Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 26

26:1 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא יוּשַׁ֥ריוּשַׁריושר הַשִּׁירהַשִּׁירהשיר־־־הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה עִ֣ירעִירעיר עָזעָזעז־־־לָ֔נוּלָנוּלנו יְשׁוּעָ֥היְשׁוּעָהישועה יָשִׁ֖יתיָשִׁיתישית חוֹמ֥וֹתחוֹמוֹתחומות וָחֵֽלוָחֵלוחל׃׃׃ 26:2 פִּתְח֖וּפִּתְחוּפתחו שְׁעָרִ֑יםשְׁעָרִיםשערים וְיָבֹ֥אוְיָבֹאויבא גוֹיגוֹיגוי־־־צַדִּ֖יקצַדִּיקצדיק שֹׁמֵ֥רשֹׁמֵרשמר אֱמֻנִֽיםאֱמֻנִיםאמנים׃׃׃ 26:3 יֵ֣צֶריֵצֶריצר סָמ֔וּךְסָמוּךְסמוך תִּצֹּ֖רתִּצֹּרתצר שָׁל֣וֹםשָׁלוֹםשלום ׀׀׀ שָׁל֑וֹםשָׁלוֹםשלום כִּ֥יכִּיכי בְךָ֖בְךָבך בָּטֽוּחַבָּטוּחַבטוח׃׃׃ 26:4 בִּטְח֥וּבִּטְחוּבטחו בַֽיהוָ֖הבַיהוָהביהוה עֲדֵיעֲדֵיעדי־־־עַ֑דעַדעד כִּ֚יכִּיכי בְּיָ֣הּבְּיָהּביה יְהוָ֔היְהוָהיהוה צ֖וּרצוּרצור עוֹלָמִֽיםעוֹלָמִיםעולמים׃׃׃ 26:5 כִּ֤יכִּיכי הֵשַׁח֙הֵשַׁחהשח יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי מָר֔וֹםמָרוֹםמרום קִרְיָ֖הקִרְיָהקריה נִשְׂגָּבָ֑הנִשְׂגָּבָהנשגבה יַשְׁפִּילֶ֤נָּהיַשְׁפִּילֶנָּהישפילנה יַשְׁפִּילָהּ֙יַשְׁפִּילָהּישפילה עַדעַדעד־־־אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ יַגִּיעֶ֖נָּהיַגִּיעֶנָּהיגיענה עַדעַדעד־־־עָפָֽרעָפָרעפר׃׃׃ 26:6 תִּרְמְסֶ֖נָּהתִּרְמְסֶנָּהתרמסנה רָ֑גֶלרָגֶלרגל רַגְלֵ֥ירַגְלֵירגלי עָנִ֖יעָנִיעני פַּעֲמֵ֥יפַּעֲמֵיפעמי דַלִּֽיםדַלִּיםדלים׃׃׃ 26:7 אֹ֥רַחאֹרַחארח לַצַּדִּ֖יקלַצַּדִּיקלצדיק מֵֽישָׁרִ֑יםמֵישָׁרִיםמישרים יָשָׁ֕ריָשָׁרישר מַעְגַּ֥למַעְגַּלמעגל צַדִּ֖יקצַדִּיקצדיק תְּפַלֵּֽסתְּפַלֵּסתפלס׃׃׃ 26:8 אַ֣ףאַףאף אֹ֧רַחאֹרַחארח מִשְׁפָּטֶ֛יךָמִשְׁפָּטֶיךָמשפטיך יְהוָ֖היְהוָהיהוה קִוִּינ֑וּךָקִוִּינוּךָקוינוך לְשִׁמְךָ֥לְשִׁמְךָלשמך וּֽלְזִכְרְךָ֖וּלְזִכְרְךָולזכרך תַּאֲוַתתַּאֲוַתתאות־־־נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 26:9 נַפְשִׁ֤ינַפְשִׁינפשי אִוִּיתִ֙יךָ֙אִוִּיתִיךָאויתיך בַּלַּ֔יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה אַףאַףאף־־־רוּחִ֥ירוּחִירוחי בְקִרְבִּ֖יבְקִרְבִּיבקרבי אֲשַֽׁחֲרֶ֑ךָּאֲשַׁחֲרֶךָּאשחרך כִּ֞יכִּיכי כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר מִשְׁפָּטֶ֙יךָ֙מִשְׁפָּטֶיךָמשפטיך לָאָ֔רֶץלָאָרֶץלארץ צֶ֥דֶקצֶדֶקצדק לָמְד֖וּלָמְדוּלמדו יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי תֵבֵֽלתֵבֵלתבל׃׃׃ 26:10 יֻחַ֤ןיֻחַןיחן רָשָׁע֙רָשָׁערשע בַּלבַּלבל־־־לָמַ֣דלָמַדלמד צֶ֔דֶקצֶדֶקצדק בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ נְכֹח֖וֹתנְכֹחוֹתנכחות יְעַוֵּ֑ליְעַוֵּליעול וּבַלוּבַלובל־־־יִרְאֶ֖היִרְאֶהיראה גֵּא֥וּתגֵּאוּתגאות יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 26:11 יְהוָ֛היְהוָהיהוה רָ֥מָהרָמָהרמה יָדְךָ֖יָדְךָידך בַּלבַּלבל־־־יֶחֱזָי֑וּןיֶחֱזָיוּןיחזיון יֶחֱז֤וּיֶחֱזוּיחזו וְיֵבֹ֙שׁוּ֙וְיֵבֹשׁוּויבשו קִנְאַתקִנְאַתקנאת־־־עָ֔םעָםעם אַףאַףאף־־־אֵ֖שׁאֵשׁאש צָרֶ֥יךָצָרֶיךָצריך תֹאכְלֵֽםתֹאכְלֵםתאכלם׃׃׃ ססס 26:12 יְהוָ֕היְהוָהיהוה תִּשְׁפֹּ֥תתִּשְׁפֹּתתשפת שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום לָ֑נוּלָנוּלנו כִּ֛יכִּיכי גַּ֥םגַּםגם כָּֽלכָּלכל־־־מַעֲשֵׂ֖ינוּמַעֲשֵׂינוּמעשינו פָּעַ֥לְתָּפָּעַלְתָּפעלת לָּֽנוּלָּנוּלנו׃׃׃ 26:13 יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו בְּעָל֥וּנוּבְּעָלוּנוּבעלונו אֲדֹנִ֖יםאֲדֹנִיםאדנים זֽוּלָתֶ֑ךָזוּלָתֶךָזולתך לְבַדלְבַדלבד־־־בְּךָ֖בְּךָבך נַזְכִּ֥ירנַזְכִּירנזכיר שְׁמֶֽךָשְׁמֶךָשמך׃׃׃ 26:14 מֵתִים֙מֵתִיםמתים בַּלבַּלבל־־־יִחְי֔וּיִחְיוּיחיו רְפָאִ֖יםרְפָאִיםרפאים בַּלבַּלבל־־־יָקֻ֑מוּיָקֻמוּיקמו לָכֵ֤ןלָכֵןלכן פָּקַ֙דְתָּ֙פָּקַדְתָּפקדת וַתַּשְׁמִידֵ֔םוַתַּשְׁמִידֵםותשמידם וַתְּאַבֵּ֥דוַתְּאַבֵּדותאבד כָּלכָּלכל־־־זֵ֖כֶרזֵכֶרזכר לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 26:15 יָסַ֤פְתָּיָסַפְתָּיספת לַגּוֹי֙לַגּוֹילגוי יְהוָ֔היְהוָהיהוה יָסַ֥פְתָּיָסַפְתָּיספת לַגּ֖וֹילַגּוֹילגוי נִכְבָּ֑דְתָּנִכְבָּדְתָּנכבדת רִחַ֖קְתָּרִחַקְתָּרחקת כָּלכָּלכל־־־קַצְוֵיקַצְוֵיקצוי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 26:16 יְהוָ֖היְהוָהיהוה בַּצַּ֣רבַּצַּרבצר פְּקָד֑וּךָפְּקָדוּךָפקדוך צָק֣וּןצָקוּןצקון לַ֔חַשׁלַחַשׁלחש מוּסָרְךָ֖מוּסָרְךָמוסרך לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 26:17 כְּמ֤וֹכְּמוֹכמו הָרָה֙הָרָההרה תַּקְרִ֣יבתַּקְרִיבתקריב לָלֶ֔דֶתלָלֶדֶתללדת תָּחִ֥ילתָּחִילתחיל תִּזְעַ֖קתִּזְעַקתזעק בַּחֲבָלֶ֑יהָבַּחֲבָלֶיהָבחבליה כֵּ֛ןכֵּןכן הָיִ֥ינוּהָיִינוּהיינו מִפָּנֶ֖יךָמִפָּנֶיךָמפניך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 26:18 הָרִ֣ינוּהָרִינוּהרינו חַ֔לְנוּחַלְנוּחלנו כְּמ֖וֹכְּמוֹכמו יָלַ֣דְנוּיָלַדְנוּילדנו ר֑וּחַרוּחַרוח יְשׁוּעֹת֙יְשׁוּעֹתישועת בַּלבַּלבל־־־נַ֣עֲשֶׂהנַעֲשֶׂהנעשה אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ וּבַֽלוּבַלובל־־־יִפְּל֖וּיִפְּלוּיפלו יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי תֵבֵֽלתֵבֵלתבל׃׃׃ 26:19 יִֽחְי֣וּיִחְיוּיחיו מֵתֶ֔יךָמֵתֶיךָמתיך נְבֵלָתִ֖ינְבֵלָתִינבלתי יְקוּמ֑וּןיְקוּמוּןיקומון הָקִ֨יצוּהָקִיצוּהקיצו וְרַנְּנ֜וּוְרַנְּנוּורננו שֹׁכְנֵ֣ישֹׁכְנֵישכני עָפָ֗רעָפָרעפר כִּ֣יכִּיכי טַ֤לטַלטל אוֹרֹת֙אוֹרֹתאורת טַלֶּ֔ךָטַלֶּךָטלך וָאָ֖רֶץוָאָרֶץוארץ רְפָאִ֥יםרְפָאִיםרפאים תַּפִּֽילתַּפִּילתפיל׃׃׃ ססס 26:20 לֵ֤ךְלֵךְלך עַמִּי֙עַמִּיעמי בֹּ֣אבֹּאבא בַחֲדָרֶ֔יךָבַחֲדָרֶיךָבחדריך וּֽסְגֹ֥רוּסְגֹרוסגר [דְּלָתֶיךָ כ][דְּלָתֶיךָ כ][דלתיך כ] (דְּלָתְךָ֖ ק)(דְּלָתְךָ ק)(דלתך ק) בַּעֲדֶ֑ךָבַּעֲדֶךָבעדך חֲבִ֥יחֲבִיחבי כִמְעַטכִמְעַטכמעט־־־רֶ֖גַערֶגַערגע עַדעַדעד־־־[יַעֲבֹור כ][יַעֲבֹור כ][יעבור כ] (יַעֲבָר ק)(יַעֲבָר ק)(יעבר ק) זָֽעַםזָעַםזעם׃׃׃ 26:21 כִּֽיכִּיכי־־־הִנֵּ֤ההִנֵּההנה יְהוָה֙יְהוָהיהוה יֹצֵ֣איֹצֵאיצא מִמְּקוֹמ֔וֹמִמְּקוֹמוֹממקומו לִפְקֹ֛דלִפְקֹדלפקד עֲוֺ֥ןעֲוֺןעון יֹֽשֵׁביֹשֵׁבישב־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ עָלָ֑יועָלָיועליו וְגִלְּתָ֤הוְגִלְּתָהוגלתה הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־דָּמֶ֔יהָדָּמֶיהָדמיה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תְכַסֶּ֥התְכַסֶּהתכסה ע֖וֹדעוֹדעוד עַלעַלעל־־־הֲרוּגֶֽיהָהֲרוּגֶיהָהרוגיה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain