Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Lamentations 3

3:1 אֲנִ֤יאֲנִיאני הַגֶּ֙בֶר֙הַגֶּבֶרהגבר רָאָ֣הרָאָהראה עֳנִ֔יעֳנִיעני בְּשֵׁ֖בֶטבְּשֵׁבֶטבשבט עֶבְרָתֽוֹעֶבְרָתוֹעברתו׃׃׃ 3:2 אוֹתִ֥יאוֹתִיאותי נָהַ֛גנָהַגנהג וַיֹּלַ֖ךְוַיֹּלַךְוילך חֹ֥שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וְלֹאוְלֹאולא־־־אֽוֹראוֹראור׃׃׃ 3:3 אַ֣ךְאַךְאך בִּ֥יבִּיבי יָשֻׁ֛ביָשֻׁבישב יַהֲפֹ֥ךְיַהֲפֹךְיהפך יָד֖וֹיָדוֹידו כָּלכָּלכל־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ ססס 3:4 בִּלָּ֤הבִּלָּהבלה בְשָׂרִי֙בְשָׂרִיבשרי וְעוֹרִ֔יוְעוֹרִיועורי שִׁבַּ֖רשִׁבַּרשבר עַצְמוֹתָֽיעַצְמוֹתָיעצמותי׃׃׃ 3:5 בָּנָ֥הבָּנָהבנה עָלַ֛יעָלַיעלי וַיַּקַּ֖ףוַיַּקַּףויקף רֹ֥אשׁרֹאשׁראש וּתְלָאָֽהוּתְלָאָהותלאה׃׃׃ 3:6 בְּמַחֲשַׁכִּ֥יםבְּמַחֲשַׁכִּיםבמחשכים הוֹשִׁיבַ֖נִיהוֹשִׁיבַנִיהושיבני כְּמֵתֵ֥יכְּמֵתֵיכמתי עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ ססס 3:7 גָּדַ֧רגָּדַרגדר בַּעֲדִ֛יבַּעֲדִיבעדי וְלֹ֥אוְלֹאולא אֵצֵ֖אאֵצֵאאצא הִכְבִּ֥ידהִכְבִּידהכביד נְחָשְׁתִּֽינְחָשְׁתִּינחשתי׃׃׃ 3:8 גַּ֣םגַּםגם כִּ֤יכִּיכי אֶזְעַק֙אֶזְעַקאזעק וַאֲשַׁוֵּ֔עַוַאֲשַׁוֵּעַואשוע שָׂתַ֖םשָׂתַםשתם תְּפִלָּתִֽיתְּפִלָּתִיתפלתי׃׃׃ 3:9 גָּדַ֤רגָּדַרגדר דְּרָכַי֙דְּרָכַידרכי בְּגָזִ֔יתבְּגָזִיתבגזית נְתִיבֹתַ֖ינְתִיבֹתַינתיבתי עִוָּֽהעִוָּהעוה׃׃׃ ססס 3:10 דֹּ֣בדֹּבדב אֹרֵ֥באֹרֵבארב הוּא֙הוּאהוא לִ֔ילִילי [אַרְיֵה כ][אַרְיֵה כ][אריה כ] (אֲרִ֖י ק)(אֲרִי ק)(ארי ק) בְּמִסְתָּרִֽיםבְּמִסְתָּרִיםבמסתרים׃׃׃ 3:11 דְּרָכַ֥ידְּרָכַידרכי סוֹרֵ֛רסוֹרֵרסורר וַֽיְפַשְּׁחֵ֖נִיוַיְפַשְּׁחֵנִיויפשחני שָׂמַ֥נִישָׂמַנִישמני שֹׁמֵֽםשֹׁמֵםשמם׃׃׃ 3:12 דָּרַ֤ךְדָּרַךְדרך קַשְׁתוֹ֙קַשְׁתוֹקשתו וַיַּצִּיבֵ֔נִיוַיַּצִּיבֵנִיויציבני כַּמַּטָּרָ֖אכַּמַּטָּרָאכמטרא לַחֵֽץלַחֵץלחץ׃׃׃ ססס 3:13 הֵבִיא֙הֵבִיאהביא בְּכִלְיוֹתָ֔יבְּכִלְיוֹתָיבכליותי בְּנֵ֖יבְּנֵיבני אַשְׁפָּתֽוֹאַשְׁפָּתוֹאשפתו׃׃׃ 3:14 הָיִ֤יתִיהָיִיתִיהייתי שְּׂחֹק֙שְּׂחֹקשחק לְכָללְכָללכל־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי נְגִינָתָ֖םנְגִינָתָםנגינתם כָּלכָּלכל־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 3:15 הִשְׂבִּיעַ֥נִיהִשְׂבִּיעַנִיהשביעני בַמְּרוֹרִ֖יםבַמְּרוֹרִיםבמרורים הִרְוַ֥נִיהִרְוַנִיהרוני לַעֲנָֽהלַעֲנָהלענה׃׃׃ ססס 3:16 וַיַּגְרֵ֤סוַיַּגְרֵסויגרס בֶּֽחָצָץ֙בֶּחָצָץבחצץ שִׁנָּ֔ישִׁנָּישני הִכְפִּישַׁ֖נִיהִכְפִּישַׁנִיהכפישני בָּאֵֽפֶרבָּאֵפֶרבאפר׃׃׃ 3:17 וַתִּזְנַ֧חוַתִּזְנַחותזנח מִשָּׁל֛וֹםמִשָּׁלוֹםמשלום נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי נָשִׁ֥יתִינָשִׁיתִינשיתי טוֹבָֽהטוֹבָהטובה׃׃׃ 3:18 וָאֹמַר֙וָאֹמַרואמר אָבַ֣דאָבַדאבד נִצְחִ֔ינִצְחִינצחי וְתוֹחַלְתִּ֖יוְתוֹחַלְתִּיותוחלתי מֵיְהוָֽהמֵיְהוָהמיהוה׃׃׃ ססס 3:19 זְכָרזְכָרזכר־־־עָנְיִ֥יעָנְיִיעניי וּמְרוּדִ֖יוּמְרוּדִיומרודי לַעֲנָ֥הלַעֲנָהלענה וָרֹֽאשׁוָרֹאשׁוראש׃׃׃ 3:20 זָכ֣וֹרזָכוֹרזכור תִּזְכּ֔וֹרתִּזְכּוֹרתזכור [וְתָשִׁיחַ כ][וְתָשִׁיחַ כ][ותשיח כ] (וְתָשׁ֥וֹחַ ק)(וְתָשׁוֹחַ ק)(ותשוח ק) עָלַ֖יעָלַיעלי נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 3:21 זֹ֛אתזֹאתזאת אָשִׁ֥יבאָשִׁיבאשיב אֶלאֶלאל־־־לִבִּ֖ילִבִּילבי עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן אוֹחִֽילאוֹחִילאוחיל׃׃׃ ססס 3:22 חַֽסְדֵ֤יחַסְדֵיחסדי יְהוָה֙יְהוָהיהוה כִּ֣יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־תָ֔מְנוּתָמְנוּתמנו כִּ֥יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־כָל֖וּכָלוּכלו רַחֲמָֽיורַחֲמָיורחמיו׃׃׃ 3:23 חֲדָשִׁים֙חֲדָשִׁיםחדשים לַבְּקָרִ֔יםלַבְּקָרִיםלבקרים רַבָּ֖הרַבָּהרבה אֱמוּנָתֶֽךָאֱמוּנָתֶךָאמונתך׃׃׃ 3:24 חֶלְקִ֤יחֶלְקִיחלקי יְהוָה֙יְהוָהיהוה אָמְרָ֣האָמְרָהאמרה נַפְשִׁ֔ינַפְשִׁינפשי עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן אוֹחִ֥ילאוֹחִילאוחיל לֽוֹלוֹלו׃׃׃ ססס 3:25 ט֤וֹבטוֹבטוב יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְקוָֹ֔ולְקוָֹולקוו לְנֶ֖פֶשׁלְנֶפֶשׁלנפש תִּדְרְשֶֽׁנּוּתִּדְרְשֶׁנּוּתדרשנו׃׃׃ 3:26 ט֤וֹבטוֹבטוב וְיָחִיל֙וְיָחִילויחיל וְדוּמָ֔םוְדוּמָםודומם לִתְשׁוּעַ֖תלִתְשׁוּעַתלתשועת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 3:27 ט֣וֹבטוֹבטוב לַגֶּ֔בֶרלַגֶּבֶרלגבר כִּֽיכִּיכי־־־יִשָּׂ֥איִשָּׂאישא עֹ֖לעֹלעל בִּנְעוּרָֽיובִּנְעוּרָיובנעוריו׃׃׃ ססס 3:28 יֵשֵׁ֤ביֵשֵׁבישב בָּדָד֙בָּדָדבדד וְיִדֹּ֔םוְיִדֹּםוידם כִּ֥יכִּיכי נָטַ֖לנָטַלנטל עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 3:29 יִתֵּ֤ןיִתֵּןיתן בֶּֽעָפָר֙בֶּעָפָרבעפר פִּ֔יהוּפִּיהוּפיהו אוּלַ֖יאוּלַיאולי יֵ֥שׁיֵשׁיש תִּקְוָֽהתִּקְוָהתקוה׃׃׃ 3:30 יִתֵּ֧ןיִתֵּןיתן לְמַכֵּ֛הוּלְמַכֵּהוּלמכהו לֶ֖חִילֶחִילחי יִשְׂבַּ֥עיִשְׂבַּעישבע בְּחֶרְפָּֽהבְּחֶרְפָּהבחרפה׃׃׃ ססס 3:31 כִּ֣יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא יִזְנַ֛חיִזְנַחיזנח לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם אֲדֹנָֽיאֲדֹנָיאדני׃׃׃ 3:32 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־הוֹגָ֔ההוֹגָההוגה וְרִחַ֖םוְרִחַםורחם כְּרֹ֥בכְּרֹבכרב [חַסְדֹּו כ][חַסְדֹּו כ][חסדו כ] (חֲסָדָֽיו ק)(חֲסָדָיו ק)(חסדיו ק)׃׃׃ 3:33 כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא עִנָּה֙עִנָּהענה מִלִּבּ֔וֹמִלִּבּוֹמלבו וַיַּגֶּ֖הוַיַּגֶּהויגה בְנֵיבְנֵיבני־־־אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ ססס 3:34 לְדַכֵּא֙לְדַכֵּאלדכא תַּ֣חַתתַּחַתתחת רַגְלָ֔יורַגְלָיורגליו כֹּ֖לכֹּלכל אֲסִ֥ירֵיאֲסִירֵיאסירי אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 3:35 לְהַטּוֹת֙לְהַטּוֹתלהטות מִשְׁפַּטמִשְׁפַּטמשפט־־־גָּ֔בֶרגָּבֶרגבר נֶ֖גֶדנֶגֶדנגד פְּנֵ֥יפְּנֵיפני עֶלְיֽוֹןעֶלְיוֹןעליון׃׃׃ 3:36 לְעַוֵּ֤תלְעַוֵּתלעות אָדָם֙אָדָםאדם בְּרִיב֔וֹבְּרִיבוֹבריבו אֲדֹנָ֖יאֲדֹנָיאדני לֹ֥אלֹאלא רָאָֽהרָאָהראה׃׃׃ ססס 3:37 מִ֣ימִימי זֶ֤הזֶהזה אָמַר֙אָמַראמר וַתֶּ֔הִיוַתֶּהִיותהי אֲדֹנָ֖יאֲדֹנָיאדני לֹ֥אלֹאלא צִוָּֽהצִוָּהצוה׃׃׃ 3:38 מִפִּ֤ימִפִּימפי עֶלְיוֹן֙עֶלְיוֹןעליון לֹ֣אלֹאלא תֵצֵ֔אתֵצֵאתצא הָרָע֖וֹתהָרָעוֹתהרעות וְהַטּֽוֹבוְהַטּוֹבוהטוב׃׃׃ 3:39 מַהמַהמה־־־יִּתְאוֹנֵן֙יִּתְאוֹנֵןיתאונן אָדָ֣םאָדָםאדם חָ֔יחָיחי גֶּ֖בֶרגֶּבֶרגבר עַלעַלעל־־־[חֶטְאֹו כ][חֶטְאֹו כ][חטאו כ] (חֲטָאָֽיו ק)(חֲטָאָיו ק)(חטאיו ק)׃׃׃ ססס 3:40 נַחְפְּשָׂ֤הנַחְפְּשָׂהנחפשה דְרָכֵ֙ינוּ֙דְרָכֵינוּדרכינו וְֽנַחְקֹ֔רָהוְנַחְקֹרָהונחקרה וְנָשׁ֖וּבָהוְנָשׁוּבָהונשובה עַדעַדעד־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 3:41 נִשָּׂ֤אנִשָּׂאנשא לְבָבֵ֙נוּ֙לְבָבֵנוּלבבנו אֶלאֶלאל־־־כַּפָּ֔יִםכַּפָּיִםכפים אֶלאֶלאל־־־אֵ֖לאֵלאל בַּשָּׁמָֽיִםבַּשָּׁמָיִםבשמים׃׃׃ 3:42 נַ֤חְנוּנַחְנוּנחנו פָשַׁ֙עְנוּ֙פָשַׁעְנוּפשענו וּמָרִ֔ינוּוּמָרִינוּומרינו אַתָּ֖האַתָּהאתה לֹ֥אלֹאלא סָלָֽחְתָּסָלָחְתָּסלחת׃׃׃ ססס 3:43 סַכֹּ֤תָהסַכֹּתָהסכתה בָאַף֙בָאַףבאף וַֽתִּרְדְּפֵ֔נוּוַתִּרְדְּפֵנוּותרדפנו הָרַ֖גְתָּהָרַגְתָּהרגת לֹ֥אלֹאלא חָמָֽלְתָּחָמָלְתָּחמלת׃׃׃ 3:44 סַכּ֤וֹתָהסַכּוֹתָהסכותה בֶֽעָנָן֙בֶעָנָןבענן לָ֔ךְלָךְלך מֵעֲב֖וֹרמֵעֲבוֹרמעבור תְּפִלָּֽהתְּפִלָּהתפלה׃׃׃ 3:45 סְחִ֧יסְחִיסחי וּמָא֛וֹסוּמָאוֹסומאוס תְּשִׂימֵ֖נוּתְּשִׂימֵנוּתשימנו בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָעַמִּֽיםהָעַמִּיםהעמים׃׃׃ ססס 3:46 פָּצ֥וּפָּצוּפצו עָלֵ֛ינוּעָלֵינוּעלינו פִּיהֶ֖םפִּיהֶםפיהם כָּלכָּלכל־־־אֹיְבֵֽינוּאֹיְבֵינוּאיבינו׃׃׃ 3:47 פַּ֧חַדפַּחַדפחד וָפַ֛חַתוָפַחַתופחת הָ֥יָההָיָההיה לָ֖נוּלָנוּלנו הַשֵּׁ֥אתהַשֵּׁאתהשאת וְהַשָּֽׁבֶרוְהַשָּׁבֶרוהשבר׃׃׃ 3:48 פַּלְגֵיפַּלְגֵיפלגי־־־מַ֙יִם֙מַיִםמים תֵּרַ֣דתֵּרַדתרד עֵינִ֔יעֵינִיעיני עַלעַלעל־־־שֶׁ֖בֶרשֶׁבֶרשבר בַּתבַּתבת־־־עַמִּֽיעַמִּיעמי׃׃׃ ססס 3:49 עֵינִ֧יעֵינִיעיני נִגְּרָ֛הנִגְּרָהנגרה וְלֹ֥אוְלֹאולא תִדְמֶ֖התִדְמֶהתדמה מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין הֲפֻגֽוֹתהֲפֻגוֹתהפגות׃׃׃ 3:50 עַדעַדעד־־־יַשְׁקִ֣יףיַשְׁקִיףישקיף וְיֵ֔רֶאוְיֵרֶאוירא יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִשָּׁמָֽיִםמִשָּׁמָיִםמשמים׃׃׃ 3:51 עֵינִי֙עֵינִיעיני עֽוֹלְלָ֣העוֹלְלָהעוללה לְנַפְשִׁ֔ילְנַפְשִׁילנפשי מִכֹּ֖למִכֹּלמכל בְּנ֥וֹתבְּנוֹתבנות עִירִֽיעִירִיעירי׃׃׃ ססס 3:52 צ֥וֹדצוֹדצוד צָד֛וּנִיצָדוּנִיצדוני כַּצִּפּ֖וֹרכַּצִּפּוֹרכצפור אֹיְבַ֥יאֹיְבַיאיבי חִנָּֽםחִנָּםחנם׃׃׃ 3:53 צָֽמְת֤וּצָמְתוּצמתו בַבּוֹר֙בַבּוֹרבבור חַיָּ֔יחַיָּיחיי וַיַּדּוּוַיַּדּוּוידו־־־אֶ֖בֶןאֶבֶןאבן בִּֽיבִּיבי׃׃׃ 3:54 צָֽפוּצָפוּצפו־־־מַ֥יִםמַיִםמים עַלעַלעל־־־רֹאשִׁ֖ירֹאשִׁיראשי אָמַ֥רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי נִגְזָֽרְתִּינִגְזָרְתִּינגזרתי׃׃׃ ססס 3:55 קָרָ֤אתִיקָרָאתִיקראתי שִׁמְךָ֙שִׁמְךָשמך יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִבּ֖וֹרמִבּוֹרמבור תַּחְתִּיּֽוֹתתַּחְתִּיּוֹתתחתיות׃׃׃ 3:56 קוֹלִ֖יקוֹלִיקולי שָׁמָ֑עְתָּשָׁמָעְתָּשמעת אַלאַלאל־־־תַּעְלֵ֧םתַּעְלֵםתעלם אָזְנְךָ֛אָזְנְךָאזנך לְרַוְחָתִ֖ילְרַוְחָתִילרוחתי לְשַׁוְעָתִֽילְשַׁוְעָתִילשועתי׃׃׃ 3:57 קָרַ֙בְתָּ֙קָרַבְתָּקרבת בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום אֶקְרָאֶ֔ךָּאֶקְרָאֶךָּאקראך אָמַ֖רְתָּאָמַרְתָּאמרת אַלאַלאל־־־תִּירָֽאתִּירָאתירא׃׃׃ ססס 3:58 רַ֧בְתָּרַבְתָּרבת אֲדֹנָ֛יאֲדֹנָיאדני רִיבֵ֥ירִיבֵיריבי נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי גָּאַ֥לְתָּגָּאַלְתָּגאלת חַיָּֽיחַיָּיחיי׃׃׃ 3:59 רָאִ֤יתָהרָאִיתָהראיתה יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַוָּ֣תָתִ֔יעַוָּתָתִיעותתי שָׁפְטָ֖השָׁפְטָהשפטה מִשְׁפָּטִֽימִשְׁפָּטִימשפטי׃׃׃ 3:60 רָאִ֙יתָה֙רָאִיתָהראיתה כָּלכָּלכל־־־נִקְמָתָ֔םנִקְמָתָםנקמתם כָּלכָּלכל־־־מַחְשְׁבֹתָ֖םמַחְשְׁבֹתָםמחשבתם לִֽילִילי׃׃׃ ססס 3:61 שָׁמַ֤עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת חֶרְפָּתָם֙חֶרְפָּתָםחרפתם יְהוָ֔היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־מַחְשְׁבֹתָ֖םמַחְשְׁבֹתָםמחשבתם עָלָֽיעָלָיעלי׃׃׃ 3:62 שִׂפְתֵ֤ישִׂפְתֵישפתי קָמַי֙קָמַיקמי וְהֶגְיוֹנָ֔םוְהֶגְיוֹנָםוהגיונם עָלַ֖יעָלַיעלי כָּלכָּלכל־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 3:63 שִׁבְתָּ֤םשִׁבְתָּםשבתם וְקִֽימָתָם֙וְקִימָתָםוקימתם הַבִּ֔יטָההַבִּיטָההביטה אֲנִ֖יאֲנִיאני מַנְגִּינָתָֽםמַנְגִּינָתָםמנגינתם׃׃׃ ססס 3:64 תָּשִׁ֨יבתָּשִׁיבתשיב לָהֶ֥םלָהֶםלהם גְּמ֛וּלגְּמוּלגמול יְהוָ֖היְהוָהיהוה כְּמַעֲשֵׂ֥הכְּמַעֲשֵׂהכמעשה יְדֵיהֶֽםיְדֵיהֶםידיהם׃׃׃ 3:65 תִּתֵּ֤ןתִּתֵּןתתן לָהֶם֙לָהֶםלהם מְגִנַּתמְגִנַּתמגנת־־־לֵ֔בלֵבלב תַּאֲלָֽתְךָ֖תַּאֲלָתְךָתאלתך לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 3:66 תִּרְדֹּ֤ףתִּרְדֹּףתרדף בְּאַף֙בְּאַףבאף וְתַשְׁמִידֵ֔םוְתַשְׁמִידֵםותשמידם מִתַּ֖חַתמִתַּחַתמתחת שְׁמֵ֥ישְׁמֵישמי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain