Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 6

6:1 בְּ֭נִיבְּנִיבני אִםאִםאם־־־עָרַ֣בְתָּעָרַבְתָּערבת לְרֵעֶ֑ךָלְרֵעֶךָלרעך תָּקַ֖עְתָּתָּקַעְתָּתקעת לַזָּ֣רלַזָּרלזר כַּפֶּֽיךָכַּפֶּיךָכפיך׃׃׃ 6:2 נוֹקַ֥שְׁתָּנוֹקַשְׁתָּנוקשת בְאִמְרֵיבְאִמְרֵיבאמרי־־־פִ֑יךָפִיךָפיך נִ֝לְכַּ֗דְתָּנִלְכַּדְתָּנלכדת בְּאִמְרֵיבְּאִמְרֵיבאמרי־־־פִֽיךָפִיךָפיך׃׃׃ 6:3 עֲשֵׂ֨העֲשֵׂהעשה זֹ֥אתזֹאתזאת אֵפ֪וֹאאֵפוֹאאפוא ׀׀׀ בְּנִ֡יבְּנִיבני וְֽהִנָּצֵ֗לוְהִנָּצֵלוהנצל כִּ֘יכִּיכי בָ֤אתָבָאתָבאת בְכַףבְכַףבכף־־־רֵעֶ֑ךָרֵעֶךָרעך לֵ֥ךְלֵךְלך הִ֝תְרַפֵּ֗סהִתְרַפֵּסהתרפס וּרְהַ֥בוּרְהַבורהב רֵעֶֽיךָרֵעֶיךָרעיך׃׃׃ 6:4 אַלאַלאל־־־תִּתֵּ֣ןתִּתֵּןתתן שֵׁנָ֣השֵׁנָהשנה לְעֵינֶ֑יךָלְעֵינֶיךָלעיניך וּ֝תְנוּמָ֗הוּתְנוּמָהותנומה לְעַפְעַפֶּֽיךָלְעַפְעַפֶּיךָלעפעפיך׃׃׃ 6:5 הִ֭נָּצֵלהִנָּצֵלהנצל כִּצְבִ֣יכִּצְבִיכצבי מִיָּ֑דמִיָּדמיד וּ֝כְצִפּ֗וֹרוּכְצִפּוֹרוכצפור מִיַּ֥דמִיַּדמיד יָקֽוּשׁיָקוּשׁיקוש׃׃׃ פפפ
6:6 לֵֽךְלֵךְלך־־־אֶלאֶלאל־־־נְמָלָ֥הנְמָלָהנמלה עָצֵ֑לעָצֵלעצל רְאֵ֖הרְאֵהראה דְרָכֶ֣יהָדְרָכֶיהָדרכיה וַחֲכָֽםוַחֲכָםוחכם׃׃׃ 6:7 אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר אֵֽיןאֵיןאין־־־לָ֥הּלָהּלה קָצִ֗יןקָצִיןקצין שֹׁטֵ֥רשֹׁטֵרשטר וּמֹשֵֽׁלוּמֹשֵׁלומשל׃׃׃ 6:8 תָּכִ֣יןתָּכִיןתכין בַּקַּ֣יִץבַּקַּיִץבקיץ לַחְמָ֑הּלַחְמָהּלחמה אָגְרָ֥האָגְרָהאגרה בַ֝קָּצִ֗ירבַקָּצִירבקציר מַאֲכָלָֽהּמַאֲכָלָהּמאכלה׃׃׃ 6:9 עַדעַדעד־־־מָתַ֖ימָתַימתי עָצֵ֥לעָצֵלעצל ׀׀׀ תִּשְׁכָּ֑בתִּשְׁכָּבתשכב מָ֝תַ֗ימָתַימתי תָּק֥וּםתָּקוּםתקום מִשְּׁנָתֶֽךָמִשְּׁנָתֶךָמשנתך׃׃׃ 6:10 מְעַ֣טמְעַטמעט שֵׁ֭נוֹתשֵׁנוֹתשנות מְעַ֣טמְעַטמעט תְּנוּמ֑וֹתתְּנוּמוֹתתנומות מְעַ֓טמְעַטמעט ׀׀׀ חִבֻּ֖קחִבֻּקחבק יָדַ֣יִםיָדַיִםידים לִשְׁכָּֽבלִשְׁכָּבלשכב׃׃׃ 6:11 וּבָֽאוּבָאובא־־־כִמְהַלֵּ֥ךְכִמְהַלֵּךְכמהלך רֵאשֶׁ֑ךָרֵאשֶׁךָראשך וּ֝מַחְסֹֽרְךָ֗וּמַחְסֹרְךָומחסרך כְּאִ֣ישׁכְּאִישׁכאיש מָגֵֽןמָגֵןמגן׃׃׃ פפפ
6:20 נְצֹ֣רנְצֹרנצר בְּ֭נִיבְּנִיבני מִצְוַ֣תמִצְוַתמצות אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך וְאַלוְאַלואל־־־תִּ֝טֹּ֗שׁתִּטֹּשׁתטש תּוֹרַ֥תתּוֹרַתתורת אִמֶּֽךָאִמֶּךָאמך׃׃׃ 6:21 קָשְׁרֵ֣םקָשְׁרֵםקשרם עַלעַלעל־־־לִבְּךָ֣לִבְּךָלבך תָמִ֑ידתָמִידתמיד עָ֝נְדֵ֗םעָנְדֵםענדם עַלעַלעל־־־גַּרְגְּרֹתֶֽךָגַּרְגְּרֹתֶךָגרגרתך׃׃׃ 6:22 בְּהִתְהַלֶּכְךָ֨בְּהִתְהַלֶּכְךָבהתהלכך ׀׀׀ תַּנְחֶ֬התַּנְחֶהתנחה אֹתָ֗ךְאֹתָךְאתך בְּֽ֭שָׁכְבְּךָבְּשָׁכְבְּךָבשכבך תִּשְׁמֹ֣רתִּשְׁמֹרתשמר עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך וַ֝הֲקִיצ֗וֹתָוַהֲקִיצוֹתָוהקיצות הִ֣יאהִיאהיא תְשִׂיחֶֽךָתְשִׂיחֶךָתשיחך׃׃׃ 6:23 כִּ֤יכִּיכי נֵ֣רנֵרנר מִ֭צְוָהמִצְוָהמצוה וְת֣וֹרָהוְתוֹרָהותורה א֑וֹראוֹראור וְדֶ֥רֶךְוְדֶרֶךְודרך חַ֝יִּ֗יםחַיִּיםחיים תּוֹכְח֥וֹתתּוֹכְחוֹתתוכחות מוּסָֽרמוּסָרמוסר׃׃׃ 6:24 לִ֭שְׁמָרְךָלִשְׁמָרְךָלשמרך מֵאֵ֣שֶׁתמֵאֵשֶׁתמאשת רָ֑ערָערע מֵֽ֝חֶלְקַ֗תמֵחֶלְקַתמחלקת לָשׁ֥וֹןלָשׁוֹןלשון נָכְרִיָּֽהנָכְרִיָּהנכריה׃׃׃ 6:25 אַלאַלאל־־־תַּחְמֹ֣דתַּחְמֹדתחמד יָ֭פְיָהּיָפְיָהּיפיה בִּלְבָבֶ֑ךָבִּלְבָבֶךָבלבבך וְאַלוְאַלואל־־־תִּ֝קָּֽחֲךָ֗תִּקָּחֲךָתקחך בְּעַפְעַפֶּֽיהָבְּעַפְעַפֶּיהָבעפעפיה׃׃׃ 6:26 כִּ֤יכִּיכי בְעַדבְעַדבעד־־־אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה זוֹנָ֗הזוֹנָהזונה עַֽדעַדעד־־־כִּכַּ֫רכִּכַּרככר לָ֥חֶםלָחֶםלחם וְאֵ֥שֶׁתוְאֵשֶׁתואשת אִ֑ישׁאִישׁאיש נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש יְקָרָ֣היְקָרָהיקרה תָצֽוּדתָצוּדתצוד׃׃׃ פפפ
6:27 הֲיַחְתֶּ֤ההֲיַחְתֶּההיחתה אִ֓ישׁאִישׁאיש אֵ֬שׁאֵשׁאש בְּחֵיק֑וֹבְּחֵיקוֹבחיקו וּ֝בְגָדָ֗יווּבְגָדָיוובגדיו לֹ֣אלֹאלא תִשָּׂרַֽפְנָהתִשָּׂרַפְנָהתשרפנה׃׃׃ 6:28 אִםאִםאם־־־יְהַלֵּ֣ךְיְהַלֵּךְיהלך אִ֭ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־הַגֶּחָלִ֑יםהַגֶּחָלִיםהגחלים וְ֝רַגְלָ֗יווְרַגְלָיוורגליו לֹ֣אלֹאלא תִכָּוֶֽינָהתִכָּוֶינָהתכוינה׃׃׃ 6:29 כֵּ֗ןכֵּןכן הַ֭בָּאהַבָּאהבא אֶלאֶלאל־־־אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו לֹ֥אלֹאלא יִ֝נָּקֶ֗היִנָּקֶהינקה כָּֽלכָּלכל־־־הַנֹּגֵ֥עַהַנֹּגֵעַהנגע בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 6:30 לֹאלֹאלא־־־יָב֣וּזוּיָבוּזוּיבוזו לַ֭גַּנָּבלַגַּנָּבלגנב כִּ֣יכִּיכי יִגְנ֑וֹביִגְנוֹביגנוב לְמַלֵּ֥אלְמַלֵּאלמלא נַ֝פְשׁ֗וֹנַפְשׁוֹנפשו כִּ֣יכִּיכי יִרְעָֽביִרְעָבירעב׃׃׃ 6:31 וְ֭נִמְצָאוְנִמְצָאונמצא יְשַׁלֵּ֣םיְשַׁלֵּםישלם שִׁבְעָתָ֑יִםשִׁבְעָתָיִםשבעתים אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־ה֖וֹןהוֹןהון בֵּית֣וֹבֵּיתוֹביתו יִתֵּֽןיִתֵּןיתן׃׃׃ 6:32 נֹאֵ֣ףנֹאֵףנאף אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה חֲסַרחֲסַרחסר־־־לֵ֑בלֵבלב מַֽשְׁחִ֥יתמַשְׁחִיתמשחית נַ֝פְשׁ֗וֹנַפְשׁוֹנפשו ה֣וּאהוּאהוא יַעֲשֶֽׂנָּהיַעֲשֶׂנָּהיעשנה׃׃׃ 6:33 נֶֽגַענֶגַענגע־־־וְקָל֥וֹןוְקָלוֹןוקלון יִמְצָ֑איִמְצָאימצא וְ֝חֶרְפָּת֗וֹוְחֶרְפָּתוֹוחרפתו לֹ֣אלֹאלא תִמָּחֶֽהתִמָּחֶהתמחה׃׃׃ 6:34 כִּֽיכִּיכי־־־קִנְאָ֥הקִנְאָהקנאה חֲמַתחֲמַתחמת־־־גָּ֑בֶרגָּבֶרגבר וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַ֝חְמ֗וֹליַחְמוֹליחמול בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום נָקָֽםנָקָםנקם׃׃׃ 6:35 לֹאלֹאלא־־־יִ֭שָּׂאיִשָּׂאישא פְּנֵ֣יפְּנֵיפני כָלכָלכל־־־כֹּ֑פֶרכֹּפֶרכפר וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֹ֝אבֶ֗היֹאבֶהיאבה כִּ֣יכִּיכי תַרְבֶּהתַרְבֶּהתרבה־־־שֹֽׁחַדשֹׁחַדשחד׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain