Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 22

22:1 נִבְחָ֣רנִבְחָרנבחר שֵׁ֭םשֵׁםשם מֵעֹ֣שֶׁרמֵעֹשֶׁרמעשר רָ֑ברָברב מִכֶּ֥סֶףמִכֶּסֶףמכסף וּ֝מִזָּהָ֗בוּמִזָּהָבומזהב חֵ֣ןחֵןחן טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 22:2 עָשִׁ֣ירעָשִׁירעשיר וָרָ֣שׁוָרָשׁורש נִפְגָּ֑שׁוּנִפְגָּשׁוּנפגשו עֹשֵׂ֖העֹשֵׂהעשה כֻלָּ֣םכֻלָּםכלם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 22:3 עָר֤וּםעָרוּםערום ׀׀׀ רָאָ֣הרָאָהראה רָעָ֣הרָעָהרעה [וְיִסָּתֵר כ][וְיִסָּתֵר כ][ויסתר כ] (וְנִסְתָּ֑ר ק)(וְנִסְתָּר ק)(ונסתר ק) וּ֝פְתָיִ֗יםוּפְתָיִיםופתיים עָבְר֥וּעָבְרוּעברו וְֽנֶעֱנָֽשׁוּוְנֶעֱנָשׁוּונענשו׃׃׃ 22:4 עֵ֣קֶבעֵקֶבעקב עֲ֭נָוָהעֲנָוָהענוה יִרְאַ֣תיִרְאַתיראת יְהוָ֑היְהוָהיהוה עֹ֖שֶׁרעֹשֶׁרעשר וְכָב֣וֹדוְכָבוֹדוכבוד וְחַיִּֽיםוְחַיִּיםוחיים׃׃׃ 22:5 צִנִּ֣יםצִנִּיםצנים פַּ֭חִיםפַּחִיםפחים בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך עִקֵּ֑שׁעִקֵּשׁעקש שׁוֹמֵ֥רשׁוֹמֵרשומר נַ֝פְשׁ֗וֹנַפְשׁוֹנפשו יִרְחַ֥קיִרְחַקירחק מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ 22:6 חֲנֹ֣ךְחֲנֹךְחנך לַ֭נַּעַרלַנַּעַרלנער עַלעַלעל־־־פִּ֣יפִּיפי דַרְכּ֑וֹדַרְכּוֹדרכו גַּ֥םגַּםגם כִּֽיכִּיכי־־־יַ֝זְקִ֗יןיַזְקִיןיזקין לֹֽאלֹאלא־־־יָס֥וּריָסוּריסור מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ 22:7 עָ֭שִׁירעָשִׁירעשיר בְּרָשִׁ֣יםבְּרָשִׁיםברשים יִמְשׁ֑וֹליִמְשׁוֹלימשול וְעֶ֥בֶדוְעֶבֶדועבד לֹ֝וֶ֗הלֹוֶהלוה לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש מַלְוֶֽהמַלְוֶהמלוה׃׃׃ 22:8 זוֹרֵ֣עַזוֹרֵעַזורע עַ֭וְלָהעַוְלָהעולה [יִקְצֹור כ][יִקְצֹור כ][יקצור כ] (יִקְצָר ק)(יִקְצָר ק)(יקצר ק) אָ֑וֶןאָוֶןאון וְשֵׁ֖בֶטוְשֵׁבֶטושבט עֶבְרָת֣וֹעֶבְרָתוֹעברתו יִכְלֶֽהיִכְלֶהיכלה׃׃׃ 22:9 טֽוֹבטוֹבטוב־־־עַ֭יִןעַיִןעין ה֣וּאהוּאהוא יְבֹרָ֑ךְיְבֹרָךְיברך כִּֽיכִּיכי־־־נָתַ֖ןנָתַןנתן מִלַּחְמ֣וֹמִלַּחְמוֹמלחמו לַדָּֽללַדָּללדל׃׃׃ 22:10 גָּ֣רֵֽשׁגָּרֵשׁגרש לֵ֭ץלֵץלץ וְיֵצֵ֣אוְיֵצֵאויצא מָד֑וֹןמָדוֹןמדון וְ֝יִשְׁבֹּ֗תוְיִשְׁבֹּתוישבת דִּ֣יןדִּיןדין וְקָלֽוֹןוְקָלוֹןוקלון׃׃׃ 22:11 אֹהֵ֥באֹהֵבאהב [טְהֹור כ][טְהֹור כ][טהור כ] (טְהָר ק)(טְהָר ק)(טהר ק) לֵ֑בלֵבלב חֵ֥ןחֵןחן שְׂ֝פָתָ֗יושְׂפָתָיושפתיו רֵעֵ֥הוּרֵעֵהוּרעהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך׃׃׃ 22:12 עֵינֵ֣יעֵינֵיעיני יְ֭הוָהיְהוָהיהוה נָ֣צְרוּנָצְרוּנצרו דָ֑עַתדָעַתדעת וַ֝יְסַלֵּ֗ףוַיְסַלֵּףויסלף דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי בֹגֵֽדבֹגֵדבגד׃׃׃ 22:13 אָמַ֣ראָמַראמר עָ֭צֵלעָצֵלעצל אֲרִ֣יאֲרִיארי בַח֑וּץבַחוּץבחוץ בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך רְ֝חֹב֗וֹתרְחֹבוֹתרחבות אֵֽרָצֵֽחַאֵרָצֵחַארצח׃׃׃ 22:14 שׁוּחָ֣השׁוּחָהשוחה עֲ֭מֻקָּהעֲמֻקָּהעמקה פִּ֣יפִּיפי זָר֑וֹתזָרוֹתזרות זְע֥וּםזְעוּםזעום יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה [יִפֹּול כ][יִפֹּול כ][יפול כ] (יִפָּל ק)(יִפָּל ק)(יפל ק) שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 22:15 אִ֭וֶּלֶתאִוֶּלֶתאולת קְשׁוּרָ֣הקְשׁוּרָהקשורה בְלֶבבְלֶבבלב־־־נָ֑עַרנָעַרנער שֵׁ֥בֶטשֵׁבֶטשבט מ֝וּסָ֗רמוּסָרמוסר יַרְחִיקֶ֥נָּהיַרְחִיקֶנָּהירחיקנה מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 22:16 עֹ֣שֵֽׁקעֹשֵׁקעשק דָּ֭לדָּלדל לְהַרְבּ֣וֹתלְהַרְבּוֹתלהרבות ל֑וֹלוֹלו נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְ֝עָשִׁ֗ירלְעָשִׁירלעשיר אַךְאַךְאך־־־לְמַחְסֽוֹרלְמַחְסוֹרלמחסור׃׃׃ 22:17 הַ֥טהַטהט אָזְנְךָ֗אָזְנְךָאזנך וּ֭שְׁמַעוּשְׁמַעושמע דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי חֲכָמִ֑יםחֲכָמִיםחכמים וְ֝לִבְּךָ֗וְלִבְּךָולבך תָּשִׁ֥יתתָּשִׁיתתשית לְדַעְתִּֽילְדַעְתִּילדעתי׃׃׃ 22:18 כִּֽיכִּיכי־־־נָ֭עִיםנָעִיםנעים כִּֽיכִּיכי־־־תִשְׁמְרֵ֣םתִשְׁמְרֵםתשמרם בְּבִטְנֶ֑ךָבְּבִטְנֶךָבבטנך יִכֹּ֥נוּיִכֹּנוּיכנו יַ֝חְדָּ֗ויַחְדָּויחדו עַלעַלעל־־־שְׂפָתֶֽיךָשְׂפָתֶיךָשפתיך׃׃׃ 22:19 לִהְי֣וֹתלִהְיוֹתלהיות בַּ֭יהוָהבַּיהוָהביהוה מִבְטַחֶ֑ךָמִבְטַחֶךָמבטחך הוֹדַעְתִּ֖יךָהוֹדַעְתִּיךָהודעתיך הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום אַףאַףאף־־־אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 22:20 הֲלֹ֤אהֲלֹאהלא כָתַ֣בְתִּיכָתַבְתִּיכתבתי לְ֭ךָלְךָלך [שִׁלְשֹׁום כ][שִׁלְשֹׁום כ][שלשום כ] (שָׁלִישִׁ֑ים ק)(שָׁלִישִׁים ק)(שלישים ק) בְּמ֖וֹעֵצֹ֣תבְּמוֹעֵצֹתבמועצת וָדָֽעַתוָדָעַתודעת׃׃׃ 22:21 לְהוֹדִֽיעֲךָ֗לְהוֹדִיעֲךָלהודיעך קֹ֭שְׁטְקֹשְׁטְקשט אִמְרֵ֣יאִמְרֵיאמרי אֱמֶ֑תאֱמֶתאמת לְהָשִׁ֥יבלְהָשִׁיבלהשיב אֲמָרִ֥יםאֲמָרִיםאמרים אֱ֝מֶ֗תאֱמֶתאמת לְשֹׁלְחֶֽיךָלְשֹׁלְחֶיךָלשלחיך׃׃׃ פפפ
22:22 אַֽלאַלאל־־־תִּגְזָלתִּגְזָלתגזל־־־דָּ֭לדָּלדל כִּ֣יכִּיכי דַלדַלדל־־־ה֑וּאהוּאהוא וְאַלוְאַלואל־־־תְּדַכֵּ֖אתְּדַכֵּאתדכא עָנִ֣יעָנִיעני בַשָּֽׁעַרבַשָּׁעַרבשער׃׃׃ 22:23 כִּֽיכִּיכי־־־יְ֭הוָהיְהוָהיהוה יָרִ֣יביָרִיביריב רִיבָ֑םרִיבָםריבם וְקָבַ֖עוְקָבַעוקבע אֶתאֶתאת־־־קֹבְעֵיהֶ֣םקֹבְעֵיהֶםקבעיהם נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 22:24 אַלאַלאל־־־תִּ֭תְרַעתִּתְרַעתתרע אֶתאֶתאת־־־בַּ֣עַלבַּעַלבעל אָ֑ףאָףאף וְאֶתוְאֶתואת־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש חֵ֝מוֹתחֵמוֹתחמות לֹ֣אלֹאלא תָבֽוֹאתָבוֹאתבוא׃׃׃ 22:25 פֶּןפֶּןפן־־־תֶּאֱלַ֥ףתֶּאֱלַףתאלף [אָרְחָתֹו כ][אָרְחָתֹו כ][ארחתו כ] (אֹֽרְחֹתָ֑יו ק)(אֹרְחֹתָיו ק)(ארחתיו ק) וְלָקַחְתָּ֖וְלָקַחְתָּולקחת מוֹקֵ֣שׁמוֹקֵשׁמוקש לְנַפְשֶֽׁךָלְנַפְשֶׁךָלנפשך׃׃׃ 22:26 אַלאַלאל־־־תְּהִ֥יתְּהִיתהי בְתֹֽקְעֵיבְתֹקְעֵיבתקעי־־־כָ֑ףכָףכף בַּ֝עֹרְבִ֗יםבַּעֹרְבִיםבערבים מַשָּׁאֽוֹתמַשָּׁאוֹתמשאות׃׃׃ 22:27 אִםאִםאם־־־אֵֽיןאֵיןאין־־־לְךָ֥לְךָלך לְשַׁלֵּ֑םלְשַׁלֵּםלשלם לָ֥מָּהלָמָּהלמה יִקַּ֥חיִקַּחיקח מִ֝שְׁכָּבְךָ֗מִשְׁכָּבְךָמשכבך מִתַּחְתֶּֽיךָמִתַּחְתֶּיךָמתחתיך׃׃׃ 22:28 אַלאַלאל־־־תַּ֭סֵּגתַּסֵּגתסג גְּב֣וּלגְּבוּלגבול עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עָשׂ֣וּעָשׂוּעשו אֲבוֹתֶֽיךָאֲבוֹתֶיךָאבותיך׃׃׃ 22:29 חָזִ֡יתָחָזִיתָחזית אִ֤ישׁאִישׁאיש ׀׀׀ מָ֘הִ֤ירמָהִירמהיר בִּמְלַאכְתּ֗וֹבִּמְלַאכְתּוֹבמלאכתו לִֽפְנֵֽילִפְנֵילפני־־־מְלָכִ֥יםמְלָכִיםמלכים יִתְיַצָּ֑ביִתְיַצָּביתיצב בַּלבַּלבל־־־יִ֝תְיַצֵּביִתְיַצֵּביתיצב לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני חֲשֻׁכִּֽיםחֲשֻׁכִּיםחשכים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain