Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 28

28:1 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־שָׁמ֤וֹעַשָׁמוֹעַשמוע תִּשְׁמַע֙תִּשְׁמַעתשמע בְּקוֹל֙בְּקוֹלבקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לִשְׁמֹ֤רלִשְׁמֹרלשמר לַעֲשׂוֹת֙לַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מִצְוֺתָ֔יומִצְוֺתָיומצותיו אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֖מְצַוְּךָמצוך הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וּנְתָ֨נְךָ֜וּנְתָנְךָונתנך יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך עֶלְי֔וֹןעֶלְיוֹןעליון עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־גּוֹיֵ֥יגּוֹיֵיגויי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 28:2 וּבָ֧אוּוּבָאוּובאו עָלֶ֛יךָעָלֶיךָעליך כָּלכָּלכל־־־הַבְּרָכ֥וֹתהַבְּרָכוֹתהברכות הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה וְהִשִּׂיגֻ֑ךָוְהִשִּׂיגֻךָוהשיגך כִּ֣יכִּיכי תִשְׁמַ֔עתִשְׁמַעתשמע בְּק֖וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 28:3 בָּר֥וּךְבָּרוּךְברוך אַתָּ֖האַתָּהאתה בָּעִ֑ירבָּעִירבעיר וּבָר֥וּךְוּבָרוּךְוברוך אַתָּ֖האַתָּהאתה בַּשָּׂדֶֽהבַּשָּׂדֶהבשדה׃׃׃ 28:4 בָּר֧וּךְבָּרוּךְברוך פְּרִֽיפְּרִיפרי־־־בִטְנְךָ֛בִטְנְךָבטנך וּפְרִ֥יוּפְרִיופרי אַדְמָתְךָ֖אַדְמָתְךָאדמתך וּפְרִ֣יוּפְרִיופרי בְהֶמְתֶּ֑ךָבְהֶמְתֶּךָבהמתך שְׁגַ֥רשְׁגַרשגר אֲלָפֶ֖יךָאֲלָפֶיךָאלפיך וְעַשְׁתְּר֥וֹתוְעַשְׁתְּרוֹתועשתרות צֹאנֶֽךָצֹאנֶךָצאנך׃׃׃ 28:5 בָּר֥וּךְבָּרוּךְברוך טַנְאֲךָ֖טַנְאֲךָטנאך וּמִשְׁאַרְתֶּֽךָוּמִשְׁאַרְתֶּךָומשארתך׃׃׃ 28:6 בָּר֥וּךְבָּרוּךְברוך אַתָּ֖האַתָּהאתה בְּבֹאֶ֑ךָבְּבֹאֶךָבבאך וּבָר֥וּךְוּבָרוּךְוברוך אַתָּ֖האַתָּהאתה בְּצֵאתֶֽךָבְּצֵאתֶךָבצאתך׃׃׃ 28:7 יִתֵּ֨ןיִתֵּןיתן יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־אֹיְבֶ֙יךָ֙אֹיְבֶיךָאיביך הַקָּמִ֣יםהַקָּמִיםהקמים עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך נִגָּפִ֖יםנִגָּפִיםנגפים לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך בְּדֶ֤רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך אֶחָד֙אֶחָדאחד יֵצְא֣וּיֵצְאוּיצאו אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וּבְשִׁבְעָ֥הוּבְשִׁבְעָהובשבעה דְרָכִ֖יםדְרָכִיםדרכים יָנ֥וּסוּיָנוּסוּינוסו לְפָנֶֽיךָלְפָנֶיךָלפניך׃׃׃ 28:8 יְצַ֨ויְצַויצו יְהוָ֤היְהוָהיהוה אִתְּךָ֙אִתְּךָאתך אֶתאֶתאת־־־הַבְּרָכָ֔ההַבְּרָכָההברכה בַּאֲסָמֶ֕יךָבַּאֲסָמֶיךָבאסמיך וּבְכֹ֖לוּבְכֹלובכל מִשְׁלַ֣חמִשְׁלַחמשלח יָדֶ֑ךָיָדֶךָידך וּבֵ֣רַכְךָ֔וּבֵרַכְךָוברכך בָּאָ֕רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 28:9 יְקִֽימְךָ֨יְקִימְךָיקימך יְהוָ֥היְהוָהיהוה לוֹ֙לוֹלו לְעַ֣םלְעַםלעם קָד֔וֹשׁקָדוֹשׁקדוש כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר נִֽשְׁבַּֽענִשְׁבַּענשבע־־־לָ֑ךְלָךְלך כִּ֣יכִּיכי תִשְׁמֹ֗רתִשְׁמֹרתשמר אֶתאֶתאת־־־מִצְוֺת֙מִצְוֺתמצות יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְהָלַכְתָּ֖וְהָלַכְתָּוהלכת בִּדְרָכָֽיובִּדְרָכָיובדרכיו׃׃׃ 28:10 וְרָאוּ֙וְרָאוּוראו כָּלכָּלכל־־־עַמֵּ֣יעַמֵּיעמי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֛יכִּיכי שֵׁ֥םשֵׁםשם יְהוָ֖היְהוָהיהוה נִקְרָ֣אנִקְרָאנקרא עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך וְיָֽרְא֖וּוְיָרְאוּויראו מִמֶּֽךָּמִמֶּךָּממך׃׃׃ 28:11 וְהוֹתִֽרְךָ֤וְהוֹתִרְךָוהותרך יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְטוֹבָ֔הלְטוֹבָהלטובה בִּפְרִ֧יבִּפְרִיבפרי בִטְנְךָ֛בִטְנְךָבטנך וּבִפְרִ֥יוּבִפְרִיובפרי בְהַמְתְּךָ֖בְהַמְתְּךָבהמתך וּבִפְרִ֣יוּבִפְרִיובפרי אַדְמָתֶ֑ךָאַדְמָתֶךָאדמתך עַ֚לעַלעל הָאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֧ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֛היְהוָהיהוה לַאֲבֹתֶ֖יךָלַאֲבֹתֶיךָלאבתיך לָ֥תֶתלָתֶתלתת לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 28:12 יִפְתַּ֣חיִפְתַּחיפתח יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ לְ֠ךָלְךָלך אֶתאֶתאת־־־אוֹצָר֨וֹאוֹצָרוֹאוצרו הַטּ֜וֹבהַטּוֹבהטוב אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמַ֗יִםהַשָּׁמַיִםהשמים לָתֵ֤תלָתֵתלתת מְטַֽרמְטַרמטר־־־אַרְצְךָ֙אַרְצְךָארצך בְּעִתּ֔וֹבְּעִתּוֹבעתו וּלְבָרֵ֕ךְוּלְבָרֵךְולברך אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה יָדֶ֑ךָיָדֶךָידך וְהִלְוִ֙יתָ֙וְהִלְוִיתָוהלוית גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה לֹ֥אלֹאלא תִלְוֶֽהתִלְוֶהתלוה׃׃׃ 28:13 וּנְתָֽנְךָ֨וּנְתָנְךָונתנך יְהוָ֤היְהוָהיהוה לְרֹאשׁ֙לְרֹאשׁלראש וְלֹ֣אוְלֹאולא לְזָנָ֔בלְזָנָבלזנב וְהָיִ֙יתָ֙וְהָיִיתָוהיית רַ֣קרַקרק לְמַ֔עְלָהלְמַעְלָהלמעלה וְלֹ֥אוְלֹאולא תִהְיֶ֖התִהְיֶהתהיה לְמָ֑טָּהלְמָטָּהלמטה כִּֽיכִּיכי־־־תִשְׁמַ֞עתִשְׁמַעתשמע אֶלאֶלאל־־־מִצְוֺ֣תמִצְוֺתמצות ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֧יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֛מְצַוְּךָמצוך הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום לִשְׁמֹ֥רלִשְׁמֹרלשמר וְלַעֲשֽׂוֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות׃׃׃ 28:14 וְלֹ֣אוְלֹאולא תָס֗וּרתָסוּרתסור מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַדְּבָרִים֙הַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי מְצַוֶּ֥המְצַוֶּהמצוה אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום יָמִ֣יןיָמִיןימין וּשְׂמֹ֑אולוּשְׂמֹאולושמאול לָלֶ֗כֶתלָלֶכֶתללכת אַחֲרֵ֛יאַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֖יםאֲחֵרִיםאחרים לְעָבְדָֽםלְעָבְדָםלעבדם׃׃׃ ססס 28:15 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־לֹ֤אלֹאלא תִשְׁמַע֙תִשְׁמַעתשמע בְּקוֹל֙בְּקוֹלבקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לִשְׁמֹ֤רלִשְׁמֹרלשמר לַעֲשׂוֹת֙לַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מִצְוֺתָ֣יומִצְוֺתָיומצותיו וְחֻקֹּתָ֔יווְחֻקֹּתָיווחקתיו אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֖מְצַוְּךָמצוך הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וּבָ֧אוּוּבָאוּובאו עָלֶ֛יךָעָלֶיךָעליך כָּלכָּלכל־־־הַקְּלָל֥וֹתהַקְּלָלוֹתהקללות הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה וְהִשִּׂיגֽוּךָוְהִשִּׂיגוּךָוהשיגוך׃׃׃ 28:16 אָר֥וּראָרוּרארור אַתָּ֖האַתָּהאתה בָּעִ֑ירבָּעִירבעיר וְאָר֥וּרוְאָרוּרוארור אַתָּ֖האַתָּהאתה בַּשָּׂדֶֽהבַּשָּׂדֶהבשדה׃׃׃ 28:17 אָר֥וּראָרוּרארור טַנְאֲךָ֖טַנְאֲךָטנאך וּמִשְׁאַרְתֶּֽךָוּמִשְׁאַרְתֶּךָומשארתך׃׃׃ 28:18 אָר֥וּראָרוּרארור פְּרִֽיפְּרִיפרי־־־בִטְנְךָ֖בִטְנְךָבטנך וּפְרִ֣יוּפְרִיופרי אַדְמָתֶ֑ךָאַדְמָתֶךָאדמתך שְׁגַ֥רשְׁגַרשגר אֲלָפֶ֖יךָאֲלָפֶיךָאלפיך וְעַשְׁתְּר֥וֹתוְעַשְׁתְּרוֹתועשתרות צֹאנֶֽךָצֹאנֶךָצאנך׃׃׃ 28:19 אָר֥וּראָרוּרארור אַתָּ֖האַתָּהאתה בְּבֹאֶ֑ךָבְּבֹאֶךָבבאך וְאָר֥וּרוְאָרוּרוארור אַתָּ֖האַתָּהאתה בְּצֵאתֶֽךָבְּצֵאתֶךָבצאתך׃׃׃ 28:20 יְשַׁלַּ֣חיְשַׁלַּחישלח יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ בְּ֠ךָבְּךָבך אֶתאֶתאת־־־הַמְּאֵרָ֤ההַמְּאֵרָההמארה אֶתאֶתאת־־־הַמְּהוּמָה֙הַמְּהוּמָההמהומה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּגְעֶ֔רֶתהַמִּגְעֶרֶתהמגערת בְּכָלבְּכָלבכל־־־מִשְׁלַ֥חמִשְׁלַחמשלח יָדְךָ֖יָדְךָידך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תַּעֲשֶׂ֑התַּעֲשֶׂהתעשה עַ֣דעַדעד הִשָּֽׁמֶדְךָ֤הִשָּׁמֶדְךָהשמדך וְעַדוְעַדועד־־־אֲבָדְךָ֙אֲבָדְךָאבדך מַהֵ֔רמַהֵרמהר מִפְּנֵ֛ימִפְּנֵימפני רֹ֥עַרֹעַרע מַֽעֲלָלֶ֖יךָמַעֲלָלֶיךָמעלליך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עֲזַבְתָּֽנִיעֲזַבְתָּנִיעזבתני׃׃׃ 28:21 יַדְבֵּ֧קיַדְבֵּקידבק יְהוָ֛היְהוָהיהוה בְּךָ֖בְּךָבך אֶתאֶתאת־־־הַדָּ֑בֶרהַדָּבֶרהדבר עַ֚דעַדעד כַּלֹּת֣וֹכַּלֹּתוֹכלתו אֹֽתְךָ֔אֹתְךָאתך מֵעַל֙מֵעַלמעל הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה בָאבָאבא־־־שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ 28:22 יַכְּכָ֣היַכְּכָהיככה יְ֠הוָהיְהוָהיהוה בַּשַּׁחֶ֨פֶתבַּשַּׁחֶפֶתבשחפת וּבַקַּדַּ֜חַתוּבַקַּדַּחַתובקדחת וּבַדַּלֶּ֗קֶתוּבַדַּלֶּקֶתובדלקת וּבַֽחַרְחֻר֙וּבַחַרְחֻרובחרחר וּבַחֶ֔רֶבוּבַחֶרֶבובחרב וּבַשִּׁדָּפ֖וֹןוּבַשִּׁדָּפוֹןובשדפון וּבַיֵּרָק֑וֹןוּבַיֵּרָקוֹןובירקון וּרְדָפ֖וּךָוּרְדָפוּךָורדפוך עַ֥דעַדעד אָבְדֶֽךָאָבְדֶךָאבדך׃׃׃ 28:23 וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו שָׁמֶ֛יךָשָׁמֶיךָשמיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־רֹאשְׁךָ֖רֹאשְׁךָראשך נְחֹ֑שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וְהָאָ֥רֶץוְהָאָרֶץוהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תַּחְתֶּ֖יךָתַּחְתֶּיךָתחתיך בַּרְזֶֽלבַּרְזֶלברזל׃׃׃ 28:24 יִתֵּ֧ןיִתֵּןיתן יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מְטַ֥רמְטַרמטר אַרְצְךָ֖אַרְצְךָארצך אָבָ֣קאָבָקאבק וְעָפָ֑רוְעָפָרועפר מִןמִןמן־־־הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים יֵרֵ֣דיֵרֵדירד עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך עַ֖דעַדעד הִשָּׁמְדָֽךְהִשָּׁמְדָךְהשמדך׃׃׃ 28:25 יִתֶּנְךָ֨יִתֶּנְךָיתנך יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ נִגָּף֮נִגָּףנגף לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אֹיְבֶיךָ֒אֹיְבֶיךָאיביך בְּדֶ֤רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך אֶחָד֙אֶחָדאחד תֵּצֵ֣אתֵּצֵאתצא אֵלָ֔יואֵלָיואליו וּבְשִׁבְעָ֥הוּבְשִׁבְעָהובשבעה דְרָכִ֖יםדְרָכִיםדרכים תָּנ֣וּסתָּנוּסתנוס לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וְהָיִ֣יתָוְהָיִיתָוהיית לְזַעֲוָ֔הלְזַעֲוָהלזעוה לְכֹ֖ללְכֹללכל מַמְלְכ֥וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 28:26 וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה נִבְלָֽתְךָ֙נִבְלָתְךָנבלתך לְמַאֲכָ֔ללְמַאֲכָללמאכל לְכָללְכָללכל־־־ע֥וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּלְבֶהֱמַ֣תוּלְבֶהֱמַתולבהמת הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְאֵ֖יןוְאֵיןואין מַחֲרִֽידמַחֲרִידמחריד׃׃׃ 28:27 יַכְּכָ֨היַכְּכָהיככה יְהוָ֜היְהוָהיהוה בִּשְׁחִ֤יןבִּשְׁחִיןבשחין מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים [וּבָעֳפָלִים כ][וּבָעֳפָלִים כ][ובעפלים כ] (וּבַטְּחֹרִ֔ים ק)(וּבַטְּחֹרִים ק)(ובטחרים ק) וּבַגָּרָ֖בוּבַגָּרָבובגרב וּבֶחָ֑רֶסוּבֶחָרֶסובחרס אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־תוּכַ֖לתוּכַלתוכל לְהֵרָפֵֽאלְהֵרָפֵאלהרפא׃׃׃ 28:28 יַכְּכָ֣היַכְּכָהיככה יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּשִׁגָּע֖וֹןבְּשִׁגָּעוֹןבשגעון וּבְעִוָּר֑וֹןוּבְעִוָּרוֹןובעורון וּבְתִמְה֖וֹןוּבְתִמְהוֹןובתמהון לֵבָֽבלֵבָבלבב׃׃׃ 28:29 וְהָיִ֜יתָוְהָיִיתָוהיית מְמַשֵּׁ֣שׁמְמַשֵּׁשׁממשש בַּֽצָּהֳרַ֗יִםבַּצָּהֳרַיִםבצהרים כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר יְמַשֵּׁ֤שׁיְמַשֵּׁשׁימשש הָעִוֵּר֙הָעִוֵּרהעור בָּאֲפֵלָ֔הבָּאֲפֵלָהבאפלה וְלֹ֥אוְלֹאולא תַצְלִ֖יחַתַצְלִיחַתצליח אֶתאֶתאת־־־דְּרָכֶ֑יךָדְּרָכֶיךָדרכיך וְהָיִ֜יתָוְהָיִיתָוהיית אַ֣ךְאַךְאך עָשׁ֧וּקעָשׁוּקעשוק וְגָז֛וּלוְגָזוּלוגזול כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מוֹשִֽׁיעַמוֹשִׁיעַמושיע׃׃׃ 28:30 אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה תְאָרֵ֗שׂתְאָרֵשׂתארש וְאִ֤ישׁוְאִישׁואיש אַחֵר֙אַחֵראחר [יִשְׁגָּלֶנָּה כ][יִשְׁגָּלֶנָּה כ][ישגלנה כ] (יִשְׁכָּבֶ֔נָּה ק)(יִשְׁכָּבֶנָּה ק)(ישכבנה ק) בַּ֥יִתבַּיִתבית תִּבְנֶ֖התִּבְנֶהתבנה וְלֹאוְלֹאולא־־־תֵשֵׁ֣בתֵשֵׁבתשב בּ֑וֹבּוֹבו כֶּ֥רֶםכֶּרֶםכרם תִּטַּ֖עתִּטַּעתטע וְלֹ֥אוְלֹאולא תְחַלְּלֶּֽנּוּתְחַלְּלֶּנּוּתחללנו׃׃׃ 28:31 שׁוֹרְךָ֞שׁוֹרְךָשורך טָב֣וּחַטָבוּחַטבוח לְעֵינֶ֗יךָלְעֵינֶיךָלעיניך וְלֹ֣אוְלֹאולא תֹאכַל֮תֹאכַלתאכל מִמֶּנּוּ֒מִמֶּנּוּממנו חֲמֹֽרְךָ֙חֲמֹרְךָחמרך גָּז֣וּלגָּזוּלגזול מִלְּפָנֶ֔יךָמִלְּפָנֶיךָמלפניך וְלֹ֥אוְלֹאולא יָשׁ֖וּביָשׁוּבישוב לָ֑ךְלָךְלך צֹֽאנְךָ֙צֹאנְךָצאנך נְתֻנ֣וֹתנְתֻנוֹתנתנות לְאֹיְבֶ֔יךָלְאֹיְבֶיךָלאיביך וְאֵ֥יןוְאֵיןואין לְךָ֖לְךָלך מוֹשִֽׁיעַמוֹשִׁיעַמושיע׃׃׃ 28:32 בָּנֶ֨יךָבָּנֶיךָבניך וּבְנֹתֶ֜יךָוּבְנֹתֶיךָובנתיך נְתֻנִ֨יםנְתֻנִיםנתנים לְעַ֤םלְעַםלעם אַחֵר֙אַחֵראחר וְעֵינֶ֣יךָוְעֵינֶיךָועיניך רֹא֔וֹתרֹאוֹתראות וְכָל֥וֹתוְכָלוֹתוכלות אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם כָּלכָּלכל־־־הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וְאֵ֥יןוְאֵיןואין לְאֵ֖ללְאֵללאל יָדֶֽךָיָדֶךָידך׃׃׃ 28:33 פְּרִ֤יפְּרִיפרי אַדְמָֽתְךָ֙אַדְמָתְךָאדמתך וְכָלוְכָלוכל־־־יְגִ֣יעֲךָ֔יְגִיעֲךָיגיעך יֹאכַ֥ליֹאכַליאכל עַ֖םעַםעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָדָ֑עְתָּיָדָעְתָּידעת וְהָיִ֗יתָוְהָיִיתָוהיית רַ֛קרַקרק עָשׁ֥וּקעָשׁוּקעשוק וְרָצ֖וּץוְרָצוּץורצוץ כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 28:34 וְהָיִ֖יתָוְהָיִיתָוהיית מְשֻׁגָּ֑עמְשֻׁגָּעמשגע מִמַּרְאֵ֥המִמַּרְאֵהממראה עֵינֶ֖יךָעֵינֶיךָעיניך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּרְאֶֽהתִּרְאֶהתראה׃׃׃ 28:35 יַכְּכָ֨היַכְּכָהיככה יְהוָ֜היְהוָהיהוה בִּשְׁחִ֣יןבִּשְׁחִיןבשחין רָ֗ערָערע עַלעַלעל־־־הַבִּרְכַּ֙יִם֙הַבִּרְכַּיִםהברכים וְעַלוְעַלועל־־־הַשֹּׁקַ֔יִםהַשֹּׁקַיִםהשקים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־תוּכַ֖לתוּכַלתוכל לְהֵרָפֵ֑אלְהֵרָפֵאלהרפא מִכַּ֥ףמִכַּףמכף רַגְלְךָ֖רַגְלְךָרגלך וְעַ֥דוְעַדועד קָדְקֳדֶֽךָקָדְקֳדֶךָקדקדך׃׃׃ 28:36 יוֹלֵ֨ךְיוֹלֵךְיולך יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֹֽתְךָ֗אֹתְךָאתך וְאֶֽתוְאֶתואת־־־מַלְכְּךָ֙מַלְכְּךָמלכך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תָּקִ֣יםתָּקִיםתקים עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך אֶלאֶלאל־־־גּ֕וֹיגּוֹיגוי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָדַ֖עְתָּיָדַעְתָּידעת אַתָּ֣האַתָּהאתה וַאֲבֹתֶ֑יךָוַאֲבֹתֶיךָואבתיך וְעָבַ֥דְתָּוְעָבַדְתָּועבדת שָּׁ֛םשָּׁםשם אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֖יםאֲחֵרִיםאחרים עֵ֥ץעֵץעץ וָאָֽבֶןוָאָבֶןואבן׃׃׃ 28:37 וְהָיִ֣יתָוְהָיִיתָוהיית לְשַׁמָּ֔הלְשַׁמָּהלשמה לְמָשָׁ֖ללְמָשָׁללמשל וְלִשְׁנִינָ֑הוְלִשְׁנִינָהולשנינה בְּכֹל֙בְּכֹלבכל הָֽעַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְנַהֶגְךָ֥יְנַהֶגְךָינהגך יְהוָ֖היְהוָהיהוה שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 28:38 זֶ֥רַעזֶרַעזרע רַ֖ברַברב תּוֹצִ֣יאתּוֹצִיאתוציא הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה וּמְעַ֣טוּמְעַטומעט תֶּאֱסֹ֔ףתֶּאֱסֹףתאסף כִּ֥יכִּיכי יַחְסְלֶ֖נּוּיַחְסְלֶנּוּיחסלנו הָאַרְבֶּֽההָאַרְבֶּההארבה׃׃׃ 28:39 כְּרָמִ֥יםכְּרָמִיםכרמים תִּטַּ֖עתִּטַּעתטע וְעָבָ֑דְתָּוְעָבָדְתָּועבדת וְיַ֤יִןוְיַיִןויין לֹֽאלֹאלא־־־תִשְׁתֶּה֙תִשְׁתֶּהתשתה וְלֹ֣אוְלֹאולא תֶאֱגֹ֔רתֶאֱגֹרתאגר כִּ֥יכִּיכי תֹאכְלֶ֖נּוּתֹאכְלֶנּוּתאכלנו הַתֹּלָֽעַתהַתֹּלָעַתהתלעת׃׃׃ 28:40 זֵיתִ֛יםזֵיתִיםזיתים יִהְי֥וּיִהְיוּיהיו לְךָ֖לְךָלך בְּכָלבְּכָלבכל־־־גְּבוּלֶ֑ךָגְּבוּלֶךָגבולך וְשֶׁ֙מֶן֙וְשֶׁמֶןושמן לֹ֣אלֹאלא תָס֔וּךְתָסוּךְתסוך כִּ֥יכִּיכי יִשַּׁ֖ליִשַּׁלישל זֵיתֶֽךָזֵיתֶךָזיתך׃׃׃ 28:41 בָּנִ֥יםבָּנִיםבנים וּבָנ֖וֹתוּבָנוֹתובנות תּוֹלִ֑ידתּוֹלִידתוליד וְלֹאוְלֹאולא־־־יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו לָ֔ךְלָךְלך כִּ֥יכִּיכי יֵלְכ֖וּיֵלְכוּילכו בַּשֶּֽׁבִיבַּשֶּׁבִיבשבי׃׃׃ 28:42 כָּלכָּלכל־־־עֵצְךָ֖עֵצְךָעצך וּפְרִ֣יוּפְרִיופרי אַדְמָתֶ֑ךָאַדְמָתֶךָאדמתך יְיָרֵ֖שׁיְיָרֵשׁיירש הַצְּלָצַֽלהַצְּלָצַלהצלצל׃׃׃ 28:43 הַגֵּר֙הַגֵּרהגר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּקִרְבְּךָ֔בְּקִרְבְּךָבקרבך יַעֲלֶ֥היַעֲלֶהיעלה עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך מַ֣עְלָהמַעְלָהמעלה מָּ֑עְלָהמָּעְלָהמעלה וְאַתָּ֥הוְאַתָּהואתה תֵרֵ֖דתֵרֵדתרד מַ֥טָּהמַטָּהמטה מָּֽטָּהמָּטָּהמטה׃׃׃ 28:44 ה֣וּאהוּאהוא יַלְוְךָ֔יַלְוְךָילוך וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה לֹ֣אלֹאלא תַלְוֶ֑נּוּתַלְוֶנּוּתלונו ה֚וּאהוּאהוא יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לְרֹ֔אשׁלְרֹאשׁלראש וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה תִּֽהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה לְזָנָֽבלְזָנָבלזנב׃׃׃ 28:45 וּבָ֨אוּוּבָאוּובאו עָלֶ֜יךָעָלֶיךָעליך כָּלכָּלכל־־־הַקְּלָל֣וֹתהַקְּלָלוֹתהקללות הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה וּרְדָפ֙וּךָ֙וּרְדָפוּךָורדפוך וְהִשִּׂיג֔וּךָוְהִשִּׂיגוּךָוהשיגוך עַ֖דעַדעד הִשָּֽׁמְדָ֑ךְהִשָּׁמְדָךְהשמדך כִּיכִּיכי־־־לֹ֣אלֹאלא שָׁמַ֗עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת בְּקוֹל֙בְּקוֹלבקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לִשְׁמֹ֛רלִשְׁמֹרלשמר מִצְוֺתָ֥יומִצְוֺתָיומצותיו וְחֻקֹּתָ֖יווְחֻקֹּתָיווחקתיו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוָּֽךְצִוָּךְצוך׃׃׃ 28:46 וְהָי֣וּוְהָיוּוהיו בְךָ֔בְךָבך לְא֖וֹתלְאוֹתלאות וּלְמוֹפֵ֑תוּלְמוֹפֵתולמופת וּֽבְזַרְעֲךָ֖וּבְזַרְעֲךָובזרעך עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 28:47 תַּ֗חַתתַּחַתתחת אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־עָבַ֙דְתָּ֙עָבַדְתָּעבדת אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּשִׂמְחָ֖הבְּשִׂמְחָהבשמחה וּבְט֣וּבוּבְטוּבובטוב לֵבָ֑בלֵבָבלבב מֵרֹ֖במֵרֹבמרב כֹּֽלכֹּלכל׃׃׃ 28:48 וְעָבַדְתָּ֣וְעָבַדְתָּועבדת אֶתאֶתאת־־־אֹיְבֶ֗יךָאֹיְבֶיךָאיביך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְשַׁלְּחֶ֤נּוּיְשַׁלְּחֶנּוּישלחנו יְהוָה֙יְהוָהיהוה בָּ֔ךְבָּךְבך בְּרָעָ֧בבְּרָעָבברעב וּבְצָמָ֛אוּבְצָמָאובצמא וּבְעֵירֹ֖םוּבְעֵירֹםובעירם וּבְחֹ֣סֶרוּבְחֹסֶרובחסר כֹּ֑לכֹּלכל וְנָתַ֞ןוְנָתַןונתן עֹ֤לעֹלעל בַּרְזֶל֙בַּרְזֶלברזל עַלעַלעל־־־צַוָּארֶ֔ךָצַוָּארֶךָצוארך עַ֥דעַדעד הִשְׁמִיד֖וֹהִשְׁמִידוֹהשמידו אֹתָֽךְאֹתָךְאתך׃׃׃ 28:49 יִשָּׂ֣איִשָּׂאישא יְהוָה֩יְהוָהיהוה עָלֶ֨יךָעָלֶיךָעליך גּ֤וֹיגּוֹיגוי מֵרָחוֹק֙מֵרָחוֹקמרחוק מִקְצֵ֣המִקְצֵהמקצה הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר יִדְאֶ֖היִדְאֶהידאה הַנָּ֑שֶׁרהַנָּשֶׁרהנשר גּ֕וֹיגּוֹיגוי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־תִשְׁמַ֖עתִשְׁמַעתשמע לְשֹׁנֽוֹלְשֹׁנוֹלשנו׃׃׃ 28:50 גּ֖וֹיגּוֹיגוי עַ֣זעַזעז פָּנִ֑יםפָּנִיםפנים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יִשָּׂ֤איִשָּׂאישא פָנִים֙פָנִיםפנים לְזָקֵ֔ןלְזָקֵןלזקן וְנַ֖עַרוְנַעַרונער לֹ֥אלֹאלא יָחֹֽןיָחֹןיחן׃׃׃ 28:51 וְ֠אָכַלוְאָכַלואכל פְּרִ֨יפְּרִיפרי בְהֶמְתְּךָ֥בְהֶמְתְּךָבהמתך וּפְרִֽיוּפְרִיופרי־־־אַדְמָתְךָ֮אַדְמָתְךָאדמתך עַ֣דעַדעד הִשָּֽׁמְדָךְ֒הִשָּׁמְדָךְהשמדך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יַשְׁאִ֜יריַשְׁאִירישאיר לְךָ֗לְךָלך דָּגָן֙דָּגָןדגן תִּיר֣וֹשׁתִּירוֹשׁתירוש וְיִצְהָ֔רוְיִצְהָרויצהר שְׁגַ֥רשְׁגַרשגר אֲלָפֶ֖יךָאֲלָפֶיךָאלפיך וְעַשְׁתְּרֹ֣תוְעַשְׁתְּרֹתועשתרת צֹאנֶ֑ךָצֹאנֶךָצאנך עַ֥דעַדעד הַאֲבִיד֖וֹהַאֲבִידוֹהאבידו אֹתָֽךְאֹתָךְאתך׃׃׃ 28:52 וְהֵצַ֨רוְהֵצַרוהצר לְךָ֜לְךָלך בְּכָלבְּכָלבכל־־־שְׁעָרֶ֗יךָשְׁעָרֶיךָשעריך עַ֣דעַדעד רֶ֤דֶתרֶדֶתרדת חֹמֹתֶ֙יךָ֙חֹמֹתֶיךָחמתיך הַגְּבֹה֣וֹתהַגְּבֹהוֹתהגבהות וְהַבְּצֻר֔וֹתוְהַבְּצֻרוֹתוהבצרות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתָּ֛האַתָּהאתה בֹּטֵ֥חַבֹּטֵחַבטח בָּהֵ֖ןבָּהֵןבהן בְּכָלבְּכָלבכל־־־אַרְצֶ֑ךָאַרְצֶךָארצך וְהֵצַ֤רוְהֵצַרוהצר לְךָ֙לְךָלך בְּכָלבְּכָלבכל־־־שְׁעָרֶ֔יךָשְׁעָרֶיךָשעריך בְּכָ֨לבְּכָלבכל־־־אַרְצְךָ֔אַרְצְךָארצך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֛ןנָתַןנתן יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 28:53 וְאָכַלְתָּ֣וְאָכַלְתָּואכלת פְרִֽיפְרִיפרי־־־בִטְנְךָ֗בִטְנְךָבטנך בְּשַׂ֤רבְּשַׂרבשר בָּנֶ֙יךָ֙בָּנֶיךָבניך וּבְנֹתֶ֔יךָוּבְנֹתֶיךָובנתיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָֽתַןנָתַןנתן־־־לְךָ֖לְךָלך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּמָצוֹר֙בְּמָצוֹרבמצור וּבְמָצ֔וֹקוּבְמָצוֹקובמצוק אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָצִ֥יקיָצִיקיציק לְךָ֖לְךָלך אֹיְבֶֽךָאֹיְבֶךָאיבך׃׃׃ 28:54 הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש הָרַ֣ךְהָרַךְהרך בְּךָ֔בְּךָבך וְהֶעָנֹ֖גוְהֶעָנֹגוהענג מְאֹ֑דמְאֹדמאד תֵּרַ֨עתֵּרַעתרע עֵינ֤וֹעֵינוֹעינו בְאָחִיו֙בְאָחִיובאחיו וּבְאֵ֣שֶׁתוּבְאֵשֶׁתובאשת חֵיק֔וֹחֵיקוֹחיקו וּבְיֶ֥תֶרוּבְיֶתֶרוביתר בָּנָ֖יובָּנָיובניו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יוֹתִֽיריוֹתִיריותיר׃׃׃ 28:55 מִתֵּ֣תמִתֵּתמתת ׀׀׀ לְאַחַ֣דלְאַחַדלאחד מֵהֶ֗םמֵהֶםמהם מִבְּשַׂ֤רמִבְּשַׂרמבשר בָּנָיו֙בָּנָיובניו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֹאכֵ֔ליֹאכֵליאכל מִבְּלִ֥ימִבְּלִימבלי הִשְׁאִֽירהִשְׁאִירהשאיר־־־ל֖וֹלוֹלו כֹּ֑לכֹּלכל בְּמָצוֹר֙בְּמָצוֹרבמצור וּבְמָצ֔וֹקוּבְמָצוֹקובמצוק אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָצִ֥יקיָצִיקיציק לְךָ֛לְךָלך אֹיִבְךָ֖אֹיִבְךָאיבך בְּכָלבְּכָלבכל־־־שְׁעָרֶֽיךָשְׁעָרֶיךָשעריך׃׃׃ 28:56 הָרַכָּ֨ההָרַכָּההרכה בְךָ֜בְךָבך וְהָעֲנֻגָּ֗הוְהָעֲנֻגָּהוהענגה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־נִסְּתָ֤הנִסְּתָהנסתה כַףכַףכף־־־רַגְלָהּ֙רַגְלָהּרגלה הַצֵּ֣גהַצֵּגהצג עַלעַלעל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ מֵהִתְעַנֵּ֖גמֵהִתְעַנֵּגמהתענג וּמֵרֹ֑ךְוּמֵרֹךְומרך תֵּרַ֤עתֵּרַעתרע עֵינָהּ֙עֵינָהּעינה בְּאִ֣ישׁבְּאִישׁבאיש חֵיקָ֔הּחֵיקָהּחיקה וּבִבְנָ֖הּוּבִבְנָהּובבנה וּבְבִתָּֽהּוּבְבִתָּהּובבתה׃׃׃ 28:57 וּֽבְשִׁלְיָתָ֞הּוּבְשִׁלְיָתָהּובשליתה הַיּוֹצֵ֣תהַיּוֹצֵתהיוצת ׀׀׀ מִבֵּ֣יןמִבֵּיןמבין רַגְלֶ֗יהָרַגְלֶיהָרגליה וּבְבָנֶ֙יהָ֙וּבְבָנֶיהָובבניה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֵּלֵ֔דתֵּלֵדתלד כִּֽיכִּיכי־־־תֹאכְלֵ֥םתֹאכְלֵםתאכלם בְּחֹֽסֶרבְּחֹסֶרבחסר־־־כֹּ֖לכֹּלכל בַּסָּ֑תֶרבַּסָּתֶרבסתר בְּמָצוֹר֙בְּמָצוֹרבמצור וּבְמָצ֔וֹקוּבְמָצוֹקובמצוק אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָצִ֥יקיָצִיקיציק לְךָ֛לְךָלך אֹיִבְךָ֖אֹיִבְךָאיבך בִּשְׁעָרֶֽיךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך׃׃׃ 28:58 אִםאִםאם־־־לֹ֨אלֹאלא תִשְׁמֹ֜רתִשְׁמֹרתשמר לַעֲשׂ֗וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי הַתּוֹרָ֣ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת הַכְּתוּבִ֖יםהַכְּתוּבִיםהכתובים בַּסֵּ֣פֶרבַּסֵּפֶרבספר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה לְ֠יִרְאָהלְיִרְאָהליראה אֶתאֶתאת־־־הַשֵּׁ֞םהַשֵּׁםהשם הַנִּכְבָּ֤דהַנִּכְבָּדהנכבד וְהַנּוֹרָא֙וְהַנּוֹרָאוהנורא הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֵ֖תאֵתאת יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 28:59 וְהִפְלָ֤אוְהִפְלָאוהפלא יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מַכֹּ֣תְךָ֔מַכֹּתְךָמכתך וְאֵ֖תוְאֵתואת מַכּ֣וֹתמַכּוֹתמכות זַרְעֶ֑ךָזַרְעֶךָזרעך מַכּ֤וֹתמַכּוֹתמכות גְּדֹלוֹת֙גְּדֹלוֹתגדלות וְנֶ֣אֱמָנ֔וֹתוְנֶאֱמָנוֹתונאמנות וָחֳלָיִ֥םוָחֳלָיִםוחלים רָעִ֖יםרָעִיםרעים וְנֶאֱמָנִֽיםוְנֶאֱמָנִיםונאמנים׃׃׃ 28:60 וְהֵשִׁ֣יבוְהֵשִׁיבוהשיב בְּךָ֗בְּךָבך אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־מַדְוֵ֣המַדְוֵהמדוה מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָגֹ֖רְתָּיָגֹרְתָּיגרת מִפְּנֵיהֶ֑םמִפְּנֵיהֶםמפניהם וְדָבְק֖וּוְדָבְקוּודבקו בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ 28:61 גַּ֤םגַּםגם כָּלכָּלכל־־־חֳלִי֙חֳלִיחלי וְכָלוְכָלוכל־־־מַכָּ֔המַכָּהמכה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא כָת֔וּבכָתוּבכתוב בְּסֵ֖פֶרבְּסֵפֶרבספר הַתּוֹרָ֣ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת יַעְלֵ֤םיַעְלֵםיעלם יְהוָה֙יְהוָהיהוה עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך עַ֖דעַדעד הִשָּׁמְדָֽךְהִשָּׁמְדָךְהשמדך׃׃׃ 28:62 וְנִשְׁאַרְתֶּם֙וְנִשְׁאַרְתֶּםונשארתם בִּמְתֵ֣יבִּמְתֵיבמתי מְעָ֔טמְעָטמעט תַּ֚חַתתַּחַתתחת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֱיִיתֶ֔םהֱיִיתֶםהייתם כְּכוֹכְבֵ֥יכְּכוֹכְבֵיככוכבי הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים לָרֹ֑בלָרֹבלרב כִּיכִּיכי־־־לֹ֣אלֹאלא שָׁמַ֔עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת בְּק֖וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 28:63 וְ֠הָיָהוְהָיָהוהיה כַּאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־שָׂ֨שׂשָׂשׂשש יְהוָ֜היְהוָהיהוה עֲלֵיכֶ֗םעֲלֵיכֶםעליכם לְהֵיטִ֣יבלְהֵיטִיבלהיטיב אֶתְכֶם֮אֶתְכֶםאתכם וּלְהַרְבּ֣וֹתוּלְהַרְבּוֹתולהרבות אֶתְכֶם֒אֶתְכֶםאתכם כֵּ֣ןכֵּןכן יָשִׂ֤ישׂיָשִׂישׂישיש יְהוָה֙יְהוָהיהוה עֲלֵיכֶ֔םעֲלֵיכֶםעליכם לְהַאֲבִ֥ידלְהַאֲבִידלהאביד אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם וּלְהַשְׁמִ֣ידוּלְהַשְׁמִידולהשמיד אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם וְנִסַּחְתֶּם֙וְנִסַּחְתֶּםונסחתם מֵעַ֣למֵעַלמעל הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה בָאבָאבא־־־שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ 28:64 וֶהֱפִֽיצְךָ֤וֶהֱפִיצְךָוהפיצך יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָ֣עַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים מִקְצֵ֥המִקְצֵהמקצה הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְעַדוְעַדועד־־־קְצֵ֣הקְצֵהקצה הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְעָבַ֨דְתָּוְעָבַדְתָּועבדת שָּׁ֜םשָּׁםשם אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֗יםאֲחֵרִיםאחרים אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָדַ֛עְתָּיָדַעְתָּידעת אַתָּ֥האַתָּהאתה וַאֲבֹתֶ֖יךָוַאֲבֹתֶיךָואבתיך עֵ֥ץעֵץעץ וָאָֽבֶןוָאָבֶןואבן׃׃׃ 28:65 וּבַגּוֹיִ֤םוּבַגּוֹיִםובגוים הָהֵם֙הָהֵםההם לֹ֣אלֹאלא תַרְגִּ֔יעַתַרְגִּיעַתרגיע וְלֹאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה מָנ֖וֹחַמָנוֹחַמנוח לְכַףלְכַףלכף־־־רַגְלֶ֑ךָרַגְלֶךָרגלך וְנָתַן֩וְנָתַןונתן יְהוָ֨היְהוָהיהוה לְךָ֥לְךָלך שָׁם֙שָׁםשם לֵ֣בלֵבלב רַגָּ֔זרַגָּזרגז וְכִלְי֥וֹןוְכִלְיוֹןוכליון עֵינַ֖יִםעֵינַיִםעינים וְדַֽאֲב֥וֹןוְדַאֲבוֹןודאבון נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 28:66 וְהָי֣וּוְהָיוּוהיו חַיֶּ֔יךָחַיֶּיךָחייך תְּלֻאִ֥יםתְּלֻאִיםתלאים לְךָ֖לְךָלך מִנֶּ֑גֶדמִנֶּגֶדמנגד וּפָֽחַדְתָּ֙וּפָחַדְתָּופחדת לַ֣יְלָהלַיְלָהלילה וְיוֹמָ֔םוְיוֹמָםויומם וְלֹ֥אוְלֹאולא תַאֲמִ֖יןתַאֲמִיןתאמין בְּחַיֶּֽיךָבְּחַיֶּיךָבחייך׃׃׃ 28:67 בַּבֹּ֤קֶרבַּבֹּקֶרבבקר תֹּאמַר֙תֹּאמַרתאמר מִֽימִימי־־־יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן עֶ֔רֶבעֶרֶבערב וּבָעֶ֥רֶבוּבָעֶרֶבובערב תֹּאמַ֖רתֹּאמַרתאמר מִֽימִימי־־־יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן בֹּ֑קֶרבֹּקֶרבקר מִפַּ֤חַדמִפַּחַדמפחד לְבָֽבְךָ֙לְבָבְךָלבבך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּפְחָ֔דתִּפְחָדתפחד וּמִמַּרְאֵ֥הוּמִמַּרְאֵהוממראה עֵינֶ֖יךָעֵינֶיךָעיניך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּרְאֶֽהתִּרְאֶהתראה׃׃׃ 28:68 וֶֽהֱשִֽׁיבְךָ֨וֶהֱשִׁיבְךָוהשיבך יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ מִצְרַיִם֮מִצְרַיִםמצרים בָּאֳנִיּוֹת֒בָּאֳנִיּוֹתבאניות בַּדֶּ֙רֶךְ֙בַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָמַ֣רְתִּֽיאָמַרְתִּיאמרתי לְךָ֔לְךָלך לֹאלֹאלא־־־תֹסִ֥יףתֹסִיףתסיף ע֖וֹדעוֹדעוד לִרְאֹתָ֑הּלִרְאֹתָהּלראתה וְהִתְמַכַּרְתֶּ֨םוְהִתְמַכַּרְתֶּםוהתמכרתם שָׁ֧םשָׁםשם לְאֹיְבֶ֛יךָלְאֹיְבֶיךָלאיביך לַעֲבָדִ֥יםלַעֲבָדִיםלעבדים וְלִשְׁפָח֖וֹתוְלִשְׁפָחוֹתולשפחות וְאֵ֥יןוְאֵיןואין קֹנֶֽהקֹנֶהקנה׃׃׃ ססס 28:69 אֵלֶּה֩אֵלֶּהאלה דִבְרֵ֨ידִבְרֵידברי הַבְּרִ֜יתהַבְּרִיתהברית אֲ‍ֽשֶׁראֲ‍שֶׁרא‍שר־־־צִוָּ֧הצִוָּהצוה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה לִכְרֹ֛תלִכְרֹתלכרת אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מוֹאָ֑במוֹאָבמואב מִלְּבַ֣דמִלְּבַדמלבד הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־כָּרַ֥תכָּרַתכרת אִתָּ֖םאִתָּםאתם בְּחֹרֵֽבבְּחֹרֵבבחרב׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain