Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 39

39:1 הֲיָדַ֗עְתָּהֲיָדַעְתָּהידעת עֵ֭תעֵתעת לֶ֣דֶתלֶדֶתלדת יַעֲלֵייַעֲלֵייעלי־־־סָ֑לַעסָלַעסלע חֹלֵ֖לחֹלֵלחלל אַיָּל֣וֹתאַיָּלוֹתאילות תִּשְׁמֹֽרתִּשְׁמֹרתשמר׃׃׃ 39:2 תִּסְפֹּ֣רתִּסְפֹּרתספר יְרָחִ֣יםיְרָחִיםירחים תְּמַלֶּ֑אנָהתְּמַלֶּאנָהתמלאנה וְ֝יָדַ֗עְתָּוְיָדַעְתָּוידעת עֵ֣תעֵתעת לִדְתָּֽנָהלִדְתָּנָהלדתנה׃׃׃ 39:3 תִּ֭כְרַעְנָהתִּכְרַעְנָהתכרענה יַלְדֵיהֶ֣ןיַלְדֵיהֶןילדיהן תְּפַלַּ֑חְנָהתְּפַלַּחְנָהתפלחנה חֶבְלֵיהֶ֥םחֶבְלֵיהֶםחבליהם תְּשַׁלַּֽחְנָהתְּשַׁלַּחְנָהתשלחנה׃׃׃ 39:4 יַחְלְמ֣וּיַחְלְמוּיחלמו בְ֭נֵיהֶםבְנֵיהֶםבניהם יִרְבּ֣וּיִרְבּוּירבו בַבָּ֑רבַבָּרבבר יָ֝צְא֗וּיָצְאוּיצאו וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁ֥בוּשָׁבוּשבו לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 39:5 מִֽימִימי־־־שִׁלַּ֣חשִׁלַּחשלח פֶּ֣רֶאפֶּרֶאפרא חָפְשִׁ֑יחָפְשִׁיחפשי וּמֹסְר֥וֹתוּמֹסְרוֹתומסרות עָ֝ר֗וֹדעָרוֹדערוד מִ֣ימִימי פִתֵּֽחַפִתֵּחַפתח׃׃׃ 39:6 אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שַׂ֣מְתִּישַׂמְתִּישמתי עֲרָבָ֣העֲרָבָהערבה בֵית֑וֹבֵיתוֹביתו וּֽמִשְׁכְּנוֹתָ֥יווּמִשְׁכְּנוֹתָיוומשכנותיו מְלֵֽחָהמְלֵחָהמלחה׃׃׃ 39:7 יִ֭שְׂחַקיִשְׂחַקישחק לַהֲמ֣וֹןלַהֲמוֹןלהמון קִרְיָ֑הקִרְיָהקריה תְּשֻׁא֥וֹתתְּשֻׁאוֹתתשאות נ֝וֹגֵ֗שׂנוֹגֵשׂנוגש לֹ֣אלֹאלא יִשְׁמָֽעיִשְׁמָעישמע׃׃׃ 39:8 יְת֣וּריְתוּריתור הָרִ֣יםהָרִיםהרים מִרְעֵ֑הוּמִרְעֵהוּמרעהו וְאַחַ֖רוְאַחַרואחר כָּלכָּלכל־־־יָר֣וֹקיָרוֹקירוק יִדְרֽוֹשׁיִדְרוֹשׁידרוש׃׃׃ 39:9 הֲיֹ֣אבֶההֲיֹאבֶההיאבה רֵּ֣יםרֵּיםרים עָבְדֶ֑ךָעָבְדֶךָעבדך אִםאִםאם־־־יָ֝לִ֗יןיָלִיןילין עַלעַלעל־־־אֲבוּסֶֽךָאֲבוּסֶךָאבוסך׃׃׃ 39:10 הֲ‍ֽתִקְשָׁרהֲ‍תִקְשָׁרה‍תקשר־־־רֵ֭יםרֵיםרים בְּתֶ֣לֶםבְּתֶלֶםבתלם עֲבֹת֑וֹעֲבֹתוֹעבתו אִםאִםאם־־־יְשַׂדֵּ֖דיְשַׂדֵּדישדד עֲמָקִ֣יםעֲמָקִיםעמקים אַחֲרֶֽיךָאַחֲרֶיךָאחריך׃׃׃ 39:11 הֲֽתִבְטַחהֲתִבְטַחהתבטח־־־בּ֭וֹבּוֹבו כִּיכִּיכי־־־רַ֣ברַברב כֹּח֑וֹכֹּחוֹכחו וְתַעֲזֹ֖בוְתַעֲזֹבותעזב אֵלָ֣יואֵלָיואליו יְגִיעֶֽךָיְגִיעֶךָיגיעך׃׃׃ 39:12 הֲתַאֲמִ֣יןהֲתַאֲמִיןהתאמין בּ֭וֹבּוֹבו כִּיכִּיכי־־־[יָשׁוּב כ][יָשׁוּב כ][ישוב כ] (יָשִׁ֣יב ק)(יָשִׁיב ק)(ישיב ק) זַרְעֶ֑ךָזַרְעֶךָזרעך וְֽגָרְנְךָ֥וְגָרְנְךָוגרנך יֶאֱסֹֽףיֶאֱסֹףיאסף׃׃׃ 39:13 כְּנַףכְּנַףכנף־־־רְנָנִ֥יםרְנָנִיםרננים נֶעֱלָ֑סָהנֶעֱלָסָהנעלסה אִםאִםאם־־־אֶ֝בְרָ֗האֶבְרָהאברה חֲסִידָ֥החֲסִידָהחסידה וְנֹצָֽהוְנֹצָהונצה׃׃׃ 39:14 כִּֽיכִּיכי־־־תַעֲזֹ֣בתַעֲזֹבתעזב לָאָ֣רֶץלָאָרֶץלארץ בֵּצֶ֑יהָבֵּצֶיהָבציה וְֽעַלוְעַלועל־־־עָפָ֥רעָפָרעפר תְּחַמֵּֽםתְּחַמֵּםתחמם׃׃׃ 39:15 וַ֭תִּשְׁכַּחוַתִּשְׁכַּחותשכח כִּיכִּיכי־־־רֶ֣גֶלרֶגֶלרגל תְּזוּרֶ֑הָתְּזוּרֶהָתזורה וְחַיַּ֖תוְחַיַּתוחית הַשָּׂדֶ֣ההַשָּׂדֶההשדה תְּדוּשֶֽׁהָתְּדוּשֶׁהָתדושה׃׃׃ 39:16 הִקְשִׁ֣יחַהִקְשִׁיחַהקשיח בָּנֶ֣יהָבָּנֶיהָבניה לְּלֹאלְּלֹאללא־־־לָ֑הּלָהּלה לְרִ֖יקלְרִיקלריק יְגִיעָ֣הּיְגִיעָהּיגיעה בְּלִיבְּלִיבלי־־־פָֽחַדפָחַדפחד׃׃׃ 39:17 כִּֽיכִּיכי־־־הִשָּׁ֣הּהִשָּׁהּהשה אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וְלֹאוְלֹאולא־־־חָ֥לַקחָלַקחלק לָ֝֗הּלָהּלה בַּבִּינָֽהבַּבִּינָהבבינה׃׃׃ 39:18 כָּ֭עֵתכָּעֵתכעת בַּמָּר֣וֹםבַּמָּרוֹםבמרום תַּמְרִ֑יאתַּמְרִיאתמריא תִּֽשְׂחַ֥קתִּשְׂחַקתשחק לַ֝סּ֗וּסלַסּוּסלסוס וּלְרֹֽכְבֽוֹוּלְרֹכְבוֹולרכבו׃׃׃ 39:19 הֲתִתֵּ֣ןהֲתִתֵּןהתתן לַסּ֣וּסלַסּוּסלסוס גְּבוּרָ֑הגְּבוּרָהגבורה הֲתַלְבִּ֖ישׁהֲתַלְבִּישׁהתלביש צַוָּאר֣וֹצַוָּארוֹצוארו רַעְמָֽהרַעְמָהרעמה׃׃׃ 39:20 הְֽ֭תַרְעִישֶׁנּוּהְתַרְעִישֶׁנּוּהתרעישנו כָּאַרְבֶּ֑הכָּאַרְבֶּהכארבה ה֖וֹדהוֹדהוד נַחְר֣וֹנַחְרוֹנחרו אֵימָֽהאֵימָהאימה׃׃׃ 39:21 יַחְפְּר֣וּיַחְפְּרוּיחפרו בָ֭עֵמֶקבָעֵמֶקבעמק וְיָשִׂ֣ישׂוְיָשִׂישׂוישיש בְּכֹ֑חַבְּכֹחַבכח יֵ֝צֵ֗איֵצֵאיצא לִקְרַאתלִקְרַאתלקראת־־־נָֽשֶׁקנָשֶׁקנשק׃׃׃ 39:22 יִשְׂחַ֣קיִשְׂחַקישחק לְ֭פַחַדלְפַחַדלפחד וְלֹ֣אוְלֹאולא יֵחָ֑תיֵחָתיחת וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָ֝שׁ֗וּביָשׁוּבישוב מִפְּנֵימִפְּנֵימפני־־־חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 39:23 עָ֭לָיועָלָיועליו תִּרְנֶ֣התִּרְנֶהתרנה אַשְׁפָּ֑האַשְׁפָּהאשפה לַ֖הַבלַהַבלהב חֲנִ֣יתחֲנִיתחנית וְכִידֽוֹןוְכִידוֹןוכידון׃׃׃ 39:24 בְּרַ֣עַשׁבְּרַעַשׁברעש וְ֭רֹגֶזוְרֹגֶזורגז יְגַמֶּאיְגַמֶּאיגמא־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַ֝אֲמִ֗יןיַאֲמִיןיאמין כִּיכִּיכי־־־ק֥וֹלקוֹלקול שׁוֹפָֽרשׁוֹפָרשופר׃׃׃ 39:25 בְּדֵ֤יבְּדֵיבדי שֹׁפָ֨רשֹׁפָרשפר ׀׀׀ יֹ֘אמַ֤ריֹאמַריאמר הֶאָ֗חהֶאָחהאח וּֽ֭מֵרָחוֹקוּמֵרָחוֹקומרחוק יָרִ֣יחַיָרִיחַיריח מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה רַ֥עַםרַעַםרעם שָׂ֝רִיםשָׂרִיםשרים וּתְרוּעָֽהוּתְרוּעָהותרועה׃׃׃ 39:26 הֲ‍ֽ֭מִבִּינָ֣תְךָהֲ‍מִבִּינָתְךָה‍מבינתך יַֽאֲבֶריַאֲבֶריאבר־־־נֵ֑ץנֵץנץ יִפְרֹ֖שׂיִפְרֹשׂיפרש [כְּנָפֹו כ][כְּנָפֹו כ][כנפו כ] (כְּנָפָ֣יו ק)(כְּנָפָיו ק)(כנפיו ק) לְתֵימָֽןלְתֵימָןלתימן׃׃׃ 39:27 אִםאִםאם־־־עַלעַלעל־־־פִּ֭יךָפִּיךָפיך יַגְבִּ֣יהַּיַגְבִּיהַּיגביה נָ֑שֶׁרנָשֶׁרנשר וְ֝כִ֗יוְכִיוכי יָרִ֥יםיָרִיםירים קִנּֽוֹקִנּוֹקנו׃׃׃ 39:28 סֶ֣לַעסֶלַעסלע יִ֭שְׁכֹּןיִשְׁכֹּןישכן וְיִתְלֹנָ֑ןוְיִתְלֹנָןויתלנן עַֽלעַלעל־־־שֶׁןשֶׁןשן־־־סֶ֝֗לַעסֶלַעסלע וּמְצוּדָֽהוּמְצוּדָהומצודה׃׃׃ 39:29 מִשָּׁ֥םמִשָּׁםמשם חָֽפַרחָפַרחפר־־־אֹ֑כֶלאֹכֶלאכל לְ֝מֵרָח֗וֹקלְמֵרָחוֹקלמרחוק עֵינָ֥יועֵינָיועיניו יַבִּֽיטוּיַבִּיטוּיביטו׃׃׃ 39:30 [וְאֶפְרֹחֹו כ][וְאֶפְרֹחֹו כ][ואפרחו כ] (וְאֶפְרֹחָ֥יו ק)(וְאֶפְרֹחָיו ק)(ואפרחיו ק) יְעַלְעוּיְעַלְעוּיעלעו־־־דָ֑םדָםדם וּבַאֲשֶׁ֥רוּבַאֲשֶׁרובאשר חֲ֝לָלִ֗יםחֲלָלִיםחללים שָׁ֣םשָׁםשם הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain