Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 22

22:1 אָ֚זאָזאז יִקְרָ֣איִקְרָאיקרא יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע לָרֽאוּבֵנִ֖ילָראוּבֵנִילראובני וְלַגָּדִ֑יוְלַגָּדִיולגדי וְלַחֲצִ֖יוְלַחֲצִיולחצי מַטֵּ֥המַטֵּהמטה מְנַשֶּֽׁהמְנַשֶּׁהמנשה׃׃׃ 22:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם שְׁמַרְתֶּ֔םשְׁמַרְתֶּםשמרתם אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוָּ֣הצִוָּהצוה אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה עֶ֣בֶדעֶבֶדעבד יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַתִּשְׁמְע֣וּוַתִּשְׁמְעוּותשמעו בְקוֹלִ֔יבְקוֹלִיבקולי לְכֹ֥ללְכֹללכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוִּ֖יתִיצִוִּיתִיצויתי אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 22:3 לֹֽאלֹאלא־־־עֲזַבְתֶּ֣םעֲזַבְתֶּםעזבתם אֶתאֶתאת־־־אֲחֵיכֶ֗םאֲחֵיכֶםאחיכם זֶ֚הזֶהזה יָמִ֣יםיָמִיםימים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וּשְׁמַרְתֶּ֕םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֕רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת מִצְוַ֖תמִצְוַתמצות יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 22:4 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הֵנִ֨יחַהֵנִיחַהניח יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶם֙אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם לַֽאֲחֵיכֶ֔םלַאֲחֵיכֶםלאחיכם כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה פְּנוּ֩פְּנוּפנו וּלְכ֨וּוּלְכוּולכו לָכֶ֜םלָכֶםלכם לְאָהֳלֵיכֶ֗םלְאָהֳלֵיכֶםלאהליכם אֶלאֶלאל־־־אֶ֙רֶץ֙אֶרֶץארץ אֲחֻזַּתְכֶ֔םאֲחֻזַּתְכֶםאחזתכם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ נָתַ֣ןנָתַןנתן לָכֶ֗םלָכֶםלכם מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה עֶ֣בֶדעֶבֶדעבד יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּעֵ֖בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ 22:5 רַ֣קרַקרק ׀׀׀ שִׁמְר֣וּשִׁמְרוּשמרו מְאֹ֗דמְאֹדמאד לַעֲשׂ֨וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־הַמִּצְוָ֣ההַמִּצְוָההמצוה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַתּוֹרָה֮הַתּוֹרָההתורה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוָּ֣הצִוָּהצוה אֶתְכֶם֮אֶתְכֶםאתכם מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־יְהוָה֒יְהוָהיהוה לְ֠אַהֲבָהלְאַהֲבָהלאהבה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֜םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְלָלֶ֧כֶתוְלָלֶכֶתוללכת בְּכָלבְּכָלבכל־־־דְּרָכָ֛יודְּרָכָיודרכיו וְלִשְׁמֹ֥רוְלִשְׁמֹרולשמר מִצְוֺתָ֖יומִצְוֺתָיומצותיו וּלְדָבְקָהוּלְדָבְקָהולדבקה־־־ב֑וֹבוֹבו וּלְעָבְד֕וֹוּלְעָבְדוֹולעבדו בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבַבְכֶ֖םלְבַבְכֶםלבבכם וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשְׁכֶֽםנַפְשְׁכֶםנפשכם׃׃׃ 22:6 וַֽיְבָרְכֵ֖םוַיְבָרְכֵםויברכם יְהוֹשֻׁ֑עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַֽיְשַׁלְּחֵ֔םוַיְשַׁלְּחֵםוישלחם וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו אֶלאֶלאל־־־אָהֳלֵיהֶֽםאָהֳלֵיהֶםאהליהם׃׃׃ ססס 22:7 וְלַחֲצִ֣יוְלַחֲצִיולחצי ׀׀׀ שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט הַֽמְנַשֶּׁ֗ההַמְנַשֶּׁההמנשה נָתַ֣ןנָתַןנתן מֹשֶׁה֮מֹשֶׁהמשה בַּבָּשָׁן֒בַּבָּשָׁןבבשן וּלְחֶצְי֗וֹוּלְחֶצְיוֹולחציו נָתַ֤ןנָתַןנתן יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע עִםעִםעם־־־אֲחֵיהֶ֔םאֲחֵיהֶםאחיהם [מֵעֵבֶר כ][מֵעֵבֶר כ][מעבר כ] (בְּעֵ֥בֶר ק)(בְּעֵבֶר ק)(בעבר ק) הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן יָ֑מָּהיָמָּהימה וְ֠גַםוְגַםוגם כִּ֣יכִּיכי שִׁלְּחָ֧םשִׁלְּחָםשלחם יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־אָהֳלֵיהֶ֖םאָהֳלֵיהֶםאהליהם וַיְבָרֲכֵֽםוַיְבָרֲכֵםויברכם׃׃׃ 22:8 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר בִּנְכָסִ֨יםבִּנְכָסִיםבנכסים רַבִּ֜יםרַבִּיםרבים שׁ֤וּבוּשׁוּבוּשובו אֶלאֶלאל־־־אָֽהֳלֵיכֶם֙אָהֳלֵיכֶםאהליכם וּבְמִקְנֶ֣הוּבְמִקְנֶהובמקנה רַברַברב־־־מְאֹ֔דמְאֹדמאד בְּכֶ֨סֶףבְּכֶסֶףבכסף וּבְזָהָ֜בוּבְזָהָבובזהב וּבִנְחֹ֧שֶׁתוּבִנְחֹשֶׁתובנחשת וּבְבַרְזֶ֛לוּבְבַרְזֶלובברזל וּבִשְׂלָמ֖וֹתוּבִשְׂלָמוֹתובשלמות הַרְבֵּ֣ההַרְבֵּההרבה מְאֹ֑דמְאֹדמאד חִלְק֥וּחִלְקוּחלקו שְׁלַלשְׁלַלשלל־־־אֹיְבֵיכֶ֖םאֹיְבֵיכֶםאיביכם עִםעִםעם־־־אֲחֵיכֶֽםאֲחֵיכֶםאחיכם׃׃׃ פפפ
22:9 וַיָּשֻׁ֣בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו וַיֵּלְכ֡וּוַיֵּלְכוּוילכו בְּנֵיבְּנֵיבני־־־רְאוּבֵ֨ןרְאוּבֵןראובן וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־גָ֜דגָדגד וַחֲצִ֣יוַחֲצִיוחצי ׀׀׀ שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט הַֽמְנַשֶּׁ֗ההַמְנַשֶּׁההמנשה מֵאֵת֙מֵאֵתמאת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִשִּׁלֹ֖המִשִּׁלֹהמשלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען לָלֶ֜כֶתלָלֶכֶתללכת אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַגִּלְעָ֗דהַגִּלְעָדהגלעד אֶלאֶלאל־־־אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ אֲחֻזָּתָם֙אֲחֻזָּתָםאחזתם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נֹֽאחֲזוּנֹאחֲזוּנאחזו־־־בָ֔הּבָהּבה עַלעַלעל־־־פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 22:10 וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־גְּלִיל֣וֹתגְּלִילוֹתגלילות הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען וַיִּבְנ֣וּוַיִּבְנוּויבנו בְנֵיבְנֵיבני־־־רְאוּבֵ֣ןרְאוּבֵןראובן וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־גָ֡דגָדגד וַחֲצִ֣יוַחֲצִיוחצי שֵׁבֶט֩שֵׁבֶטשבט הַֽמְנַשֶּׁ֨ההַמְנַשֶּׁההמנשה שָׁ֤םשָׁםשם מִזְבֵּ֙חַ֙מִזְבֵּחַמזבח עַלעַלעל־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן מִזְבֵּ֥חַמִזְבֵּחַמזבח גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול לְמַרְאֶֽהלְמַרְאֶהלמראה׃׃׃ 22:11 וַיִּשְׁמְע֥וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֣ההִנֵּההנה בָנ֣וּבָנוּבנו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־רְאוּבֵ֣ןרְאוּבֵןראובן וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־גָ֡דגָדגד וַחֲצִי֩וַחֲצִיוחצי שֵׁ֨בֶטשֵׁבֶטשבט הַֽמְנַשֶּׁ֜ההַמְנַשֶּׁההמנשה אֶתאֶתאת־־־הַמִּזְבֵּ֗חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח אֶלאֶלאל־־־מוּל֙מוּלמול אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען אֶלאֶלאל־־־גְּלִילוֹת֙גְּלִילוֹתגלילות הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן אֶלאֶלאל־־־עֵ֖בֶרעֵבֶרעבר בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 22:12 וַֽיִּשְׁמְע֖וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּקָּ֨הֲל֜וּוַיִּקָּהֲלוּויקהלו כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֤תעֲדַתעדת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל שִׁלֹ֔השִׁלֹהשלה לַעֲל֥וֹתלַעֲלוֹתלעלות עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם לַצָּבָֽאלַצָּבָאלצבא׃׃׃ פפפ
22:13 וַיִּשְׁלְח֨וּוַיִּשְׁלְחוּוישלחו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־רְאוּבֵ֧ןרְאוּבֵןראובן וְאֶלוְאֶלואל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־גָ֛דגָדגד וְאֶלוְאֶלואל־־־חֲצִ֥יחֲצִיחצי שֵֽׁבֶטשֵׁבֶטשבט־־־מְנַשֶּׁ֖המְנַשֶּׁהמנשה אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַגִּלְעָ֑דהַגִּלְעָדהגלעד אֶתאֶתאת־־־פִּינְחָ֖ספִּינְחָספינחס בֶּןבֶּןבן־־־אֶלְעָזָ֥ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ 22:14 וַעֲשָׂרָ֤הוַעֲשָׂרָהועשרה נְשִׂאִים֙נְשִׂאִיםנשאים עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו נָשִׂ֨יאנָשִׂיאנשיא אֶחָ֜דאֶחָדאחד נָשִׂ֤יאנָשִׂיאנשיא אֶחָד֙אֶחָדאחד לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אָ֔באָבאב לְכֹ֖ללְכֹללכל מַטּ֣וֹתמַטּוֹתמטות יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְאִ֨ישׁוְאִישׁואיש רֹ֧אשׁרֹאשׁראש בֵּיתבֵּיתבית־־־אֲבוֹתָ֛םאֲבוֹתָםאבותם הֵ֖מָּההֵמָּההמה לְאַלְפֵ֥ילְאַלְפֵילאלפי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 22:15 וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־רְאוּבֵ֧ןרְאוּבֵןראובן וְאֶלוְאֶלואל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־גָ֛דגָדגד וְאֶלוְאֶלואל־־־חֲצִ֥יחֲצִיחצי שֵֽׁבֶטשֵׁבֶטשבט־־־מְנַשֶּׁ֖המְנַשֶּׁהמנשה אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַגִּלְעָ֑דהַגִּלְעָדהגלעד וַיְדַבְּר֥וּוַיְדַבְּרוּוידברו אִתָּ֖םאִתָּםאתם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 22:16 כֹּ֣הכֹּהכה אָמְר֞וּאָמְרוּאמרו כֹּ֣לכֹּלכל ׀׀׀ עֲדַ֣תעֲדַתעדת יְהוָ֗היְהוָהיהוה מָֽהמָהמה־־־הַמַּ֤עַלהַמַּעַלהמעל הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר מְעַלְתֶּם֙מְעַלְתֶּםמעלתם בֵּאלֹהֵ֣יבֵּאלֹהֵיבאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לָשׁ֣וּבלָשׁוּבלשוב הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום מֵאַחֲרֵ֖ימֵאַחֲרֵימאחרי יְהוָ֑היְהוָהיהוה בִּבְנֽוֹתְכֶ֤םבִּבְנוֹתְכֶםבבנותכם לָכֶם֙לָכֶםלכם מִזְבֵּ֔חַמִזְבֵּחַמזבח לִמְרָדְכֶ֥םלִמְרָדְכֶםלמרדכם הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום בַּיהוָֽהבַּיהוָהביהוה׃׃׃ 22:17 הַמְעַטהַמְעַטהמעט־־־לָ֙נוּ֙לָנוּלנו אֶתאֶתאת־־־עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון פְּע֔וֹרפְּעוֹרפעור אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־הִטַּהַ֙רְנוּ֙הִטַּהַרְנוּהטהרנו מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי הַנֶּ֖גֶףהַנֶּגֶףהנגף בַּעֲדַ֥תבַּעֲדַתבעדת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 22:18 וְאַתֶּם֙וְאַתֶּםואתם תָּשֻׁ֣בוּתָּשֻׁבוּתשבו הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום מֵאַחֲרֵ֖ימֵאַחֲרֵימאחרי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה אַתֶּ֞םאַתֶּםאתם תִּמְרְד֤וּתִּמְרְדוּתמרדו הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה וּמָחָ֕רוּמָחָרומחר אֶֽלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֥תעֲדַתעדת יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל יִקְצֹֽףיִקְצֹףיקצף׃׃׃ 22:19 וְאַ֨ךְוְאַךְואך אִםאִםאם־־־טְמֵאָ֜הטְמֵאָהטמאה אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ אֲחֻזַּתְכֶ֗םאֲחֻזַּתְכֶםאחזתכם עִבְר֨וּעִבְרוּעברו לָכֶ֜םלָכֶםלכם אֶלאֶלאל־־־אֶ֨רֶץאֶרֶץארץ אֲחֻזַּ֤תאֲחֻזַּתאחזת יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר שָֽׁכַןשָׁכַןשכן־־־שָׁם֙שָׁםשם מִשְׁכַּ֣ןמִשְׁכַּןמשכן יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהֵאָחֲז֖וּוְהֵאָחֲזוּוהאחזו בְּתוֹכֵ֑נוּבְּתוֹכֵנוּבתוכנו וּבַֽיהוָ֣הוּבַיהוָהוביהוה אַלאַלאל־־־תִּמְרֹ֗דוּתִּמְרֹדוּתמרדו וְאֹתָ֙נוּ֙וְאֹתָנוּואתנו אֶלאֶלאל־־־תִּמְרֹ֔דוּתִּמְרֹדוּתמרדו בִּבְנֹֽתְכֶ֤םבִּבְנֹתְכֶםבבנתכם לָכֶם֙לָכֶםלכם מִזְבֵּ֔חַמִזְבֵּחַמזבח מִֽבַּלְעֲדֵ֔ימִבַּלְעֲדֵימבלעדי מִזְבַּ֖חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 22:20 הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא ׀׀׀ עָכָ֣ןעָכָןעכן בֶּןבֶּןבן־־־זֶ֗רַחזֶרַחזרח מָ֤עַלמָעַלמעל מַ֙עַל֙מַעַלמעל בַּחֵ֔רֶםבַּחֵרֶםבחרם וְעַֽלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֥תעֲדַתעדת יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הָ֣יָההָיָההיה קָ֑צֶףקָצֶףקצף וְהוּא֙וְהוּאוהוא אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶחָ֔דאֶחָדאחד לֹ֥אלֹאלא גָוַ֖עגָוַעגוע בַּעֲוֺנֽוֹבַּעֲוֺנוֹבעונו׃׃׃ פפפ
22:21 וַֽיַּעֲנוּ֙וַיַּעֲנוּויענו בְּנֵיבְּנֵיבני־־־רְאוּבֵ֣ןרְאוּבֵןראובן וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־גָ֔דגָדגד וַחֲצִ֖יוַחֲצִיוחצי שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט הַֽמְנַשֶּׁ֑ההַמְנַשֶּׁההמנשה וַֽיְדַבְּר֔וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֶתאֶתאת־־־רָאשֵׁ֖ירָאשֵׁיראשי אַלְפֵ֥יאַלְפֵיאלפי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 22:22 אֵל֩אֵלאל ׀׀׀ אֱלֹהִ֨יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵ֣לאֵלאל ׀׀׀ אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ יְהוָה֙יְהוָהיהוה ה֣וּאהוּאהוא יֹדֵ֔עַיֹדֵעַידע וְיִשְׂרָאֵ֖לוְיִשְׂרָאֵלוישראל ה֣וּאהוּאהוא יֵדָ֑עיֵדָעידע אִםאִםאם־־־בְּמֶ֤רֶדבְּמֶרֶדבמרד וְאִםוְאִםואם־־־בְּמַ֙עַל֙בְּמַעַלבמעל בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה אַלאַלאל־־־תּוֹשִׁיעֵ֖נוּתּוֹשִׁיעֵנוּתושיענו הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 22:23 לִבְנ֥וֹתלִבְנוֹתלבנות לָ֙נוּ֙לָנוּלנו מִזְבֵּ֔חַמִזְבֵּחַמזבח לָשׁ֖וּבלָשׁוּבלשוב מֵאַחֲרֵ֣ימֵאַחֲרֵימאחרי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאִםוְאִםואם־־־לְהַעֲל֨וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות עָלָ֜יועָלָיועליו עוֹלָ֣העוֹלָהעולה וּמִנְחָ֗הוּמִנְחָהומנחה וְאִםוְאִםואם־־־לַעֲשׂ֤וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות עָלָיו֙עָלָיועליו זִבְחֵ֣יזִבְחֵיזבחי שְׁלָמִ֔יםשְׁלָמִיםשלמים יְהוָ֖היְהוָהיהוה ה֥וּאהוּאהוא יְבַקֵּֽשׁיְבַקֵּשׁיבקש׃׃׃ 22:24 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֤אלֹאלא מִדְּאָגָה֙מִדְּאָגָהמדאגה מִדָּבָ֔רמִדָּבָרמדבר עָשִׂ֥ינוּעָשִׂינוּעשינו אֶתאֶתאת־־־זֹ֖אתזֹאתזאת לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר מָחָ֗רמָחָרמחר יֹאמְר֨וּיֹאמְרוּיאמרו בְנֵיכֶ֤םבְנֵיכֶםבניכם לְבָנֵ֙ינוּ֙לְבָנֵינוּלבנינו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר מַהמַהמה־־־לָּכֶ֕םלָּכֶםלכם וְלַֽיהוָ֖הוְלַיהוָהוליהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 22:25 וּגְב֣וּלוּגְבוּלוגבול נָֽתַןנָתַןנתן־־־יְ֠הוָהיְהוָהיהוה בֵּינֵ֨נוּבֵּינֵנוּביננו וּבֵינֵיכֶ֜םוּבֵינֵיכֶםוביניכם בְּנֵיבְּנֵיבני־־־רְאוּבֵ֤ןרְאוּבֵןראובן וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־גָד֙גָדגד אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן אֵיןאֵיןאין־־־לָכֶ֥םלָכֶםלכם חֵ֖לֶקחֵלֶקחלק בַּֽיהוָ֑הבַּיהוָהביהוה וְהִשְׁבִּ֤יתוּוְהִשְׁבִּיתוּוהשביתו בְנֵיכֶם֙בְנֵיכֶםבניכם אֶתאֶתאת־־־בָּנֵ֔ינוּבָּנֵינוּבנינו לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי יְרֹ֥איְרֹאירא אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 22:26 וַנֹּ֕אמֶרוַנֹּאמֶרונאמר נַעֲשֶׂהנַעֲשֶׂהנעשה־־־נָּ֣אנָּאנא לָ֔נוּלָנוּלנו לִבְנ֖וֹתלִבְנוֹתלבנות אֶתאֶתאת־־־הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח לֹ֥אלֹאלא לְעוֹלָ֖הלְעוֹלָהלעולה וְלֹ֥אוְלֹאולא לְזָֽבַחלְזָבַחלזבח׃׃׃ 22:27 כִּי֩כִּיכי עֵ֨דעֵדעד ה֜וּאהוּאהוא בֵּינֵ֣ינוּבֵּינֵינוּבינינו וּבֵינֵיכֶ֗םוּבֵינֵיכֶםוביניכם וּבֵ֣יןוּבֵיןובין דֹּרוֹתֵינוּ֮דֹּרוֹתֵינוּדרותינו אַחֲרֵינוּ֒אַחֲרֵינוּאחרינו לַעֲבֹ֞דלַעֲבֹדלעבד אֶתאֶתאת־־־עֲבֹדַ֤תעֲבֹדַתעבדת יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו בְּעֹלוֹתֵ֥ינוּבְּעֹלוֹתֵינוּבעלותינו וּבִזְבָחֵ֖ינוּוּבִזְבָחֵינוּובזבחינו וּבִשְׁלָמֵ֑ינוּוּבִשְׁלָמֵינוּובשלמינו וְלֹאוְלֹאולא־־־יֹאמְר֨וּיֹאמְרוּיאמרו בְנֵיכֶ֤םבְנֵיכֶםבניכם מָחָר֙מָחָרמחר לְבָנֵ֔ינוּלְבָנֵינוּלבנינו אֵיןאֵיןאין־־־לָכֶ֥םלָכֶםלכם חֵ֖לֶקחֵלֶקחלק בַּיהוָֽהבַּיהוָהביהוה׃׃׃ 22:28 וַנֹּ֕אמֶרוַנֹּאמֶרונאמר וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יֹאמְר֥וּיֹאמְרוּיאמרו אֵלֵ֛ינוּאֵלֵינוּאלינו וְאֶלוְאֶלואל־־־דֹּרֹתֵ֖ינוּדֹּרֹתֵינוּדרתינו מָחָ֑רמָחָרמחר וְאָמַ֡רְנוּוְאָמַרְנוּואמרנו רְא֣וּרְאוּראו אֶתאֶתאת־־־תַּבְנִית֩תַּבְנִיתתבנית מִזְבַּ֨חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשׂ֣וּעָשׂוּעשו אֲבוֹתֵ֗ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו לֹ֤אלֹאלא לְעוֹלָה֙לְעוֹלָהלעולה וְלֹ֣אוְלֹאולא לְזֶ֔בַחלְזֶבַחלזבח כִּיכִּיכי־־־עֵ֣דעֵדעד ה֔וּאהוּאהוא בֵּינֵ֖ינוּבֵּינֵינוּבינינו וּבֵינֵיכֶֽםוּבֵינֵיכֶםוביניכם׃׃׃ 22:29 חָלִילָה֩חָלִילָהחלילה לָּ֨נוּלָּנוּלנו מִמֶּ֜נּוּמִמֶּנּוּממנו לִמְרֹ֣דלִמְרֹדלמרד בַּֽיהוָ֗הבַּיהוָהביהוה וְלָשׁ֤וּבוְלָשׁוּבולשוב הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום מֵאַחֲרֵ֣ימֵאַחֲרֵימאחרי יְהוָ֔היְהוָהיהוה לִבְנ֣וֹתלִבְנוֹתלבנות מִזְבֵּ֔חַמִזְבֵּחַמזבח לְעֹלָ֖הלְעֹלָהלעלה לְמִנְחָ֣הלְמִנְחָהלמנחה וּלְזָ֑בַחוּלְזָבַחולזבח מִלְּבַ֗דמִלְּבַדמלבד מִזְבַּח֙מִזְבַּחמזבח יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני מִשְׁכָּנֽוֹמִשְׁכָּנוֹמשכנו׃׃׃ פפפ
22:30 וַיִּשְׁמַ֞עוַיִּשְׁמַעוישמע פִּֽינְחָ֣ספִּינְחָספינחס הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן וּנְשִׂיאֵ֨יוּנְשִׂיאֵיונשיאי הָעֵדָ֜ההָעֵדָההעדה וְרָאשֵׁ֨יוְרָאשֵׁיוראשי אַלְפֵ֤יאַלְפֵיאלפי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו אֶתאֶתאת־־־הַ֨דְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר דִּבְּר֛וּדִּבְּרוּדברו בְּנֵיבְּנֵיבני־־־רְאוּבֵ֥ןרְאוּבֵןראובן וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־גָ֖דגָדגד וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני מְנַשֶּׁ֑המְנַשֶּׁהמנשה וַיִּיטַ֖בוַיִּיטַבוייטב בְּעֵינֵיהֶֽםבְּעֵינֵיהֶםבעיניהם׃׃׃ 22:31 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פִּֽינְחָ֣ספִּינְחָספינחס בֶּןבֶּןבן־־־אֶלְעָזָ֣ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֡ןהַכֹּהֵןהכהן אֶלאֶלאל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־רְאוּבֵ֨ןרְאוּבֵןראובן וְאֶלוְאֶלואל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־גָ֜דגָדגד וְאֶלוְאֶלואל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני מְנַשֶּׁ֗המְנַשֶּׁהמנשה הַיּ֤וֹםהַיּוֹםהיום ׀׀׀ יָדַ֙עְנוּ֙יָדַעְנוּידענו כִּֽיכִּיכי־־־בְתוֹכֵ֣נוּבְתוֹכֵנוּבתוכנו יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־מְעַלְתֶּ֥םמְעַלְתֶּםמעלתם בַּֽיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה הַמַּ֣עַלהַמַּעַלהמעל הַזֶּ֑ההַזֶּההזה אָ֗זאָזאז הִצַּלְתֶּ֛םהִצַּלְתֶּםהצלתם אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מִיַּ֥דמִיַּדמיד יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 22:32 וַיָּ֣שָׁבוַיָּשָׁבוישב פִּֽינְחָ֣ספִּינְחָספינחס בֶּןבֶּןבן־־־אֶלְעָזָ֣ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן ׀׀׀ וְהַנְּשִׂיאִ֡יםוְהַנְּשִׂיאִיםוהנשיאים מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־רְאוּבֵן֩רְאוּבֵןראובן וּמֵאֵ֨תוּמֵאֵתומאת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־גָ֜דגָדגד מֵאֶ֧רֶץמֵאֶרֶץמארץ הַגִּלְעָ֛דהַגִּלְעָדהגלעד אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ כְּנַ֖עַןכְּנַעַןכנען אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּשִׁ֥בוּוַיָּשִׁבוּוישבו אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 22:33 וַיִּיטַ֣בוַיִּיטַבוייטב הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר בְּעֵינֵי֙בְּעֵינֵיבעיני בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיְבָרֲכ֥וּוַיְבָרֲכוּויברכו אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹ֣אוְלֹאולא אָמְר֗וּאָמְרוּאמרו לַעֲל֤וֹתלַעֲלוֹתלעלות עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם לַצָּבָ֔אלַצָּבָאלצבא לְשַׁחֵת֙לְשַׁחֵתלשחת אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר בְּנֵיבְּנֵיבני־־־רְאוּבֵ֥ןרְאוּבֵןראובן וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־גָ֖דגָדגד יֹשְׁבִ֥יםיֹשְׁבִיםישבים בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 22:34 וַֽיִּקְרְא֛וּוַיִּקְרְאוּויקראו בְּנֵיבְּנֵיבני־־־רְאוּבֵ֥ןרְאוּבֵןראובן וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־גָ֖דגָדגד לַמִּזְבֵּ֑חַלַמִּזְבֵּחַלמזבח כִּ֣יכִּיכי עֵ֥דעֵדעד הוּא֙הוּאהוא בֵּֽינֹתֵ֔ינוּבֵּינֹתֵינוּבינתינו כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain