Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 20

20:1 וַ֭יַּעַןוַיַּעַןויען צֹפַ֥רצֹפַרצפר הַנַּֽעֲמָתִ֗יהַנַּעֲמָתִיהנעמתי וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 20:2 לָ֭כֵןלָכֵןלכן שְׂעִפַּ֣ישְׂעִפַּישעפי יְשִׁיב֑וּנִייְשִׁיבוּנִיישיבוני וּ֝בַעֲב֗וּרוּבַעֲבוּרובעבור ח֣וּשִׁיחוּשִׁיחושי בִֽיבִיבי׃׃׃ 20:3 מוּסַ֣רמוּסַרמוסר כְּלִמָּתִ֣יכְּלִמָּתִיכלמתי אֶשְׁמָ֑עאֶשְׁמָעאשמע וְ֝ר֗וּחַוְרוּחַורוח מִֽבִּינָתִ֥ימִבִּינָתִימבינתי יַעֲנֵֽנִייַעֲנֵנִייענני׃׃׃ 20:4 הֲזֹ֣אתהֲזֹאתהזאת יָ֭דַעְתָּיָדַעְתָּידעת מִנִּימִנִּימני־־־עַ֑דעַדעד מִנִּ֤ימִנִּימני שִׂ֖יםשִׂיםשים אָדָ֣םאָדָםאדם עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 20:5 כִּ֤יכִּיכי רִנְנַ֣תרִנְנַתרננת רְ֭שָׁעִיםרְשָׁעִיםרשעים מִקָּר֑וֹבמִקָּרוֹבמקרוב וְשִׂמְחַ֖תוְשִׂמְחַתושמחת חָנֵ֣ףחָנֵףחנף עֲדֵיעֲדֵיעדי־־־רָֽגַערָגַערגע׃׃׃ 20:6 אִםאִםאם־־־יַעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה לַשָּׁמַ֣יִםלַשָּׁמַיִםלשמים שִׂיא֑וֹשִׂיאוֹשיאו וְ֝רֹאשׁ֗וֹוְרֹאשׁוֹוראשו לָעָ֥בלָעָבלעב יַגִּֽיעַיַגִּיעַיגיע׃׃׃ 20:7 כְּֽ֭גֶלֲלוֹכְּגֶלֲלוֹכגללו לָנֶ֣צַחלָנֶצַחלנצח יֹאבֵ֑דיֹאבֵדיאבד רֹ֝אָ֗יורֹאָיוראיו יֹאמְר֥וּיֹאמְרוּיאמרו אַיּֽוֹאַיּוֹאיו׃׃׃ 20:8 כַּחֲל֣וֹםכַּחֲלוֹםכחלום יָ֭עוּףיָעוּףיעוף וְלֹ֣אוְלֹאולא יִמְצָא֑וּהוּיִמְצָאוּהוּימצאוהו וְ֝יֻדַּ֗דוְיֻדַּדוידד כְּחֶזְי֥וֹןכְּחֶזְיוֹןכחזיון לָֽיְלָהלָיְלָהלילה׃׃׃ 20:9 עַ֣יִןעַיִןעין שְׁ֭זָפַתּוּשְׁזָפַתּוּשזפתו וְלֹ֣אוְלֹאולא תוֹסִ֑יףתוֹסִיףתוסיף וְלֹאוְלֹאולא־־־ע֝֗וֹדעוֹדעוד תְּשׁוּרֶ֥נּוּתְּשׁוּרֶנּוּתשורנו מְקוֹמֽוֹמְקוֹמוֹמקומו׃׃׃ 20:10 בָּ֭נָיובָּנָיובניו יְרַצּ֣וּיְרַצּוּירצו דַלִּ֑יםדַלִּיםדלים וְ֝יָדָ֗יווְיָדָיווידיו תָּשֵׁ֥בְנָהתָּשֵׁבְנָהתשבנה אוֹנֽוֹאוֹנוֹאונו׃׃׃ 20:11 עַ֭צְמוֹתָיועַצְמוֹתָיועצמותיו מָלְא֣וּמָלְאוּמלאו [עֲלוּמֹו כ][עֲלוּמֹו כ][עלומו כ] (עֲלוּמָ֑יו ק)(עֲלוּמָיו ק)(עלומיו ק) וְ֝עִמּ֗וֹוְעִמּוֹועמו עַלעַלעל־־־עָפָ֥רעָפָרעפר תִּשְׁכָּֽבתִּשְׁכָּבתשכב׃׃׃ 20:12 אִםאִםאם־־־תַּמְתִּ֣יקתַּמְתִּיקתמתיק בְּפִ֣יובְּפִיובפיו רָעָ֑הרָעָהרעה יַ֝כְחִידֶ֗נָּהיַכְחִידֶנָּהיכחידנה תַּ֣חַתתַּחַתתחת לְשׁוֹנֽוֹלְשׁוֹנוֹלשונו׃׃׃ 20:13 יַחְמֹ֣ליַחְמֹליחמל עָ֭לֶיהָעָלֶיהָעליה וְלֹ֣אוְלֹאולא יַֽעַזְבֶ֑נָּהיַעַזְבֶנָּהיעזבנה וְ֝יִמְנָעֶ֗נָּהוְיִמְנָעֶנָּהוימנענה בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך חִכּֽוֹחִכּוֹחכו׃׃׃ 20:14 לַ֭חְמוֹלַחְמוֹלחמו בְּמֵעָ֣יובְּמֵעָיובמעיו נֶהְפָּ֑ךְנֶהְפָּךְנהפך מְרוֹרַ֖תמְרוֹרַתמרורת פְּתָנִ֣יםפְּתָנִיםפתנים בְּקִרְבּֽוֹבְּקִרְבּוֹבקרבו׃׃׃ 20:15 חַ֣יִלחַיִלחיל בָּ֭לַעבָּלַעבלע וַיְקִאֶ֑נּוּוַיְקִאֶנּוּויקאנו מִ֝בִּטְנ֗וֹמִבִּטְנוֹמבטנו יוֹרִשֶׁ֥נּוּיוֹרִשֶׁנּוּיורשנו אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 20:16 רֹאשׁרֹאשׁראש־־־פְּתָנִ֥יםפְּתָנִיםפתנים יִינָ֑קיִינָקיינק תַּֽ֝הַרְגֵ֗הוּתַּהַרְגֵהוּתהרגהו לְשׁ֣וֹןלְשׁוֹןלשון אֶפְעֶֽהאֶפְעֶהאפעה׃׃׃ 20:17 אַלאַלאל־־־יֵ֥רֶאיֵרֶאירא בִפְלַגּ֑וֹתבִפְלַגּוֹתבפלגות נַהֲרֵ֥ינַהֲרֵינהרי נַ֝חֲלֵ֗ינַחֲלֵינחלי דְּבַ֣שׁדְּבַשׁדבש וְחֶמְאָֽהוְחֶמְאָהוחמאה׃׃׃ 20:18 מֵשִׁ֣יבמֵשִׁיבמשיב יָ֭גָעיָגָעיגע וְלֹ֣אוְלֹאולא יִבְלָ֑עיִבְלָעיבלע כְּחֵ֥ילכְּחֵילכחיל תְּ֝מוּרָת֗וֹתְּמוּרָתוֹתמורתו וְלֹ֣אוְלֹאולא יַעֲלֹֽסיַעֲלֹסיעלס׃׃׃ 20:19 כִּֽיכִּיכי־־־רִ֭צַּץרִצַּץרצץ עָזַ֣בעָזַבעזב דַּלִּ֑יםדַּלִּיםדלים בַּ֥יִתבַּיִתבית גָּ֝זַ֗לגָּזַלגזל וְלֹ֣אוְלֹאולא יִבֶנֵֽהוּיִבֶנֵהוּיבנהו׃׃׃ 20:20 כִּ֤יכִּיכי ׀׀׀ לֹאלֹאלא־־־יָדַ֣עיָדַעידע שָׁלֵ֣ושָׁלֵושלו בְּבִטְנ֑וֹבְּבִטְנוֹבבטנו בַּ֝חֲמוּד֗וֹבַּחֲמוּדוֹבחמודו לֹ֣אלֹאלא יְמַלֵּֽטיְמַלֵּטימלט׃׃׃ 20:21 אֵיןאֵיןאין־־־שָׂרִ֥ידשָׂרִידשריד לְאָכְל֑וֹלְאָכְלוֹלאכלו עַלעַלעל־־־כֵּ֝֗ןכֵּןכן לֹאלֹאלא־־־יָחִ֥יליָחִיליחיל טוּבֽוֹטוּבוֹטובו׃׃׃ 20:22 בִּמְלֹ֣אותבִּמְלֹאותבמלאות שִׂ֭פְקוֹשִׂפְקוֹשפקו יֵ֣צֶריֵצֶריצר ל֑וֹלוֹלו כָּלכָּלכל־־־יַ֖דיַדיד עָמֵ֣לעָמֵלעמל תְּבוֹאֶֽנּוּתְּבוֹאֶנּוּתבואנו׃׃׃ 20:23 יְהִ֤ייְהִייהי ׀׀׀ לְמַלֵּ֬אלְמַלֵּאלמלא בִטְנ֗וֹבִטְנוֹבטנו יְֽשַׁלַּחיְשַׁלַּחישלח־־־בּ֭וֹבּוֹבו חֲר֣וֹןחֲרוֹןחרון אַפּ֑וֹאַפּוֹאפו וְיַמְטֵ֥רוְיַמְטֵרוימטר עָ֝לֵ֗ימוֹעָלֵימוֹעלימו בִּלְחוּמֽוֹבִּלְחוּמוֹבלחומו׃׃׃ 20:24 יִ֭בְרַחיִבְרַחיברח מִנֵּ֣שֶׁקמִנֵּשֶׁקמנשק בַּרְזֶ֑לבַּרְזֶלברזל תַּ֝חְלְפֵ֗הוּתַּחְלְפֵהוּתחלפהו קֶ֣שֶׁתקֶשֶׁתקשת נְחוּשָֽׁהנְחוּשָׁהנחושה׃׃׃ 20:25 שָׁלַף֮שָׁלַףשלף וַיֵּצֵ֪אוַיֵּצֵאויצא מִגֵּ֫וָ֥המִגֵּוָהמגוה וּ֭בָרָקוּבָרָקוברק מִֽמְּרֹרָת֥וֹמִמְּרֹרָתוֹממררתו יַהֲלֹ֗ךְיַהֲלֹךְיהלך עָלָ֥יועָלָיועליו אֵמִֽיםאֵמִיםאמים׃׃׃ 20:26 כָּלכָּלכל־־־חֹשֶׁךְ֮חֹשֶׁךְחשך טָמ֪וּןטָמוּןטמון לִצְפּ֫וּנָ֥יולִצְפּוּנָיולצפוניו תְּ֭אָכְלֵהוּתְּאָכְלֵהוּתאכלהו אֵ֣שׁאֵשׁאש לֹֽאלֹאלא־־־נֻפָּ֑חנֻפָּחנפח יֵ֖רַעיֵרַעירע שָׂרִ֣ידשָׂרִידשריד בְּאָהֳלֽוֹבְּאָהֳלוֹבאהלו׃׃׃ 20:27 יְגַלּ֣וּיְגַלּוּיגלו שָׁמַ֣יִםשָׁמַיִםשמים עֲוֺנ֑וֹעֲוֺנוֹעונו וְ֝אֶ֗רֶץוְאֶרֶץוארץ מִתְקוֹמָ֘מָ֥המִתְקוֹמָמָהמתקוממה לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 20:28 יִ֭גֶליִגֶליגל יְב֣וּליְבוּליבול בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו נִ֝גָּר֗וֹתנִגָּרוֹתנגרות בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ 20:29 זֶ֤הזֶהזה ׀׀׀ חֵֽלֶקחֵלֶקחלק־־־אָדָ֣םאָדָםאדם רָ֭שָׁערָשָׁערשע מֵאֱלֹהִ֑יםמֵאֱלֹהִיםמאלהים וְנַחֲלַ֖תוְנַחֲלַתונחלת אִמְר֣וֹאִמְרוֹאמרו מֵאֵֽלמֵאֵלמאל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain