Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 28

28:1 כִּ֤יכִּיכי יֵ֣שׁיֵשׁיש לַכֶּ֣סֶףלַכֶּסֶףלכסף מוֹצָ֑אמוֹצָאמוצא וּ֝מָק֗וֹםוּמָקוֹםומקום לַזָּהָ֥בלַזָּהָבלזהב יָזֹֽקּוּיָזֹקּוּיזקו׃׃׃ 28:2 בַּ֭רְזֶלבַּרְזֶלברזל מֵעָפָ֣רמֵעָפָרמעפר יֻקָּ֑חיֻקָּחיקח וְ֝אֶ֗בֶןוְאֶבֶןואבן יָצ֥וּקיָצוּקיצוק נְחוּשָֽׁהנְחוּשָׁהנחושה׃׃׃ 28:3 קֵ֤ץקֵץקץ ׀׀׀ שָׂ֤םשָׂםשם לַחֹ֗שֶׁךְלַחֹשֶׁךְלחשך וּֽלְכָלוּלְכָלולכל־־־תַּ֭כְלִיתתַּכְלִיתתכלית ה֣וּאהוּאהוא חוֹקֵ֑רחוֹקֵרחוקר אֶ֖בֶןאֶבֶןאבן אֹ֣פֶלאֹפֶלאפל וְצַלְמָֽוֶתוְצַלְמָוֶתוצלמות׃׃׃ 28:4 פָּ֤רַץפָּרַץפרץ נַ֨חַלנַחַלנחל ׀׀׀ מֵֽעִםמֵעִםמעם־־־גָּ֗רגָּרגר הַֽנִּשְׁכָּחִ֥יםהַנִּשְׁכָּחִיםהנשכחים מִנִּימִנִּימני־־־רָ֑גֶלרָגֶלרגל דַּ֖לּוּדַּלּוּדלו מֵאֱנ֣וֹשׁמֵאֱנוֹשׁמאנוש נָֽעוּנָעוּנעו׃׃׃ 28:5 אֶ֗רֶץאֶרֶץארץ מִמֶּ֥נָּהמִמֶּנָּהממנה יֵֽצֵאיֵצֵאיצא־־־לָ֑חֶםלָחֶםלחם וְ֝תַחְתֶּ֗יהָוְתַחְתֶּיהָותחתיה נֶהְפַּ֥ךְנֶהְפַּךְנהפך כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־אֵֽשׁאֵשׁאש׃׃׃ 28:6 מְקוֹםמְקוֹםמקום־־־סַפִּ֥ירסַפִּירספיר אֲבָנֶ֑יהָאֲבָנֶיהָאבניה וְעַפְרֹ֖תוְעַפְרֹתועפרת זָהָ֣בזָהָבזהב לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 28:7 נָ֭תִיבנָתִיבנתיב לֹֽאלֹאלא־־־יְדָ֣עוֹיְדָעוֹידעו עָ֑יִטעָיִטעיט וְלֹ֥אוְלֹאולא שְׁ֝זָפַ֗תּוּשְׁזָפַתּוּשזפתו עֵ֣יןעֵיןעין אַיָּֽהאַיָּהאיה׃׃׃ 28:8 לֹֽאלֹאלא־־־הִדְרִיכֻ֥הוּהִדְרִיכֻהוּהדריכהו בְנֵיבְנֵיבני־־־שָׁ֑חַץשָׁחַץשחץ לֹֽאלֹאלא־־־עָדָ֖העָדָהעדה עָלָ֣יועָלָיועליו שָֽׁחַלשָׁחַלשחל׃׃׃ 28:9 בַּֽ֭חַלָּמִישׁבַּחַלָּמִישׁבחלמיש שָׁלַ֣חשָׁלַחשלח יָד֑וֹיָדוֹידו הָפַ֖ךְהָפַךְהפך מִשֹּׁ֣רֶשׁמִשֹּׁרֶשׁמשרש הָרִֽיםהָרִיםהרים׃׃׃ 28:10 בַּ֭צּוּרוֹתבַּצּוּרוֹתבצורות יְאֹרִ֣יםיְאֹרִיםיארים בִּקֵּ֑עַבִּקֵּעַבקע וְכָלוְכָלוכל־־־יְ֝קָ֗ריְקָריקר רָאֲתָ֥הרָאֲתָהראתה עֵינֽוֹעֵינוֹעינו׃׃׃ 28:11 מִ֭בְּכִימִבְּכִימבכי נְהָר֣וֹתנְהָרוֹתנהרות חִבֵּ֑שׁחִבֵּשׁחבש וְ֝תַעֲלֻמָ֗הּוְתַעֲלֻמָהּותעלמה יֹ֣צִאיֹצִאיצא אֽוֹראוֹראור׃׃׃ פפפ
28:12 וְֽ֭הַחָכְמָהוְהַחָכְמָהוהחכמה מֵאַ֣יִןמֵאַיִןמאין תִּמָּצֵ֑אתִּמָּצֵאתמצא וְאֵ֥יוְאֵיואי זֶ֝הזֶהזה מְק֣וֹםמְקוֹםמקום בִּינָֽהבִּינָהבינה׃׃׃ 28:13 לֹאלֹאלא־־־יָדַ֣עיָדַעידע אֱנ֣וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש עֶרְכָּ֑הּעֶרְכָּהּערכה וְלֹ֥אוְלֹאולא תִ֝מָּצֵ֗אתִמָּצֵאתמצא בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ הַֽחַיִּֽיםהַחַיִּיםהחיים׃׃׃ 28:14 תְּה֣וֹםתְּהוֹםתהום אָ֭מַראָמַראמר לֹ֣אלֹאלא בִיבִיבי־־־הִ֑יאהִיאהיא וְיָ֥םוְיָםוים אָ֝מַ֗ראָמַראמר אֵ֣יןאֵיןאין עִמָּדִֽיעִמָּדִיעמדי׃׃׃ 28:15 לֹאלֹאלא־־־יֻתַּ֣ןיֻתַּןיתן סְג֣וֹרסְגוֹרסגור תַּחְתֶּ֑יהָתַּחְתֶּיהָתחתיה וְלֹ֥אוְלֹאולא יִ֝שָּׁקֵ֗ליִשָּׁקֵלישקל כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף מְחִירָֽהּמְחִירָהּמחירה׃׃׃ 28:16 לֹֽאלֹאלא־־־תְ֭סֻלֶּהתְסֻלֶּהתסלה בְּכֶ֣תֶםבְּכֶתֶםבכתם אוֹפִ֑יראוֹפִיראופיר בְּשֹׁ֖הַםבְּשֹׁהַםבשהם יָקָ֣ריָקָריקר וְסַפִּֽירוְסַפִּירוספיר׃׃׃ 28:17 לֹאלֹאלא־־־יַעַרְכֶ֣נָּהיַעַרְכֶנָּהיערכנה זָ֭הָבזָהָבזהב וּזְכוֹכִ֑יתוּזְכוֹכִיתוזכוכית וּתְמ֖וּרָתָ֣הּוּתְמוּרָתָהּותמורתה כְּלִיכְּלִיכלי־־־פָֽזפָזפז׃׃׃ 28:18 רָאמ֣וֹתרָאמוֹתראמות וְ֭גָבִישׁוְגָבִישׁוגביש לֹ֣אלֹאלא יִזָּכֵ֑ריִזָּכֵריזכר וּמֶ֥שֶׁךְוּמֶשֶׁךְומשך חָ֝כְמָ֗החָכְמָהחכמה מִפְּנִינִֽיםמִפְּנִינִיםמפנינים׃׃׃ 28:19 לֹֽאלֹאלא־־־יַ֭עַרְכֶנָּהיַעַרְכֶנָּהיערכנה פִּטְדַתפִּטְדַתפטדת־־־כּ֑וּשׁכּוּשׁכוש בְּכֶ֥תֶםבְּכֶתֶםבכתם טָ֝ה֗וֹרטָהוֹרטהור לֹ֣אלֹאלא תְסֻלֶּֽהתְסֻלֶּהתסלה׃׃׃ פפפ
28:20 וְֽ֭הַחָכְמָהוְהַחָכְמָהוהחכמה מֵאַ֣יִןמֵאַיִןמאין תָּב֑וֹאתָּבוֹאתבוא וְאֵ֥יוְאֵיואי זֶ֝֗הזֶהזה מְק֣וֹםמְקוֹםמקום בִּינָֽהבִּינָהבינה׃׃׃ 28:21 וְֽ֭נֶעֶלְמָהוְנֶעֶלְמָהונעלמה מֵעֵינֵ֣ימֵעֵינֵימעיני כָלכָלכל־־־חָ֑יחָיחי וּמֵע֖וֹףוּמֵעוֹףומעוף הַשָּׁמַ֣יִםהַשָּׁמַיִםהשמים נִסְתָּֽרָהנִסְתָּרָהנסתרה׃׃׃ 28:22 אֲבַדּ֣וֹןאֲבַדּוֹןאבדון וָ֭מָוֶתוָמָוֶתומות אָ֣מְר֑וּאָמְרוּאמרו בְּ֝אָזְנֵ֗ינוּבְּאָזְנֵינוּבאזנינו שָׁמַ֥עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו שִׁמְעָֽהּשִׁמְעָהּשמעה׃׃׃ 28:23 אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים הֵבִ֣יןהֵבִיןהבין דַּרְכָּ֑הּדַּרְכָּהּדרכה וְ֝ה֗וּאוְהוּאוהוא יָדַ֥עיָדַעידע אֶתאֶתאת־־־מְקוֹמָֽהּמְקוֹמָהּמקומה׃׃׃ 28:24 כִּיכִּיכי־־־ה֭וּאהוּאהוא לִקְצוֹתלִקְצוֹתלקצות־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ יַבִּ֑יטיַבִּיטיביט תַּ֖חַתתַּחַתתחת כָּלכָּלכל־־־הַשָּׁמַ֣יִםהַשָּׁמַיִםהשמים יִרְאֶֽהיִרְאֶהיראה׃׃׃ 28:25 לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לָר֣וּחַלָרוּחַלרוח מִשְׁקָ֑למִשְׁקָלמשקל וּ֝מַ֗יִםוּמַיִםומים תִּכֵּ֥ןתִּכֵּןתכן בְּמִדָּֽהבְּמִדָּהבמדה׃׃׃ 28:26 בַּעֲשֹׂת֣וֹבַּעֲשֹׂתוֹבעשתו לַמָּטָ֣רלַמָּטָרלמטר חֹ֑קחֹקחק וְ֝דֶ֗רֶךְוְדֶרֶךְודרך לַחֲזִ֥יזלַחֲזִיזלחזיז קֹלֽוֹתקֹלוֹתקלות׃׃׃ 28:27 אָ֣זאָזאז רָ֭אָהּרָאָהּראה וַֽיְסַפְּרָ֑הּוַיְסַפְּרָהּויספרה הֱ֝כִינָ֗הּהֱכִינָהּהכינה וְגַםוְגַםוגם־־־חֲקָרָֽהּחֲקָרָהּחקרה׃׃׃ 28:28 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ לָֽאָדָ֗םלָאָדָםלאדם הֵ֤ןהֵןהן יִרְאַ֣תיִרְאַתיראת אֲ֭דֹנָיאֲדֹנָיאדני הִ֣יאהִיאהיא חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וְס֖וּרוְסוּרוסור מֵרָ֣עמֵרָעמרע בִּינָֽהבִּינָהבינה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain