Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 8

8:1 הֲלֹֽאהֲלֹאהלא־־־חָכְמָ֥החָכְמָהחכמה תִקְרָ֑אתִקְרָאתקרא וּ֝תְבוּנָ֗הוּתְבוּנָהותבונה תִּתֵּ֥ןתִּתֵּןתתן קוֹלָֽהּקוֹלָהּקולה׃׃׃ 8:2 בְּרֹאשׁבְּרֹאשׁבראש־־־מְרוֹמִ֥יםמְרוֹמִיםמרומים עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־דָ֑רֶךְדָרֶךְדרך בֵּ֖יתבֵּיתבית נְתִיב֣וֹתנְתִיבוֹתנתיבות נִצָּֽבָהנִצָּבָהנצבה׃׃׃ 8:3 לְיַדלְיַדליד־־־שְׁעָרִ֥יםשְׁעָרִיםשערים לְפִילְפִילפי־־־קָ֑רֶתקָרֶתקרת מְב֖וֹאמְבוֹאמבוא פְתָחִ֣יםפְתָחִיםפתחים תָּרֹֽנָּהתָּרֹנָּהתרנה׃׃׃ 8:4 אֲלֵיכֶ֣םאֲלֵיכֶםאליכם אִישִׁ֣יםאִישִׁיםאישים אֶקְרָ֑אאֶקְרָאאקרא וְ֝קוֹלִ֗יוְקוֹלִיוקולי אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 8:5 הָבִ֣ינוּהָבִינוּהבינו פְתָאיִ֣םפְתָאיִםפתאים עָרְמָ֑העָרְמָהערמה וּ֝כְסִילִ֗יםוּכְסִילִיםוכסילים הָבִ֥ינוּהָבִינוּהבינו לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 8:6 שִׁ֭מְעוּשִׁמְעוּשמעו כִּֽיכִּיכי־־־נְגִידִ֣יםנְגִידִיםנגידים אֲדַבֵּ֑ראֲדַבֵּראדבר וּמִפְתַּ֥חוּמִפְתַּחומפתח שְׂ֝פָתַ֗ישְׂפָתַישפתי מֵישָׁרִֽיםמֵישָׁרִיםמישרים׃׃׃ 8:7 כִּֽיכִּיכי־־־אֱ֭מֶתאֱמֶתאמת יֶהְגֶּ֣היֶהְגֶּהיהגה חִכִּ֑יחִכִּיחכי וְתוֹעֲבַ֖תוְתוֹעֲבַתותועבת שְׂפָתַ֣ישְׂפָתַישפתי רֶֽשַׁערֶשַׁערשע׃׃׃ 8:8 בְּצֶ֥דֶקבְּצֶדֶקבצדק כָּלכָּלכל־־־אִמְרֵיאִמְרֵיאמרי־־־פִ֑יפִיפי אֵ֥יןאֵיןאין בָּ֝הֶ֗םבָּהֶםבהם נִפְתָּ֥לנִפְתָּלנפתל וְעִקֵּֽשׁוְעִקֵּשׁועקש׃׃׃ 8:9 כֻּלָּ֣םכֻּלָּםכלם נְ֭כֹחִיםנְכֹחִיםנכחים לַמֵּבִ֑יןלַמֵּבִיןלמבין וִֽ֝ישָׁרִ֗יםוִישָׁרִיםוישרים לְמֹ֣צְאֵילְמֹצְאֵילמצאי דָֽעַתדָעַתדעת׃׃׃ 8:10 קְחֽוּקְחוּקחו־־־מוּסָרִ֥ימוּסָרִימוסרי וְאַלוְאַלואל־־־כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף וְ֝דַ֗עַתוְדַעַתודעת מֵחָר֥וּץמֵחָרוּץמחרוץ נִבְחָֽרנִבְחָרנבחר׃׃׃ 8:11 כִּֽיכִּיכי־־־טוֹבָ֣הטוֹבָהטובה חָ֭כְמָהחָכְמָהחכמה מִפְּנִינִ֑יםמִפְּנִינִיםמפנינים וְכָלוְכָלוכל־־־חֲ֝פָצִ֗יםחֲפָצִיםחפצים לֹ֣אלֹאלא יִֽשְׁווּיִשְׁווּישוו־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 8:12 אֲ‍ֽנִיאֲ‍נִיא‍ני־־־חָ֭כְמָהחָכְמָהחכמה שָׁכַ֣נְתִּישָׁכַנְתִּישכנתי עָרְמָ֑העָרְמָהערמה וְדַ֖עַתוְדַעַתודעת מְזִמּ֣וֹתמְזִמּוֹתמזמות אֶמְצָֽאאֶמְצָאאמצא׃׃׃ 8:13 יִֽרְאַ֣תיִרְאַתיראת יְהוָה֮יְהוָהיהוה שְֽׂנֹ֫אתשְׂנֹאתשנאת רָ֥ערָערע גֵּ֘אָ֤הגֵּאָהגאה וְגָא֨וֹןוְגָאוֹןוגאון ׀׀׀ וְדֶ֣רֶךְוְדֶרֶךְודרך רָ֭ערָערע וּפִ֨יוּפִיופי תַהְפֻּכ֬וֹתתַהְפֻּכוֹתתהפכות שָׂנֵֽאתִישָׂנֵאתִישנאתי׃׃׃ 8:14 לִֽילִילי־־־עֵ֭צָהעֵצָהעצה וְתוּשִׁיָּ֑הוְתוּשִׁיָּהותושיה אֲנִ֥יאֲנִיאני בִ֝ינָ֗הבִינָהבינה לִ֣ילִילי גְבוּרָֽהגְבוּרָהגבורה׃׃׃ 8:15 בִּ֭יבִּיבי מְלָכִ֣יםמְלָכִיםמלכים יִמְלֹ֑כוּיִמְלֹכוּימלכו וְ֝רוֹזְנִ֗יםוְרוֹזְנִיםורוזנים יְחֹ֣קְקוּיְחֹקְקוּיחקקו צֶֽדֶקצֶדֶקצדק׃׃׃ 8:16 בִּ֭יבִּיבי שָׂרִ֣יםשָׂרִיםשרים יָשֹׂ֑רוּיָשֹׂרוּישרו וּ֝נְדִיבִ֗יםוּנְדִיבִיםונדיבים כָּלכָּלכל־־־שֹׁ֥פְטֵישֹׁפְטֵישפטי צֶֽדֶקצֶדֶקצדק׃׃׃ 8:17 אֲ֭נִיאֲנִיאני [אֹהֲבֶיהָ כ][אֹהֲבֶיהָ כ][אהביה כ] (אֹהֲבַ֣י ק)(אֹהֲבַי ק)(אהבי ק) אֵהָ֑באֵהָבאהב וּ֝מְשַׁחֲרַ֗יוּמְשַׁחֲרַיומשחרי יִמְצָאֻֽנְנִייִמְצָאֻנְנִיימצאנני׃׃׃ 8:18 עֹֽשֶׁרעֹשֶׁרעשר־־־וְכָב֥וֹדוְכָבוֹדוכבוד אִתִּ֑יאִתִּיאתי ה֥וֹןהוֹןהון עָ֝תֵ֗קעָתֵקעתק וּצְדָקָֽהוּצְדָקָהוצדקה׃׃׃ 8:19 ט֣וֹבטוֹבטוב פִּ֭רְיִיפִּרְיִיפריי מֵחָר֣וּץמֵחָרוּץמחרוץ וּמִפָּ֑זוּמִפָּזומפז וּ֝תְבוּאָתִ֗יוּתְבוּאָתִיותבואתי מִכֶּ֥סֶףמִכֶּסֶףמכסף נִבְחָֽרנִבְחָרנבחר׃׃׃ 8:20 בְּאֹֽרַחבְּאֹרַחבארח־־־צְדָקָ֥הצְדָקָהצדקה אֲהַלֵּ֑ךאֲהַלֵּךאהלך בְּ֝ת֗וֹךְבְּתוֹךְבתוך נְתִיב֥וֹתנְתִיבוֹתנתיבות מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 8:21 לְהַנְחִ֖יללְהַנְחִיללהנחיל אֹהֲבַ֥יאֹהֲבַיאהבי ׀׀׀ יֵ֑שׁיֵשׁיש וְאֹצְרֹ֖תֵיהֶ֣םוְאֹצְרֹתֵיהֶםואצרתיהם אֲמַלֵּֽאאֲמַלֵּאאמלא׃׃׃ פפפ
8:22 יְֽהוָ֗היְהוָהיהוה קָ֭נָנִיקָנָנִיקנני רֵאשִׁ֣יתרֵאשִׁיתראשית דַּרְכּ֑וֹדַּרְכּוֹדרכו קֶ֖דֶםקֶדֶםקדם מִפְעָלָ֣יומִפְעָלָיומפעליו מֵאָֽזמֵאָזמאז׃׃׃ 8:23 מֵ֭עוֹלָםמֵעוֹלָםמעולם נִסַּ֥כְתִּינִסַּכְתִּינסכתי מֵרֹ֗אשׁמֵרֹאשׁמראש מִקַּדְמֵימִקַּדְמֵימקדמי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 8:24 בְּאֵיןבְּאֵיןבאין־־־תְּהֹמ֥וֹתתְּהֹמוֹתתהמות חוֹלָ֑לְתִּיחוֹלָלְתִּיחוללתי בְּאֵ֥יןבְּאֵיןבאין מַ֝עְיָנ֗וֹתמַעְיָנוֹתמעינות נִכְבַּדֵּינִכְבַּדֵּינכבדי־־־מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 8:25 בְּטֶ֣רֶםבְּטֶרֶםבטרם הָרִ֣יםהָרִיםהרים הָטְבָּ֑עוּהָטְבָּעוּהטבעו לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני גְבָע֣וֹתגְבָעוֹתגבעות חוֹלָֽלְתִּיחוֹלָלְתִּיחוללתי׃׃׃ 8:26 עַדעַדעד־־־לֹ֣אלֹאלא עָ֭שָׂהעָשָׂהעשה אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ וְחוּצ֑וֹתוְחוּצוֹתוחוצות וְ֝רֹ֗אשׁוְרֹאשׁוראש עָפְר֥וֹתעָפְרוֹתעפרות תֵּבֵֽלתֵּבֵלתבל׃׃׃ 8:27 בַּהֲכִינ֣וֹבַּהֲכִינוֹבהכינו שָׁ֭מַיִםשָׁמַיִםשמים שָׁ֣םשָׁםשם אָ֑נִיאָנִיאני בְּח֥וּקוֹבְּחוּקוֹבחוקו ח֝֗וּגחוּגחוג עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני תְהֽוֹםתְהוֹםתהום׃׃׃ 8:28 בְּאַמְּצ֣וֹבְּאַמְּצוֹבאמצו שְׁחָקִ֣יםשְׁחָקִיםשחקים מִמָּ֑עַלמִמָּעַלממעל בַּ֝עֲז֗וֹזבַּעֲזוֹזבעזוז עִינ֥וֹתעִינוֹתעינות תְּהוֹםתְּהוֹםתהום׃׃׃ 8:29 בְּשׂ֘וּמ֤וֹבְּשׂוּמוֹבשומו לַיָּ֨םלַיָּםלים ׀׀׀ חֻקּ֗וֹחֻקּוֹחקו וּ֭מַיִםוּמַיִםומים לֹ֣אלֹאלא יַֽעַבְרוּיַעַבְרוּיעברו־־־פִ֑יופִיופיו בְּ֝חוּק֗וֹבְּחוּקוֹבחוקו מ֣וֹסְדֵימוֹסְדֵימוסדי אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 8:30 וָֽאֶהְיֶ֥הוָאֶהְיֶהואהיה אֶצְל֗וֹאֶצְלוֹאצלו אָ֫מ֥וֹןאָמוֹןאמון וָֽאֶהְיֶ֣הוָאֶהְיֶהואהיה שַׁ֭עֲשֻׁעִיםשַׁעֲשֻׁעִיםשעשעים י֤וֹםיוֹםיום ׀׀׀ י֑וֹםיוֹםיום מְשַׂחֶ֖קֶתמְשַׂחֶקֶתמשחקת לְפָנָ֣יולְפָנָיולפניו בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֵֽתעֵתעת׃׃׃ 8:31 מְ֭שַׂחֶקֶתמְשַׂחֶקֶתמשחקת בְּתֵבֵ֣לבְּתֵבֵלבתבל אַרְצ֑וֹאַרְצוֹארצו וְ֝שַׁעֲשֻׁעַ֗יוְשַׁעֲשֻׁעַיושעשעי אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ פפפ
8:32 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה בָ֭נִיםבָנִיםבנים שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־לִ֑ילִילי וְ֝אַשְׁרֵ֗יוְאַשְׁרֵיואשרי דְּרָכַ֥ידְּרָכַידרכי יִשְׁמֹֽרוּיִשְׁמֹרוּישמרו׃׃׃ 8:33 שִׁמְע֖וּשִׁמְעוּשמעו מוּסָ֥רמוּסָרמוסר וַחֲכָ֗מוּוַחֲכָמוּוחכמו וְאַלוְאַלואל־־־תִּפְרָֽעוּתִּפְרָעוּתפרעו׃׃׃ 8:34 אַ֥שְֽׁרֵיאַשְׁרֵיאשרי אָדָם֮אָדָםאדם שֹׁמֵ֪עַֽ֫שֹׁמֵעַשמע לִ֥ילִילי לִשְׁקֹ֣דלִשְׁקֹדלשקד עַלעַלעל־־־דַּ֭לְתֹתַידַּלְתֹתַידלתתי י֤וֹםיוֹםיום ׀׀׀ י֑וֹםיוֹםיום לִ֝שְׁמֹ֗רלִשְׁמֹרלשמר מְזוּזֹ֥תמְזוּזֹתמזוזת פְּתָחָֽיפְּתָחָיפתחי׃׃׃ 8:35 כִּ֣יכִּיכי מֹ֭צְאִימֹצְאִימצאי [מֹצְאֵי כ][מֹצְאֵי כ][מצאי כ] (מָצָ֣א ק)(מָצָא ק)(מצא ק) חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וַיָּ֥פֶקוַיָּפֶקויפק רָ֝צ֗וֹןרָצוֹןרצון מֵיְהוָֽהמֵיְהוָהמיהוה׃׃׃ 8:36 וְֽ֭חֹטְאִיוְחֹטְאִיוחטאי חֹמֵ֣סחֹמֵסחמס נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו כָּלכָּלכל־־־מְ֝שַׂנְאַ֗ימְשַׂנְאַימשנאי אָ֣הֲבוּאָהֲבוּאהבו מָֽוֶתמָוֶתמות׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain