוְעֵינֶיךָועיניך דְּרָכַ֥ידְּרָכַידרכי [תִּרְצֶנָה כ][תִּרְצֶנָה כ][תרצנה כ] (תִּצֹּֽרְנָה ק)(תִּצֹּרְנָה ק)(תצרנה ק)׃׃׃ 23:27 כִּֽיכִּיכי־־־שׁוּחָ֣השׁוּחָהשוחה עֲמֻקָּ֣העֲמֻקָּהעמקה זוֹנָ֑הזוֹנָהזונה וּבְאֵ֥רוּבְאֵרובאר צָ֝רָ֗הצָרָהצרה נָכְרִיָּֽהנָכְרִיָּהנכריה׃׃׃ 23:28 אַףאַףאף־־־הִ֭יאהִיאהיא כְּחֶ֣תֶףכְּחֶתֶףכחתף תֶּֽאֱרֹ֑בתֶּאֱרֹבתארב וּ֝בוֹגְדִ֗יםוּבוֹגְדִיםובוגדים בְּאָדָ֥םבְּאָדָםבאדם תּוֹסִֽףתּוֹסִףתוסף׃׃׃ 23:29 לְמִ֨ילְמִילמי א֥וֹיאוֹיאוי לְמִ֪ילְמִילמי אֲב֡וֹיאֲבוֹיאבוי לְמִ֤ילְמִילמי [מְדֹונִים כ][מְדֹונִים כ][מדונים כ] (מִדְיָנִ֨ים ק)(מִדְיָנִים ק)(מדינים ק) ׀׀׀ לְמִ֥ילְמִילמי שִׂ֗יחַשִׂיחַשיח לְ֭מִילְמִילמי פְּצָעִ֣יםפְּצָעִיםפצעים חִנָּ֑םחִנָּםחנם לְ֝מִ֗ילְמִילמי חַכְלִל֥וּתחַכְלִלוּתחכללות עֵינָֽיִםעֵינָיִםעינים׃׃׃ 23:30 לַֽמְאַחֲרִ֥יםלַמְאַחֲרִיםלמאחרים עַלעַלעל־־־הַיָּ֑יִןהַיָּיִןהיין לַ֝בָּאִ֗יםלַבָּאִיםלבאים לַחְקֹ֥רלַחְקֹרלחקר מִמְסָֽךְמִמְסָךְממסך׃׃׃ 23:31 אַלאַלאל־־־תֵּ֥רֶאתֵּרֶאתרא יַיִן֮יַיִןיין כִּ֪יכִּיכי יִתְאַ֫דָּ֥םיִתְאַדָּםיתאדם כִּֽיכִּיכי־־־יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן [בַּכִּיס כ][בַּכִּיס כ][בכיס כ] (בַּכּ֣וֹס ק)(בַּכּוֹס ק)(בכוס ק) עֵינ֑וֹעֵינוֹעינו יִ֝תְהַלֵּ֗ךְיִתְהַלֵּךְיתהלך בְּמֵישָׁרִֽיםבְּמֵישָׁרִיםבמישרים׃׃׃ 23:32 אַ֭חֲרִיתוֹאַחֲרִיתוֹאחריתו כְּנָחָ֣שׁכְּנָחָשׁכנחש יִשָּׁ֑ךְיִשָּׁךְישך וּֽכְצִפְעֹנִ֥יוּכְצִפְעֹנִיוכצפעני יַפְרִֽשׁיַפְרִשׁיפרש׃׃׃ 23:33 עֵ֭ינֶיךָעֵינֶיךָעיניך יִרְא֣וּיִרְאוּיראו זָר֑וֹתזָרוֹתזרות וְ֝לִבְּךָ֗וְלִבְּךָולבך יְדַבֵּ֥ריְדַבֵּרידבר תַּהְפֻּכֽוֹתתַּהְפֻּכוֹתתהפכות׃׃׃ 23:34 וְ֭הָיִיתָוְהָיִיתָוהיית כְּשֹׁכֵ֣בכְּשֹׁכֵבכשכב בְּלֶבבְּלֶבבלב־־־יָ֑םיָםים וּ֝כְשֹׁכֵ֗בוּכְשֹׁכֵבוכשכב בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש חִבֵּֽלחִבֵּלחבל׃׃׃ 23:35 הִכּ֥וּנִיהִכּוּנִיהכוני בַלבַלבל־־־חָלִיתִי֮חָלִיתִיחליתי הֲלָמ֗וּנִיהֲלָמוּנִיהלמוני בַּלבַּלבל־־־יָ֫דָ֥עְתִּייָדָעְתִּיידעתי מָתַ֥ימָתַימתי אָקִ֑יץאָקִיץאקיץ א֝וֹסִ֗יףאוֹסִיףאוסיף אֲבַקְשֶׁ֥נּוּאֲבַקְשֶׁנּוּאבקשנו עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain